Nettstudier

- studer hjemmefra eller der du vil

Nettstudier gjør det mulig å studere hvor som helst når som helst. Noen nettskoler har rullerende opptak, mens andre har faste oppstartstidspunkt. Nettstudier blir mer og mer populært, noe som gjør at studietilbudene også utvides hele tiden.

  • Skoler
  • Studier
  • Relaterte Yrker
  • Relaterte Artikler

Viser relaterte yrker til hva du kan studere via nettstudier

Account Manager / Key Account Manager
Key Account Manager (KAM) er en stilling i et selskap som jobber mot selskapets nøkkelkunder, det vil si selskapets viktigste kunder. Programmet, eller prosessen som key account manageren j...
Administrasjonssekretær
Som administrasjonssekretær har du administrative jobber i handelsnæringen, i import-/eksportbedrifter, og i internasjonale selskaper. Mulighetene er mange – du kan fylle stillinger som...
Advokatsekretær
Som advokatsekretær jobber du med dokumenthåndtering og kundekontakt på et advokatkontor eller i offentlig forvaltning. Advokatsekretærens hovedoppgave er å lette...
Aksjemegler
En aksjemegler er en kvalifisert og konsesjonert megler (person eller virksomhet) som kjøper og selger aksjer og andre verdipapirer gjennom en markedsgarantist på vegne av investorer...
Ambulansearbeider
Som ambulansearbeider jobber du i ambulansetjenesten med akuttmedisin.
Analytiker
En analytiker kan jobbe med alt fra prising, due diligence, ulike analyser av markeder, kunder og interne analyser til revisjoner selskaper. Analytikere kan også arbeide som...
Animatør
Animatører arbeider med et vidt spekter av teknikker i ulike sjangrer, fra dukker og modeller til dataskapte grafiske objekter og figurer. Bruk av grafiske effekter og animas...
Apotektekniker
Arbeidsoppgavene for en apotektekniker er veldig variable alt ettersom hvor engasjert man er og hvor mye ansvar man ønsker å ha. Basics skal man kunne...
Arkivar
Arkivyrket profesjonaliseres mer og mer med krav om høy utdanning og ekspertise på flere områder. Arkivaren skal utføre ulike oppgaver knyttet til områdene arkiv, teknologi...
Art director
Art Director (AD) er en samlebetegnelse for en rekke forskjellige jobber innen reklame, PR, film, tv, internett og videospill. Fellesnevneren for en AD's arbeid er...
Assisterende rektor
En assisterende rektor er nestkommanderende under rektor med de samme ansvarsoppgaver: administrativ ledelse, pedagogisk ledelse etc. Det er ikke uvanlig at assis...
Automatiseringsingeniør
En automatiseringsingeniør blir ofte kalt automasjonsingeniør, som er en direkte oversettelse fra engelsk. Automatiseringsingeniøren kan konstruere, drifte og vedlikeholde automatiserte systemer - det vil...
Autorisert regnskapsfører
En regnskapsførers viktigste oppgave er å utarbeide et korrekt og pålitelig regnskap, men kan også bistå med andre tjenester som for eksempel rådgivning og virksomhetsstyring.
Barnehageassistent
Som barnehageassistent jobber du i en barnehage, der du sammen med annet personale er med på å gi barna en meningsfylt barnehagedag. En del av jobben består i å planlegge og gjennomføre leker og aktiviteter, både innendørs og utendørs.
Bedriftsrådgiver
Som bedriftsrådgiver er arbeidsdagene er svært varierte, man har stort sett kundemøter om dagen. Kundemøtet kan være alt fra at kunden kommer til banken for å presentere et finansieringsbehov til en befaring på en byggeplass.
Bibliotekar
En av bibliotekarens viktigste oppgaver er å fremskaffe riktig, kvalitetssikret informasjon til riktig tid. Bibliotekaren kjenner søkesystemene som gjør det mulig å finne fram i...
BIM-tekniker
En BIM-tekniker er en bygningsteknisk tegner for arkitekter og rådgivende ingeniører.
Bistandsarbeider
Bistandsbransjen byr på utallige ulike stillinger og arbeidsoppgaver. Når det gjelder de større organisasjonene kan man dele opp stillingene i tre ledd. Ved hovedkontoret ligger det øverste ansvaret, samt...
Controller
Som controller har du en viktig rolle i å identifisere, overvåke og begrense din virksomhets totale risiko. Større krav til risikooppfølging kan stille deg overfor etiske problemstillinger. Hva gjør du hvis du...
Filmfotograf
Filmfotografer håndterer kameraer under film eller TV-innspillinger, og passer på at lyd og fargeinnstilling på kamera er korrekt.
Finansrådgiver / Økonomisk rådgiver
Som finansrådgiver arbeider man med finansiering, investering, forsikring, pensjon, sparing, arv, skatt m.m. Man arbeider på nøye vurdert grunnlag, med å sette sammen et løsningsforslag tilpasset...
Flyger
Som flyger eller navigatør vil du kunne tjenestegjøre ved en av skvadronene som opererer den flytypen du er utdannet på. Siden Luftforsvaret har svært mange tjenestesteder...
Flyktningskonsulent
En programrådgiver/flyktningkonsulent samarbeider med den enkelte flyktning om karriereplanlegging (opplæring, utdanning, arbeid), NAV-arbeid – med voksenopplæringssenteret og kommunale...
Forsikringsrådgiver
En forsikringsrådgivers bistår private eller offentlige kunder ved å inngå forsikringsavtaler. Arbeidet vil bestå av rådgivende salg og vil i stor grad variere ut i fra type kunde (privat eller offentlig), sektor...
Fotterapeut
Fotterapeuter har offentlig godkjent helseutdanning og er autorisert helsepersonell. Fotterapeuter har kunnskap og kompetanse om riktig fottøy, gangmønster og sykdommer som har innvirkning på føttene...
Førstekonsulent / Rådgiver
Seksjonen har ansvaret for Kredittilsynets makroøkonomiske-overvåkning, analyser av risiko, lønnsomhet og soliditet i banker, finansieringsforetak, forsikringsselskap og pensjonskasser...
Grafisk designer
Som grafisk designer jobber du med visuell kommunikasjon. Du formidler et budskap til en bestemt målgruppe ved hjelp av bilder og tekst. Som grafisk designer kan du jobbe med utrolig mye forskjellig...
Helsefagarbeider
En helsefagarbeider gir praktisk hjelp, pleie og omsorg til mennesker som trenger det. Som helsefagarbeider jobber du med mennesker i alle aldre og i ulike livssituasjoner. Det kan være barn, voksne og eldre mennesker med ulike funksjonshemminger, sykdommer, eller med behov for rehabilitering.
Historiker
Det aller meste er historie. Det du leser her, er historie. Skuddene i Sarajevo, Djengis Khan og Portveien 2 er historie. Unionen med Sverige og gårsdagens middag er definitivt historie. Fortiden har...
Hjemmehjelp
En hjemmehjelp kan hjelpe med innkjøp, lettere rengjøring, lettere husarbeid o.l. Hjemmehjelpen kan også slå følge til legen eller annen behandling. Noen eldre og funksjonshemmede har behov for særlig...
Husøkonom
En husøkonom og serviceleder er utdannet til lederoppgaver innenfor miljø-, drifts- og servicearbeid i store bygg og bedrifter både i privat og offentlig regi. En husøkonom og serviceleder skal kunne...
Idehistoriker
Idéhistorie er den grenen av generell historie som tar for seg menneskets tenkning. Man studerer de idéer, oppfatninger og holdninger som har vært karakteristiske for de forskjellige epoker...
Informasjonskonsulent
Kommunikasjonsmedarbeider, som ofte har tittel kommunikasjonsrådgiver eller sjef, betegner en person som jobber med intern og ekstern kommunikasjon for en bedrift, offentlig etat eller i...
Innkjøper / Innkjøpsmedarbeider
Innkjøpere kjøper varer og tjenester på vegne av virksomheter eller organisasjoner. Arbeidsoppgaver kan være å forhandle om og skrive kontrakter ved anskaffelse av utstyr, råstoffer og produkter til...
Kirketjener
En kirketjener jobber med klargjøring til gudstjenester, renhold, rydding, omvisninger og reparasjoner.
Konsulent: Strategi og ledelse (management consultant)
En konsulent innen strategi og ledelse (management consultant er en vanlig benevnelse) arbeider med å skape beslutningsgrunnlag for et selskaps strategivalg. Konsulentene benytter analytiske verktøy i...
Kontormedarbeider
En kontormedarbeider skal kunne utføre arbeidsoppgaver innen arkiv og dokumentbehandling, kundebehandling, enkle regnskapsrutiner i tillegg til å være en ressurs innen tekstbehandling, regneark...
Lege
Lege er en person som utøver faget medisin, eller mer spesifikt humanmedisin, dvs. har som yrke å forebygge, diagnostisere og behandle sykdommer hos mennesker. Det norske ordet lege er...
Legemiddelkonsulent
Legemiddelkonsulenter formidler ny informasjon om medisiner til leger og annet helsepersonell. Legemiddelindustrien er en kunnskapsbasert og forskningsintensiv bransje som stiller krav til de som skal...
Lønn og personalmedarbeider
Lønns- og personalmedarbeider kvalifiserer deg til å kunne arbeide med administrative oppgaver i en lønns- og personalavdeling. Utdanningen passer for deg som liker å jobbe med tall og...
Manusforfatter
En manusforfatter er en som skriver manuskript enten til film eller teater. Til forskjell fra vanlige fortellinger, har manus gjerne en mer systematisk beskrivelse av dialog, handling og scener. En...
Markedsanalytiker / Markedsforsker
Her klassifiseres bl.a. personer som utfører konsulenttjenester på områdene markedsføring, produktutvikling og økonomi. Arbeidsoppgaver kan være å vurdere salgsgrunnlaget for produkter...
Markedsfører / Markedskoordinator
Markedsførere kartlegger og analyserer for å skaffe seg kunnskap om det markedet de arbeider i, enten de skal selge en tjeneste, en vare på forbrukermarkedet eller varer og tjenester til andre bedrifter...
Markedsføringskonsulent
Markedsførings- og reklamekonsulenter arbeider med markedsføring av varer og tjenester for salg. Arbeidsoppgaver kan være å utarbeide handlingsplaner for markedsrettede tiltak og følge opp disse...
Markedssjef
Som markedssjef er du ansvarlig for en bedrift eller organistasjon sine markedsaktiviteter. Dette inkluderer planlegging, gjennomføring og evaluering. Blant arbeidsoppgavene dine er også å gjennomføre...
Markedsøkonom
Markedsøkonomi er en samfunnsøkonomisk koordineringsform der markedet og fri konkurranse bestemmer priser på og fordeling av knappe ressurser og goder ved hjelp av markedskrefter som tilbud og etterspørsel.
Medisinsk sekretær
Som medisinsk sekretær jobber du med kontorfag og pasientadministrasjon - i primærhelsetjenesten, på sykehus eller i andre helseinstitusjoner. Du må kunne arbeide selvstendig og ta...
Oversetter / Translatør
En translatør er en oversetter som er i stand til å påta seg oppdrag for næringsliv, offentlige myndigheter og privatpersoner. Bare statsautoriserte translatører har rett til å bekrefte sine...
Personalkonsulent / HR-Konsulent / Organisasjonskonsulent
Personal og organisasjonskonsulenter gir informasjon og råd om personalpolitiske spørsmål, bl.a. rekruttering, organisasjons og personalutvikling. Arbeidsoppgavene kan være å gi råd og ta del...
Personlige assistent
Personlige assistent er et serviceyrke med ryddige arbeidsforhold. Assistentjobben er å yte service og assitanse slik at din arbeidsalder kan leve sitt liv. Tjenesten omfatter praktisk og personlig hjelp i...
Pilot
Som kaptein er du sjef i flyet og har ansvar for besetning, passasjerer og last. Kapteinen har ansvar for at flyet fungerer slik det skal, og for at flygningen foregår etter sikkerhetsreglene.
Politiker
En politiker jobber med fordelingen av ressursene i samfunnet. Som politiker jobber man med å fremme ulike prioriteringer og er med på å avgjøre hvordan sosiale og ideologiske verdier skal vektlegges...
Politisk rådgiver
Som rådgiver for utøvende politikere - stortingsrepresentanter, statsråder eller politikere på fylkes- og lokalnivå – skal man bistå politikeren med råd i de løpende konkrete sakene.
Prosjektleder (økonomi, marked, administrasjon)
Prosjektleder er betegnelsen på den som utfører den løpende daglige ledelsen av et prosjekt.
Psykolog
En psykolog utfører undersøkelser, tester, behandlinger, trening, og gir rådgivning og undervisning. Det kan være både på klinikken med en person eller med større grupper ute på skoler eller i bedrifter.
Regnskapsmedarbeider / Økonomiassistent / Revisjonsassistent
Økonomimedarbeidere og revisjonsassistenter hjelper til med registrering og beregning ved regnskapsføring og bokføring, ved beregning av lønns og produksjonskostnader og ved kontante...
Rektor
Rektor er en utdanningsinstitusjons øverste pedagogiske, faglige, og administrative leder, samt personalleder. Fortrolig med alle skolens oppgaver og ansvarlig for skoleutviklingen. Vanlige arbeidsoppgaver...
Revisor
En revisors hovedoppgave er kontroll av årsregnskapet til revisjonspliktige foretak, men også annen bistand og rådgivning er viktige oppgaver. Revisoren hjelper bedrifter og andre virksomheter...
Sekretær / Management assistant
En Sekretær er en ”Management Support Professional” dvs at han eller hun yter støtten som lederne og mellomlederne i bedriften eller organisasjonen trenger for å kunne fungere best mulig i jobbene...
Siviløkonom
Med tittelen Siviløkonom er du godt kvalifisert for ledende funksjoner i alle typer bedrifter i alle bransjer. Utdannelsen dekker et svært bredt fagområde og det er få utdannelser som gir tilsvarende...
Spilldesigner
En spilldesigner spesialiserer seg på å skape interaktive opplevelser, og har ansvar for spillets regler og mekanikker. Dette innebærer å sørge for at spillet er balansert, forståelig og at det er...
Tolk
En tolk er en person som overfører mening muntlig fra ett språk til et annet, med unntak av tegnspråktolking, hvor meningen overføres mellom lyd og bevegelser. Tolking kan foregå på flere måter, og de...
Vaktmester / Driftstekniker
Som driftstekniker eller vaktmester er det din oppgave å se til at bygningen og de tekniske installasjoner som tilhører bygget til en hver tid er i en tilfredsstillende stand og at tekniske installasjoner...
Vinkelner / Sommelier
En vinkelner kalles også for en sommelier. Dette er servitører med omfattende kunnskaper om vin og brennevin. Vinkelnere er faglært i hotell- og restaurantnæringen med en spesialisering innen vin. Man skal ha inngående kunnskap om hvilke viner og brenneviner som passer til forskjellige matretter.
Økonom
Økonomer jobber innen et bredt og allsidig fagfelt. Arbeidsoppgaver kan derfor variere mye fra person til person. Felles for økonomene er at de har kunnskap innen økonomi, som for eksempel regnskap, revisjon, analyse eller liknende.
Økonomikonsulent
Økonomikonsulenten er en sentral ressursperson på økonomiområdet. Økonomikonsulenter arbeider med budsjettering og budsjettkontroll i det private næringsliv eller i offentlig forvaltning. Som...
Økonomisjef / Finanssjef / Finansdirektør
Finansdirektør eller chief financial officer (CFO) (engelskspråklig tittel) er en tittel som brukes for den øverste økonomistillingen i et større aksjeselskap, konsern eller en næringslivsorganisasjon.

Viser 825studier du kan ta via nettundervisning

Avansert søk
Studienavn Fagområde Nivå
23/5-PAKKEN Annen yrkeskategori vgs-privatist
3D DESIGN OG ANIMASJON Mediefag, bibliotekfag og journalistfag fagskoleutdanning
3D FILMPRODUKSJON Mediefag, bibliotekfag og journalistfag fagskoleutdanning
3D SPILLDESIGN Mediefag, bibliotekfag og journalistfag fagskoleutdanning
ABNORMAL PSYKOLOGI OG FORSKNINGSMETODER - 15 SP Samfunnsfag, psykologi kurs
ADMINISTRASJON OG LEDELSE Økonomi, marked og administrasjon Bachelor
ADMINISTRATIV KOORDINATOR Økonomi, marked og administrasjon fagskoleutdanning
ADVOKATSEKRETÆR Jus fagskoleutdanning
AKADEMISK LESING OG SKRIVING - 7,5 SP Språk, litteratur kurs
ALLIANCE AND PARTNERSHIPS - MASTERNIVÅ Økonomi, marked og administrasjon kurs
AMBULANSEARBEIDER Medisin, odontologi, helse- og sosialfag vgs-privatist
AMBULANSEFAG Medisin, odontologi, helse- og sosialfag vgs-2
AMBULANSEFAG VG2 Medisin, odontologi, helse- og sosialfag vgs-privatist
ANATOMI OG FYSIOLOGI - 10 SP Medisin, odontologi, helse- og sosialfag kurs
ANATOMI OG FYSIOLOGI - 30 SP Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Halvårsstudium
ANATOMI OG FYSIOLOGI 1 - 10 SP Medisin, odontologi, helse- og sosialfag kurs
ANATOMI OG FYSIOLOGI 2 - 10 SP Medisin, odontologi, helse- og sosialfag kurs
ANATOMI OG FYSIOLOGI 3 - 10 SP Medisin, odontologi, helse- og sosialfag kurs
ANDRESPRÅKPEDAGOGIKK 1, TRINN 1-13 Lærer- og lektorutdanning videre- og etterutdanning
ANDRESPRÅKSDIDAKTIKK - 10 SP Lærer- og lektorutdanning videre- og etterutdanning
ANDRESPRÅKSPEDAGOGIKK 1, 1-10 TRINN (DELTID, KUNNSKAP FOR KVALITET) Lærer- og lektorutdanning videre- og etterutdanning
ANLEGGS- OG BYGGTEKNIKK - 10 SP Teknologi, ingeniørfag og arkitektur kurs
ANVENDT DATAVITENSKAP Informasjonsteknologi og informatikk Bachelor
ANVENDT MEDOTELÆRE: LESING AV FORSKNING - 5 SP Samfunnsfag, psykologi kurs
ANVENDT PSYKOLOGI Samfunnsfag, psykologi Bachelor
ANVENDT PSYKOLOGI, DELTID SAMLINGSBASERT Samfunnsfag, psykologi Bachelor
ANVENDT PSYKOLOGI, SAMLINGSBASERT Samfunnsfag, psykologi Bachelor
APOTEKTEKNIKER VG3 Medisin, odontologi, helse- og sosialfag vgs-privatist
ARABISK SPRÅK OG KULTUR Språk, litteratur kurs
ARBEID MED DE YNGSTE BARNA I BARNEHAGEN, DELTID Lærer- og lektorutdanning fagskoleutdanning
ARBEID MED LIVSMESTRING OG HELSE I BARNEHAGEN, DELTID Lærer- og lektorutdanning fagskoleutdanning
ARBEID MED SPRÅK, FLERSPRÅKLIGHET OG FLERKULTURELL KOMPETANSE I BARNEHAGEN, DELTID Lærer- og lektorutdanning fagskoleutdanning
ARBEIDSLEDELSE Økonomi, marked og administrasjon kurs
ARBEIDSLEDERSKOLEN Økonomi, marked og administrasjon fagskoleutdanning
ARBEIDSMILJØ OG PSYKOLOGI - 7,5 SP Samfunnsfag, psykologi kurs
AREALPLANLEGGING OG LANDMÅLING 4 - 10 SP Teknologi, ingeniørfag og arkitektur kurs
ARF-VURDERING Økonomi, marked og administrasjon kurs
AUTOCAD Teknologi, ingeniørfag og arkitektur kurs
AUTOCAD - 6 SP Teknologi, ingeniørfag og arkitektur kurs
AUTOMATISERINGSSYSTEMER VG2 Teknologi, ingeniørfag og arkitektur vgs-privatist
AVHENGIGHET OG MISBRUK Medisin, odontologi, helse- og sosialfag kurs
BACHELOROPPGAVE I PEDAGOGIKK - 15 SP Pedagogiske fag kurs
BARN MED SÆRSKILTE BEHOV Medisin, odontologi, helse- og sosialfag fagskoleutdanning
BARN MED SÆRSKILTE BEHOV I BARNEHAGE OG SKOLE Lærer- og lektorutdanning fagskoleutdanning
BARN, MEDIER OG BIBLIOTEK, DELTID - 15 SP Mediefag, bibliotekfag og journalistfag videre- og etterutdanning
BARNE- OG UNGDOMSARBEIDER Medisin, odontologi, helse- og sosialfag vgs-privatist
BARNE- OG UNGDOMSARBEIDERFAG VG2 Medisin, odontologi, helse- og sosialfag vgs-privatist
BARNEHAGEASSISTENT Lærer- og lektorutdanning kurs
BARNEHAGELÆRERUTDANNING, DELTID SAMLINGSBASERT Lærer- og lektorutdanning Bachelor
BARNEHAGELÆRERUTDANNING, SAMLINGSBASERT Lærer- og lektorutdanning Bachelor
BARNEHAGENS DIGITALE PRAKSISER - 30 SP Pedagogiske fag fagskoleutdanning
BARNEHAGENS DIGITALE PRAKSISER, DELTID Pedagogiske fag fagskoleutdanning
BARNEHAGEPEDAGOGIKK, DELTID Pedagogiske fag videre- og etterutdanning
BARNS SPRÅKUTVIKLING OG SPRÅKLÆRING - 30 SP Pedagogiske fag videre- og etterutdanning
BARSEL OG BARNEPLEIE, DELTID Medisin, odontologi, helse- og sosialfag fagskoleutdanning
BARSEL OG BARNEPLEIE, DELTID SAMLINGSBASERT Medisin, odontologi, helse- og sosialfag fagskoleutdanning
BARTENDER, SAMLINGSBASERT Hotell- og reiselivsfag kurs
BEDRIFTSØKONOMI Økonomi, marked og administrasjon årsstudium
BEDRIFTSØKONOMI - 7,5 SP Økonomi, marked og administrasjon kurs
BEDRIFTSØKONOMI - STUDIESENTERET, DELTID SAMLINGSBASERT Økonomi, marked og administrasjon årsstudium
BEDRIFTSØKONOMI, DELTID Økonomi, marked og administrasjon årsstudium
BEDRIFTSØKONOMI, DELTID SAMLINGSBASERT Økonomi, marked og administrasjon årsstudium
BEDRIFTSØKONOMSTUDIET Økonomi, marked og administrasjon årsstudium
BEDØMMING OG BESLUTNINGSPSYKOLOGI - 15 SP Samfunnsfag, psykologi kurs
BEREDSKAP OG KRISEHÅNDTERING, SAMLINGSBASERT Økonomi, marked og administrasjon Bachelor
BETONG VG2 Teknologi, ingeniørfag og arkitektur vgs-privatist
BETONG, MUR OG TRE VG1 Teknologi, ingeniørfag og arkitektur vgs-privatist
BEVERAGE DIPLOMA, DELTID SAMLINGSBASERT Hotell- og reiselivsfag fagskoleutdanning
BEVERAGE DIPLOMA, SAMLINGSBASERT Hotell- og reiselivsfag fagskoleutdanning
BIBLIOTEK- OG INFORMASJONSVITENSKAP, DELTID Mediefag, bibliotekfag og journalistfag årsstudium
BILSELGER Økonomi, marked og administrasjon kurs
BILTEKNIKK, DELTID SAMLINGSBASERT Teknologi, ingeniørfag og arkitektur fagskoleutdanning
BIM-TEKNIKER KONSTRUKSJON, DELTID SAMLINGSBASERT Teknologi, ingeniørfag og arkitektur fagskoleutdanning
BIOLOGI 1 Matematikk og naturfag vgs-privatist
BIOLOGI 1 MED LAB Matematikk og naturfag vgs-privatist
BIOLOGI 2 Matematikk og naturfag vgs-privatist
BIOLOGI 2 MED LAB Matematikk og naturfag vgs-privatist
BIOLOGI, KOGNISJON OG MOTIVASJON I ET LÆRINGSPERSPEKTIV - 15 SP Medisin, odontologi, helse- og sosialfag kurs
BIOLOGISK PSYKOLOGI OG FORSKNINGSMETODER - 15 SP Samfunnsfag, psykologi kurs
BRANSJETEKNIKK - LØYVE FOR PERSON- OG GODSTRANSPORT Økonomi, marked og administrasjon kurs
BRANSJETEKNIKK VG2, YRKESSJÅFØR/LOGISTIKKOPERATØR Økonomi, marked og administrasjon vgs-privatist
BRUK AV PC-VERKTØY Informasjonsteknologi og informatikk kurs
BRØNNTEKNIKK VG2 Teknologi, ingeniørfag og arkitektur kurs
BUTIKKLEDELSE Økonomi, marked og administrasjon fagskoleutdanning
BYGG- OG ANLEGGSTEKNIKK VG1 Teknologi, ingeniørfag og arkitektur vgs-privatist
BYGGETEKNIKK Teknologi, ingeniørfag og arkitektur kurs
BYGGTEGNING Teknologi, ingeniørfag og arkitektur kurs
BYGGTEKNIKK VG2 Teknologi, ingeniørfag og arkitektur vgs-privatist
BYGGTEKNIKK VG2, BRANSJELÆRE Teknologi, ingeniørfag og arkitektur vgs-privatist
BYGNINGSINFORMASJONSMODELLERING (BIM) Teknologi, ingeniørfag og arkitektur årsstudium
C#.NET - 5 SP Informasjonsteknologi og informatikk kurs
CGM JOURNAL (WINMED3) PASIENTJOURNALSYSTEM Medisin, odontologi, helse- og sosialfag kurs
CO-CREATION 7,5 SP Økonomi, marked og administrasjon kurs
COMPETITIVE STRATEGY - MASTERNIVÅ Økonomi, marked og administrasjon kurs
CONSUMER BEHAVIOR - MASTERNIVÅ Økonomi, marked og administrasjon kurs
CORPORATE GOVERNANCE - MASTERNIVÅ Økonomi, marked og administrasjon kurs
CREDIT RISK MANAGEMENT - MASTERNIVÅ Økonomi, marked og administrasjon kurs
DATABASER OG WEBAPPLIKASJONER 1 - 10 SP Informasjonsteknologi og informatikk kurs
DELIVERING SUCCESSFUL PROJECTS - MASTERNIVÅ Økonomi, marked og administrasjon kurs
DEMENSOMSORG OG ALDERSPSYKIATRI, DELTID Medisin, odontologi, helse- og sosialfag fagskoleutdanning
DEMENSOMSORG OG ALDERSPSYKIATRI, DELTID SAMLINGSBASERT Medisin, odontologi, helse- og sosialfag fagskoleutdanning
DERIVATIVES - MASTERNIVÅ Økonomi, marked og administrasjon kurs
DESIGN I NYE MEDIER, SAMLINGSBASERT Estetiske fag, kunst- og musikkfag årsstudium
DESIGN, KUNST OG HÅNDVERK, DELTID SAMLINGSBASERT Estetiske fag, kunst- og musikkfag Master
DESIGN, KUNST OG HÅNDVERK, SAMLINGSBASERT Estetiske fag, kunst- og musikkfag Master
DEVOLOPING EFFECTIVE MANAGERS & LEADERS - MASTERNIVÅ Økonomi, marked og administrasjon kurs
DIGITAL ETTERFORSKNING Informasjonsteknologi og informatikk Bachelor
DIGITAL KOMMUNIKASJON OG KULTUR, SAMLINGSBASERT Mediefag, bibliotekfag og journalistfag Master
DIGITAL KOMPETANSE FOR LÆRERE - 30 SP Lærer- og lektorutdanning videre- og etterutdanning
DIGITAL KOMPETANSE FOR LÆRERE, DELTID - 30 sp Lærer- og lektorutdanning videre- og etterutdanning
DIGITAL MARKEDSFØRING Økonomi, marked og administrasjon fagskoleutdanning
DIGITAL MARKEDSFØRING - 7,5 SP Økonomi, marked og administrasjon kurs
DIGITAL MARKEDSFØRING (DEL 1 OG DEL 2) Økonomi, marked og administrasjon kurs
DIGITAL MARKEDSFØRING (DEL 1) Økonomi, marked og administrasjon kurs
DIGITAL MARKEDSFØRING (DEL 2) Økonomi, marked og administrasjon kurs
DIGITAL MARKEDSFØRING (DEL 3) Økonomi, marked og administrasjon kurs
DIGITAL MARKEDSFØRING KOMPLETT (DEL 1, 2 OG 3) Økonomi, marked og administrasjon kurs
DIGITAL MEDIEDESIGN, SAMLINGSBASERT Estetiske fag, kunst- og musikkfag årsstudium
DIGITAL PROTOTYPING Teknologi, ingeniørfag og arkitektur fagskoleutdanning
DIGITAL SIKKERHET Informasjonsteknologi og informatikk Bachelor
DIGITAL TRANSFORMASJON OG LEDELSE, DELTID SAMLINGSBASERT - 10 SP Økonomi, marked og administrasjon videre- og etterutdanning
DIGITALE RESSURSER, LÆRING OG UNDERVISNING - 15 SP Informasjonsteknologi og informatikk kurs
DIGITALE VERKTØY I MATEMATIKKUNDERVISNINGEN, DELTID SAMLINGSBASERT - 15 SP Lærer- og lektorutdanning videre- og etterutdanning
DOCBR1: AN INTRODUCTION TO BUSINESS RESEARCH Økonomi, marked og administrasjon kurs
DOCBR2: THE QUALITATIVE RESEARCHER Økonomi, marked og administrasjon kurs
DOKUMENTARFILMHISTORIE, DELTID - 15 SP Mediefag, bibliotekfag og journalistfag kurs
DRIFT OG SIKKERHET, DELTID SAMLINGSBASERT Informasjonsteknologi og informatikk fagskoleutdanning
ECONOMICS FOR BUSINESS - MASTERNIVÅ Økonomi, marked og administrasjon kurs
ELDREOMSORG, DELTID Medisin, odontologi, helse- og sosialfag videre- og etterutdanning
ELEKTRIKER Teknologi, ingeniørfag og arkitektur vgs-privatist
ELEKTROFAG VG1 Teknologi, ingeniørfag og arkitektur vgs-privatist
ELEKTROLINJEN, FORDYPNING ELKRAFT Teknologi, ingeniørfag og arkitektur fagskoleutdanning
ELEKTRONIKK OG AUTOMASJONSTEKNIKK - 10 SP Teknologi, ingeniørfag og arkitektur kurs
ELEKTROTEKNIKER, DELTID Teknologi, ingeniørfag og arkitektur fagskoleutdanning
ELENERGI VG2 Teknologi, ingeniørfag og arkitektur vgs-privatist
ELEVVURDERING OG LÆRING 1 Lærer- og lektorutdanning kurs
EMPLOYEE RELATIONS - MASTERNIVÅ Økonomi, marked og administrasjon kurs
EMPLOYEE RESOURCING - MASTERNIVÅ Økonomi, marked og administrasjon kurs
EN INTRODUKSJON TIL NORDOMRÅDENE - 10 SP Matematikk og naturfag kurs
ENDRINGSLEDELSE - 7,5 SP Økonomi, marked og administrasjon kurs
ENDRINGSLEDELSE OG KOMMUNIKASJON - 7,5 SP Økonomi, marked og administrasjon kurs
ENERGI OG MILJØTEKNOLOGI, DELTID SAMLINGSBASERT Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Master
ENERGITEKNIKER, DELTID Teknologi, ingeniørfag og arkitektur fagskoleutdanning
ENGELSK Språk, litteratur årsstudium
ENGELSK Språk, litteratur vgs-privatist
ENGELSK 1 FOR 1.-7. TRINN, KOMPETANSE FOR KVALITET, DELTID - 30 SP Lærer- og lektorutdanning videre- og etterutdanning
ENGELSK 1 FOR 1.-7. TRINN, KOMPETANSE FOR KVALITET, DELTID SAMLINGSBASERT - 30 SP Lærer- og lektorutdanning videre- og etterutdanning
ENGELSK 1 FOR 5.-10. TRINN, KOMPETANSE FOR KVALITET, DELTID SAMLINGSBASERT - 30 SP Lærer- og lektorutdanning videre- og etterutdanning
ENGELSK 1 FOR 8.-13. TRINN, KOMPETANSE FOR KVALITET, DELTID SAMLINGSBASERT - 30 SP Lærer- og lektorutdanning videre- og etterutdanning
ENGELSK 2 FOR 5.-10. TRINN, KOMPETANSE FOR KVALITET, DELTID SAMLINGSBASERT - 30 SP Lærer- og lektorutdanning videre- og etterutdanning
ENGELSK VG1 Språk, litteratur vgs-privatist
ENGELSK, DELTID Språk, litteratur årsstudium
ENGELSK, DELTID SAMLINGSBASERT Språk, litteratur årsstudium
ENGELSK, STUDIEFORBEREDENDE VG1 Språk, litteratur vgs-privatist
ENTREPRENØRSKAP OG BEDRIFTSUTVIKLING 1 Økonomi, marked og administrasjon vgs-privatist
ENTREPRENØRSKAP OG BEDRIFTSUTVIKLING 2 Økonomi, marked og administrasjon vgs-privatist
ENTREPRENØRSKAP OG FORRETNINGSPLAN Økonomi, marked og administrasjon kurs
ENTREPRENØRSKAP, ØKONOMI OG ORGANISASJON - 10 SP Økonomi, marked og administrasjon kurs
ERNÆRING Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Bachelor
ERNÆRING OG FYSISK AKTIVITET (DELTID) Medisin, odontologi, helse- og sosialfag videre- og etterutdanning
ERNÆRING OG HELSE Medisin, odontologi, helse- og sosialfag årsstudium
ERNÆRING OG HELSE - 10 SP Medisin, odontologi, helse- og sosialfag kurs
ERNÆRING OG PRESTASJON - 10 SP Medisin, odontologi, helse- og sosialfag kurs
ERNÆRING, DELTID SAMLINGSBASERT Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Bachelor
ERNÆRING, SAMLINGSBASERT Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Bachelor
ET INDIVID- OG SYSTEMPERSPEKTIV PÅ ULIKE LÆREVANSKER - 15 SP Pedagogiske fag kurs
EXAMEN FACULTATUM, DELTID - 10 SP Historie, religion, idéfag kurs
EXAMEN PHILOSOPHICUM - 10 SP Historie, religion, idéfag kurs
EXAMEN PHILOSOPHICUM, DELTID - 10 SP Historie, religion, idéfag kurs
EXCEL 2016: GRUNNLEGGENDE Informasjonsteknologi og informatikk kurs
EXCEL 2016: VIDEREKOMMEN Informasjonsteknologi og informatikk kurs
FAGSKOLEINGENIØR - ANLEGG, DELTID SAMLINGSBASERT Teknologi, ingeniørfag og arkitektur fagskoleutdanning
FAGSKOLEINGENIØR - AUTOMATISERING, DELTID Teknologi, ingeniørfag og arkitektur fagskoleutdanning
FAGSKOLEINGENIØR - AUTOMATISERING, DELTID SAMLINGSBASERT Teknologi, ingeniørfag og arkitektur fagskoleutdanning
FAGSKOLEINGENIØR - BYGG, DELTID SAMLINGSBASERT Teknologi, ingeniørfag og arkitektur fagskoleutdanning
FAGSKOLEINGENIØR - BYGNINGSAUTOMATISERING, DELTID SAMLINGSBASERT Teknologi, ingeniørfag og arkitektur fagskoleutdanning
FAGSKOLEINGENIØR - CNC OG ROBOTTEKNOLOGI, DELTID SAMLINGSBASERT Teknologi, ingeniørfag og arkitektur fagskoleutdanning
FAGSKOLEINGENIØR - DATASENTER INFRASTRUKTURTEKNIKK, DELTID SAMLINGSBASERT Teknologi, ingeniørfag og arkitektur fagskoleutdanning
FAGSKOLEINGENIØR - ELEKTRONIKK, DELTID Teknologi, ingeniørfag og arkitektur fagskoleutdanning
FAGSKOLEINGENIØR - ELKRAFT, DELTID SAMLINGSBASERT Teknologi, ingeniørfag og arkitektur fagskoleutdanning
FAGSKOLEINGENIØR - FORVALTNING, DRIFT OG VEDLIKEHOLD AV EIENDOM OG BYGG (FDV), DELTID SAMLINGSBASERT Teknologi, ingeniørfag og arkitektur fagskoleutdanning
FAGSKOLEINGENIØR - INDUSTRIELL DIGITALISERING, DELTID SAMLINGSBASERT Teknologi, ingeniørfag og arkitektur fagskoleutdanning
FAGSKOLEINGENIØR - KLIMA, ENERGI OG MILJØ I BYGG (KEM), DELTID SAMLINGSBASERT Teknologi, ingeniørfag og arkitektur fagskoleutdanning
FAGSKOLEINGENIØR - MASKINTEKISK DRIFT, DELTID, SAMLINGSBASERT Teknologi, ingeniørfag og arkitektur fagskoleutdanning
FAGSKOLEINGENIØR - MASKINTEKNIKK, DELTID Teknologi, ingeniørfag og arkitektur fagskoleutdanning
FAGSKOLEINGENIØR - MASKINTEKNIKK, DELTID SAMLINGSBASERT Teknologi, ingeniørfag og arkitektur fagskoleutdanning
FAGSKOLEINGENIØR - MATTEKNIKK, DELTID Teknologi, ingeniørfag og arkitektur fagskoleutdanning
FAGSKOLEINGENIØR - MATTEKNIKK, DELTID SAMLINGSBASERT Teknologi, ingeniørfag og arkitektur fagskoleutdanning
FAGSKOLEINGENIØR - MEKATRONIKK, DELTID SAMLINGSBASERT Teknologi, ingeniørfag og arkitektur fagskoleutdanning
FAGSKOLEINGENIØR - PROSESSTEKNIKK, DELTID Teknologi, ingeniørfag og arkitektur fagskoleutdanning
FAGSKOLEINGENIØR - PROSESSTEKNIKK, DELTID SAMLINGSBASERT Teknologi, ingeniørfag og arkitektur fagskoleutdanning
FAGSKOLEINGENIØR - SVEISETEKNIKK, DELTID SAMLINGSBASERT Teknologi, ingeniørfag og arkitektur fagskoleutdanning
FAGTEKNIKER - HYDRAULIKK Teknologi, ingeniørfag og arkitektur fagskoleutdanning
FELTARBEID I GEOTOP - 15 SP Lærer- og lektorutdanning videre- og etterutdanning
FILM Mediefag, bibliotekfag og journalistfag fagskoleutdanning
FILM, POPULÆRKULTUR OG LIVSTOLKNING - 15 SP Mediefag, bibliotekfag og journalistfag videre- og etterutdanning
FINANCE FOR THE OIL AND GAS INDUSTRY - MASTERNIVÅ Økonomi, marked og administrasjon kurs
FINANCIAL DECISION MAKING - MASTERNIVÅ Økonomi, marked og administrasjon kurs
FINANCIAL RISK MANAGEMENT - MASTERNIVÅ Økonomi, marked og administrasjon kurs
FINANS Økonomi, marked og administrasjon Master
FINANSREGNSKAP - 7,5 SP Økonomi, marked og administrasjon kurs
FINANSREGNSKAP OG REGNSKAPSTEORI - 15 SP Økonomi, marked og administrasjon kurs
FLERKULTURELL PEDAGOGIKK - 15 SP Pedagogiske fag kurs
FOLKERETT - 10 SP Jus kurs
FORBRUKERADFERD - 7,5 SP Økonomi, marked og administrasjon kurs
FORDYPNING I SPANSK GRAMMATIKK OG LITTERATUR - 15 SP Språk, litteratur videre- og etterutdanning
FORDYPNING I SPANSK SPRÅK Språk, litteratur videre- og etterutdanning
FORETAKSRETT - 10 SP Jus kurs
FORETAKSRETT 2 - 5 SP Jus kurs
FORETAKSSTRATEGI - 10 SP Økonomi, marked og administrasjon kurs
FORHANDLINGER OG PÅVIRKNING - 7,5 SP Økonomi, marked og administrasjon kurs
FORKURS BACHELOR INGENIØR Teknologi, ingeniørfag og arkitektur kurs
FORKURS INGENIØR: FYSIKK Matematikk og naturfag kurs
FORKURS INGENIØR: MATEMATIKK Matematikk og naturfag kurs
FORPLEININGSLEDER I MARITIM SEKTOR, SAMLINGSBASERT Økonomi, marked og administrasjon fagskoleutdanning
FORRETNINGSETIKK - 7,5 SP Økonomi, marked og administrasjon kurs
FORSKNINGSMETODE - 10 SP Samfunnsfag, psykologi kurs
FORVALTNINGSARBEID, DELTID - 15 SP Økonomi, marked og administrasjon kurs
FRANSK Språk, litteratur årsstudium
FRANSK 1 Språk, litteratur vgs-privatist
FRANSK 2 Språk, litteratur vgs-privatist
FRANSK 3 Språk, litteratur vgs-privatist
FRANSK PÅBYGGING - 30 SP Språk, litteratur videre- og etterutdanning
FREDS- OG KONFLIKTSTUDIER Samfunnsfag, psykologi årsstudium
FREDS- OG KONFLIKTSTUDIER Samfunnsfag, psykologi Bachelor
FREDS- OG KONFLIKTSTUDIER, DELTID Samfunnsfag, psykologi årsstudium
FREDS- OG KONFLIKTSTUDIER, DELTID Samfunnsfag, psykologi Bachelor
FREMMEDSPRÅK I SKOLEN Lærer- og lektorutdanning Master
FRONTEND-UTVIKLING Informasjonsteknologi og informatikk fagskoleutdanning
FUKTTEKNIKK, DELTID SAMLINGSBASERT Teknologi, ingeniørfag og arkitektur fagskoleutdanning
FUNKSJONELL ANATOMI OG FYSIOLOGI Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Halvårsstudium
FYSIKK 1 Matematikk og naturfag vgs-privatist
FYSIKK 1 MED LAB Matematikk og naturfag vgs-privatist
FYSIKK 2 Matematikk og naturfag vgs-privatist
FYSIKK 2 MED LAB Matematikk og naturfag vgs-privatist
FYSIOLOGI - 10 SP Medisin, odontologi, helse- og sosialfag kurs
GENERELL STUDIEKOMPETANSE Samfunnsfag, psykologi vgs-privatist
GEOFAG 1 Matematikk og naturfag vgs-privatist
GEOFAG 2 Matematikk og naturfag vgs-privatist
GEOGRAFI Samfunnsfag, psykologi vgs-privatist
GEOGRAFI - SAMLINGSBASERT Samfunnsfag, psykologi årsstudium
GEOGRAFI VG1 Samfunnsfag, psykologi vgs-privatist
GEORESSURSER OG MILJØ - 15 SP Lærer- og lektorutdanning videre- og etterutdanning
GLOBAL SIKKERHET - 10 SP Samfunnsfag, psykologi kurs
GLOBAL UTVIKLING OG SAMFUNNSPLANLEGGING - SPESIALISERING I SAMFUNNSPLANLEGGING, BY- OG REGIONALUTVIKLING Samfunnsfag, psykologi Master
GOVERNANCE AND ENTREPRENEURSHIP IN NORTHERN AND INDIGENOUS AREAS (GENI) Økonomi, marked og administrasjon Master
GRAFISK DESIGN Estetiske fag, kunst- og musikkfag fagskoleutdanning
GRUNNKURS FOR GRAVFERDSKONSULENTER Økonomi, marked og administrasjon kurs
GRUNNKURS I MODERNE STANDARDARABISK Språk, litteratur kurs
GRUNNLEGGENDE ERNÆRING Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Halvårsstudium
GRUNNLEGGENDE ERNÆRING - 10 SP Medisin, odontologi, helse- og sosialfag kurs
GRUNNLEGGENDE ERNÆRING - 30 SP Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Halvårsstudium
GRUNNLEGGENDE ERNÆRING, DELTID - 30 SP Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Halvårsstudium
GRUNNLEGGENDE ERNÆRING, SAMLINGSBASERT Medisin, odontologi, helse- og sosialfag årsstudium
GRUNNLEGGENDE MEDISIN Medisin, odontologi, helse- og sosialfag årsstudium
GRUNNLEGGENDE TAKSERING - 15 SP Teknologi, ingeniørfag og arkitektur kurs
GRUNNLEGGENDE TEGNETEKNIKK Teknologi, ingeniørfag og arkitektur kurs
GRUNNMEDISIN Medisin, odontologi, helse- og sosialfag årsstudium
GRUNNSKOLELÆRER 1.-7. TRINN, SAMLINGSBASERT Lærer- og lektorutdanning 5-årig master
GRUNNSKOLELÆRER 5.-10. TRINN, SAMLINGSBASERT Lærer- og lektorutdanning 5-årig master
HELSE- OG OPPVEKSTFAG VG1 Medisin, odontologi, helse- og sosialfag vgs-privatist
HELSE, ALDRING OG AKTIV OMSORG, DELTID Medisin, odontologi, helse- og sosialfag fagskoleutdanning
HELSE, ALDRING OG AKTIV OMSORG, DELTID SAMLINGSBASERT Medisin, odontologi, helse- og sosialfag fagskoleutdanning
HELSEADMINISTRASJONSSEKRETÆR Medisin, odontologi, helse- og sosialfag fagskoleutdanning
HELSEARBEIDERFAG VG2 Medisin, odontologi, helse- og sosialfag vgs-privatist
HELSEARBEIDERFAG VG2, HELSEFREMMENDE ARBEID Medisin, odontologi, helse- og sosialfag vgs-privatist
HELSEFAG FOR SOSIALARBEIDERE, DELTID SAMLINGSBASERT - 15 SP Medisin, odontologi, helse- og sosialfag videre- og etterutdanning
HELSEFAGARBEIDER Medisin, odontologi, helse- og sosialfag vgs-privatist
HELSEKOORDINATOR Medisin, odontologi, helse- og sosialfag fagskoleutdanning
HELSELEDELSE, DELTID Økonomi, marked og administrasjon Bachelor
HELSERETT OG SAKSBEHANDLING - 30 SP Medisin, odontologi, helse- og sosialfag videre- og etterutdanning
HELSESEKRETÆR VG3 Medisin, odontologi, helse- og sosialfag vgs-privatist
HELSESERVICEFAG VG2 Medisin, odontologi, helse- og sosialfag vgs-privatist
HEST I NÆRING - 30 SP Fiskeri-, husdyr- og landbruksfag Halvårsstudium
HEST I NÆRING, SAMLINGSBASERT - 30 SP Fiskeri-, husdyr- og landbruksfag Halvårsstudium
HISTORIE Historie, religion, idéfag årsstudium
HISTORIE Historie, religion, idéfag Bachelor
HISTORIE Historie, religion, idéfag vgs-privatist
HISTORIE - 30 SP Historie, religion, idéfag Halvårsstudium
HISTORIE FORDYPNING, ÅPNE EMNER - 60 SP Historie, religion, idéfag videre- og etterutdanning
HISTORIE FORDYPNING, ÅPNE EMNER, DELTID - 60 SP Historie, religion, idéfag videre- og etterutdanning
HISTORIE OG FILOSOFI 1 Historie, religion, idéfag vgs-privatist
HISTORIE PÅBYGGING VG3 Historie, religion, idéfag vgs-privatist
HISTORIE STUDIEFORBEREDENDE VG2, VG3 Historie, religion, idéfag vgs-privatist
HISTORIE VG2+3 Historie, religion, idéfag vgs-privatist
HISTORIE VG3 Historie, religion, idéfag vgs-privatist
HISTORIE, DELTID Historie, religion, idéfag årsstudium
HISTORIE, SAMLINGSBASERT Historie, religion, idéfag årsstudium
HMS FOR IK-SYSTEMANSVARLIG OG SAKSBEHANDLERE Økonomi, marked og administrasjon kurs
HMS FOR IK-SYSTEMANSVARLIG OG SAKSBEHANDLERE I ORGANISASJONER MED LAVT RISIKONIVÅ Økonomi, marked og administrasjon kurs
HMS FOR VERNEOMBUD OG LEDERE Økonomi, marked og administrasjon kurs
HMS FOR VERNEOMBUD OG LEDERE - LAVT RISIKONIVÅ Økonomi, marked og administrasjon kurs
HMS: GRUNNKURS I ARBEIDSMILJØ FOR VERNEOMBUD OG LEDERE I HORECA-BRANSJEN Økonomi, marked og administrasjon kurs
HOTELL OG RESTAURANTDRIFT, DELTID SAMLINGSBASERT Hotell- og reiselivsfag fagskoleutdanning
HR LEDELSE Økonomi, marked og administrasjon kurs
HR OG PERSONALLEDELSE Økonomi, marked og administrasjon Bachelor
HR OG PERSONALLEDELSE Økonomi, marked og administrasjon årsstudium
HUD- OG KROPPSTERAPEUT (HUDPLEIER) Medisin, odontologi, helse- og sosialfag frisør og hudpleie
HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT - MASTERNIVÅ Økonomi, marked og administrasjon kurs
HUMAN RESOURCE MANAGEMENT - MASTERNIVÅ Økonomi, marked og administrasjon kurs
HUMANBIOLOGI - 10 SP Medisin, odontologi, helse- og sosialfag kurs
HUSBYGNINGSTEKNIKK OG MATERIALLÆRE - 10 SP Teknologi, ingeniørfag og arkitektur kurs
HVERDAGSMESTRING, DELTID SAMLINGSBASERT Medisin, odontologi, helse- og sosialfag fagskoleutdanning
HVERDAGSREHABILITERING - 30 SP Medisin, odontologi, helse- og sosialfag videre- og etterutdanning
HVERDAGSREHABILITERING, DELTID Medisin, odontologi, helse- og sosialfag fagskoleutdanning
HYDRAULISKE MASKINSYSTEMER OG OLJEHYDRAULIKK - 10 SP Teknologi, ingeniørfag og arkitektur kurs
HYGIENE OG SMITTEVERN, DELTID Medisin, odontologi, helse- og sosialfag videre- og etterutdanning
IDÈHISTORIE Historie, religion, idéfag årsstudium
IDRETTSPSYKOLOGI Idrettsfag, kroppsøving og friluftsliv årsstudium
IDRETTSPSYKOLOGI OG MENTAL TRENING - 15 SP Samfunnsfag, psykologi kurs
IKT FOR LÆRERE - 30 SP Lærer- og lektorutdanning videre- og etterutdanning
INDIVIDUELL ARBEIDSRETT - 7,5 SP Jus kurs
INDUSTRIELL IT OG AUTOMATISERING, DELTID SAMLINGSBASERT Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Master
INFLUENCE - MASTERNIVÅ Økonomi, marked og administrasjon kurs
INFORMASJONSBEHANDLING Informasjonsteknologi og informatikk årsstudium
INFORMASJONSBEHANDLING, DELTID Informasjonsteknologi og informatikk årsstudium
INFORMATIKK Informasjonsteknologi og informatikk Bachelor
INGENIØR - BYGG SAMLINGSBASERT Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Bachelor
INGENIØR - DATA SAMLINGSBASERT Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Bachelor
INGENIØR - MASKIN SAMLINGSBASERT Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Bachelor
INGENIØR - PROSESSTEKNOLOGI SAMLINGSBASERT Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Bachelor
INGENIØR - SATELITTEKNOLOGI SAMLINGSBASERT Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Bachelor
INNFØRING I FREDS- OG KONFLIKTSTUDIER - 10 SP Samfunnsfag, psykologi kurs
INNFØRING I INTERNASJONALE STUDIER - 10 SP Samfunnsfag, psykologi kurs
INNFØRING I KINESISK SPRÅK - 15 SP Språk, litteratur videre- og etterutdanning
INNFØRING I PEDAGOGIKK - 15 SP Pedagogiske fag kurs
INNFØRING I PSYKOLOGI - 15 SP Samfunnsfag, psykologi kurs
INNFØRING I STRATEGI - 7,5 SP Økonomi, marked og administrasjon kurs
INNHOLDSMARKEDSFØRING, WEB OG ANALYSE Økonomi, marked og administrasjon kurs
INTERAKTIVE MEDIER - ANIMASJON Mediefag, bibliotekfag og journalistfag Bachelor
INTERAKTIVE MEDIER - SPILL Informasjonsteknologi og informatikk Bachelor
INTERIØRDESIGNER Estetiske fag, kunst- og musikkfag kurs
INTERN KULTUR OG KOMMUNIKASJON - 7,5 SP Økonomi, marked og administrasjon kurs
INTERNASJONAL BEREDSKAP, SAMLINGSBASERT Samfunnsfag, psykologi Bachelor
INTERNASJONAL ENGELSK Språk, litteratur vgs-privatist
INTERNASJONAL FILMHISTORIE, DELTID - 30 SP Mediefag, bibliotekfag og journalistfag Halvårsstudium
INTERNASJONAL HR - 7,5 SP Økonomi, marked og administrasjon kurs
INTERNASJONAL POLITIKK - 10SP Samfunnsfag, psykologi kurs
INTERNASJONAL POLITISK ØKONOMI - 10 SP Økonomi, marked og administrasjon kurs
INTERNASJONALE STUDIER Samfunnsfag, psykologi årsstudium
INTERNASJONALE STUDIER Samfunnsfag, psykologi Bachelor
INTERNASJONALE STUDIER, DELTID Samfunnsfag, psykologi årsstudium
INTERNASJONALE STUDIER, DELTID Samfunnsfag, psykologi Bachelor
INTERNASJONALT SVEISEINGENIØRDIPLOM (IWE) - 30 SP Teknologi, ingeniørfag og arkitektur videre- og etterutdanning
INTERNATIONAL MARKETING - MASTERNIVÅ Økonomi, marked og administrasjon kurs
INTERNKOMMUNIKASJON OG MERKEBYGGING - 7,5 SP Økonomi, marked og administrasjon kurs
INTRODUKSJON TIL INTEGRERT UTVIKLINGSPLANLEGGING MED THRESHOLD 21 MODEL FRAMEWORK - 5 SP Teknologi, ingeniørfag og arkitektur videre- og etterutdanning
INVESTERING OG FINANSIERING - 7,5 SP Økonomi, marked og administrasjon kurs
IT-ADMINISTRATOR Informasjonsteknologi og informatikk fagskoleutdanning
IT-ADMINISTRATOR, SAMLINGSBASERT Informasjonsteknologi og informatikk fagskoleutdanning
JORDA I FORANDRING - 15 SP Lærer- og lektorutdanning videre- og etterutdanning
JOURNALISTIKK - 7,5 SP Mediefag, bibliotekfag og journalistfag kurs
JURIDISK ASSISTENT Jus fagskoleutdanning
JURIDISK KONTORMEDARBEIDER Økonomi, marked og administrasjon Halvårsstudium
KAFFE SOMMELIER, SAMLINGSBASERT Hotell- og reiselivsfag kurs
KEY ACCOUNT MANAGEMENT - 7,5 SP Økonomi, marked og administrasjon kurs
KINESISK SPRÅK 2 - 15 SP Språk, litteratur videre- og etterutdanning
KIRKETJENERSKOLEN 1 Teknologi, ingeniørfag og arkitektur kurs
KIRKETJENERSKOLEN 2 Teknologi, ingeniørfag og arkitektur kurs
KIRURGISK VIRKSOMHET Medisin, odontologi, helse- og sosialfag fagskoleutdanning
KJEMI 1 Matematikk og naturfag vgs-privatist
KJEMI 1 MED LAB Matematikk og naturfag vgs-privatist
KJEMI 2 Matematikk og naturfag vgs-privatist
KJEMI 2 MED LAB Matematikk og naturfag vgs-privatist
KLINISK BARNE- OG UNGDOMSPSYKOLOGI - 15 SP Samfunnsfag, psykologi kurs
KLINISK MILJØTERAPI Medisin, odontologi, helse- og sosialfag årsstudium
KLINISK MILJØTERAPI, DELTID SAMLINGSBASERT Medisin, odontologi, helse- og sosialfag årsstudium
KLINISK MILJØTERAPI, SAMLINGSBASERT Medisin, odontologi, helse- og sosialfag årsstudium
KODING I SKOLEN (DELTID) Lærer- og lektorutdanning videre- og etterutdanning
KOGNITIV PSYKOLOGI OG FORSKNINGSMETODER - 15 SP Samfunnsfag, psykologi kurs
KOLLEKTIV ARBEIDSRETT - 7,5 SP Jus kurs
KOMMUNAL ØKONOMI - 15 SP Økonomi, marked og administrasjon videre- og etterutdanning
KOMMUNIKASJON OG GRUPPEPROSESSER - 15 SP Samfunnsfag, psykologi kurs
KOMMUNIKASJON, KREATIVITET OG LÆRING I ORGANISASJONER - 30 SP Økonomi, marked og administrasjon Halvårsstudium
KOMPOSITT OG POLYMER, DELTID SAMLINGSBASERT Teknologi, ingeniørfag og arkitektur fagskoleutdanning
KONFLIKTLØSNING, FREDSBYGGING OG KONFLIKTFOREBYGGING - 10 SP Samfunnsfag, psykologi kurs
KONSTRUKSJONSELEMENTER, STANDARDER OG KVALITETSSTYRING - 10 SP Teknologi, ingeniørfag og arkitektur kurs
KONSTRUKSJONSTEKNIKK - 10 SP Teknologi, ingeniørfag og arkitektur kurs
KONSULTERENDE PSYKOLOGI OG FORSKNINGSMETODER - 15 SP Samfunnsfag, psykologi kurs
KONTOR- OG ADMINISTRASJONSMEDARBEIDER Økonomi, marked og administrasjon vgs-privatist
KONTORMEDARBEIDER Økonomi, marked og administrasjon fagskoleutdanning
KONTORMEDARBEIDER Økonomi, marked og administrasjon kurs
KOST OG ERNÆRING - 30 SP Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Halvårsstudium
KOSTHOLD OG COACHING, SAMLINGSBASERT - 30 SP Idrettsfag, kroppsøving og friluftsliv Halvårsstudium
KOSTHOLD OG ERNÆRING FOR BARN - 10 SP Medisin, odontologi, helse- og sosialfag kurs
KOSTHOLD OG ERNÆRING FOR BARN - 30 SP Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Halvårsstudium
KOSTHOLD OG ERNÆRING FOR BARN, DELTID - 30 SP Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Halvårsstudium
KOSTHOLD OG ERNÆRING FOR ELDRE - 30 SP Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Halvårsstudium
KOSTHOLD OG SAMFUNN - 10 SP Medisin, odontologi, helse- og sosialfag kurs
KREATIV SKRIVING - 7,5 SP Språk, litteratur kurs
KREATIVITET, INNOVASJON OG NYSKAPNING - 7,5 SP Samfunnsfag, psykologi kurs
KREFTOMSORG OG LINDRENDE PLEIE, DELTID Medisin, odontologi, helse- og sosialfag fagskoleutdanning
KREFTOMSORG OG LINDRENDE PLEIE, DELTID SAMLINGSBASERT Medisin, odontologi, helse- og sosialfag fagskoleutdanning
KRISTENDOM, RELIGION, LIVSSYN OG ETIKK (KRLE) Historie, religion, idéfag årsstudium
KRISTENDOM, RELIGION, LIVSSYN OG ETIKK (KRLE), DELTID Historie, religion, idéfag årsstudium
KRISTENDOMSKUNNSKAP Historie, religion, idéfag årsstudium
KRISTENDOMSKUNNSKAP, DELTID Historie, religion, idéfag årsstudium
KRITISK PSYKOLOGI OG FORSKNINGSMETODER - 15 SP Samfunnsfag, psykologi kurs
KRLE 1 FOR 1.-10. TRINN, KOMPETANSE FOR KVALITET, DELTID Lærer- og lektorutdanning videre- og etterutdanning
KROPPSØVING Idrettsfag, kroppsøving og friluftsliv vgs-privatist
KROPPSØVING VG1 - ALLE UTDANNINGSPROGRAMMER VG1 Idrettsfag, kroppsøving og friluftsliv vgs-privatist
KROPPSØVING VG2 Idrettsfag, kroppsøving og friluftsliv vgs-privatist
KROPPSØVING VG3 Idrettsfag, kroppsøving og friluftsliv vgs-privatist
KULTUR OG SAMFUNN I LATIN-AMERIKA - 15 SP Samfunnsfag, psykologi kurs
KUNNSKAP OM EKSTREMISME OG RADIKALISERING, DELTID SAMLINGSBASERT - 15 SP Samfunnsfag, psykologi videre- og etterutdanning
KUNST OG HÅNDVERK 1, FOR GRUNNSKOLETRINN 1.-7. - 30 SP Lærer- og lektorutdanning videre- og etterutdanning
KUNST OG HÅNDVERK I FRAMTIDSSKOLEN FOR 1.-10. TRINN, DELTID SAMLINGSBASERT - 30 SP Lærer- og lektorutdanning videre- og etterutdanning
KUNSTHISTORIE - 30 SP Estetiske fag, kunst- og musikkfag Halvårsstudium
KVALITATIVE OG KVANTITATIVE METODER - 15 SP Pedagogiske fag kurs
LAND OG MILJØ I NORDOMRÅDENE - 15 SP Matematikk og naturfag kurs
LANDSKAP OG UTVIKLING - 30 SP Matematikk og naturfag Halvårsstudium
LANDSKAP OG UTVIKLING, SAMLINGSBASERT - 30 SP Matematikk og naturfag Halvårsstudium
LATINAMERIKANSK LITTERATUR - 15 SP Språk, litteratur videre- og etterutdanning
LEADERSHIP, THEORY AND PRACTICE - MASTERNIVÅ Økonomi, marked og administrasjon kurs
LEDELSE Økonomi, marked og administrasjon årsstudium
LEDELSE AV DIGITAL SKOLEUTVIKLING (DELTID) Lærer- og lektorutdanning videre- og etterutdanning
LEDELSE OG ØKONOMISK STYRING Teknologi, ingeniørfag og arkitektur kurs
LEDELSE VAREHANDEL Økonomi, marked og administrasjon kurs
LEDELSE, DELTID Økonomi, marked og administrasjon årsstudium
LEDELSE, ØKONOMISTYRING OG MARKEDSFØRINGSLEDELSE (LØM) Økonomi, marked og administrasjon kurs
LEDER- OG TALENTUTVIKLING - 7,5 SP Økonomi, marked og administrasjon kurs
LINEÆRE SYSTEMER OG REGULERINGSTEKNIKK - 10 SP Matematikk og naturfag kurs
LIVSMESTRING OG FOLKEHELSE Medisin, odontologi, helse- og sosialfag fagskoleutdanning
LOGISTIKK - 7,5 SP Økonomi, marked og administrasjon kurs
LOGISTIKK OG SERVICE I HELSETJENESTEN, DELTID SAMLINGSBASERT Medisin, odontologi, helse- og sosialfag fagskoleutdanning
LOGISTIKK, DELTID Økonomi, marked og administrasjon fagskoleutdanning
LOGISTIKKFAGSKOLEN - ARBEIDSLEDER LOGISTIKK Økonomi, marked og administrasjon fagskoleutdanning
LOGISTIKKOPERATØR Økonomi, marked og administrasjon vgs-privatist
LOKAL MATKULTUR, DELTID SAMLINGSBASERT Fiskeri-, husdyr- og landbruksfag fagskoleutdanning
LÆRING, KREATIVITET OG INNOVASJON - 15 SP Pedagogiske fag kurs
LÆRINGSDESIGN OG KLASSEROMSLEDELSE I TEKNOLOGISKE LÆRINGSMILJØ (DELTID) Lærer- og lektorutdanning videre- og etterutdanning
LÆRINGSPERSPEKTIVER OG PEDAGOGISK SOSIOLOGI - 15 SP Pedagogiske fag kurs
LØNNS- OG PERSONALSKOLEN Økonomi, marked og administrasjon fagskoleutdanning
LØNNSARBEID I TRIPLETEX Økonomi, marked og administrasjon kurs
LØNNSMEDARBEIDER Økonomi, marked og administrasjon fagskoleutdanning
LØYVEKOMPETANSEKURS PERSON- OG GODSTRANSPORT Økonomi, marked og administrasjon kurs
LØYVEKOMPETANSEKURS TAXI Økonomi, marked og administrasjon kurs
MAKING STRATEGIES WORK - MASTERNIVÅ Økonomi, marked og administrasjon kurs
MAKROØKONOMI - 7,5 SP Økonomi, marked og administrasjon kurs
MANAGING PEOPLE IN CHANGING CONTEXT - MASTERNIVÅ Økonomi, marked og administrasjon kurs
MANAGING PEOPLE IN GLOBAL MARKETS - MASTERNIVÅ Økonomi, marked og administrasjon kurs
MANAGING PERSONAL COMPETENCIES - MASTERNIVÅ Økonomi, marked og administrasjon kurs
MARKED OG SAMFUNN - 7,5 SP Økonomi, marked og administrasjon kurs
MARKEDSFØRING Økonomi, marked og administrasjon Master
MARKEDSFØRING - 7,5 SP Økonomi, marked og administrasjon kurs
MARKEDSFØRING OG LEDELSE 1 Økonomi, marked og administrasjon vgs-privatist
MARKEDSFØRING OG LEDELSE 2 Økonomi, marked og administrasjon vgs-privatist
MARKEDSFØRING OG SALG Økonomi, marked og administrasjon årsstudium
MARKEDSFØRINGSLEDELSE Økonomi, marked og administrasjon Bachelor
MARKEDSFØRINGSLEDELSE Økonomi, marked og administrasjon kurs
MARKEDSFØRINGSLEDELSE, DELTID Økonomi, marked og administrasjon Bachelor
MARKEDSKOMMUNIKASJON - 7,5 SP Økonomi, marked og administrasjon kurs
MARKEDSØKONOM Økonomi, marked og administrasjon årsstudium
MARKEDSØKONOM, DELTID Økonomi, marked og administrasjon årsstudium
MARKETING CHANNELS - MASTERNIVÅ Økonomi, marked og administrasjon kurs
MARKETING COMMUNICATIONS - MASTERNIVÅ Økonomi, marked og administrasjon kurs
MARKETING INSIGHTS - MASTERNIVÅ Økonomi, marked og administrasjon kurs
MATEMATIKK 1 FOR 1.-7. TRINN (KOMPETANSE FOR KVALITET), DELTID SAMLINGSBASERT - 30 SP Lærer- og lektorutdanning videre- og etterutdanning
MATEMATIKK 1 FOR 1.-7. TRINN, DELTID SAMLINGSBASERT - 30 SP Lærer- og lektorutdanning videre- og etterutdanning
MATEMATIKK 1 FOR 5.-10. TRINN (KOMPETANSE FOR KVALITET), DELTID SAMLINGSBASERT - 30 SP Lærer- og lektorutdanning videre- og etterutdanning
MATEMATIKK 1 FOR 5.-10. TRINN, DELTID SAMLINGSBASERT - 30 SP Lærer- og lektorutdanning videre- og etterutdanning
MATEMATIKK 1, 1.-7. TRINN - 30 SP Lærer- og lektorutdanning videre- og etterutdanning
MATEMATIKK 1, 5.-10. TRINN - 30 SP Lærer- og lektorutdanning videre- og etterutdanning
MATEMATIKK 1P Matematikk og naturfag vgs-privatist
MATEMATIKK 1P Y Matematikk og naturfag vgs-privatist
MATEMATIKK 1T Matematikk og naturfag vgs-privatist
MATEMATIKK 2 - 10 SP Matematikk og naturfag kurs
MATEMATIKK 2 FOR 1.-7. TRINN, DELTID SAMLINGSBASERT - 30 SP Lærer- og lektorutdanning videre- og etterutdanning
MATEMATIKK 2 FOR 5.-10 TRINN, KOMPETANSE FOR KVALITET - 30 SP Lærer- og lektorutdanning videre- og etterutdanning
MATEMATIKK 2 FOR 5.-10. TRINN (KOMPETANSE FOR KVALITET), DELTID SAMLINGSBASERT - 30 SP Lærer- og lektorutdanning videre- og etterutdanning
MATEMATIKK 2 FOR 5.-10. TRINN, DELTID SAMLINGSBASERT - 30 SP Lærer- og lektorutdanning videre- og etterutdanning
MATEMATIKK 2, 1.-7. TRINN - 30 SP Lærer- og lektorutdanning videre- og etterutdanning
MATEMATIKK 2, 5.-10. TRINN - 30 SP Lærer- og lektorutdanning videre- og etterutdanning
MATEMATIKK 2P Matematikk og naturfag vgs-privatist
MATEMATIKK 2P-Y Matematikk og naturfag vgs-privatist
MATEMATIKK 2P-Y PÅBYGG VG3 Matematikk og naturfag vgs-privatist
MATEMATIKK FOR TENKISK TEGNING Matematikk og naturfag kurs
MATEMATIKK FOR VG1, YRKESFAG Matematikk og naturfag vgs-privatist
MATEMATIKK FOR ØKONOMER - 7,5 SP Matematikk og naturfag kurs
MATEMATIKK FOR ØKONOMIER - 10 SP Matematikk og naturfag kurs
MATEMATIKK R1 Matematikk og naturfag vgs-privatist
MATEMATIKK R2 Matematikk og naturfag vgs-privatist
MATEMATIKK S1 Matematikk og naturfag vgs-privatist
MATEMATIKK S2 Matematikk og naturfag vgs-privatist
MATEMATIKK VG3 PÅBYGGING Matematikk og naturfag vgs-privatist
MATERIALLÆRE BYGG Teknologi, ingeniørfag og arkitektur kurs
MATKUNNSKAP, KOSTHOLD OG SAMFUNNSERNÆRING - 10 SP Medisin, odontologi, helse- og sosialfag kurs
MBA - MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION Økonomi, marked og administrasjon Master
MEDIE- OG INFORMASJONSKUNNSKAP 1 Mediefag, bibliotekfag og journalistfag vgs-privatist
MEDIE- OG INFORMASJONSKUNNSKAP 2 Mediefag, bibliotekfag og journalistfag vgs-privatist
MEDIEPRODUKSJON OG SAMMENSATTE TEKSTER I LÆRING (DELTID) Lærer- og lektorutdanning videre- og etterutdanning
MEDISIN Medisin, odontologi, helse- og sosialfag årsstudium
MEDISIN Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Bachelor
MEDISIN GRUNNFAG Medisin, odontologi, helse- og sosialfag årsstudium
MEDISIN GRUNNFAG, DELTID Medisin, odontologi, helse- og sosialfag årsstudium
MEDISINPAKKE - NORGE Medisin, odontologi, helse- og sosialfag vgs-privatist
MEDISINPAKKE - UTLAND Medisin, odontologi, helse- og sosialfag vgs-privatist
MEDISINSK FAGTERMINOLOGI Medisin, odontologi, helse- og sosialfag kurs
MEDISINSK GRUNNSTUDIUM - 30 SP Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Halvårsstudium
MEDISINSK GRUNNSTUDIUM, DELTID - 30 SP Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Halvårsstudium
MEDISINSK SEKRETÆR Medisin, odontologi, helse- og sosialfag kurs
MEKANIKK Teknologi, ingeniørfag og arkitektur kurs
MEKANIKK OG FLUIDMEKANIKK - 10 SP Teknologi, ingeniørfag og arkitektur kurs
MELKEPRODUKSJON VED BRUK AV ROBOTTEKNOLOGI, DELTID, SAMLINGSBASERT Teknologi, ingeniørfag og arkitektur fagskoleutdanning
MENNESKERETTIGHETER - 10 SP Samfunnsfag, psykologi kurs
MERGERS AND ACQUISITIONS - MASTERNIVÅ Økonomi, marked og administrasjon kurs
MERKEVARELEDELSE - 7,5 SP Økonomi, marked og administrasjon kurs
METODE 1: STATISTIKK OG KVANTITATIVE METODER - 7,5 SP Økonomi, marked og administrasjon kurs
METODE 2: MARKEDSANALYSE OG KVALITATIVE METODER - 7,5 SP Økonomi, marked og administrasjon kurs
METODE OG STATISTIKK - 10 SP Matematikk og naturfag videre- og etterutdanning
MIGRASJONSHELSE, DELTID Medisin, odontologi, helse- og sosialfag fagskoleutdanning
MIKROØKONOMI - 7,5 SP Økonomi, marked og administrasjon kurs
MOOC: INNFØRING I INFORMASJONS- OG KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI - 15 SP Lærer- og lektorutdanning videre- og etterutdanning
MOOC: PEDAGOGISK BRUK AV IKT - 15 SP Lærer- og lektorutdanning videre- og etterutdanning
MUSIKK 1.-10. TRINN - 30 SP Lærer- og lektorutdanning videre- og etterutdanning
MÅLRETTET MILJØARBEID KNYTTET TIL MENNESKER MED UTVIKLINGSHEMMING, DELTID SAMLINGSBASERT Medisin, odontologi, helse- og sosialfag fagskoleutdanning
NATURFAG Matematikk og naturfag vgs-privatist
NATURFAG 1 FOR 1.-7. TRINN, DELTID SAMLINGSBASERT - 30 SP Lærer- og lektorutdanning videre- og etterutdanning
NATURFAG 1 FOR 1.-7. TRINN, SAMLINGSBASERT - 30 SP Lærer- og lektorutdanning videre- og etterutdanning
NATURFAG 1 FOR 5.-10. TRINN, DELTID SAMLINGSBASERT - 30 SP Lærer- og lektorutdanning videre- og etterutdanning
NATURFAG 1 FOR 5.-10. TRINN, SAMLINGSBASERT - 30 SP Lærer- og lektorutdanning videre- og etterutdanning
NATURFAG OG MATEMATIKK (KOMPETANSE FOR FRAMTIDENS BARNHAGE), DELTID SAMLINGSBASERT - 30 SP Pedagogiske fag videre- og etterutdanning
NATURFAG OG MATEMATIKK I BARNEHAGEN, DELTID SAMLINGSBASERT - 30 SP Lærer- og lektorutdanning videre- og etterutdanning
NATURFAG PÅBYGG Matematikk og naturfag vgs-privatist
NATURFAG VG1 Matematikk og naturfag vgs-privatist
NATURFAG VG1 MED LAB Matematikk og naturfag vgs-privatist
NATURFAG VG3 MED LAB Matematikk og naturfag vgs-privatist
NATURFAG VG3 PÅBYGGING Matematikk og naturfag vgs-privatist
NATURFAG VG3 PÅBYGGING MED LAB Matematikk og naturfag vgs-privatist
NATURFAG, DELTID SAMLINGSBASERT Matematikk og naturfag årsstudium
NATURKATASTROFER - 15 SP Lærer- og lektorutdanning videre- og etterutdanning
NATURRESSURSFORVALTNING - 10 SP Fiskeri-, husdyr- og landbruksfag videre- og etterutdanning
NEGOTIATION - MASTERNIVÅ Økonomi, marked og administrasjon kurs
NETTVERK OG IT-SIKKERHET Informasjonsteknologi og informatikk fagskoleutdanning
NETTVERKS- OG SYSTEMADMINISTRASJON Informasjonsteknologi og informatikk fagskoleutdanning
NORDISK SPRÅK OG LITTERATUR - 7,5 SP Språk, litteratur kurs
NORDISK: DEN ELDRE LITTERATUREN - 15 SP Språk, litteratur videre- og etterutdanning
NORDISK: MODERNE SPRÅK - 15 SP Språk, litteratur videre- og etterutdanning
NORDOMRÅDESTUDIER Samfunnsfag, psykologi årsstudium
NORGESGUIDEN, DELTID Hotell- og reiselivsfag videre- og etterutdanning
NORSK Språk, litteratur vgs-privatist
NORSK (NORDISK) FORDYPNING - 30 SP Språk, litteratur videre- og etterutdanning
NORSK (NORDISK) FORDYPNING, DELTID - 30 SP Språk, litteratur videre- og etterutdanning
NORSK (NORDISK), DELTID Språk, litteratur årsstudium
NORSK (NORDISK), HELTID Språk, litteratur årsstudium
NORSK 1, 1.-7. TRINN - 30 SP Lærer- og lektorutdanning videre- og etterutdanning
NORSK 1, 5.-10. TRINN - 30 SP Lærer- og lektorutdanning videre- og etterutdanning
NORSK 2 5.-10. TRINN - 30 SP Lærer- og lektorutdanning videre- og etterutdanning
NORSK 2: LESE- OG SKRIVEOPPLÆRING, DELTID - 30 SP Lærer- og lektorutdanning videre- og etterutdanning
NORSK MUNTLIG OG SKRIFTLIG Språk, litteratur vgs-privatist
NORSK PÅBYGGING Språk, litteratur vgs-privatist
NORSK SIDEMÅL Språk, litteratur vgs-privatist
NORSK SKRIVEKURS Språk, litteratur vgs-privatist
NORSK SOM ANDRESPRÅK Språk, litteratur vgs-privatist
NORSK SOM ANDRESPRÅK - PRISMESTUDIET Språk, litteratur videre- og etterutdanning
NORSK VG1, YRKESFAG Språk, litteratur vgs-privatist
NORSK VG2, YRKESFAG Språk, litteratur vgs-privatist
NORSK, DELTID Språk, litteratur årsstudium
NYNORSK GRAMATIKKURS Språk, litteratur vgs-privatist
NYNORSK I OPPLÆRINGEN FOR 8.-13. TRINN, DELTID - 30 SP Lærer- og lektorutdanning videre- og etterutdanning
NYNORSK I OPPLÆRINGEN, DELTID - 30 SP Lærer- og lektorutdanning videre- og etterutdanning
NYSKAPING OG REGENERATIV UTVIKLING Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Bachelor
NYSKAPING OG UTVIKLING Økonomi, marked og administrasjon årsstudium
NYSKAPING OG UTVIKLING, SAMLINGSBASERT Økonomi, marked og administrasjon årsstudium
OBSERVASJONS- OG VURDERINGSKOMPETANSE I HELSETJENSTEN Medisin, odontologi, helse- og sosialfag fagskoleutdanning
OFFENTLIG RETT 1, DELTID - 15 SP Jus kurs
OFFENTLIG RETT 2, DELTID - 15 SP Jus kurs
OFFICE-PAKKEN Informasjonsteknologi og informatikk kurs
OPERATIV PERSONALLEDELSE - 7,5 SP Økonomi, marked og administrasjon kurs
ORGANISASJON OG LEDELSE - 7,5 SP Økonomi, marked og administrasjon kurs
ORGANISASJON OG LEDELSE - STUDIESENTERET, DELTID SAMLINGSBASERT Økonomi, marked og administrasjon årsstudium
ORGANISASJONSPSYKOLOGI Økonomi, marked og administrasjon kurs
ORGANISASJONSPSYKOLOGI - 10 SP Samfunnsfag, psykologi kurs
ORGANISASJONSPSYKOLOGI OG FORSKNINGSMETODER - 15 SP Samfunnsfag, psykologi kurs
PEDAGOGIKK Pedagogiske fag årsstudium
PEDAGOGIKK Pedagogiske fag Bachelor
PEDAGOGISK ASSISTENT Lærer- og lektorutdanning kurs
PEDAGOGISK RÅDGIVNING OG VEILEDNING - 15 SP Pedagogiske fag kurs
PEOPLE WORK AND ORGANISATIONS - MASTERNIVÅ Økonomi, marked og administrasjon kurs
PERFORMANCE MANAGEMENT - MASTERNIVÅ Økonomi, marked og administrasjon kurs
PERSONLIG TRENER GRUNNUTDANNING, SAMLINGSBASERT - 30 SP Idrettsfag, kroppsøving og friluftsliv Halvårsstudium
PERSONLIG TRENER, SAMLINGSBASERT Idrettsfag, kroppsøving og friluftsliv årsstudium
PLEIEASSISTENT (HELSEASSISTENT) Medisin, odontologi, helse- og sosialfag kurs
POLITIKK OG MENNESKERETTIGHETER Samfunnsfag, psykologi vgs-privatist
POLITIKK OG PÅVIRKNING - 7,5 SP Historie, religion, idéfag kurs
PR OG KOMMUNIKASJON Økonomi, marked og administrasjon årsstudium
PRACTICAL HISTORY OF FINANCIAL MARKET - MASTERNIVÅ Økonomi, marked og administrasjon kurs
PRAKTISK PERSONALLEDELSE Økonomi, marked og administrasjon kurs
PRAKTISK PROSJEKT - 15 SP Økonomi, marked og administrasjon kurs
PRAKTISK-PEDAGOGISK UTDANNING (PPU) FOR YRKESFAG, DELTID Lærer- og lektorutdanning årsstudium
PRAKTISK-PEDAGOGISK UTDANNING FOR YRKESFAG FOR TRINN 8-13, DELTID SAMLINGSBASERT - 60 SP Pedagogiske fag videre- og etterutdanning
PR-FAGETS SAMFUNNSROLLE - 7,5 SP Økonomi, marked og administrasjon kurs
PRINCIPLES OF RETAILING - MASTERNIVÅ Økonomi, marked og administrasjon kurs
PROFESJONSFAGLIG DIGITAL KOMPETANSE OG LÆRINGSNETTVERK (DELTID) Lærer- og lektorutdanning videre- og etterutdanning
PROGRAMMERBAR ELEKTRONIKK - 10 SP Teknologi, ingeniørfag og arkitektur kurs
PROGRAMMERING 1 - 10 SP Informasjonsteknologi og informatikk kurs
PROGRAMMERING FOR MATEMATIKKLÆRERE, DELTID Lærer- og lektorutdanning videre- og etterutdanning
PROGRAMMERING FOR MOBIL - 10 SP Informasjonsteknologi og informatikk kurs
PROGRAMMERING FOR REALFAGLÆRERE I VGS, DELTID Lærer- og lektorutdanning videre- og etterutdanning
PROGRAMMERING, 1. - 7. TRINN (DELTID, KOMPETANSE FOR KVALITET) Lærer- og lektorutdanning videre- og etterutdanning
PROGRAMMERING, 5.-10. TRINN (DELTID) Lærer- og lektorutdanning videre- og etterutdanning
PROGRAMMERING, DELTID SAMLINGSBASERT Informasjonsteknologi og informatikk fagskoleutdanning
PROJECT MANAGEMENT FOR THE OIL AND GAS INDUSTRY - MASTERNIVÅ Økonomi, marked og administrasjon kurs
PROSESSTEKNOLOGI, DELTID SAMLINGSBASERT Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Master
PROSJEKT OG PROSESSTYRING - 7,5 SP Økonomi, marked og administrasjon kurs
PROSJEKTLEDELSE - 15 SP Økonomi, marked og administrasjon kurs
PROSJEKTLEDELSE I PRAKSIS-, STYRING, VERKTØY OG LEDELSE Økonomi, marked og administrasjon fagskoleutdanning
PROSJEKTLEDELSE, DELTID Økonomi, marked og administrasjon videre- og etterutdanning
PROSJEKTLEDELSE, DELTID - 30 SP Økonomi, marked og administrasjon Halvårsstudium
PROSJEKTLEDERSKOLEN Økonomi, marked og administrasjon fagskoleutdanning
PSYKISK HELSE I BARNEHAGEN Medisin, odontologi, helse- og sosialfag årsstudium
PSYKISK HELSE I BARNEHAGEN - 15 SP Samfunnsfag, psykologi kurs
PSYKISK HELSE I BARNEHAGEN, DELTID SAMLINGSBASERT Samfunnsfag, psykologi årsstudium
PSYKISK HELSE I BARNEHAGEN, SAMLINGSBASERT Samfunnsfag, psykologi årsstudium
PSYKISK HELSE I SKOLEN Samfunnsfag, psykologi årsstudium
PSYKISK HELSE I SKOLEN - 15 SP Samfunnsfag, psykologi kurs
PSYKISK HELSE I SKOLEN, DELTID SAMLINGSBASERT Samfunnsfag, psykologi årsstudium
PSYKISK HELSE I SKOLEN, SAMLINGSBASERT Samfunnsfag, psykologi årsstudium
PSYKISK HELSEARBEID OG RUSARBEID, DELTID SAMLINGSBASERT Medisin, odontologi, helse- og sosialfag fagskoleutdanning
PSYKISK HELSEARBEID, DELTID Medisin, odontologi, helse- og sosialfag fagskoleutdanning
PSYKOLOGI Samfunnsfag, psykologi årsstudium
PSYKOLOGI 1 Samfunnsfag, psykologi vgs-privatist
PSYKOLOGI 2 Samfunnsfag, psykologi vgs-privatist
PSYKOLOGI SOM FAG OG VITENSKAP - 15 SP Samfunnsfag, psykologi kurs
PSYKOLOGI, DELTID Samfunnsfag, psykologi årsstudium
PSYKOLOGISK HELSEARBEID Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Bachelor
PSYKOLOGISK HELSEARBEID, DELTID Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Bachelor
PSYKOLOGISK HISTORIE OG FORSKNINGSMETODE - 15 SP Samfunnsfag, psykologi kurs
PÅBYGGING I REGNSKAP OG REVISJON, DELTID Økonomi, marked og administrasjon årsstudium
PÅBYGGING I REGNSKAP OG ØKONOMIRÅDGIVNING, DELTID Økonomi, marked og administrasjon videre- og etterutdanning
PÅBYGGING I ØKONOMI OG ADMINISTRASJON, DELTID Økonomi, marked og administrasjon årsstudium
PÅBYGGING TIL GENERELL STUDIEKOMPETANSE MED FAGBREV Samfunnsfag, psykologi vgs-privatist
PÅBYGGING TIL GENERELL STUDIEKOMPETANSE UTEN FAGBREV Samfunnsfag, psykologi vgs-privatist
QUANTITATIVE METHODS - MASTERNIVÅ Økonomi, marked og administrasjon kurs
REALFAG I BARNEHAGEN (DELTID, KOMPETANSE FOR KVALITET) Lærer- og lektorutdanning videre- og etterutdanning
REALFAGSKURS I FYSIKK Matematikk og naturfag kurs
REALFAGSKURS I MATEMATIKK Matematikk og naturfag kurs
REALFAGSKURS TIL INGENIØRUTDANNING Teknologi, ingeniørfag og arkitektur vgs-privatist
REGENERATIVT LANDBRUK, SAMLINGSBASERT - 30 SP Fiskeri-, husdyr- og landbruksfag kurs
REGIONER I KONFLIKT - 10 SP Samfunnsfag, psykologi kurs
REGNING SOM GRUNNLEGGENDE FERDIGHET - 30 SP Lærer- og lektorutdanning videre- og etterutdanning
REGNSKAP - INNFØRINGSKURS Økonomi, marked og administrasjon kurs
REGNSKAP - VIDEREGÅENDE KURS Økonomi, marked og administrasjon kurs
REGNSKAPSFØRERYRKET OG REGNSKAPSORGANISERING - 7,5 SP Økonomi, marked og administrasjon kurs
REGNSKAPSKONSULENT Økonomi, marked og administrasjon årsstudium
REGNSKAPSMEDARBEIDER Økonomi, marked og administrasjon fagskoleutdanning
REGNSKAPSMEDARBEIDER - 30 SP Økonomi, marked og administrasjon Halvårsstudium
REGNSKAPSSKOLEN Økonomi, marked og administrasjon fagskoleutdanning
REHABILITERING, DELTID SAMLINGSBASERT Medisin, odontologi, helse- og sosialfag fagskoleutdanning
REISELIV OG OPPLEVELSESUTVIKLING, DELTID SAMLINGSBASERT Hotell- og reiselivsfag fagskoleutdanning
REKRUTTERING - 7,5 SP Økonomi, marked og administrasjon kurs
REKRUTTERING OG UTVELGELSE I PRAKSIS Økonomi, marked og administrasjon kurs
RELIGION Historie, religion, idéfag vgs-privatist
RELIGION I KRIG OG FRED - 10 SP Samfunnsfag, psykologi kurs
RELIGION OG ETIKK Historie, religion, idéfag vgs-privatist
RELIGION, KULTUR OG SAMFUNN, ÅPNE EMNER Samfunnsfag, psykologi videre- og etterutdanning
RELIGION, KULTUR OG SAMFUNN, ÅPNE EMNER (DELTID) Samfunnsfag, psykologi videre- og etterutdanning
RELIGION, LIVSSYN OG ETIKK - DELTID Historie, religion, idéfag årsstudium
RELIGION, LIVSSYN OG ETIKK - HELTID Historie, religion, idéfag årsstudium
RELIGION, LIVSSYN OG ETIKK, FORDYPNING - 30 SP Historie, religion, idéfag videre- og etterutdanning
RELIGION, LIVSSYN OG ETIKK, FORDYPNING, DELTID - 30 SP Historie, religion, idéfag videre- og etterutdanning
RESEARCH METHODS FOR BUSINESS AND MANAGEMENT - MASTERNIVÅ Økonomi, marked og administrasjon kurs
RESEPSJONSLEDELSE Hotell- og reiselivsfag fagskoleutdanning
RESEPSJONSLEDELSE Hotell- og reiselivsfag kurs
RETTSLÆRE 1 Jus vgs-privatist
RETTSLÆRE 2 Jus vgs-privatist
RETTSVITENSKAP (JUS) - 1. AVDELING Jus 5-årig master
REVIT ARCHITECTURE Teknologi, ingeniørfag og arkitektur kurs
REVIT ARCHITECTURE - 6 SP Teknologi, ingeniørfag og arkitektur kurs
ROBOTTEKNOLOGI OG DIGITAL PRODUKSJON I INDUSTRIEN Teknologi, ingeniørfag og arkitektur fagskoleutdanning
SAKSBEHANDLER Økonomi, marked og administrasjon fagskoleutdanning
SAKSBEHANDLING I HELSE- OG SOSIALSEKTOREN Medisin, odontologi, helse- og sosialfag kurs
SALES FORCE MANAGEMENT - MASTERNIVÅ Økonomi, marked og administrasjon kurs
SALG, SERVICE OG SIKKERHET VG2 Økonomi, marked og administrasjon vgs-privatist
SALGSLEDELSE Økonomi, marked og administrasjon kurs
SALGSLEDELSE Økonomi, marked og administrasjon fagskoleutdanning
SALGSLEDELSE - 7,5 SP Økonomi, marked og administrasjon kurs
SALGSMEDARBEIDER Økonomi, marked og administrasjon vgs-privatist
SALGSTEKNIKK Økonomi, marked og administrasjon kurs
SAMFUNN OG UTVIKLING Samfunnsfag, psykologi årsstudium
SAMFUNN OG UTVIKLING, DELTID Samfunnsfag, psykologi årsstudium
SAMFUNN OG UTVIKLING, DELTID SAMLINGSBASERT Samfunnsfag, psykologi årsstudium
SAMFUNN OG UTVIKLING, SAMLINGSBASERT Samfunnsfag, psykologi årsstudium
SAMFUNN, INDIVID OG HELSE - 10 SP Medisin, odontologi, helse- og sosialfag kurs
SAMFUNNSFAG Samfunnsfag, psykologi vgs-privatist
SAMFUNNSFAG 1 FOR 1.-7. TRINN, KOMPETANSE FOR KVALITET - 30 SP Lærer- og lektorutdanning videre- og etterutdanning
SAMFUNNSFAG VG2, STUDIEFORBEREDENDE Samfunnsfag, psykologi vgs-privatist
SAMFUNNSFAGLIG ENGELSK Språk, litteratur vgs-privatist
SAMFUNNSGEOGRAFI Samfunnsfag, psykologi vgs-privatist
SAMFUNNSPLANLEGGING - 30 SP Samfunnsfag, psykologi Halvårsstudium
SAMFUNNSVITENSKAPELIG METODE - 7,5 SP Samfunnsfag, psykologi kurs
SAMFUNNSØKONOMI - 7,5 SP Økonomi, marked og administrasjon kurs
SAMFUNNSØKONOMI 1 Økonomi, marked og administrasjon vgs-privatist
SAMFUNNSØKONOMI 2 Økonomi, marked og administrasjon vgs-privatist
SAMFUNNSØKONOMI 2 - 7,5 SP Økonomi, marked og administrasjon kurs
SAMISK KULTUR- OG SAMFUNNSKUNNSKAP 1, DELTID SAMLINGSBASERT - 15 SP Samfunnsfag, psykologi kurs
SAMISK KULTUR- OG SAMFUNNSKUNNSKAP 2, DELTID SAMLINGSBASERT - 15 SP Samfunnsfag, psykologi kurs
SAMISK KULTURKUNNSKAP 1 - 30 SP Samfunnsfag, psykologi Halvårsstudium
SAMISK SPRÅK OG LITTERATUR, SAMLINGSBASERT Språk, litteratur Bachelor
SAMTIDSLITTERATUR FOR BARN OG UNGE, DELTID - 30 SP Språk, litteratur videre- og etterutdanning
SEKSUELL HELSE OG SEKSUALITETSUNDERVISNING, DELTID - 10 SP Medisin, odontologi, helse- og sosialfag videre- og etterutdanning
SERVICE OG SAMFERDSEL VG1 Økonomi, marked og administrasjon vgs-privatist
SERVICE OG SAMFERDSEL VG1, SIKKERHET OG TRANSPORT Økonomi, marked og administrasjon vgs-privatist
SERVICELEDELSE - 7,5 SP Økonomi, marked og administrasjon kurs
SERVICELEDERSKOLEN Økonomi, marked og administrasjon fagskoleutdanning
SERVICES MARKETING - MASTERNIVÅ Økonomi, marked og administrasjon kurs
SIRKULÆR ØKONOMI OG VERDISKAPNING, DELTID SAMLINGSBASERT - 30 SP Økonomi, marked og administrasjon kurs
SKATTERETT 1 - 7,5 SP Jus kurs
SKATTERETT 1 + 2 - 15 SP Jus kurs
SKATTERETT 2 - 7,5 SP Jus kurs
SKOLEASSISTENT - KREATIVT ARBEID MED BARN Lærer- og lektorutdanning kurs
SKOLEBIBLIOTEKKUNNSKAP Mediefag, bibliotekfag og journalistfag Bachelor
SKOLEBIBLIOTEKKUNNSKAP 1 - 30 SP Mediefag, bibliotekfag og journalistfag kurs
SKOLEBIBLIOTEKKUNNSKAP 3: INFORMASJONSKOMPETANSE OG LESEUTVIKLING - 30 SP Mediefag, bibliotekfag og journalistfag kurs
SKOLEPSYKOLOGI - 15 SP Samfunnsfag, psykologi kurs
SKOLERETTET SAMFUNNSFAG 1, DELTID - 30 SP Lærer- og lektorutdanning videre- og etterutdanning
SKOLERETTET SAMFUNNSFAG 2, DELTID - 30 SP Lærer- og lektorutdanning videre- og etterutdanning
SOMMELIER, DELTID SAMLINGSBASERT Hotell- og reiselivsfag fagskoleutdanning
SOMMELIER, SAMLINGSBASERT Hotell- og reiselivsfag fagskoleutdanning
SOSIAL- OG PERSONLIGHETSPSYKOLOGI 15 SP Samfunnsfag, psykologi kurs
SOSIAL OG PERSONLIGHETSPSYKOLOGI OG FORSKNINGSMETODER - 15 SP Samfunnsfag, psykologi kurs
SOSIALKUNNSKAP Samfunnsfag, psykologi vgs-privatist
SOSIOLOGI - 30 SP Samfunnsfag, psykologi Halvårsstudium
SOSIOLOGI OG SOSIALANTROPOLOGI Samfunnsfag, psykologi vgs-privatist
SOSIOLOGI OG SOSIALANTROPOLOGI VG2 Samfunnsfag, psykologi vgs-privatist
SPANSK Språk, litteratur årsstudium
SPANSK 1 Språk, litteratur vgs-privatist
SPANSK 1 PROGRAMFAG Språk, litteratur vgs-privatist
SPANSK 1, 5. - 10. TRINN - NETTSTUDIUM Lærer- og lektorutdanning videre- og etterutdanning
SPANSK 1: SPRÅKLÆRING, SPANSK SPRÅK OG KOMMUNIKASJON Språk, litteratur kurs
SPANSK 2 Språk, litteratur vgs-privatist
SPANSK 2 PROGRAMFAG Språk, litteratur vgs-privatist
SPANSK 3 Språk, litteratur vgs-privatist
SPANSK PÅBYGGING - 30 SP Språk, litteratur videre- og etterutdanning
SPANSK: FORDYPNING I LATINAMERIKANSK LITTERATUR Språk, litteratur videre- og etterutdanning
SPESIALPEDAGOGIKK Pedagogiske fag årsstudium
SPESIALPEDAGOGIKK - 15 SP Pedagogiske fag kurs
SPESIALPEDAGOGISK RÅDGIVNING OG VEILEDNING - 15 SP Pedagogiske fag kurs
SPESIALPEDAGOGISKE GRUNNLAGSPROBLEMER - 15 SP Pedagogiske fag kurs
STATISTIKK FOR ØKONOMER - 7,5 SP Økonomi, marked og administrasjon kurs
STATSVITENSKAP - 30 SP Samfunnsfag, psykologi Halvårsstudium
STERILFORSYNINGSTEKNIKK OG SMITTERVERN, DELTID SAMLINGSBASERT Medisin, odontologi, helse- og sosialfag fagskoleutdanning
STRATEGIC MARKETING - MASTERNIVÅ Økonomi, marked og administrasjon kurs
STRATEGIC NEGOTIATION - MASTERNIVÅ Økonomi, marked og administrasjon kurs
STRATEGIC NEGOTIATION FOR THE OIL AND GAS INDUSTRY - MASTERNIVÅ Økonomi, marked og administrasjon kurs
STRATEGIC PLANNING - MASTERNIVÅ Økonomi, marked og administrasjon kurs
STRATEGIC RISK MANAGEMENT - MASTERNIVÅ Økonomi, marked og administrasjon kurs
STRATEGISK HR - 7,5 SP Økonomi, marked og administrasjon kurs
STRATEGISK LEDELSE OG INNOVASJON Økonomi, marked og administrasjon kurs
STRATEGISK LEDELSE OG ØKONOMI - ERFARINGSBASERT, DELTID Økonomi, marked og administrasjon Master
SUNN ALDRING OG REHABILITERING Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Master
SYKDOMSLÆRE - 10 SP Medisin, odontologi, helse- og sosialfag kurs
SYKDOMSLÆRE 1 - 10 SP Medisin, odontologi, helse- og sosialfag kurs
SYKDOMSLÆRE 2 - 10 SP Medisin, odontologi, helse- og sosialfag kurs
SYSTEMUTVIKLING - 10 SP Informasjonsteknologi og informatikk kurs
TANNHELSESEKRETÆR VG3 Medisin, odontologi, helse- og sosialfag vgs-privatist
TEGNEASSISTENT Teknologi, ingeniørfag og arkitektur kurs
TEGNEKURS I ARCHICAD Teknologi, ingeniørfag og arkitektur kurs
TEKNISK DESIGN MED DAK 2D/3D Teknologi, ingeniørfag og arkitektur fagskoleutdanning
TEKNISK TEGNER - BYGG Teknologi, ingeniørfag og arkitektur kurs
TEKNOLOGI, MENNESKE OG SAMFUNN Samfunnsfag, psykologi Master
TEKSTFORFATTING - 7,5 SP Mediefag, bibliotekfag og journalistfag kurs
TILLEGGSUTDANNING I BARNEHAGEPEDAGOGIKK - DEL 1, SMÅBARNSPEDAGOGIKK (KOMPETANSE FOR FRAMTIDENS BARNEHAGE), DELTID SAMLINGSBASERT - 30 SP Pedagogiske fag videre- og etterutdanning
TILPASSET OPPLÆRING - SPESIALPEDAGOGIKK FOR ASSISTENTER Pedagogiske fag kurs
TILPASSET OPPLÆRING MED DIGITALE RESSURSER (DELTID) Lærer- og lektorutdanning videre- og etterutdanning
TILPASSET OPPLÆRING, DELTID SAMLINGSBASERT Pedagogiske fag Master
TILPASSET OPPLÆRING, SAMLINGSBASERT Pedagogiske fag Master
TOLKING I OFFENTLIG SEKTOR, DELTID SAMLINGSBASERT Språk, litteratur Bachelor
TRADISJONELL KUNNSKAP, DELTID - 30 SP Fiskeri-, husdyr- og landbruksfag Halvårsstudium
TRAFIKKFLYGER - FLY Teknologi, ingeniørfag og arkitektur fagskoleutdanning
TRANSPORT OG LOGISTIKK - LØYVE FOR PERSON- OG GODSTRANSPORT Økonomi, marked og administrasjon kurs
TRANSPORT OG LOGISTIKK VG2 Økonomi, marked og administrasjon vgs-privatist
TRAUME, TILKNYTNING OG SAMSPILL - 15 SP Samfunnsfag, psykologi kurs
TVERRFAGLIG MILJØARBEID, DELTID SAMLINGSBASERT Medisin, odontologi, helse- og sosialfag fagskoleutdanning
TYSK Språk, litteratur årsstudium
TYSK 1 Språk, litteratur vgs-privatist
TYSK 1 PROGRAMFAG Språk, litteratur vgs-privatist
TYSK 2 Språk, litteratur vgs-privatist
TYSK 2 PROGRAMFAG Språk, litteratur vgs-privatist
TYSK 3 Språk, litteratur vgs-privatist
TYSK PÅBYGGING - 30 SP Språk, litteratur videre- og etterutdanning
TØMRER Teknologi, ingeniørfag og arkitektur vgs-privatist
UNDERVISNING AV VOKSNE I GRUNNLEGGENDE FERDIGHETER, DELTID Pedagogiske fag videre- og etterutdanning
UTDANNING I PROFESJONSFAGLIG DIGITAL KOMPETANSE FOR LÆRERE - 30 SP Lærer- og lektorutdanning videre- og etterutdanning
UTVIKLINGSHEMMING OG ALDRING, DELTID SAMLINGSBASERT Medisin, odontologi, helse- og sosialfag fagskoleutdanning
UTVIKLINGSPSYKOLOGI OG EMOSJONER - 15 SP Samfunnsfag, psykologi kurs
UTVIKLINGSPSYKOLOGI OG FORSKNINGSMETODER - 15 SP Samfunnsfag, psykologi kurs
UX-DESIGN Informasjonsteknologi og informatikk fagskoleutdanning
VAKTMESTERSKOLEN Teknologi, ingeniørfag og arkitektur fagskoleutdanning
VEI- OG VA-TEKNIKK - 10 SP Teknologi, ingeniørfag og arkitektur kurs
VEILEDERUTDANNING FOR PRAKSISLÆRERE I BARNEHAGEN, DELTID SAMLINGSBASERT - 30 SP Pedagogiske fag videre- og etterutdanning
VEILEDNING AV LÆRLINGER, DELTID SAMLINGSBASERT Pedagogiske fag fagskoleutdanning
VEILEDNING, DELTID SAMLINGSBASERT Medisin, odontologi, helse- og sosialfag fagskoleutdanning
VELFERDSTEKNOLOGI, DELTID Medisin, odontologi, helse- og sosialfag fagskoleutdanning
VERDISKAPNING I LOKALMAT, DELTID SAMLINGSBASERT Fiskeri-, husdyr- og landbruksfag fagskoleutdanning
VERDITAKSTERING AV BOLIGER 1 - 15 SP Økonomi, marked og administrasjon videre- og etterutdanning
VERKSBETJENTUTDANNINGEN, DELTID SAMLINGSBASERT Jus kurs
VERKSTEDSLEDELSE, DELTID SAMLINGSBASERT Teknologi, ingeniørfag og arkitektur fagskoleutdanning
VFX - VISUELLE EFFEKTER Estetiske fag, kunst- og musikkfag fagskoleutdanning
VG3 PÅBYGGING - HAR TATT VG1 STUDIEFORBEREDENDE OG VG2 YRKESFAG (KRYSSLØP) Annen yrkeskategori vgs-privatist
VG3 PÅBYGGING - HAR TATT VG1 YRKESFAG OG VG2 YRKESFAG Annen yrkeskategori vgs-privatist
VIDEOMARKEDSFØRING I SOSIALE MEDIER Økonomi, marked og administrasjon fagskoleutdanning
VIDEREUTDANNINGSEMNER I SPESIALPEDAGOGIKK - 100 SP Pedagogiske fag videre- og etterutdanning
XR-UTVIKLING Informasjonsteknologi og informatikk fagskoleutdanning
YRKES- OG ARBEIDSLOVGIVNING Jus kurs
YRKESFAGLÆRERUTDANNING I BYGG- OG ANLEGGSTEKNIKK, SAMLINGSBASERT Lærer- og lektorutdanning Bachelor
YRKESFAGLÆRERUTDANNING I ELEKTROFAG, SAMLINGSBASERT Lærer- og lektorutdanning Bachelor
YRKESFAGLÆRERUTDANNING I SERVICE OG SAMFERDSEL, SAMLINGSBASERT Lærer- og lektorutdanning Bachelor
YRKESFAGLÆRERUTDANNING I TEKNIKK OG INDUSTRIELL PRODUKSJON, SAMLINGSBASERT Lærer- og lektorutdanning Bachelor
YRKESSJÅFØR Teknologi, ingeniørfag og arkitektur vgs-privatist
YRKESSJÅFØRBEVIS - GODSTRANSPORT Teknologi, ingeniørfag og arkitektur kurs
YRKESSJÅFØRBEVIS - PERSONTRANSPORT Teknologi, ingeniørfag og arkitektur kurs
ØKOLOGISK LANDBRUK, DELTID Fiskeri-, husdyr- og landbruksfag fagskoleutdanning
ØKONOMI Økonomi, marked og administrasjon kurs
ØKONOMI OG ADMINISTRASJON Økonomi, marked og administrasjon Bachelor
ØKONOMI OG ADMINISTRASJON - PROFILERING REGNSKAPSFØRER Økonomi, marked og administrasjon Bachelor
ØKONOMI OG ADMINISTRASJON MED REGNSKAP Økonomi, marked og administrasjon Bachelor
ØKONOMI OG ADMINISTRASJON MED REGNSKAP, DELTID Økonomi, marked og administrasjon Bachelor
ØKONOMI OG ADMINISTRASJON, DELTID Økonomi, marked og administrasjon Bachelor
ØKONOMI OG LEDELSE, DELTID Økonomi, marked og administrasjon fagskoleutdanning
ØKONOMI- OG USIKKERHETSSTYRING I PROSJEKTER - 7,5 SP Økonomi, marked og administrasjon kurs
ØKONOMIMEDARBEIDER Økonomi, marked og administrasjon fagskoleutdanning
ØKONOMISTYRING - 7,5 SP Økonomi, marked og administrasjon kurs
ØKONOMISTYRING OG REGNSKAP, DELTID Økonomi, marked og administrasjon videre- og etterutdanning
ÅRSREGNSKAP OG GOD REGNSKAPSSKIKK - 7,5 SP Økonomi, marked og administrasjon kurs

60 skoler tilbyr nettstudier

Høgskole
Høyskolen Kristiania Nettstudier
Som nettstudent hos Høyskolen Kristiania får du mange fordeler. Blant annet har du muligheten til å studere hvor og når du vil, benytte deg av vårt karrieresenter, få personlig oppfølging av våre dyktige veiledere m.m.
Høgskole
Active Education Nettstudier
Active Education tilbyr Norges mest populære utdanninger for deg som ønsker en karriere i treningsbransjen. Du får studiepoeng og Lånekasse-støtte, og i tillegg internasjonale sertifiseringer som gjør at du kan jobbe som PT over hele verden.
Høgskole
Atlantis Medisinske Høgskole Nettstudier
Atlantis Medisinske Høgskole har over 15 års erfaring med nettskoledrift og har videreutviklet nettskolen for å optimalisere læringsrommet og gjøre vårt pedagogiske opplegg enda bedre.
Fagskole
Bilder Nordic School of Photography - Nettstudier
Bilder Nordic utviklet seg til å bli en betydelig aktør i norsk fotomiljø, med et internasjonalt renommé, takket være engasjerte studenter, lærere og et sterkt nettverk.
Høgskole
Bjørknes Høyskole - nettstudier
Bjørknes Høyskole utdanner motiverte og kvalitetsbevisste studenter med høye ambisjoner. Vi tilbyr spennende høgskoleprogrammer innen bla. medisin, ernæring, helsefag og medier og kommunikasjon.
Fagskole
Fagskolen i Østfold
Fagskolen i Østfold tilbyr korte, yrkesrettede utdanninger som bygger på fag-/svennebrev, autorisasjon eller minst fem års relevant praksis. I dag tilbyr vi utdanning innenfor tekniske fag og helse- og oppvekstfag. Fagskolen i Østfold har i dag 40 engasjerte ansatte og i underkant av 500 studenter.
Fagskole
Fagskolen i Østfold - Nettstudier
Fagskolen i Østfold tilbyr korte, yrkesrettede utdanninger som bygger på fag-/svennebrev, autorisasjon eller minst fem års relevant praksis. I dag tilbyr vi utdanning innenfor tekniske fag og helse- og oppvekstfag. Fagskolen i Østfold har i dag 40 engasjerte ansatte og i underkant av 500 studenter.
Fagskole
Fagskolen Kristiania Nettstudier
Fagskolestudier på nett innen helse, oppvekst, økonomi, administrasjon, markedsføring og IT.
Fagskole
Fagskolen Tinius Olsen - nettstudier
Har du fagbrev, svennebrev eller 5 års praksis, og ønsker å bli fagskoleingeniør på 2 år? Da er Fagskolen Tinius Olsen på Kongsberg noe for deg.
Høgskole
Høgskolen i Østfold - nettstudier
Vi har i dag 7 studier som er helt nettbasert; mest halvårs- eller årsstudier, men også et masterstudium på 120 studiepoeng.
Høgskole
Høgskulen på Vestlandet - Nettstudier
Fleire av studia våre blir vurderte til å vere blant dei beste i landet. Og vi har nokre av landets mest fornøgde studentar!
Fagskole
MedLearn
Vi tilbyr kurs og utdanninger knyttet til helse og oppvekst. Utdanningene henvender seg til de som ønsker å bygge på tidligere utdanning og til de som trenger å ta relevante fag på videregående skole for å komme i gang med studier innenfor helse, oppvekst og omsorg.
Høgskole
NKI Nettstudier
NKI bidrar til å bygge din kompetanse, og hjelper deg slik at du kommer dit du vil, på din måte.
Videregående
NKI Nettstudier Videregående
Det er aldri for sent å fullføre - velg Norges største videregående skole! Vi tilbyr både generell studiekompetanse og fordypning i realfag, for deg som ønsker å søke opptak til høyere utdanning. Du kan også velge mellom en rekke yrkesfaglige retninger og kvalifisere deg til fagbrev/svennebrev.

Annonser:

 
FILM OG TV

DESIGN
 
HELSESTUDIER
 
MARKEDSFØRING

HR OG PERSONALLEDELSE
 
TEKNOLOGI / IT
 
HOTELL OG REISELIV

MUSIKK
 
ØKONOMI
 
NETTSTUDIER
 
ANVENDT PSYKOLOGI
 
KOMMUNIKASJON OG PR
 
MASTERSTUDIER
 
LEDELSE OG ADMINISTRASJON
 
INTERIØR
 
MOTE
 
NETTSTUDIER FAGSKOLE
 
FOTO

LOGISTIKK
 
PERSONLIG TRENER / IDRETT
 
GRUNNMEDISIN
 
JOURNALISTIKK

SKUESPILL OG SCENEKUNST
 
SPILL
 
MAKEUP, MASKE OG HÅR
 
FYSISK AKTIVITET
 
PEDAGOGIKK
 
BÆREKRAFT
 
AUTORISERT REGNSKAPSFØRER
 
HELSE- OG IDRETTSLEDELSE

Usikker på hva du skal studere?

Suzanne synes det er vanskelig å bestemme seg for hva hun skal studere. Er du også usikker? Kanskje er det ikke så vanskelig som du tror. Ta Høyskolen Kristiania sin interessetest og finn ut hvilke studier som kan passe deg!

Bestill gratis studieveiledning

Er du usikker på hva du vil bli og hvilket studium som passer for deg? Det kan vi i Høyskolen Kristiania hjelpe deg med å finne ut av!

TA TESTEN HER

BESTILL STUDIEVELEDNINGBilder Nordic


VI TILBYR I DAG SYV PRAKTISKE OG YRKESRETTEDE UTDANNINGER:

Toårig Fotografutdanning, Grunnutdanning i Fotografi, Foto2, Visuell innholdsprodusent for nye medier og Grunnutdanning i film.

SoFI - School of Fashion Idustry


VÅRE UTDANNINGER:

Motedesign, Moteindustri, Motekonsulent, Motekommunikasjon, Interiør og Retail design.

Gå til hjemmesiden

Gå til hjemmesidenStudier ved Høyskolen Kristiania:

Studier innen HR, markedsføring, ledelse, økonomi og innovasjon:


Bachelor i markedsføring og salgsledelse

Bachelor i markedsføring og merkevareledelse

Bachelor i HR og personalledelse

Bachelor i HR, organisasjonspsykologi og ledelse

Bachelor i digital markedsføring

Bachelor i digitalisering og økonomi

Bachelor i kreativitet, innovasjon og forretningsutvikling

Bachelor i økonomi og ledelse

Bachelor i ledelse og servicestrategi

Bachelor i innkjøpsledelse

Bachelor i hotelledelse

Bachelor i reiselivsledelse og opplevelsesutvikling

Bachelor i administrasjon og ledelse (nett)

Bachelor i økonomi og administrasjon - regnskapsførere (nett)

Master i markedsføringsledelse

Master i ledelse

Master i praktisk lederskap - erfaringsbasert

MBA - Master of Business Administration (nett)

Master of Science in Marketing (nett)

Master of Science in Finacial Management (nett)

Årsstudium i serviceledelse

Årsstudium i HR og personalledelse (nett)

Årsstudium i bedriftsøkonomi (nett)

Årsstudium i markedsføring og salg (nett)Studier innen helse, medisin, ernæring og pedagogikk:


Bachelor i fysisk aktivitet og ernæring

Bachelor i livsstilsendring of folkehelse

Bachelor i anvendt psykologi

Bachelor i helse- og idrettledelse

Bachelor i trening og coaching

Bachelor i osteopati

Bachelor i biomedisin

Bachelor i akupunktur

Årsstudium i grunnmedisin

Årsstudium i grunnmedisin (nett)

Årsstudium i psykologi

Årsstudium i psykologi (nett)

Årsstudium i personlig trening (nett)

Videreutdanning i kommunikasjon og helseledelse (nett)

Videreutdanning i osteopati

Videreutdanning i triggerpunkter og intramuskulær stimulering

Bachelor i pedagogikk (nett)

Årsstudium i pedagogikk (nett)Studier innen teknologi og IT:


Bachelor i informasjonsteknologi - E-business

Bachelor i informasjonsteknologi - Frontend- og mobilutvikling

Bachelor i informasjonsteknologi - Interaktivt design

Bachelor i informasjonsteknologi - Intelligente systemer

Bachelor i informasjonsteknologi - Programmering

Bachelor i informasjonsteknologi - Spillprogrammering

Master of Information Systems: Digital Business Systems

Master of Information Systems: Digital Business Systems, deltid

Master of Information Systems: Management and Innovation

Master of Information Systems: Management and Innovation, deltid

Master of Applied Computer Science with Specialization in Software Integration

Master of Applied Computer Science with Specialization in Software Integration, deltid

Master of Human-Computer Interaction

Master of Human-Computer Interaction, deltidStudier innen kommunikasjon, design, film og medier:


Bachelor i Art Direction

Bachelor i grafisk design

Bachelor i interiørarkitektur

Bachelor i Visual Effects

Bachelor i PR og kommunikasjon

Bachelor i Retail Design

Bachelor i tekst og skribent

Bachelor i tjenestedesign

Bachelor i kreativ markedskommunikasjon

Bachelor i 3D-grafikk

Bachelor i film og TV

Bachelor i journalistikk

Bachelor i lyddesign

Bachelor i manus

Bachelor i spilldesignStudier innen scenekunst, musikk og studio:


Bachelor i låtskriving og produksjon

Bachelor i skuespill

Bachelor i populærmusikk

Bachelor i prosjektledelse kunst og kreativ næring

Bachelor i musikkteater

Bachelor i musikkproduksjon - Påbygging

Årsstudium i musikkproduksjon