Nettstudier

- studer hjemmefra eller der du vil

Nettstudier gjør det mulig å studere hvor som helst når som helst. Noen nettskoler har rullerende opptak, mens andre har faste oppstartstidspunkt. Nettstudier blir mer og mer populært, noe som gjør at studietilbudene også utvides hele tiden.

  • Skoler
  • Studier
  • Relaterte Yrker
  • Relaterte Artikler

Viser relaterte yrker til hva du kan studere via nettstudier

Account Manager / Key Account Manager
Key Account Manager (KAM) er en stilling i et selskap som jobber mot selskapets nøkkelkunder, det vil si selskapets viktigste kunder. Programmet, eller prosessen som key account manageren j...
Administrasjonssekretær
Som administrasjonssekretær har du administrative jobber i handelsnæringen, i import-/eksportbedrifter, og i internasjonale selskaper. Mulighetene er mange – du kan fylle stillinger som...
Aksjemegler
En aksjemegler er en kvalifisert og konsesjonert megler (person eller virksomhet) som kjøper og selger aksjer og andre verdipapirer gjennom en markedsgarantist på vegne av investorer...
Ambulansearbeider
Som ambulansearbeider jobber du i ambulansetjenesten med akuttmedisin.
Analytiker
En analytiker kan jobbe med alt fra prising, due diligence, ulike analyser av markeder, kunder og interne analyser til revisjoner selskaper. Analytikere kan også arbeide som...
Barnehageleder
En barnehageleder har det øverste pedagogiske, personalmessige og administrative lederansvaret for en barnehage eller oppvekstsenter.
Barnehagelærer
Som barnehagelærer jobber du med å gi barn noen av de mest grunnleggende og nødvendige verktøyene for læring. Det gjør du hovedsakelig gjennom pedagogisk lek og interaktive aktiviteter...
Bedriftsrådgiver
Som bedriftsrådgiver er arbeidsdagene er svært varierte, man har stort sett kundemøter om dagen. Kundemøtet kan være alt fra at kunden kommer til banken for å presentere et finansieringsbehov til en befaring på en byggeplass.
Byantikvar
Byantikvaren jobber med spørsmål som gjelder bevaring av byens antikvariske interesser.
Byggingeniør
Som byggingeniør jobber du med å planlegge nye bygg og anlegg. Du utformer i bunn og grunn omgivelsene rundt deg. Enten det er en bro, en vei, et havneanlegg, en flyplass, et renseanlegg eller en bygning...
Coach
Hovedfokuset til en coach er å motivere og coache på en slik måte at klient opplever det bekvemt og riktig å foreta valg. Det kan være store og små valg, både i privat- og arbeidsliv.
Controller
Som controller har du en viktig rolle i å identifisere, overvåke og begrense din virksomhets totale risiko. Større krav til risikooppfølging kan stille deg overfor etiske problemstillinger. Hva gjør du hvis du...
Elektroingeniør
Som elektroingeniør er din oppgave å bidra til at det teknologiske er oppdatert, slik at den moderne hverdagen vi lever i stadig forbedres, og utvikles. Dette er din hovedoppgave. Forbedring av...
Elkraftingeniør
Elkraftingeniøren jobber med prosjektering, drift og vedlikehold av elektriske anlegg som er under offentlig kontroll og tilsyn.
Ergoterapeut
En ergoterapeut er en helsearbeider som spesialiserer seg på evaluering og behandling av ulike diagnoser som begrenser funksjonell uavhengighet. En ergoterapeut jobber med å fremme helse ved...
Finansrådgiver / Økonomisk rådgiver
Som finansrådgiver arbeider man med finansiering, investering, forsikring, pensjon, sparing, arv, skatt m.m. Man arbeider på nøye vurdert grunnlag, med å sette sammen et løsningsforslag tilpasset...
Forsikringsrådgiver
En forsikringsrådgivers bistår private eller offentlige kunder ved å inngå forsikringsavtaler. Arbeidet vil bestå av rådgivende salg og vil i stor grad variere ut i fra type kunde (privat eller offentlig), sektor...
Grunnskolelærer
Som grunnskolelærer arbeider du med å formidle kunnskap til barn og unge. Du blir en viktig voksenperson i elevenes liv. Da må engasjere deg i skolehverdagen deres og følge med på hver enkelt elevs...
Helsefagarbeider
En helsefagarbeider gir praktisk hjelp, pleie og omsorg til mennesker som trenger det. Som helsefagarbeider jobber du med mennesker i alle aldre og i ulike livssituasjoner. Det kan være barn, voksne og eldre mennesker med ulike funksjonshemminger, sykdommer, eller med behov for rehabilitering.
Historiker
Det aller meste er historie. Det du leser her, er historie. Skuddene i Sarajevo, Djengis Khan og Portveien 2 er historie. Unionen med Sverige og gårsdagens middag er definitivt historie. Fortiden har...
Hudpleier
Tidligere var hudpleie forbundet med luksus og velvære for en liten del av befolkningen. Nå har helse- og velværetrenden i samfunnet økt og etterspørselen etter hudpleierelatert behandling har dermed blitt...
Husøkonom
En husøkonom og serviceleder er utdannet til lederoppgaver innenfor miljø-, drifts- og servicearbeid i store bygg og bedrifter både i privat og offentlig regi. En husøkonom og serviceleder skal kunne...
Innkjøper / Innkjøpsmedarbeider
Innkjøpere kjøper varer og tjenester på vegne av virksomheter eller organisasjoner. Arbeidsoppgaver kan være å forhandle om og skrive kontrakter ved anskaffelse av utstyr, råstoffer og produkter til...
Integrasjonsarkitekt
En Integrasjonsarkitekt er med på å videreutvikle og forbedre integrasjonsplattformer i et firma. Målet er til enhver tid å skape en fleksibel og fremtidsrettet systemarkitektur, som bidrar til å...
Interaksjonsdesigner
n interaksjonsdesigner jobber med å designe brukergrensesnitt; ofte brukergrensesnittene vi møter i ulike applikasjoner og nettsider gjennom på en pc-skjerm. Et enkelt eksempel som forklarer dette...
IT-arkitekt
En IT-arkitekt forventes å spille en sentral rolle i å utforme sikre IT-systemer – med særlig fokus på programvarearkitektur. IT-arkitekten integrerer og oppgraderer arkitekturene. Foruten en...
IT-driftskonsulent
IT-driftskonsulenten planlegger og administrerer IT-drift. Han eller hun må ha forståelse av nettverksinfrastruktur, sikkerhet og Internett kommunikasjonssystemer.
IT-Konsulent
IT-konsulent er et svært vidt begrep for ulike jobber innen IT-området. Vanligvis vil man som IT-konsulent enten jobbe som konsulent innen drift, rådgivning eller salg – og som regel hos et...
IT-sjef
En IT-sjef har bred kompetanse både innen IKT og organisatoriske spørsmål knyttet til effektivitet og optimal utnyttelse av informasjonsteknologi. IT-sjefen er både strukturert, nyskapende...
Kokk
En kokk er en faglært yrkesutøver som står for produksjonen av mat i enten hotell- og restaurantbransjen, boligplattformer og skip, eller ved institusjoner.
Konsulent: Strategi og ledelse (management consultant)
En konsulent innen strategi og ledelse (management consultant er en vanlig benevnelse) arbeider med å skape beslutningsgrunnlag for et selskaps strategivalg. Konsulentene benytter analytiske verktøy i...
Kontormedarbeider
En kontormedarbeider skal kunne utføre arbeidsoppgaver innen arkiv og dokumentbehandling, kundebehandling, enkle regnskapsrutiner i tillegg til å være en ressurs innen tekstbehandling, regneark...
Korrekturleser
Korrekturleser var yrkestittelen til den som skulle påse at der ikke var feil i det som sto i bøker og aviser. I disse dager er den mest brukt i forlagsbransjen, hvor mange benytter frilansere for å korrekturlese...
Lege
Lege er en person som utøver faget medisin, eller mer spesifikt humanmedisin, dvs. har som yrke å forebygge, diagnostisere og behandle sykdommer hos mennesker. Det norske ordet lege er...
Legemiddelkonsulent
Legemiddelkonsulenter formidler ny informasjon om medisiner til leger og annet helsepersonell. Legemiddelindustrien er en kunnskapsbasert og forskningsintensiv bransje som stiller krav til de som skal...
Lingvist / Språkviter
En lingvist jobber med språk. Det kan for eksempel innebære å beskrive og analysere ett eller flere språk, å undersøke hvordan mennesker faktisk bruker språk, eller å undersøke hvordan vi lærer...
Lønn og personalmedarbeider
Lønns- og personalmedarbeider kvalifiserer deg til å kunne arbeide med administrative oppgaver i en lønns- og personalavdeling. Utdanningen passer for deg som liker å jobbe med tall og...
Markedsanalytiker / Markedsforsker
Her klassifiseres bl.a. personer som utfører konsulenttjenester på områdene markedsføring, produktutvikling og økonomi. Arbeidsoppgaver kan være å vurdere salgsgrunnlaget for produkter...
Markedssjef
Som markedssjef er du ansvarlig for en bedrift eller organistasjon sine markedsaktiviteter. Dette inkluderer planlegging, gjennomføring og evaluering. Blant arbeidsoppgavene dine er også å gjennomføre...
Miljøterapeut
Miljøterapeut er en fellesbetegnelse for alle med 3-årig høyskoleutdanning og som arbeider i sykepleietjenesten. De aller fleste miljøterapeuter arbeider i dag innenfor psykiatrien, eller...
Misjonær
En misjonær sprer budskapet om kristendommen. Dette innebærer både forkynnelse og praktisk arbeid.
Oversetter / Translatør
En translatør er en oversetter som er i stand til å påta seg oppdrag for næringsliv, offentlige myndigheter og privatpersoner. Bare statsautoriserte translatører har rett til å bekrefte sine...
Personalkonsulent / HR-Konsulent / Organisasjonskonsulent
Personal og organisasjonskonsulenter gir informasjon og råd om personalpolitiske spørsmål, bl.a. rekruttering, organisasjons og personalutvikling. Arbeidsoppgavene kan være å gi råd og ta del...
Programmerer
En programmerer eller utvikler betegner en person som utvikler programvare for datamaskiner, og i stor grad også for andre tekniske innretninger ved hjelp av et programmeringsspråk.
Programmerer C++
En programmerer eller utvikler betegner en person som utvikler programvare for datamaskiner, og i stor grad også for andre tekniske innretninger ved hjelp av et programmeringsspråk. En...
Programmerer Java
Informasjon om yrket kommer!
Programmerer PHP
En programmerer eller utvikler betegner en person som utvikler programvare for datamaskiner, og i stor grad også for andre tekniske innretninger ved hjelp av et programmeringsspråk.
Prosjektingeniør
En prosjektingeniør er ansvarlig for gjennomføring av ferdigstilt prosjekt eller deler av et prosjekt.
Prosjektleder (økonomi, marked, administrasjon)
Prosjektleder er betegnelsen på den som utfører den løpende daglige ledelsen av et prosjekt.
Psykolog
En psykolog utfører undersøkelser, tester, behandlinger, trening, og gir rådgivning og undervisning. Det kan være både på klinikken med en person eller med større grupper ute på skoler eller i bedrifter.
Radiograf
En radiograf jobber med pasientbehandling ved bruk av røntgenologiske og fluoroskopisk utstyr (elektromagnetiske stråler). De fleste radiografer jobber med å ta bilder, som radiologen...
Regnskapsmedarbeider / Økonomiassistent / Revisjonsassistent
Økonomimedarbeidere og revisjonsassistenter hjelper til med registrering og beregning ved regnskapsføring og bokføring, ved beregning av lønns og produksjonskostnader og ved kontante...
Rektor
Rektor er en utdanningsinstitusjons øverste pedagogiske, faglige, og administrative leder, samt personalleder. Fortrolig med alle skolens oppgaver og ansvarlig for skoleutviklingen. Vanlige arbeidsoppgaver...
Revisor
En revisors hovedoppgave er kontroll av årsregnskapet til revisjonspliktige foretak, men også annen bistand og rådgivning er viktige oppgaver. Revisoren hjelper bedrifter og andre virksomheter...
Sekretær / Management assistant
En Sekretær er en ”Management Support Professional” dvs at han eller hun yter støtten som lederne og mellomlederne i bedriften eller organisasjonen trenger for å kunne fungere best mulig i jobbene...
SFO-leder
En barnehageleder har det øverste pedagogiske, personalmessige og administrative lederansvaret for en skolefritidsordning eller aktivitetsskole.
Sivilingeniør / Ingeniør
Sivilingeniørene er ettertraktede og tilbys spennende jobber på så forskjellige områder som sykehus/medisinsk forskning, næringsmiddelindustri, luftfart, oljeleting, telekommunikasjon...
Siviløkonom
Med tittelen Siviløkonom er du godt kvalifisert for ledende funksjoner i alle typer bedrifter i alle bransjer. Utdannelsen dekker et svært bredt fagområde og det er få utdannelser som gir tilsvarende...
Språkkonsulent
En språkkonsulent er en medarbeider i en redaksjon hvor vedkommende arbeider som språkautoritet, rådgiver og ansvarlig for at det redaksjonelle innholdet er korrekt grammatisk formulert...
Statsautorisert regnskapsfører
En regnskapsførers viktigste oppgave er å utarbeide et korrekt og pålitelig regnskap, men kan også bistå med andre tjenester som for eksempel rådgivning og virksomhetsstyring.
Sykepleier
En sykepleier er autorisert helsepersonell som jobber med å oppnå, opprettholde eller gjenopprette optimal helse og omsorg for syke mennesker. Sammen med pleie og behandling er dette...
Systemkonsulent
Det er mange typer studier som fører til jobber innen data og informatikkstudier både på universiteter og høyskoler. Studiene kan være av forskjellige lengde, hvor 3 eller 5 år er mest vanlig...
Systemutvikler
En systemutvikler kombinerer analyseferdigheter med tilpassing og konfigurering av funksjoner i programvarepakker – som CRM- og ERP-systemer. Systemutvikleren jobber også med rådgivning, og...
Takstmann
En takstmann vurderer og fastsetter prisen på fast eiendom, for eksempel i forbindelse med salg. Takstinspektører og auksjonarier vurderer ulike varer og skader som dekkes av forsikringer og...
Tømrer
Tømrere bygger, renoverer, rehabiliterer og vedlikeholder hus. Dette kan være nybygging, ombygging eller renovering av eldre bygg. Som tømrer bruker du en del tid på utmåling, planlegging og drift av byggeplassen.
Vinkelner / Sommelier
En vinkelner kalles også for en sommelier. Dette er servitører med omfattende kunnskaper om vin og brennevin. Vinkelnere er faglært i hotell- og restaurantnæringen med en spesialisering innen vin. Man skal ha inngående kunnskap om hvilke viner og brenneviner som passer til forskjellige matretter.
Webadministrator / Webmaster
En webmaster er en person som administrer eller er ansvarlig for den tekniske delen av et nettsted. Dette kan for eksempel være en internettside, et forum, eller en chattekanal. En webmaster arbeider...
Webdesigner / Webutvikler
En webdesigner kombinerer design, utvikling og administrasjon av multimedia-applikasjoner og nettsteder – og drar generelt nytte av en grunnleggende forståelse for websystemer og teknologi, herunder...
Økonom
Økonomer jobber innen et bredt og allsidig fagfelt. Arbeidsoppgaver kan derfor variere mye fra person til person. Felles for økonomene er at de har kunnskap innen økonomi, som for eksempel regnskap, revisjon, analyse eller liknende.
Økonomikonsulent
Økonomikonsulenten er en sentral ressursperson på økonomiområdet. Økonomikonsulenter arbeider med budsjettering og budsjettkontroll i det private næringsliv eller i offentlig forvaltning. Som...
Økonomisjef / Finanssjef / Finansdirektør
Finansdirektør eller chief financial officer (CFO) (engelskspråklig tittel) er en tittel som brukes for den øverste økonomistillingen i et større aksjeselskap, konsern eller en næringslivsorganisasjon.

Viser 1062studier du kan ta via nettundervisning

Avansert søk
Studienavn Fagområde Nivå
3D DESIGN OG SPILLTEKNOLOGI Mediefag, bibliotekfag og journalistfag Fagskoleutdanning
3D DESIGN OG SPILLTEKNOLOGI - INNHOLDSUTVIKLING Mediefag, bibliotekfag og journalistfag Fagskoleutdanning
3D DESIGN OG SPILLTEKNOLOGI - INTERAKTIV Mediefag, bibliotekfag og journalistfag Fagskoleutdanning
3D MODELLERING OG TEKNISK TEGNING MED DAK (CAD), DELTID Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Fagskoleutdanning
ABORIST, DELTID Fiskeri-, husdyr- og landbruksfag Fagskoleutdanning
ADMINISTRASJON OG LEDELSE Økonomi, marked og administrasjon Bachelor
ADMINISTRASJON OG LEDELSE, DELTID Økonomi, marked og administrasjon Bachelor
ADMINISTRASJONSLEDELSE, DELTID Økonomi, marked og administrasjon Fagskoleutdanning
ADMINISTRATIV KOORDINATOR, DELTID Økonomi, marked og administrasjon Fagskoleutdanning
ADVANCED FINANCIAL DECISION MAKING - MASTERNIVÅ Økonomi, marked og administrasjon kurs
ADVOKATASSISTENT Jus årsstudium
ADVOKATASSISTENT, DELTID Jus Fagskoleutdanning
ADVOKATSEKRETÆR Jus Fagskoleutdanning
AKADEMISK E-SPORT DEL 1 Informasjonsteknologi og informatikk Halvårsstudium
AKADEMISK LESING OG SKRIVING - 7,5 SP Språk, litteratur kurs
AKADEMISKE TEKSTER OG STATISTISKE METODER - 10 SP Språk, litteratur kurs
AKTIV OMSORG FOR ELDRE MED HELSEUTFORDRINGER, DELTID Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Fagskoleutdanning
AKTIV OMSORG FOR PERSONER MED DEMENS, DELTID Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Fagskoleutdanning
AKTIVITØRFAGET - PRAKSISKANDIDAT Medisin, odontologi, helse- og sosialfag vgs-privatist
AKUTT SYKE - KLINISK OBSERVASJON- OG HANDLINGSKOMPETANSE, DELTID Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Fagskoleutdanning
AKVAKULTURFAGET - PRAKSISKANDIDAT Fiskeri-, husdyr- og landbruksfag vgs-privatist
AMBULANSEFAG VG2 Medisin, odontologi, helse- og sosialfag vgs-privatist
AMBULANSEFAG VG2 - PROGRAMFAG Medisin, odontologi, helse- og sosialfag vgs-privatist
AMBULANSEFAGET - PRAKSISKANDIDAT Medisin, odontologi, helse- og sosialfag vgs-privatist
AMBULANSEMEDISIN, PROGRAMFAG AMBULANSEFAG VG2 Medisin, odontologi, helse- og sosialfag vgs-privatist
ANATOMI - 10 SP Medisin, odontologi, helse- og sosialfag kurs
ANATOMI OG FYSIOLOGI - 30 SP Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Halvårsstudium
ANDRESPRÅKSPEDAGOGIKK 1, 1-10 TRINN (DELTID, KUNNSKAP FOR KVALITET) Lærer- og lektorutdanning videre- og etterutdanning
ANLEGGS- OG BYGGTEKNIKK - 10 SP Teknologi, ingeniørfag og arkitektur kurs
ANLEGGSGARTNERFAGET - PRAKSISKANDIDAT Teknologi, ingeniørfag og arkitektur vgs-privatist
ANLEGGSGARTNERTEKNIKER Fiskeri-, husdyr- og landbruksfag Fagskoleutdanning
ANLEGGSGARTNERTEKNIKER, DELTID Fiskeri-, husdyr- og landbruksfag Fagskoleutdanning
ANLEGGSLEDELSE, DELTID Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Fagskoleutdanning
ANLEGGSMASKINFØRERFAGET - PRAKSISKANDIDAT Teknologi, ingeniørfag og arkitektur vgs-privatist
ANVENDT DATAVITENSKAP Informasjonsteknologi og informatikk Bachelor
ANVENDT KUNSTIG INTELLIGENS OG MASKINLÆRING - 5 SP Informasjonsteknologi og informatikk kurs
ANVENDT MASKINLÆRING Informasjonsteknologi og informatikk Fagskoleutdanning
ANVENDT MASKINLÆRING, DELTID Informasjonsteknologi og informatikk Fagskoleutdanning
ANVENDT PSYKOLOGI Samfunnsfag, psykologi Bachelor
ANVENDT PSYKOLOGI, DELTID Samfunnsfag, psykologi Bachelor
APOTEKTEKNIKER Medisin, odontologi, helse- og sosialfag vgs-privatist
APOTEKTEKNIKK VG3 Medisin, odontologi, helse- og sosialfag vgs-privatist
ARABISK 2 Språk, litteratur vgs-privatist
ARBEID MED DE YNGSTE BARNA I BARNEHAGEN, DELTID Lærer- og lektorutdanning Fagskoleutdanning
ARBEID MED LIVSMESTRING OG HELSE I BARNEHAGEN, DELTID Lærer- og lektorutdanning Fagskoleutdanning
ARBEID MED SPRÅK, FLERSPRÅKLIGHET OG FLERKULTURELL KOMPETANSE I BARNEHAGEN, DELTID Lærer- og lektorutdanning Fagskoleutdanning
ARBEID MED SÅRBARE BARN OG UNGE, DELTID Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Fagskoleutdanning
ARBEIDSLEDELSE, DELTID Økonomi, marked og administrasjon Fagskoleutdanning
ARBEIDSLEDERSKOLEN Økonomi, marked og administrasjon Fagskoleutdanning
ARBEIDSMILJØ OG PSYKOLOGI - 7,5 SP Samfunnsfag, psykologi kurs
ARBEIDSRETT Jus kurs
AREALPLANLEGGING OG LANDMÅLING 4 - 10 SP Teknologi, ingeniørfag og arkitektur kurs
ARF-VURDERING Økonomi, marked og administrasjon kurs
ARV OG FAMILIERETT - 15 SP Jus kurs
AUTOCAD Teknologi, ingeniørfag og arkitektur kurs
AVANSERT PREHOSPITAL KOMPENTANSE, DELTID Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Fagskoleutdanning
BACHELOROPPGAVE I HR OG PERSONALLEDELSE - 15 SP Økonomi, marked og administrasjon kurs
BACHELOROPPGAVE I PEDAGOGIKK - 15 SP Pedagogiske fag kurs
BACKEND-PROGRAMMERING Informasjonsteknologi og informatikk Fagskoleutdanning
BACKEND-UTVIKLING Informasjonsteknologi og informatikk Fagskoleutdanning
BACKEND-UTVIKLING, DELTID Informasjonsteknologi og informatikk Fagskoleutdanning
BAR MANAGER, DELTID Hotell- og reiselivsfag Fagskoleutdanning
BARBERFAGET, DELTID 10 SP Estetiske fag, kunst- og musikkfag kurs
BARN MED SÆRSKILTE BEHOV, DELTID Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Fagskoleutdanning
BARN, MEDIER OG BIBLIOTEK, DELTID - 15 SP Mediefag, bibliotekfag og journalistfag videre- og etterutdanning
BARNE- OG UNGDOMSARBEIDERFAG VG2 Medisin, odontologi, helse- og sosialfag vgs-privatist
BARNE- OG UNGDOMSARBEIDERFAG VG2, PROGRAMFAG Medisin, odontologi, helse- og sosialfag vgs-privatist
BARNE- OG UNGDOMSARBEIDERFAGET - PRAKSISKANDIDAT Medisin, odontologi, helse- og sosialfag vgs-privatist
BARNE OG UNGE MED BEHOV FOR SÆRSKILT TILRETTELEGGING, DELTID Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Fagskoleutdanning
BARNEHAGEASSISTENT Lærer- og lektorutdanning kurs
BARNEHAGELÆRERUTDANNING Lærer- og lektorutdanning Bachelor
BARNEHAGELÆRERUTDANNING - ARBEIDSPLASSBASERT, DELTID Lærer- og lektorutdanning Bachelor
BARNEHAGELÆRERUTDANNING, DELTID Lærer- og lektorutdanning Bachelor
BARNEHAGENS DIGITALE PRAKSISER, DELTID Pedagogiske fag Fagskoleutdanning
BARNEHAGEPEDAGOGIKK, DELTID Pedagogiske fag videre- og etterutdanning
BARNEPALLIASJON, DELTID Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Fagskoleutdanning
BARSEL OG BARNEPLEIE, DELTID Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Fagskoleutdanning
BARTENDER Hotell- og reiselivsfag kurs
BATTERIPRODUKSJON, DELTID Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Fagskoleutdanning
BEDRIFTSØKONOMI Økonomi, marked og administrasjon årsstudium
BEDRIFTSØKONOMI - 7,5 SP Økonomi, marked og administrasjon kurs
BEDRIFTSØKONOMI, DELTID Økonomi, marked og administrasjon årsstudium
BEREDSKAP OG KRISEHÅNDTERING Økonomi, marked og administrasjon Bachelor
BETONGFAGET - PRAKSISKANDIDAT Teknologi, ingeniørfag og arkitektur vgs-privatist
BEVERAGE DIPLOMA Hotell- og reiselivsfag Fagskoleutdanning
BEVERAGE DIPLOMA, DELTID Hotell- og reiselivsfag Fagskoleutdanning
BIBELEN Historie, religion, idéfag årsstudium
BILFAGET - PRAKSISKANDIDAT Teknologi, ingeniørfag og arkitektur vgs-privatist
BILSELGER Økonomi, marked og administrasjon kurs
BILTEKNIKK, DELTID Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Fagskoleutdanning
BIM-TEKNIKER INSTALLASJON, DELTID Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Fagskoleutdanning
BIM-TEKNIKER KONSTRUKSJON, DELTID Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Fagskoleutdanning
BIM-TEKNIKER, DELTID Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Fagskoleutdanning
BIOLOGI 1 Matematikk og naturfag vgs-privatist
BIOLOGI 1 LABKURS Matematikk og naturfag vgs-privatist
BIOLOGI 2 Matematikk og naturfag vgs-privatist
BIOLOGI, KOGNISJON OG MOTIVASJON I ET LÆRINGSPERSPEKTIV - 15 SP Medisin, odontologi, helse- og sosialfag kurs
BLOMSTERDEKORATØR VG2 PROGRAMFAG, DELTID Fiskeri-, husdyr- og landbruksfag vgs-privatist
BLOMSTERDEKORATØRFAGET - PRAKSISKANDIDAT Fiskeri-, husdyr- og landbruksfag vgs-privatist
BOLIGSTYLIST Estetiske fag, kunst- og musikkfag kurs
BRØNNTEKNIKK VG2 Teknologi, ingeniørfag og arkitektur kurs
BUSINESS NEGOTIATION - MASTERNIVÅ Økonomi, marked og administrasjon kurs
BUTIKKLEDER Økonomi, marked og administrasjon kurs
BUTIKKØKONOMI - 2,5 SP Økonomi, marked og administrasjon kurs
BYGGDRIFTERFAGET - PRAKSISKANDIDAT Teknologi, ingeniørfag og arkitektur vgs-privatist
BYGGEPLASSLEDELSE Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Bachelor
BYGGEPLASSLEDELSE, DELTID Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Bachelor
BYGGLEDELSE Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Mesterutdanning
BYGGMONTASJEFAGET - PRAKSISKANDIDAT Teknologi, ingeniørfag og arkitektur vgs-privatist
BÆREKRAFT I FRISØR- OG HUDPLEIEFAGET - 10 SP Estetiske fag, kunst- og musikkfag kurs
BÆREKRAFTIG ARKITEKTUR Teknologi, ingeniørfag og arkitektur kurs
BÆREKRAFTIG DRIFT Økonomi, marked og administrasjon Fagskoleutdanning
BÆREKRAFTIG ENTREPRENØRSKAP OG INNOVASJON Økonomi, marked og administrasjon Fagskoleutdanning
BÆREKRAFTIG ENTREPRENØRSKAP OG INNOVASJON Økonomi, marked og administrasjon årsstudium
BÆREKRAFTIG INNOVASJON OG SAMARBEID Økonomi, marked og administrasjon kurs
BÆREKRAFTIG REISELIV Hotell- og reiselivsfag kurs
BÆREKRAFTIG REISELIV - 10 SP Hotell- og reiselivsfag kurs
BÆREKRAFTIG ØKONOMI OG LEDELSE Økonomi, marked og administrasjon årsstudium
BÆREKRAFTIG ØKONOMI OG LEDELSE, DELTID Økonomi, marked og administrasjon årsstudium
BÆREKRAFTIGE INNKJØP Økonomi, marked og administrasjon årsstudium
BÆREKRAFTIGE INNKJØP, DELTID Økonomi, marked og administrasjon årsstudium
BÆREKRAFTIGE MATOPPLEVELSER, DELTID Hotell- og reiselivsfag Fagskoleutdanning
BÆREKRAFTSARBEID I VIRKSOMHETER, DELTID Økonomi, marked og administrasjon Fagskoleutdanning
C#.NET - 5 SP Informasjonsteknologi og informatikk kurs
CO-CREATION 7,5 SP Økonomi, marked og administrasjon kurs
CORPORATE GOVERNANCE - MASTERNIVÅ Økonomi, marked og administrasjon kurs
CREDIT RISK MANAGEMENT - MASTERNIVÅ Økonomi, marked og administrasjon kurs
CYBERSIKKERHET Informasjonsteknologi og informatikk Bachelor
CYBERSIKKERHET Informasjonsteknologi og informatikk Fagskoleutdanning
DATA OG TEKNOLOGI TIL FORRETNINGSBRUK - 2,5 SP Informasjonsteknologi og informatikk kurs
DATAANALYTIKER Informasjonsteknologi og informatikk Fagskoleutdanning
DATAANALYTIKER, DELTID Informasjonsteknologi og informatikk Fagskoleutdanning
DATABASER - 7,5 SP Informasjonsteknologi og informatikk kurs
DATABASER OG WEBAPPLIKASJONER 1 - 10 SP Informasjonsteknologi og informatikk kurs
DELIVERING SUCCESSFUL PROJECTS - MASTERNIVÅ Økonomi, marked og administrasjon kurs
DEMENSOMSORG OG ALDERSPSYKIATRI, DELTID Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Fagskoleutdanning
DEMENSOMSORG, DELTID Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Fagskoleutdanning
DEN DIGITALE ARBEIDSPLASSEN Økonomi, marked og administrasjon kurs
DERIVATIVES - MASTERNIVÅ Økonomi, marked og administrasjon kurs
DESIGN I NYE MEDIER Estetiske fag, kunst- og musikkfag årsstudium
DESIGN, KUNST OG HÅNDVERK Estetiske fag, kunst- og musikkfag Master
DESIGN, KUNST OG HÅNDVERK, DELTID Estetiske fag, kunst- og musikkfag Master
DESTINASJONSLEDELSE Hotell- og reiselivsfag kurs
DESTINASJONSLEDELSE - 10 SP Hotell- og reiselivsfag kurs
DEVELOPING AND EXECUTING STRATEGY - MASTERNIVÅ Økonomi, marked og administrasjon kurs
DIGITAL ETTERFORSKNING OG HENDELSESHÅNDTERING Informasjonsteknologi og informatikk Bachelor
DIGITAL FORRETNINGSFORSTÅELSE OG MARKEDSFØRING Økonomi, marked og administrasjon årsstudium
DIGITAL FORRETNINGSFORSTÅELSE OG MARKEDSFØRING, DELTID Økonomi, marked og administrasjon årsstudium
DIGITAL INFORMASJONSSIKKERHETSSTYRING- OG TILSYN Informasjonsteknologi og informatikk Bachelor
DIGITAL JOURNALISTIKK, DELTID SAMLINGSBASERT Mediefag, bibliotekfag og journalistfag Halvårsstudium
DIGITAL KOMMUNIKASJON OG KULTUR, DELTID Mediefag, bibliotekfag og journalistfag Master
DIGITAL KOMMUNIKASJON, DELTID SAMLINGSBASERT Økonomi, marked og administrasjon Halvårsstudium
DIGITAL KOMPETANSE FOR LÆRERE - 30 SP Lærer- og lektorutdanning videre- og etterutdanning
DIGITAL KOMPETANSE FOR LÆRERE, DELTID - 30 sp Lærer- og lektorutdanning videre- og etterutdanning
DIGITAL KUNDEREISE I FRISØR- OG HUDPLEIEFAGET - 10 SP Estetiske fag, kunst- og musikkfag kurs
DIGITAL MARKEDSFØRING Økonomi, marked og administrasjon Fagskoleutdanning
DIGITAL MARKEDSFØRING Økonomi, marked og administrasjon kurs
DIGITAL MARKEDSFØRING Økonomi, marked og administrasjon årsstudium
DIGITAL MARKEDSFØRING - 7,5 SP Økonomi, marked og administrasjon kurs
DIGITAL MARKEDSFØRING OG LEDELSE Økonomi, marked og administrasjon Bachelor
DIGITAL MARKEDSFØRING OG LEDELSE, DELTID Økonomi, marked og administrasjon Bachelor
DIGITAL MARKEDSFØRING, DELTID Økonomi, marked og administrasjon Fagskoleutdanning
DIGITAL MARKEDSFØRING, DELTID Økonomi, marked og administrasjon årsstudium
DIGITAL MARKEDSFØRING, DELTID SAMLINGSBASERT Økonomi, marked og administrasjon Halvårsstudium
DIGITAL MEDIEDESIGN Estetiske fag, kunst- og musikkfag årsstudium
DIGITAL PRODUKSJON, DELTID Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Fagskoleutdanning
DIGITAL REGNSKAPSFØRING - 7,5 SP Økonomi, marked og administrasjon kurs
DIGITAL RÅDGIVER, DELTID SAMLINGSBASERT Økonomi, marked og administrasjon Halvårsstudium
DIGITAL TRANSFORMASJON OG LEDELSE, DELTID SAMLINGSBASERT - 10 SP Økonomi, marked og administrasjon videre- og etterutdanning
DIGITAL UNDERVISNING PÅ STED OG NETT - 15 SP Lærer- og lektorutdanning kurs
DIGITALE RESSURSER, LÆRING OG UNDERVISNING - 15 SP Informasjonsteknologi og informatikk kurs
DIGITALE VERKTØY I MATEMATIKKUNDERVISNINGEN, DELTID SAMLINGSBASERT - 15 SP Lærer- og lektorutdanning videre- og etterutdanning
DIGITALISERING OG FORRETNINGSANALYSE - 2,5 SP Økonomi, marked og administrasjon kurs
DIGITALISERING OG PROSESSTEKNIKK, DELTID Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Fagskoleutdanning
DIGITALT LEDERSKAP OG SELVLEDELSE - 10 SP Økonomi, marked og administrasjon kurs
DOCBR1: AN INTRODUCTION TO BUSINESS RESEARCH Økonomi, marked og administrasjon kurs
DOCBR2: THE QUALITATIVE RESEARCHER Økonomi, marked og administrasjon kurs
DOKUMENTARFILMHISTORIE, DELTID - 15 SP Mediefag, bibliotekfag og journalistfag kurs
DRIFTSLEDER AKVAKULTUR LANDBASERT, DELTID Fiskeri-, husdyr- og landbruksfag Fagskoleutdanning
DRIFTSLEDER AKVAKULTUR SJØBASERT, DELTID Fiskeri-, husdyr- og landbruksfag Fagskoleutdanning
DYREADFERD OG KOMMUNIKASJON Fiskeri-, husdyr- og landbruksfag kurs
DYREASSISTERTE AKTIVITETER - SAMSPILL MED DYR FOR ØKT MESTRING OG LIVSKVALITET, DELTID Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Fagskoleutdanning
DYREFAGARBEIDER Fiskeri-, husdyr- og landbruksfag kurs
DYRLEGEASSISTEN Fiskeri-, husdyr- og landbruksfag kurs
DYRLEGESEKRETÆR Økonomi, marked og administrasjon kurs
ECONOMICS FOR BUSINESS - MASTERNIVÅ Økonomi, marked og administrasjon kurs
EIENDOMSRETT - 15 SP Jus kurs
EIENDOMSUTVIKLING OG -FORVALTNING, DELTID Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Master
EKSTREMISME, KONFLIKT OG VOLD Samfunnsfag, psykologi årsstudium
EKSTREMISME, KONFLIKT OG VOLD, DELTID Samfunnsfag, psykologi årsstudium
ELDRE OG LIVSMESTRING, DELTID Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Fagskoleutdanning
ELDREHELSE, DELTID Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Fagskoleutdanning
ELDREOMSORG, DELTID Medisin, odontologi, helse- og sosialfag videre- og etterutdanning
ELEKTRIKERFAGET - PRAKSISKANDIDAT Teknologi, ingeniørfag og arkitektur vgs-privatist
ELEKTRO OG DATATEKNOLOGI VG1 Teknologi, ingeniørfag og arkitektur vgs-privatist
ELEKTRO OG DATATEKNOLOGI VG1, PROGRAMFAG Teknologi, ingeniørfag og arkitektur vgs-privatist
ELEKTRONIKK OG AUTOMASJONSTEKNIKK - 10 SP Teknologi, ingeniørfag og arkitektur kurs
ELEKTROTEKNIKER, DELTID Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Fagskoleutdanning
ELENERGI OG EKOM VG2 Teknologi, ingeniørfag og arkitektur vgs-privatist
ELENERGI OG EKOM VG2, PROGRAMFAG Teknologi, ingeniørfag og arkitektur vgs-privatist
ELEVVURDERING OG LÆRING 1 Lærer- og lektorutdanning kurs
EN INTRODUKSJON TIL NORDOMRÅDENE - 10 SP Matematikk og naturfag kurs
ENDRINGSLEDELSE - 5 SP Økonomi, marked og administrasjon kurs
ENDRINGSLEDELSE - 7,5 SP Økonomi, marked og administrasjon kurs
ENERGITEKNIKER, DELTID Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Fagskoleutdanning
ENGELSK Språk, litteratur årsstudium
ENGELSK 1 Språk, litteratur vgs-privatist
ENGELSK 1 FOR 1.-7. TRINN, KOMPETANSE FOR KVALITET, DELTID - 30 SP Lærer- og lektorutdanning videre- og etterutdanning
ENGELSK 1 FOR 1.-7. TRINN, KOMPETANSE FOR KVALITET, DELTID SAMLINGSBASERT - 30 SP Lærer- og lektorutdanning videre- og etterutdanning
ENGELSK 1 FOR 5.-10. TRINN, KOMPETANSE FOR KVALITET, DELTID SAMLINGSBASERT - 30 SP Lærer- og lektorutdanning videre- og etterutdanning
ENGELSK 2 FOR 5.-10. TRINN, KOMPETANSE FOR KVALITET, DELTID SAMLINGSBASERT - 30 SP Lærer- og lektorutdanning videre- og etterutdanning
ENGELSK GRAMATIKKURS Språk, litteratur kurs
ENGELSK VG1 Språk, litteratur vgs-privatist
ENGELSK YRKESFAG Språk, litteratur vgs-privatist
ENGELSK, DELTID Språk, litteratur årsstudium
ENTREPRENEURIAL VENTURING - MASTERNIVÅ Økonomi, marked og administrasjon kurs
ENTREPRENEURSHIP AND CREATIVITY - MASTERNIVÅ Økonomi, marked og administrasjon kurs
ENTREPRENØRSKAP, INNOVASJON OG FORRETNINGSPLAN Økonomi, marked og administrasjon kurs
ENTREPRENØRSKAP, ØKONOMI OG ORGANISASJON - 10 SP Økonomi, marked og administrasjon kurs
EPIDEMIOLOGI, MATVAREKUNNSKAP OG BÆREKRAFT - 10 SP Medisin, odontologi, helse- og sosialfag kurs
ERFARINGSKONSULENT Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Fagskoleutdanning
ERFARINGSKONSULENT, DELTID Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Fagskoleutdanning
ERNÆRING Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Bachelor
ERNÆRING OG BÆREKRAFTIG KOSTHOLD Medisin, odontologi, helse- og sosialfag kurs
ERNÆRING OG FYSISK AKTIVITET (DELTID) Medisin, odontologi, helse- og sosialfag videre- og etterutdanning
ERNÆRING OG HELSE Medisin, odontologi, helse- og sosialfag årsstudium
ERNÆRING OG HELSE - 10 SP Medisin, odontologi, helse- og sosialfag kurs
ERNÆRING OG TRENING - 10 SP Medisin, odontologi, helse- og sosialfag kurs
ERNÆRING, DELTID Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Bachelor
ERNÆRINGSKOKKFAGET - PRAKSISKANDIDAT Medisin, odontologi, helse- og sosialfag vgs-privatist
ERNÆRINGSKOMMUNIKASJON - 5 SP Medisin, odontologi, helse- og sosialfag kurs
ERSTATNINGSRETT - 10 SP Jus kurs
ET INDIVID- OG SYSTEMPERSPEKTIV PÅ ULIKE LÆREVANSKER - 15 SP Pedagogiske fag kurs
ETIKK, SAMFUNNSANSVAR OG BÆREKRAFT - 7,5 SP Samfunnsfag, psykologi kurs
ETTERRETNING OG INTERNASJONASJONAL SIKKERHET Samfunnsfag, psykologi årsstudium
EVENTPLANLEGGING Hotell- og reiselivsfag kurs
EVENTPLANLEGGING - 5 SP Hotell- og reiselivsfag kurs
EVOLUSJON OG ATFERD HOS DYR OG MENNESKER - 15 SP Samfunnsfag, psykologi kurs
EXAMEN FACULTATUM, DELTID - 10 SP Historie, religion, idéfag kurs
EXAMEN PHILOSOPHICUM, DELTID - 10 SP Historie, religion, idéfag kurs
EXPERIMENTAL EXPRESSIONS WITH PLANT MATERIALS, DELTID Fiskeri-, husdyr- og landbruksfag Fagskoleutdanning
FAGARBEIDEREN I DEN DIGITALISERTE NÆRINGSMIDDELINDUSTRIEN, DELTID Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Fagskoleutdanning
FAGSKOLEINGENIØR - ANLEGG OG BERGVERK DELTID Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Fagskoleutdanning
FAGSKOLEINGENIØR - ANLEGG, DELTID Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Fagskoleutdanning
FAGSKOLEINGENIØR - AUTOMATISERING, DELTID Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Fagskoleutdanning
FAGSKOLEINGENIØR - BERGTEKNIKK, DELTID Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Fagskoleutdanning
FAGSKOLEINGENIØR - BORING Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Fagskoleutdanning
FAGSKOLEINGENIØR - BORING, DELTID Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Fagskoleutdanning
FAGSKOLEINGENIØR - BRØNNSERVICE, DELTID Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Fagskoleutdanning
FAGSKOLEINGENIØR - BYGG Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Fagskoleutdanning
FAGSKOLEINGENIØR - BYGG, DELTID Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Fagskoleutdanning
FAGSKOLEINGENIØR - BYGNINGSAUTOMATISERING, DELTID Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Fagskoleutdanning
FAGSKOLEINGENIØR - BYGNINGSSAKKYNDIG FOR TILSTANDSANALYSER, DELTID Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Fagskoleutdanning
FAGSKOLEINGENIØR - ELEKTRONIKK, DELTID Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Fagskoleutdanning
FAGSKOLEINGENIØR - ELKRAFT, DELTID Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Fagskoleutdanning
FAGSKOLEINGENIØR - FORVALTNING, DRIFT OG VEDLIKEHOLD AV EIENDOM OG BYGG (FDV), DELTID Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Fagskoleutdanning
FAGSKOLEINGENIØR - HAVBUNNSINSTALLASJONER, DELTID Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Fagskoleutdanning
FAGSKOLEINGENIØR - INDUSTRI 4.0 Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Fagskoleutdanning
FAGSKOLEINGENIØR - INDUSTRIELL TEKNOLOGILEDELSE, DELTID Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Fagskoleutdanning
FAGSKOLEINGENIØR - KLIMA, ENERGI OG MILJØ I BYGG (KEM), DELTID Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Fagskoleutdanning
FAGSKOLEINGENIØR - KONSTRUKSJON, DESIGN OG PRODUKSJON, DELTID Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Fagskoleutdanning
FAGSKOLEINGENIØR - MASKINTEKNIKK MED ISO-FAG Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Fagskoleutdanning
FAGSKOLEINGENIØR - MASKINTEKNIKK, DELTID Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Fagskoleutdanning
FAGSKOLEINGENIØR - MATERIALDESIGN OG PRODUKTUTVIKLING, DELTID Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Fagskoleutdanning
FAGSKOLEINGENIØR - MATTEKNIKK, DELTID Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Fagskoleutdanning
FAGSKOLEINGENIØR - MEKATRONIKK, DELTID Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Fagskoleutdanning
FAGSKOLEINGENIØR - OLJE- OG GASSBEHANDLING, DELTID Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Fagskoleutdanning
FAGSKOLEINGENIØR - PROSESSTEKNIKK, DELTID Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Fagskoleutdanning
FAGSKOLEINGENIØR - VANN- OG AVLØPSTEKNOLOGI, DELTID Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Fagskoleutdanning
FAGTEKNIKER DIGITALISERING OG AUTOMASJON Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Fagskoleutdanning
FAGTEKNIKER DIGITALISERING OG AUTOMASJON, DELTID Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Fagskoleutdanning
FAGTEKNIKER HYDRAULIKK Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Fagskoleutdanning
FAGTEKNIKER HYDRAULIKK, DELTID Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Fagskoleutdanning
FDV-TEKNIKER Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Fagskoleutdanning
FELTARBEID I GEOTOP - 15 SP Lærer- og lektorutdanning videre- og etterutdanning
FILM, POPULÆRKULTUR OG LIVSTOLKNING - 15 SP Mediefag, bibliotekfag og journalistfag videre- og etterutdanning
FINANCIAL DECISION MAKING - MASTERNIVÅ Økonomi, marked og administrasjon kurs
FINANCIAL RISK MANAGEMENT - MASTERNIVÅ Økonomi, marked og administrasjon kurs
FINANS Økonomi, marked og administrasjon Master
FINANSREGNSKAP - 7,5 SP Økonomi, marked og administrasjon kurs
FINANSREGNSKAP OG REGNSKAPSTEORI - 15 SP Økonomi, marked og administrasjon kurs
FLERKULTURELL PEDAGOGIKK - 15 SP Pedagogiske fag kurs
FLERSPRÅKLIGHET OG LÆRING - 15 SP Pedagogiske fag kurs
FORBRUKERADFERD - 7,5 SP Økonomi, marked og administrasjon kurs
FORDYPNING I SPANSK GRAMMATIKK OG LITTERATUR - 15 SP Språk, litteratur videre- og etterutdanning
FORETAKSRETT - 10 SP Jus kurs
FORETAKSRETT 2 - 5 SP Jus kurs
FORETAKSSTRATEGI - 10 SP Økonomi, marked og administrasjon kurs
FORHANDLINGER OG PÅVIRKNING - 7,5 SP Økonomi, marked og administrasjon kurs
FORKURS INGENIØR Teknologi, ingeniørfag og arkitektur vgs-privatist
FORKURS INGENIØR: FYSIKK Teknologi, ingeniørfag og arkitektur vgs-privatist
FORKURS INGENIØR: MATEMATIKK Teknologi, ingeniørfag og arkitektur vgs-privatist
FORKURS INGENIØR: REALFAG Teknologi, ingeniørfag og arkitektur vgs-privatist
FORPLEININGSLEDER I MARITIM SEKTOR Økonomi, marked og administrasjon Fagskoleutdanning
FORVALTNINGSARBEID, DELTID - 15 SP Økonomi, marked og administrasjon kurs
FOTO - 7,5 SP Estetiske fag, kunst- og musikkfag kurs
FRANSK Språk, litteratur årsstudium
FRANSK 1 Språk, litteratur vgs-privatist
FRANSK 2 Språk, litteratur vgs-privatist
FRANSK 3 Språk, litteratur vgs-privatist
FRANSK, DELTID Språk, litteratur årsstudium
FRED, DEMOKRATI OG HUMANITÆRT ARBEID Samfunnsfag, psykologi årsstudium
FRED, DEMOKRATI OG HUMANITÆRT ARBEID, DELTID Samfunnsfag, psykologi årsstudium
FREDS- OG KONFLIKTSTUDIER Samfunnsfag, psykologi årsstudium
FREDS- OG KONFLIKTSTUDIER Samfunnsfag, psykologi Bachelor
FREDS- OG KONFLIKTSTUDIER, DELTID Samfunnsfag, psykologi årsstudium
FREDS- OG KONFLIKTSTUDIER, DELTID Samfunnsfag, psykologi Bachelor
FREMMEDSPRÅK I SKOLEN Lærer- og lektorutdanning Master
FREMMEDSPRÅK I SKOLEN, DELTID Lærer- og lektorutdanning Master
FREMTIDSBYGG - SIRKULÆRØKONOMI, TEKNOLOGI OG ENTREPRENØRSKAP, DELTID Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Fagskoleutdanning
FRONTEND-UTVIKLING Informasjonsteknologi og informatikk Fagskoleutdanning
FUNKSJONELL ANATOMI OG FYSIOLOGI Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Halvårsstudium
FYSIKK 1 Matematikk og naturfag vgs-privatist
FYSIKK 2 Matematikk og naturfag vgs-privatist
FYSIOLOGI 1 - 10 SP Medisin, odontologi, helse- og sosialfag kurs
FYSIOLOGI 2 - 10 SP Medisin, odontologi, helse- og sosialfag kurs
FYSIOLOGI OG SYKDOMSLÆRE - 15 SP Medisin, odontologi, helse- og sosialfag kurs
GARTNER VG2 PROGRAMFAG, DELTID Fiskeri-, husdyr- og landbruksfag vgs-privatist
GARTNERFAGET - PRAKSISKANDIDAT Fiskeri-, husdyr- og landbruksfag vgs-privatist
GENERELL STUDIEKOMPETANSE, 23/5-PAKKEN Annet fagområde vgs-privatist
GEOFAG 1 Matematikk og naturfag vgs-privatist
GEOFAG 2 Matematikk og naturfag vgs-privatist
GEOGRAFI Samfunnsfag, psykologi vgs-privatist
GEORESSURSER OG MILJØ - 15 SP Lærer- og lektorutdanning videre- og etterutdanning
GJENVINNINGSFAGET - PRAKSISKANDIDAT Teknologi, ingeniørfag og arkitektur vgs-privatist
GLOBAL UTVIKLING OG SAMFUNNSPLANLEGGING - SPESIALISERING I SAMFUNNSPLANLEGGING, BY- OG REGIONALUTVIKLING Samfunnsfag, psykologi Master
GOOGLE - DIGITAL MARKEDSFØRING Økonomi, marked og administrasjon kurs
GOVERNANCE AND ENTREPRENEURSHIP IN NORTHERN AND INDIGENOUS AREAS (GENI) Økonomi, marked og administrasjon Master
GRAFISK DESIGN Estetiske fag, kunst- og musikkfag Fagskoleutdanning
GRAFISK DESIGN, DELTID Estetiske fag, kunst- og musikkfag Fagskoleutdanning
GROVFORBASERT HUSDYRPRODUKSJON FOR FJELLANDBRUKET, DELTID Fiskeri-, husdyr- og landbruksfag Fagskoleutdanning
GRUNNLEGGENDE BRUK AV OFFICE-PROGRAMMER Økonomi, marked og administrasjon kurs
GRUNNLEGGENDE ERNÆRING Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Halvårsstudium
GRUNNLEGGENDE ERNÆRING - 10 SP Medisin, odontologi, helse- og sosialfag kurs
GRUNNLEGGENDE ERNÆRING - 30 SP Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Halvårsstudium
GRUNNLEGGENDE ERNÆRING, DELTID - 30 SP Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Halvårsstudium
GRUNNLEGGENDE MEDISIN Medisin, odontologi, helse- og sosialfag årsstudium
GRUNNLEGGENDE OM SKY-BASERTE TJENESTER Informasjonsteknologi og informatikk Fagskoleutdanning
GRUNNLEGGENDE PRAKTISK LEDELSE, DELTID Økonomi, marked og administrasjon Fagskoleutdanning
GRUNNLEGGENDE PRAKTISK LEDERUTDANNING FOR BYGG- OG ANLEGGSBRANSJEN, DELTID Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Fagskoleutdanning
GRUNNLEGGENDE REGNSKAP - 5 SP Økonomi, marked og administrasjon kurs
GRUNNMEDISIN Medisin, odontologi, helse- og sosialfag årsstudium
GRUNNSKOLELÆRER 1.-7. TRINN Lærer- og lektorutdanning 5-årig master
GRUNNSKOLELÆRER 5.-10. TRINN Lærer- og lektorutdanning 5-årig master
GRØNN HELSE, DELTID Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Fagskoleutdanning
GRØNN TEKNOLOGI OG PRESISJON, DELTID Fiskeri-, husdyr- og landbruksfag Fagskoleutdanning
GRØNTANLEGGSFORVALTNING Fiskeri-, husdyr- og landbruksfag Fagskoleutdanning
GRØNTANLEGGSFORVALTNING, DELTID Fiskeri-, husdyr- og landbruksfag Fagskoleutdanning
GRØNTANLEGGSLÆRE MED LOD, DELTID Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Fagskoleutdanning
HAGEPLANLEGGING, DELTID Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Fagskoleutdanning
HELSE- OG OPPVEKSTFAG VG1 Medisin, odontologi, helse- og sosialfag vgs-privatist
HELSE- OG OPPVEKSTFAG VG1, PROGRAMFAG Medisin, odontologi, helse- og sosialfag vgs-privatist
HELSE OG SYKDOM, PROGRAMFAG HELSESERVICEFAG VG2 Medisin, odontologi, helse- og sosialfag vgs-privatist
HELSE, ALDRING OG AKTIV OMSORG, DELTID Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Fagskoleutdanning
HELSE, MILJØ OG SIKKERHET, DELTID Økonomi, marked og administrasjon Fagskoleutdanning
HELSEADMINISTRASJON OG PASIENTRETTEDE IKT-SYSTEMER, DELTID Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Fagskoleutdanning
HELSEADMINISTRASJON, DELTID Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Fagskoleutdanning
HELSEARBEIDERFAG VG2 Medisin, odontologi, helse- og sosialfag vgs-privatist
HELSEARBEIDERFAG VG2, PROGRAMFAG Medisin, odontologi, helse- og sosialfag vgs-privatist
HELSEARBEIDERFAGET - PRAKSISKANDIDAT Medisin, odontologi, helse- og sosialfag vgs-privatist
HELSEFAG FOR SOSIALARBEIDERE, DELTID SAMLINGSBASERT - 15 SP Medisin, odontologi, helse- og sosialfag videre- og etterutdanning
HELSEFREMMENDE ARBEID FOR MENNESKER MED FUNKSJONSHEMMING, DELTID Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Fagskoleutdanning
HELSEFREMMENDE ARBEID, PROGRAMFAG APOTEKTEKNIKK VG3 Medisin, odontologi, helse- og sosialfag vgs-privatist
HELSEFREMMENDE ARBEID, PROGRAMFAG HELSE- OG OPPVEKSTFAG VG1 Medisin, odontologi, helse- og sosialfag vgs-privatist
HELSEFREMMENDE ARBEID, PROGRAMFAG HELSESEKRETÆR VG3 Medisin, odontologi, helse- og sosialfag vgs-privatist
HELSEFREMMENDE ARBEID, PROGRAMFAG TANNHELSESEKRETÆR VG3 Medisin, odontologi, helse- og sosialfag vgs-privatist
HELSEKOORDINATOR, DELTID Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Fagskoleutdanning
HELSELEDELSE, DELTID Økonomi, marked og administrasjon Bachelor
HELSELOGISTIKK ERFARINGSBASERT, DELTID Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Master
HELSEPSYKOLOGI OG HELSEFREMMENDE ARBEID Samfunnsfag, psykologi årsstudium
HELSEPSYKOLOGI OG HELSEFREMMENDE ARBEID, DELTID Samfunnsfag, psykologi årsstudium
HELSESEKRETÆR Medisin, odontologi, helse- og sosialfag vgs-privatist
HELSESEKRETÆR VG3 Medisin, odontologi, helse- og sosialfag vgs-privatist
HELSESERVICEFAG VG2 Medisin, odontologi, helse- og sosialfag vgs-privatist
HELSESERVICEFAG VG2, PROGRAMFAG Medisin, odontologi, helse- og sosialfag vgs-privatist
HELSESYKEPLEIE, DELTID Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Master
HELSETEKNOLOGI, DELTID Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Fagskoleutdanning
HELSETJENESTER TIL SÅRBARE ELDRE, DELTID Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Fagskoleutdanning
HISTORIE Historie, religion, idéfag årsstudium
HISTORIE Historie, religion, idéfag Bachelor
HISTORIE - 30 SP Historie, religion, idéfag Halvårsstudium
HISTORIE FORDYPNING, ÅPNE EMNER - 60 SP Historie, religion, idéfag videre- og etterutdanning
HISTORIE FORDYPNING, ÅPNE EMNER, DELTID - 60 SP Historie, religion, idéfag videre- og etterutdanning
HISTORIE OG FILOSOFI 1 Historie, religion, idéfag vgs-privatist
HISTORIE VG2+VG3 Historie, religion, idéfag vgs-privatist
HISTORIE VG3 Historie, religion, idéfag vgs-privatist
HISTORIE, DELTID Historie, religion, idéfag årsstudium
HR OG LEDELSE Økonomi, marked og administrasjon årsstudium
HR OG LEDELSE, DELTID Økonomi, marked og administrasjon årsstudium
HR OG PERSONALLEDELSE Økonomi, marked og administrasjon Bachelor
HR OG PERSONALLEDELSE Økonomi, marked og administrasjon årsstudium
HR OG PERSONALUTVIKLING Økonomi, marked og administrasjon Fagskoleutdanning
HR, ORGANISASJONSPSYKOLOGI OG LEDELSE Økonomi, marked og administrasjon Bachelor
HR, ORGANISASJONSPSYKOLOGI OG LEDELSE, DELTID Økonomi, marked og administrasjon Bachelor
HR-KONSULENT, DELTID Økonomi, marked og administrasjon Fagskoleutdanning
HR-MEDARBEIDER Økonomi, marked og administrasjon Fagskoleutdanning
HR-MEDARBEIDER, DELTID Økonomi, marked og administrasjon Fagskoleutdanning
HUDPLEIER Medisin, odontologi, helse- og sosialfag vgs-privatist
HUNDEFRISØR Estetiske fag, kunst- og musikkfag kurs
HUSBYGNINGSTEKNIKK OG MATERIALLÆRE - 10 SP Teknologi, ingeniørfag og arkitektur kurs
HVERDAGSREHABILITERING, DELTID Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Fagskoleutdanning
HYDRAULISKE MASKINSYSTEMER OG OLJEHYDRAULIKK - 10 SP Teknologi, ingeniørfag og arkitektur kurs
HYGIENE OG SMITTEVERN, DELTID Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Fagskoleutdanning
HÅNDTERING AV FARLIG AVFALL OG MILJØGIFTER, DELTID Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Fagskoleutdanning
HÅNDVERKSYSTING - VERDISKAPING I MELKEFOREDLING, DELTID Fiskeri-, husdyr- og landbruksfag Fagskoleutdanning
IDÈHISTORIE Historie, religion, idéfag årsstudium
IDRETTSPSYKOLOGI Samfunnsfag, psykologi årsstudium
IDRETTSPSYKOLOGI OG PRESTASJON - 15 SP Samfunnsfag, psykologi kurs
IDRETTSPSYKOLOGI, DELTID Samfunnsfag, psykologi årsstudium
INDIVIDUELL ARBEIDSRETT - 7,5 SP Jus kurs
INDUSTRIELL DIGITALISERT AUTOMATISERING, DELTID Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Fagskoleutdanning
INDUSTRIELL MATPRODUKSJON - PRAKSISKANDIDAT Teknologi, ingeniørfag og arkitektur vgs-privatist
INDUSTRIELL ØKONOMI OG KUNSTIG INTELLIGENS Økonomi, marked og administrasjon årsstudium
INDUSTRIELL ØKONOMI OG KUNSTIG INTELLIGENS, DELTID Økonomi, marked og administrasjon årsstudium
INFORMASJONSBEHANDLING Informasjonsteknologi og informatikk årsstudium
INFORMASJONSBEHANDLING Informasjonsteknologi og informatikk Bachelor
INGENIØR - BYGG Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Bachelor
INGENIØR - BYGG, DELTID Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Bachelor
INGENIØR - DATA Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Bachelor
INGENIØR - MASKIN Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Bachelor
INGENIØR - PROSESSTEKNOLOGI Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Bachelor
INGENIØR - SATELITTEKNOLOGI Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Bachelor
INKLUDERENDE ORGANISASJONSKULTUR OG KONKURRANSEKRAFT - 10 SP Økonomi, marked og administrasjon kurs
INNFØRING I BÆREKRAFTIG HANDEL Økonomi, marked og administrasjon kurs
INNFØRING I HELHETLIG LOGISTIKK - 15 SP Økonomi, marked og administrasjon kurs
INNFØRING I KUNSTIG INTELLIGENS OG MASKINLÆRING - 5 SP Informasjonsteknologi og informatikk kurs
INNFØRING I PEDAGOGIKK - 15 SP Pedagogiske fag kurs
INNFØRING I PSYKOLOGI - 15 SP Samfunnsfag, psykologi kurs
INNFØRING I RESEPSJONSLEDELSE Hotell- og reiselivsfag kurs
INNFØRING I RESEPSJONSLEDELSE - 10 SP Hotell- og reiselivsfag kurs
INNFØRING I SIRKULÆRØKONOMI Økonomi, marked og administrasjon kurs
INNFØRING I STRATEGI - 7,5 SP Økonomi, marked og administrasjon kurs
INNHOLDSMARKEDSFØRING Økonomi, marked og administrasjon årsstudium
INNHOLDSMARKEDSFØRING, DELTID Økonomi, marked og administrasjon årsstudium
INNKJØPSLEDELSE - 7,5 SP Økonomi, marked og administrasjon kurs
INNOVASJON OG INTRAPRENØRSKAP FOR BYGG OG INDUSTRI, DELTID Økonomi, marked og administrasjon Fagskoleutdanning
INTENSIVPLEIE, DELTID Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Fagskoleutdanning
INTERAKSJONSDESIGN OG BRUKERVENNLIGHET, DELTID SAMLINGSBASERT Informasjonsteknologi og informatikk Halvårsstudium
INTERAKTIVE MEDIER - ANIMASJON Mediefag, bibliotekfag og journalistfag Bachelor
INTERAKTIVE MEDIER - SPILL Informasjonsteknologi og informatikk Bachelor
INTERIØR Estetiske fag, kunst- og musikkfag Fagskoleutdanning
INTERIØRDESIGNER Estetiske fag, kunst- og musikkfag kurs
INTERKULTURELL KOMPETANSE Samfunnsfag, psykologi årsstudium
INTERNASJONAL BEREDSKAP Samfunnsfag, psykologi Bachelor
INTERNASJONAL ENGELSK Språk, litteratur vgs-privatist
INTERNASJONAL FILMHISTORIE, DELTID - 30 SP Mediefag, bibliotekfag og journalistfag Halvårsstudium
INTERNASJONAL HR - 7,5 SP Økonomi, marked og administrasjon kurs
INTERNASJONALE STUDIER Samfunnsfag, psykologi årsstudium
INTERNASJONALE STUDIER Samfunnsfag, psykologi Bachelor
INTERNASJONALE STUDIER, DELTID Samfunnsfag, psykologi årsstudium
INTERNASJONALE STUDIER, DELTID Samfunnsfag, psykologi Bachelor
INTERNKOMMUNIKASJON OG MERKEBYGGING - 7,5 SP Økonomi, marked og administrasjon kurs
INTERNKOMMUNIKASJON, KULTUR OG TILLIT - 7,5 SP Økonomi, marked og administrasjon kurs
INTRODUKSJON TIL INNHOLDSMARKEDSFØRING - 7,5 SP Økonomi, marked og administrasjon kurs
INVESTERING OG FINANSIERING - 7,5 SP Økonomi, marked og administrasjon kurs
IT, DIGITALISERING OG ROBOTISERING, DELTID Informasjonsteknologi og informatikk Fagskoleutdanning
IT-DRIFT Informasjonsteknologi og informatikk Fagskoleutdanning
IT-DRIFT OG SIKKERHET, DELTID Informasjonsteknologi og informatikk Fagskoleutdanning
IT-DRIFTSFAGET - PRAKSISKANDIDAT Informasjonsteknologi og informatikk vgs-privatist
IT-UTVIKLERFAGET - PRAKSISKANDIDAT Informasjonsteknologi og informatikk vgs-privatist
JORDA I FORANDRING - 15 SP Lærer- og lektorutdanning videre- og etterutdanning
JORDBRUK, DELTID Fiskeri-, husdyr- og landbruksfag årsstudium
JOURNALISTIKK 1, INNFØRING I JOURNALISTISK METODE - 7,5 SP Mediefag, bibliotekfag og journalistfag kurs
JOURNALISTIKK 2 - 7,5 SP Mediefag, bibliotekfag og journalistfag kurs
JURIDISK KONTORMEDARBEIDER Jus Fagskoleutdanning
JURIDISK METODE - 10 SP Jus kurs
JUSKONSULENT FORRETNINGSJUS Jus Fagskoleutdanning
JUSKONSULENT FORVALTNINGSRETT Jus Fagskoleutdanning
JUSKONSULENT PRIVATRETT Jus Fagskoleutdanning
JUSKONSULENT STRAFFERETT Jus Fagskoleutdanning
JUSS FOR NÆRINGSLIVET - KONTRAKTSRETT OG ARBEIDSRETT Jus Fagskoleutdanning
JUSS FOR NÆRINGSLIVET - KONTRAKTSRETT OG ARBEIDSRETT, DELTID Jus Fagskoleutdanning
JUSS FOR NÆRINGSLIVET - SELSKAPSRETT Jus Fagskoleutdanning
JUSS FOR NÆRINGSLIVET - SELSKAPSRETT, DELTID Jus Fagskoleutdanning
KAFFE SOMMELIER Hotell- og reiselivsfag kurs
KART OG OPPMÅLING, DELTID Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Fagskoleutdanning
KEY ACCOUNT MANAGEMENT - 7,5 SP Økonomi, marked og administrasjon kurs
KINESISK 1 Språk, litteratur vgs-privatist
KINESISK 2 Språk, litteratur vgs-privatist
KINESISK 3 Språk, litteratur vgs-privatist
KINESISK SPRÅK OG KULTUR Språk, litteratur kurs
KIRURGISK VIRKSOMHET, DELTID Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Fagskoleutdanning
KJEMI 1 Matematikk og naturfag vgs-privatist
KJEMI 2 Matematikk og naturfag vgs-privatist
KJEMI I FRISØRFAGET - 10 SP Estetiske fag, kunst- og musikkfag kurs
KJØKKEN- OG RESTAURANTLEDELSE, DELTID Hotell- og reiselivsfag Fagskoleutdanning
KLINIKKLEDER Økonomi, marked og administrasjon kurs
KLINISK VIRKSOMHET OG SAMHANDLING I TANNHELSETJENESTEN, DELTID Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Fagskoleutdanning
KODING I SKOLEN (DELTID) Lærer- og lektorutdanning videre- og etterutdanning
KOGNITIV PSYKOLOGI OG HJERNEN - 15 SP Samfunnsfag, psykologi kurs
KOKKFAGET - PRAKSISKANDIDAT Hotell- og reiselivsfag vgs-privatist
KOLLEKTIV ARBEIDSRETT - 7,5 SP Jus kurs
KOMMUNAL ØKONOMI - 15 SP Økonomi, marked og administrasjon videre- og etterutdanning
KOMMUNIKASJON - 5 SP Økonomi, marked og administrasjon kurs
KOMMUNIKASJON I FRISØR- OG HUDPLEIEFAGET - 10 SP Estetiske fag, kunst- og musikkfag kurs
KOMMUNIKASJON I PROSJEKT - 5 SP Økonomi, marked og administrasjon kurs
KOMMUNIKASJON OG GRUPPEPROSESSER - 15 SP Samfunnsfag, psykologi kurs
KOMMUNIKASJON OG PEDAGOGISK VEILEDNING - 15 SP Pedagogiske fag kurs
KOMMUNIKASJON OG SAMHANDLING, PROGRAMFAG AMBULANSEARBEIDER VG2 Medisin, odontologi, helse- og sosialfag vgs-privatist
KOMMUNIKASJON OG SAMHANDLING, PROGRAMFAG APOTEKTEKNIKK VG3 Medisin, odontologi, helse- og sosialfag vgs-privatist
KOMMUNIKASJON OG SAMHANDLING, PROGRAMFAG BARNE- OG UNDOMSARBEIDERFAG VG2 Medisin, odontologi, helse- og sosialfag vgs-privatist
KOMMUNIKASJON OG SAMHANDLING, PROGRAMFAG HELSE- OG OPPVEKSTFAG VG1 Medisin, odontologi, helse- og sosialfag vgs-privatist
KOMMUNIKASJON OG SAMHANDLING, PROGRAMFAG HELSEARBEIDERFAG VG2 Medisin, odontologi, helse- og sosialfag vgs-privatist
KOMMUNIKASJON OG SAMHANDLING, PROGRAMFAG HELSESEKRETÆR VG3 Medisin, odontologi, helse- og sosialfag vgs-privatist
KOMMUNIKASJON OG SAMHANDLING, PROGRAMFAG TANNHELSESEKRETÆR VG3 Medisin, odontologi, helse- og sosialfag vgs-privatist
KOMPETANSEUTVIKLIKNG - 5 SP Økonomi, marked og administrasjon kurs
KOMPETANSEUTVIKLING I KUNNSKAPSORGANISASJONER - 15 SP Økonomi, marked og administrasjon kurs
KONFLIKTER PÅ JOBB Økonomi, marked og administrasjon kurs
KONFLIKTER PÅ JOBBEN - 5 SP Økonomi, marked og administrasjon kurs
KONSTRUKSJONSELEMENTER, STANDARDER OG KVALITETSSTYRING - 10 SP Teknologi, ingeniørfag og arkitektur kurs
KONSTRUKSJONSTEKNIKK - 10 SP Teknologi, ingeniørfag og arkitektur kurs
KONTOR- OG ADMINISTRASJONSFAGET - PRAKSISKANDIDAT Økonomi, marked og administrasjon vgs-privatist
KONTOR, SALG OG SERVICELEDELSE, DELTID Økonomi, marked og administrasjon Fagskoleutdanning
KONTORMEDARBEIDER Økonomi, marked og administrasjon kurs
KONTORMEDARBEIDER, DELTID Økonomi, marked og administrasjon Fagskoleutdanning
KONTRAKTSRETT - 10 SP Jus kurs
KOSTHOLD OG COACHING - 30 SP Idrettsfag, kroppsøving og friluftsliv Halvårsstudium
KOSTHOLD OG ERNÆRING FOR ELDRE - 30 SP Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Halvårsstudium
KOSTHOLD OG ERNÆRING FOR ELDRE, DELTID - 30 SP Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Halvårsstudium
KREATIV SKRIVING - 7,5 SP Språk, litteratur kurs
KREATIVITET, INNOVASJON OG NYSKAPNING - 7,5 SP Samfunnsfag, psykologi kurs
KREFTOMSORG OG LINDRENDE PLEIE, DELTID Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Fagskoleutdanning
KRISEHÅNDTERING, DELTID Økonomi, marked og administrasjon årsstudium
KRISTENDOM, RELIGION, LIVSSYN OG ETIKK (KRLE) Historie, religion, idéfag årsstudium
KRISTENDOM, RELIGION, LIVSSYN OG ETIKK (KRLE), DELTID Historie, religion, idéfag årsstudium
KRISTENDOMSKUNNSKAP Historie, religion, idéfag årsstudium
KRLE 1 FOR 1.-10. TRINN, KOMPETANSE FOR KVALITET, DELTID Lærer- og lektorutdanning videre- og etterutdanning
KROPPSØVING Idrettsfag, kroppsøving og friluftsliv vgs-privatist
KROPPSØVING VG1 OG VG2 YRKESFAG Idrettsfag, kroppsøving og friluftsliv vgs-privatist
KULDE- OG VARMEPUMPETEKNIKERFAGET - PRAKSISKANDIDAT Teknologi, ingeniørfag og arkitektur vgs-privatist
KULTURBYGGING I FRISØR- OG HUDPLEIERFAGET - 10 SP Estetiske fag, kunst- og musikkfag kurs
KULTURPSYKOLOGI OG MENTAL HELSE I DIGITALE TIDER - 15 SP Samfunnsfag, psykologi kurs
KUNNSKAP OM EKSTREMISME OG RADIKALISERING, DELTID SAMLINGSBASERT - 15 SP Samfunnsfag, psykologi videre- og etterutdanning
KUNNSKAPSBASERT PRAKSIS, DELTID Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Master
KUNST OG HÅNDVERK I FRAMTIDSSKOLEN FOR 1.-10. TRINN, DELTID SAMLINGSBASERT - 30 SP Lærer- og lektorutdanning videre- og etterutdanning
KUNSTHISTORIE - 30 SP Estetiske fag, kunst- og musikkfag Halvårsstudium
KVALITATIV OG KVANTITATIV METODE - 15 SP Pedagogiske fag kurs
KVALITET OG INTERNKONTROLL - 5 SP Økonomi, marked og administrasjon kurs
KVALITETSARBEID I SFO, DELTID Lærer- og lektorutdanning Fagskoleutdanning
KVALITETSREVISOR I LANDBRUKET, DELTID Fiskeri-, husdyr- og landbruksfag Fagskoleutdanning
LAND OG MILJØ I NORDOMRÅDENE - 15 SP Matematikk og naturfag kurs
LEADERSHIP, THEORY AND PRACTICE - MASTERNIVÅ Økonomi, marked og administrasjon kurs
LEDELSE Økonomi, marked og administrasjon årsstudium
LEDELSE AV DIGITAL SKOLEUTVIKLING (DELTID) Lærer- og lektorutdanning videre- og etterutdanning
LEDELSE I HAVBRUKSOPERASJONER, DELTID Fiskeri-, husdyr- og landbruksfag Fagskoleutdanning
LEDELSE I RESSURSEFFEKTIV VERDISKAPING OG SIRKULÆR NÆRINGSAKTIVITET, DELTID Økonomi, marked og administrasjon Fagskoleutdanning
LEDELSE OG PERSONALADMINISTRASJON - 5 SP Økonomi, marked og administrasjon kurs
LEDELSE SJØBASERT AKVAKULTUR, DELTID Fiskeri-, husdyr- og landbruksfag Fagskoleutdanning
LEDELSE, DELTID Økonomi, marked og administrasjon årsstudium
LEDELSE, DRIFT OG UTVIKLING AV ORTOPEDISKE VERKSTEDER, DELTID Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Fagskoleutdanning
LEDELSE, ØKONOMISTYRING OG MARKEDSFØRINGSLEDELSE Økonomi, marked og administrasjon kurs
LEDER- OG TALENTUTVIKLING - 7,5 SP Økonomi, marked og administrasjon kurs
LESE- OG SKRIVEVANSKER OG MATTEVANSKER - 15 SP Pedagogiske fag kurs
LINEÆRE SYSTEMER OG REGULERINGSTEKNIKK - 10 SP Matematikk og naturfag kurs
LIVSMESTRING OG FOLKEHELSE, DELTID Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Fagskoleutdanning
LOGISTIKK Økonomi, marked og administrasjon årsstudium
LOGISTIKK OG SERVICE I HELSETJENESTEN, DELTID Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Fagskoleutdanning
LOGISTIKK, DELTID Økonomi, marked og administrasjon Fagskoleutdanning
LOGISTIKKFAGET - PRAKSISKANDIDAT Økonomi, marked og administrasjon vgs-privatist
LOGISTIKKFAGSKOLEN - ARBEIDSLEDER LOGISTIKK Økonomi, marked og administrasjon Fagskoleutdanning
LOGISTIKKOORDINATOR, DELTID Økonomi, marked og administrasjon Fagskoleutdanning
LOKAL MATKULTUR, DELTID Fiskeri-, husdyr- og landbruksfag Fagskoleutdanning
LÆRING OG UTVIKLING - 15 SP Pedagogiske fag kurs
LÆRING, KREATIVITET OG INNOVASJON - 15 SP Pedagogiske fag kurs
LÆRINGSDESIGN OG KLASSEROMSLEDELSE I TEKNOLOGISKE LÆRINGSMILJØ (DELTID) Lærer- og lektorutdanning videre- og etterutdanning
LÆRINGSPERSPEKTIVER OG PEDAGOGISK SOSIOLOGI - 15 SP Pedagogiske fag kurs
LØNN TRIPLETEX - 9 SP Økonomi, marked og administrasjon kurs
LØNNS- OG PERSONALSKOLEN Økonomi, marked og administrasjon Fagskoleutdanning
LØNNSMEDARBEIDER Økonomi, marked og administrasjon Fagskoleutdanning
LØNNSMEDARBEIDER, DELTID Økonomi, marked og administrasjon Fagskoleutdanning
LØYVE FOR PERSON- OG GODSTRANSPORT - TEORIKURS Økonomi, marked og administrasjon kurs
LÅSESMEDFAGET - PRAKSISKANDIDAT Teknologi, ingeniørfag og arkitektur vgs-privatist
MAKING STRATEGIES WORK - MASTERNIVÅ Økonomi, marked og administrasjon kurs
MAKROØKONOMI - 7,5 SP Økonomi, marked og administrasjon kurs
MANGFOLD OG INKLUDERING - 5 SP Økonomi, marked og administrasjon kurs
MANGFOLDLEDELSE OG KONKURRANSEKRAFT - 10 SP Økonomi, marked og administrasjon kurs
MARKED OG SAMFUNN - 7,5 SP Økonomi, marked og administrasjon kurs
MARKEDSFØRING - 7,5 SP Økonomi, marked og administrasjon kurs
MARKEDSFØRING OG LEDELSE 1 Økonomi, marked og administrasjon vgs-privatist
MARKEDSFØRING OG SALG Økonomi, marked og administrasjon årsstudium
MARKEDSFØRING OG SALG, DELTID Økonomi, marked og administrasjon årsstudium
MARKEDSFØRINGSLEDELSE Økonomi, marked og administrasjon Bachelor
MARKEDSFØRINGSLEDELSE, DELTID Økonomi, marked og administrasjon Bachelor
MARKEDSKOMMUNIKASJON - 7,5 SP Økonomi, marked og administrasjon kurs
MARKEDSØKONOM Økonomi, marked og administrasjon årsstudium
MARKEDSØKONOM, DELTID Økonomi, marked og administrasjon årsstudium
MAT, ERNÆRING OG HELSE Medisin, odontologi, helse- og sosialfag årsstudium
MAT, ERNÆRING OG MÅLTIDER I HELSE- OG OMSORGSTJENESTEN, DELTID Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Fagskoleutdanning
MATEMATIKK 1 FOR 1.-7. TRINN (KOMPETANSE FOR KVALITET), DELTID SAMLINGSBASERT - 30 SP Lærer- og lektorutdanning videre- og etterutdanning
MATEMATIKK 1 FOR 1.-7. TRINN, DELTID SAMLINGSBASERT - 30 SP Lærer- og lektorutdanning videre- og etterutdanning
MATEMATIKK 1 FOR 5.-10. TRINN (KOMPETANSE FOR KVALITET), DELTID SAMLINGSBASERT - 30 SP Lærer- og lektorutdanning videre- og etterutdanning
MATEMATIKK 1 FOR 5.-10. TRINN, DELTID SAMLINGSBASERT - 30 SP Lærer- og lektorutdanning videre- og etterutdanning
MATEMATIKK 1P Matematikk og naturfag vgs-privatist
MATEMATIKK 1P+2P Matematikk og naturfag vgs-privatist
MATEMATIKK 1P-Y Matematikk og naturfag vgs-privatist
MATEMATIKK 1PY+2PY Matematikk og naturfag vgs-privatist
MATEMATIKK 1T Matematikk og naturfag vgs-privatist
MATEMATIKK 2 - 10 SP Matematikk og naturfag kurs
MATEMATIKK 2 FOR 1.-7. TRINN, DELTID SAMLINGSBASERT - 30 SP Lærer- og lektorutdanning videre- og etterutdanning
MATEMATIKK 2 FOR 5.-10 TRINN, KOMPETANSE FOR KVALITET - 30 SP Lærer- og lektorutdanning videre- og etterutdanning
MATEMATIKK 2 FOR 5.-10. TRINN (KOMPETANSE FOR KVALITET), DELTID SAMLINGSBASERT - 30 SP Lærer- og lektorutdanning videre- og etterutdanning
MATEMATIKK 2 FOR 5.-10. TRINN, DELTID SAMLINGSBASERT - 30 SP Lærer- og lektorutdanning videre- og etterutdanning
MATEMATIKK 2P Matematikk og naturfag vgs-privatist
MATEMATIKK 2P-Y Matematikk og naturfag vgs-privatist
MATEMATIKK FOR ØKONOMER - 7,5 SP Matematikk og naturfag kurs
MATEMATIKK FOR ØKONOMIER - 10 SP Matematikk og naturfag kurs
MATEMATIKK R1 Matematikk og naturfag vgs-privatist
MATEMATIKK R2 Matematikk og naturfag vgs-privatist
MATEMATIKK S1 Matematikk og naturfag vgs-privatist
MATEMATIKK S1+S2 Matematikk og naturfag vgs-privatist
MATEMATIKK S2 Matematikk og naturfag vgs-privatist
MBA - MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION Økonomi, marked og administrasjon Master
MEDIE- OG INFORMASJONSKUNNSKAP 1 Mediefag, bibliotekfag og journalistfag vgs-privatist
MEDIE- OG INFORMASJONSKUNNSKAP 2 Mediefag, bibliotekfag og journalistfag vgs-privatist
MEDIEPRODUKSJON OG SAMMENSATTE TEKSTER I LÆRING (DELTID) Lærer- og lektorutdanning videre- og etterutdanning
MEDISIN Medisin, odontologi, helse- og sosialfag årsstudium
MEDISIN Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Bachelor
MEDISIN GRUNNFAG Medisin, odontologi, helse- og sosialfag årsstudium
MEDISIN GRUNNFAG, DELTID Medisin, odontologi, helse- og sosialfag årsstudium
MEDISINPAKKE - NORGE Medisin, odontologi, helse- og sosialfag vgs-privatist
MEDISINPAKKE - UTLAND Medisin, odontologi, helse- og sosialfag vgs-privatist
MEDISINSK GRUNNSTUDIUM - 30 SP Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Halvårsstudium
MEDISINSK GRUNNSTUDIUM, DELTID - 30 SP Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Halvårsstudium
MEDISINSK HISTORIE OG ETIKK - 5 SP Medisin, odontologi, helse- og sosialfag kurs
MEDISINSK SEKRETÆR Medisin, odontologi, helse- og sosialfag kurs
MEDISINSK SEKRETÆR, DELTID Medisin, odontologi, helse- og sosialfag kurs
MEDISINSK VIRKSOMHET, DELTID Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Fagskoleutdanning
MEKANIKK OG FLUIDMEKANIKK - 10 SP Teknologi, ingeniørfag og arkitektur kurs
MELKEPRODUKSJON VED BRUK AV ROBOTTEKNOLOGI, DELTID Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Fagskoleutdanning
MELLOMLEDERUTDANNING - BYGGDRIFT OG EIENDOMSSERVICE, DELTID Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Fagskoleutdanning
MELLOMLEDERUTDANNING - KANTINE OG SERVERING, DELTID Hotell- og reiselivsfag Fagskoleutdanning
MELLOMLEDERUTDANNING - RENHOLD, DELTID Hotell- og reiselivsfag Fagskoleutdanning
MENNESKERETTIGHETER OG INTERNASJONAL POLITIKK Samfunnsfag, psykologi årsstudium
MENNESKERETTIGHETER OG INTERNASJONAL POLITIKK, DELTID Samfunnsfag, psykologi årsstudium
MERGERS AND ACQUISITIONS - MASTERNIVÅ Økonomi, marked og administrasjon kurs
MERKEVARELEDELSE - 7,5 SP Økonomi, marked og administrasjon kurs
MESTERBREV BILFAG Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Mesterutdanning
MESTERBREV BYGGFAGENE Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Mesterutdanning
MESTERBREV ESTETISKE FAG Estetiske fag, kunst- og musikkfag Mesterutdanning
MESTERBREV GRAFISKE FAG Estetiske fag, kunst- og musikkfag Mesterutdanning
MESTERBREV MATFAG Hotell- og reiselivsfag Mesterutdanning
MESTERBREV MØBEL- OG TREFAG Estetiske fag, kunst- og musikkfag Mesterutdanning
MESTERBREV VERKSTEDHÅNDVERKSFAG Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Mesterutdanning
METODE 1: STATISTIKK OG KVANTITATIVE METODER - 7,5 SP Økonomi, marked og administrasjon kurs
METODE 2: MARKEDSANALYSE OG KVALITATIVE METODER - 7,5 SP Økonomi, marked og administrasjon kurs
METODE OG STATISTIKK - 10 SP Matematikk og naturfag videre- og etterutdanning
MIGRASJONSHELSE, DELTID Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Fagskoleutdanning
MIKROØKONOMI - 7,5 SP Økonomi, marked og administrasjon kurs
MILJØARBEID INNEN RUS, DELTID Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Fagskoleutdanning
MILJØLEDELSE OG MILJØRAPPORTERING I BYGG- OG ANLEGGSNÆRINGEN Teknologi, ingeniørfag og arkitektur kurs
MILJØPSYKOLOGI - 15 SP Samfunnsfag, psykologi kurs
MILJØTERAPI Medisin, odontologi, helse- og sosialfag årsstudium
MILJØTERAPI, DELTID Medisin, odontologi, helse- og sosialfag årsstudium
MOBILE MOVIE MAKING - 7,5 SP Mediefag, bibliotekfag og journalistfag kurs
MURER- OG FLISLEGGERFAGET - PRAKSISKANDIDAT Teknologi, ingeniørfag og arkitektur vgs-privatist
MÅLRETTET MILJØARBEID KNYTTET TIL MENNESKER MED UTVIKLINGSHEMMING/FUNKSJONSNEDSETTELSE, DELTID Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Fagskoleutdanning
MÅLRETTET PROSJEKTSTYRING Økonomi, marked og administrasjon kurs
NATUR- OG KULTURBASERT ENTREPRENØRSKAP, DELTID Økonomi, marked og administrasjon Fagskoleutdanning
NATURFAG Matematikk og naturfag vgs-privatist
NATURFAG 1 FOR 1.-7. TRINN, DELTID SAMLINGSBASERT - 30 SP Lærer- og lektorutdanning videre- og etterutdanning
NATURFAG 1 FOR 1.-7. TRINN, SAMLINGSBASERT - 30 SP Lærer- og lektorutdanning videre- og etterutdanning
NATURFAG 1 FOR 5.-10. TRINN, DELTID SAMLINGSBASERT - 30 SP Lærer- og lektorutdanning videre- og etterutdanning
NATURFAG 1 FOR 5.-10. TRINN, SAMLINGSBASERT - 30 SP Lærer- og lektorutdanning videre- og etterutdanning
NATURFAG OG MATEMATIKK (KOMPETANSE FOR FRAMTIDENS BARNHAGE), DELTID SAMLINGSBASERT - 30 SP Pedagogiske fag videre- og etterutdanning
NATURFAG OG MATEMATIKK I BARNEHAGEN, DELTID SAMLINGSBASERT - 30 SP Lærer- og lektorutdanning videre- og etterutdanning
NATURFAG VG1 Matematikk og naturfag vgs-privatist
NATURFAG VG3 PÅBYGGING Matematikk og naturfag vgs-privatist
NATURFAG, DELTID Matematikk og naturfag årsstudium
NATURKATASTROFER - 15 SP Lærer- og lektorutdanning videre- og etterutdanning
NETTVERK OG IT-SIKKERHET Informasjonsteknologi og informatikk Fagskoleutdanning
NETTVERKS- OG SYSTEMADMINISTRASJON Informasjonsteknologi og informatikk Fagskoleutdanning
NETTVERKSADMINISTRATOR, DELTID Informasjonsteknologi og informatikk Fagskoleutdanning
NEVROUTVIKLINGSFORSTYRRELSER - 15 SP Medisin, odontologi, helse- og sosialfag kurs
NORDISK SPRÅK OG LITTERATUR - 7,5 SP Språk, litteratur kurs
NORDOMRÅDESTUDIER Samfunnsfag, psykologi årsstudium
NORSK Språk, litteratur årsstudium
NORSK Språk, litteratur vgs-privatist
NORSK (NORDISK) FORDYPNING - 30 SP Språk, litteratur videre- og etterutdanning
NORSK (NORDISK) FORDYPNING, DELTID - 30 SP Språk, litteratur videre- og etterutdanning
NORSK 2: LESE- OG SKRIVEOPPLÆRING, DELTID - 30 SP Lærer- og lektorutdanning videre- og etterutdanning
NORSK PÅBYGGING Språk, litteratur vgs-privatist
NORSK SKRIVEKURS Språk, litteratur vgs-privatist
NORSK SKRIVEKURS Språk, litteratur kurs
NORSK SOM ANDRESPRÅK Språk, litteratur vgs-privatist
NORSK, DELTID Språk, litteratur årsstudium
NYNORSK GRAMATIKKURS Språk, litteratur kurs
NYNORSK I OPPLÆRINGEN FOR 8.-13. TRINN, DELTID - 30 SP Lærer- og lektorutdanning videre- og etterutdanning
NYNORSK I OPPLÆRINGEN, DELTID - 30 SP Lærer- og lektorutdanning videre- og etterutdanning
OBSERVASJONS- OG VURDERINGSKOMPETANSE I HELSETJENSTEN, DELTID Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Fagskoleutdanning
OFFENTLIG ADMINISTRASJON Økonomi, marked og administrasjon årsstudium
OFFENTLIG ADMINISTRASJON, DELTID Økonomi, marked og administrasjon årsstudium
OFFENTLIG RETT 1, DELTID - 15 SP Jus kurs
OFFENTLIG RETT 2, DELTID - 15 SP Jus kurs
OFFENTLIG STYRING, LEDELSE OG ØKONOMI, DELTID Økonomi, marked og administrasjon årsstudium
OPERATIV OG RESULTATBASERT LEDELSE Økonomi, marked og administrasjon kurs
OPERATIV PERSONALLEDELSE - 7,5 SP Økonomi, marked og administrasjon kurs
OPPLEVELESUTVIKLING Hotell- og reiselivsfag kurs
OPPLEVELESUTVIKLING - 10 SP Hotell- og reiselivsfag kurs
OPPSTART OG OPPFØLGING AV MEDARBEIDERE - 10 SP Økonomi, marked og administrasjon kurs
OPPVEKST I KUNNSKAPSSAMFUNNET - 15 SP Samfunnsfag, psykologi kurs
OPTOTEKNIKK - FOR BUTIKKANSATTE, DELTID Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Fagskoleutdanning
ORGANISASJON OG LEDELSE - 5 SP Økonomi, marked og administrasjon kurs
ORGANISASJON OG LEDELSE - 7,5 SP Økonomi, marked og administrasjon kurs
ORGANISASJON OG LEDELSE, DELTID Økonomi, marked og administrasjon årsstudium
ORGANISASJON, LEDELSE OG KVALITET Økonomi, marked og administrasjon kurs
ORGANISASJONSPSYKOLOGI Økonomi, marked og administrasjon kurs
ORGANISASJONSPSYKOLOGI Samfunnsfag, psykologi Bachelor
ORGANISASJONSPSYKOLOGI Samfunnsfag, psykologi årsstudium
ORGANISASJONSPSYKOLOGI - 10 SP Samfunnsfag, psykologi kurs
ORGANISASJONSPSYKOLOGI OG LEDELSE Samfunnsfag, psykologi årsstudium
ORGANISASJONSPSYKOLOGI OG LEDELSE, DELTID Samfunnsfag, psykologi årsstudium
ORGANISASJONSPSYKOLOGI, DELTID Samfunnsfag, psykologi Bachelor
ORGANISASJONSPSYKOLOGI, DELTID Samfunnsfag, psykologi årsstudium
PALLIATIV OMSORG / PALLIASJON, DELTID Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Fagskoleutdanning
PEDAGOGIKK Pedagogiske fag Master
PEDAGOGIKK Pedagogiske fag årsstudium
PEDAGOGIKK Pedagogiske fag Bachelor
PEDAGOGIKK, DELTID Pedagogiske fag Master
PEDAGOGIKK, DELTID Pedagogiske fag Bachelor
PEDAGOGISK ARBEID MED BARN OG UNGE Lærer- og lektorutdanning kurs
PEDAGOGISK ARBEID, PROGRAMFAG BARNE- OG UNDOMSARBEIDERFAG VG2 Medisin, odontologi, helse- og sosialfag vgs-privatist
PEDAGOGISK RÅDGIVNING OG VEILEDNING - 15 SP Pedagogiske fag kurs
PEOPLE WORK AND ORGANISATIONS - MASTERNIVÅ Økonomi, marked og administrasjon kurs
PERMITTERINGER OG AVSLUTNING AV ARBEIDSFORHOLD - 5 SP Økonomi, marked og administrasjon kurs
PERSONALADMINISTRASJON - 5 SP Økonomi, marked og administrasjon kurs
PERSONALADMINISTRASJON (LEDERE) - 5 SP Økonomi, marked og administrasjon kurs
PERSONALFORVALTNING - 10 SP Økonomi, marked og administrasjon kurs
PERSONALLEDELSE Økonomi, marked og administrasjon årsstudium
PERSONALLEDELSE, DELTID Økonomi, marked og administrasjon årsstudium
PERSONALLEDER Økonomi, marked og administrasjon kurs
PERSONLIG TRENER Idrettsfag, kroppsøving og friluftsliv årsstudium
PERSONLIG TRENER GRUNNUTDANNING - 30 SP Idrettsfag, kroppsøving og friluftsliv Halvårsstudium
PERSONVERN OG DATASIKKERHET - 2,5 SP Jus kurs
PLANLEGGING OG SKJØTSEL AV GRØNTANLEGG, DELTID Fiskeri-, husdyr- og landbruksfag Fagskoleutdanning
PLANTEINSTALLASJONER I INNEROM, DELTID Estetiske fag, kunst- og musikkfag Fagskoleutdanning
PLANTEPRODUKSJON OG DRIFTSLEDELSE, DELTID Fiskeri-, husdyr- og landbruksfag Fagskoleutdanning
PLEIEASSISTENT (HELSEASSISTENT) Medisin, odontologi, helse- og sosialfag kurs
POLITIKK OG MENNESKERETTIGHETER Samfunnsfag, psykologi vgs-privatist
POLITIKK OG PÅVIRKNING - 7,5 SP Historie, religion, idéfag kurs
POLSK 2 Språk, litteratur vgs-privatist
PORTØRFAGET - PRAKSISKANDIDAT Medisin, odontologi, helse- og sosialfag vgs-privatist
POSITIV ATFERDSSTØTTE (PAS), DELTID Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Fagskoleutdanning
POSITIV PSYKOLOGI OG LIVSKVALITET - 15 SP Samfunnsfag, psykologi kurs
POTETSKOLEN, DELTID Fiskeri-, husdyr- og landbruksfag Fagskoleutdanning
PR I PRAKSIS - 7,5 SP Økonomi, marked og administrasjon kurs
PR OG KOMMUNIKASJON Økonomi, marked og administrasjon årsstudium
PRAKTISK HR-LEDELSE Økonomi, marked og administrasjon kurs
PRAKTISK LEDELSE, DELTID Økonomi, marked og administrasjon Fagskoleutdanning
PRAKTISK LØNNSARBEID - TRIPLETEX Økonomi, marked og administrasjon kurs
PRAKTISK PEDAGOGIKK OG DIGITAL KOMPETANSEUTVIKLING, DELTID Lærer- og lektorutdanning Fagskoleutdanning
PRAKTISK PROSJEKT - 15 SP Økonomi, marked og administrasjon kurs
PRAKTISK REGNSKAP - INNFØRINGSKURS Økonomi, marked og administrasjon kurs
PRAKTISK REGNSKAP - VIDEREGÅENDE KURS Økonomi, marked og administrasjon kurs
PRAKTISK TEOLOGI OG LEDELSE Historie, religion, idéfag Bachelor
PRAKTISK ØKONOMISTYRING Økonomi, marked og administrasjon kurs
PRAKTISK-PEDAGOGISK UTDANNING (PPU) FOR YRKESFAG, DELTID Lærer- og lektorutdanning årsstudium
PRAKTISK-PEDAGOGISK UTDANNING (PPU) I MUSIKK OG SCENEKUNST, DELTID Lærer- og lektorutdanning årsstudium
PRAKTISK-PEDAGOGISK UTDANNING (PPU), DELTID Lærer- og lektorutdanning årsstudium
PRAKTISK-PEDAGOGISK UTDANNING FOR YRKESFAG FOR TRINN 8-13, DELTID SAMLINGSBASERT - 60 SP Pedagogiske fag videre- og etterutdanning
PREHOSPITAL AKUTT MEDISIN OG OPERATIVT AMBULANSEARBEID, DELITD Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Fagskoleutdanning
PRODUKSJONSLEDELSE, DELTID Økonomi, marked og administrasjon Fagskoleutdanning
PRODUKSJONSTEKNIKKFAGET - PRAKSISKANDIDAT Teknologi, ingeniørfag og arkitektur vgs-privatist
PROFESJONSFAGLIG DIGITAL KOMPETANSE OG LÆRINGSNETTVERK (DELTID) Lærer- og lektorutdanning videre- og etterutdanning
PROGRAMMERBAR ELEKTRONIKK - 10 SP Teknologi, ingeniørfag og arkitektur kurs
PROGRAMMERING 1 - 10 SP Informasjonsteknologi og informatikk kurs
PROGRAMMERING FOR MOBIL - 10 SP Informasjonsteknologi og informatikk kurs
PROGRAMMERING, 1. - 7. TRINN (DELTID, KOMPETANSE FOR KVALITET) Lærer- og lektorutdanning videre- og etterutdanning
PROGRAMMERING, 5.-10. TRINN (DELTID) Lærer- og lektorutdanning videre- og etterutdanning
PROGRAMMERING, DELTID Informasjonsteknologi og informatikk Fagskoleutdanning
PROGRAMMERINGSKURS FOR LÆRERE Lærer- og lektorutdanning kurs
PROSESSINDUSTRI+, DELTID Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Fagskoleutdanning
PROSJEKT OG PROSESSTYRING - 7,5 SP Økonomi, marked og administrasjon kurs
PROSJEKTLEDELSE Økonomi, marked og administrasjon Fagskoleutdanning
PROSJEKTLEDELSE Økonomi, marked og administrasjon årsstudium
PROSJEKTLEDELSE - 15 SP Økonomi, marked og administrasjon kurs
PROSJEKTLEDELSE - 5 SP Økonomi, marked og administrasjon kurs
PROSJEKTLEDELSE FOR BYGG- OG ANLEGGSBRANSJEN, DELTID Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Fagskoleutdanning
PROSJEKTLEDELSE I MASKINENTREPRENØRFAGET, DELTID Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Fagskoleutdanning
PROSJEKTLEDELSE I PRAKSIS - STYRING, VERKTØY OG LEDELSE, DELTID Økonomi, marked og administrasjon Fagskoleutdanning
PROSJEKTLEDELSE OG DIGITALISERING Økonomi, marked og administrasjon årsstudium
PROSJEKTLEDELSE OG DIGITALISERING, DELTID Økonomi, marked og administrasjon årsstudium
PROSJEKTLEDELSE, DELTID Økonomi, marked og administrasjon Fagskoleutdanning
PROSJEKTLEDELSE, DELTID Økonomi, marked og administrasjon årsstudium
PROSJEKTLEDELSE, DELTID - 30 SP Økonomi, marked og administrasjon Halvårsstudium
PROSJEKTLEDERSKOLEN Økonomi, marked og administrasjon Fagskoleutdanning
PROSJEKTSTYRING - 5 SP Økonomi, marked og administrasjon kurs
PROSJEKTØKONOMI - 5 SP Økonomi, marked og administrasjon kurs
PSYKISK HELSE I SKOLEN Samfunnsfag, psykologi årsstudium
PSYKISK HELSE I SKOLEN, DELTID Samfunnsfag, psykologi årsstudium
PSYKISK HELSE OG LIVSMESTRING FOR BARNE- OG UNGDOMSARBEIDERE I BARNEHAGE, DELTID Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Fagskoleutdanning
PSYKISK HELSE OG LIVSMESTRING FOR BARNE- OG UNGDOMSARBEIDERE I BARNESKOLE OG SFO, DELTID Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Fagskoleutdanning
PSYKISK HELSE OG LIVSMESTRING FOR BARNE- OG UNGDOMSARBEIDERE I UNGDOMSSKOLE OG VIDEREGÅENDE SKOLE, DELTID Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Fagskoleutdanning
PSYKISK HELSEARBEID OG RUSARBEID, DELTID Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Fagskoleutdanning
PSYKISK HELSEARBEID, DELTID Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Fagskoleutdanning
PSYKISKE LIDELSER OG PSYKISK HELEARBEID - 15 SP Samfunnsfag, psykologi kurs
PSYKOLOGI Samfunnsfag, psykologi årsstudium
PSYKOLOGI 1 Samfunnsfag, psykologi vgs-privatist
PSYKOLOGI 2 Samfunnsfag, psykologi vgs-privatist
PSYKOLOGI, DELTID Samfunnsfag, psykologi årsstudium
PSYKOLOGI: FORDYPNING I ANVENDT HELSEPSYKOLOGI OG FOREBYGGING Samfunnsfag, psykologi Master
PSYKOLOGI: FORDYPNING I ANVENDT HELSEPSYKOLOGI OG FOREBYGGING, DELTID Samfunnsfag, psykologi Master
PSYKOLOGISK HELSEARBEID Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Bachelor
PSYKOLOGISK HELSEARBEID Samfunnsfag, psykologi årsstudium
PSYKOLOGISK HELSEARBEID, DELTID Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Bachelor
PSYKOLOGISK HELSEARBEID, DELTID Samfunnsfag, psykologi årsstudium
PSYKOLOGISK HISTORIE OG FORSKNINGSMETODE - 15 SP Samfunnsfag, psykologi kurs
PUBLISERING - 7,5 SP Økonomi, marked og administrasjon kurs
PYTHON FOR FINANS Informasjonsteknologi og informatikk Fagskoleutdanning
PÅBYGGING TIL GENERELL STUDIEKOMPETANSE MED FAGBREV Annet fagområde vgs-privatist
PÅBYGGING TIL GENERELL STUDIEKOMPETANSE UTEN FAGBREV Annet fagområde vgs-privatist
QUANTITATIVE METHODS - MASTERNIVÅ Økonomi, marked og administrasjon kurs
REALFAG I BARNEHAGEN (DELTID, KOMPETANSE FOR KVALITET) Lærer- og lektorutdanning videre- og etterutdanning
REGNSKAP OG LOVVERK - 10 SP Økonomi, marked og administrasjon kurs
REGNSKAP OG ØKONOMIRÅDGIVNING Økonomi, marked og administrasjon Bachelor
REGNSKAPSCONTROLLER Økonomi, marked og administrasjon Fagskoleutdanning
REGNSKAPSFØREREN SOM RÅDGIVER - 7,5 SP Økonomi, marked og administrasjon kurs
REGNSKAPSFØRERYRKET OG REGNSKAPSORGANISERING - 7,5 SP Økonomi, marked og administrasjon kurs
REGNSKAPSKONSULENT Økonomi, marked og administrasjon Fagskoleutdanning
REGNSKAPSKONSULENT, DELTID Økonomi, marked og administrasjon Fagskoleutdanning
REGNSKAPSMEDARBEIDER Økonomi, marked og administrasjon Fagskoleutdanning
REGNSKAPSMEDARBEIDER, DELTID Økonomi, marked og administrasjon Fagskoleutdanning
REHABILITERING AV VERNA KONSTRUKSJONER I BETONG, MUR OG PUSS, DELTID Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Fagskoleutdanning
REHABILITERING AV VERNA MEKANISKE KONSTRUKSJONER, DELTID Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Fagskoleutdanning
REHABILITERING, DELTID Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Fagskoleutdanning
REISELIV OG ENTREPRENØRSKAP, DELTID Hotell- og reiselivsfag Fagskoleutdanning
REISELIV OG OPPLEVELSER, DELTID Hotell- og reiselivsfag Fagskoleutdanning
REISELIVSFAGET - PRAKSISKANDIDAT Hotell- og reiselivsfag vgs-privatist
REISELIVSGEOGRAFI Hotell- og reiselivsfag kurs
REISELIVSGEOGRAFI - 5 SP Hotell- og reiselivsfag kurs
REISELIVSKOORDINATOR Hotell- og reiselivsfag Fagskoleutdanning
REISELIVSKOORDINATOR, DELTID Hotell- og reiselivsfag Fagskoleutdanning
REISELIVSMARKEDSFØRING Hotell- og reiselivsfag kurs
REISELIVSMARKEDSFØRING - 10 SP Hotell- og reiselivsfag kurs
REISELIVSPRODUKTET Hotell- og reiselivsfag kurs
REISELIVSPRODUKTET - 5 SP Hotell- og reiselivsfag kurs
REKRUTTERING - 7,5 SP Økonomi, marked og administrasjon kurs
REKRUTTERING FOR MANGFOLD - 10 SP Økonomi, marked og administrasjon kurs
REKRUTTERING OG UTVELGELSE I PRAKSIS FRA I A TIL Å (DNV-GL GODKJENT) Økonomi, marked og administrasjon kurs
RELASJONELT ARBEID MED BARN OG UNGE, DELTID Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Fagskoleutdanning
RELASJONSLEDELSE - 5 SP Økonomi, marked og administrasjon kurs
RELASJONSLEDELSE I PRAKSIS Økonomi, marked og administrasjon kurs
RELIGION OG ETIKK Historie, religion, idéfag vgs-privatist
RELIGION OG KULTUR Historie, religion, idéfag Bachelor
RELIGION, KULTUR OG SAMFUNN, ÅPNE EMNER Samfunnsfag, psykologi videre- og etterutdanning
RELIGION, KULTUR OG SAMFUNN, ÅPNE EMNER (DELTID) Samfunnsfag, psykologi videre- og etterutdanning
RELIGION, LIVSSYN OG ETIKK, FORDYPNING - 30 SP Historie, religion, idéfag videre- og etterutdanning
RELIGION, LIVSSYN OG ETIKK, FORDYPNING, DELTID - 30 SP Historie, religion, idéfag videre- og etterutdanning
RENHOLDSOPERATØRFAGET - PRAKSISKANDIDAT Teknologi, ingeniørfag og arkitektur vgs-privatist
RESEARCH METHODS FOR BUSINESS AND MANAGEMENT - MASTERNIVÅ Økonomi, marked og administrasjon kurs
RESEPSJONSFAGET - PRAKSISKANDIDAT Hotell- og reiselivsfag vgs-privatist
RESEPSJONSLEDELSE, DELTID Hotell- og reiselivsfag Fagskoleutdanning
RETTSLÆRE 1 Jus vgs-privatist
RETTSLÆRE 2 Jus vgs-privatist
RETTSVITENSKAP Jus årsstudium
RETTSVITENSKAP, DELTID Jus årsstudium
REVIT ARCHITECTURE Teknologi, ingeniørfag og arkitektur kurs
RUSSISK 2 Språk, litteratur vgs-privatist
RØRLEGGERFAGET - PRAKSISKANDIDAT Teknologi, ingeniørfag og arkitektur vgs-privatist
SAKSBEHANDLER, DELTID Økonomi, marked og administrasjon Fagskoleutdanning
SAKSBEHANDLING I HELSE- OG SOSIALSEKTOREN Medisin, odontologi, helse- og sosialfag kurs
SALG, LEDELSE OG MARKEDSFØRING Økonomi, marked og administrasjon Fagskoleutdanning
SALGSFAGET - PRAKSISKANDIDAT Økonomi, marked og administrasjon vgs-privatist
SALGSLEDELSE - 7,5 SP Økonomi, marked og administrasjon kurs
SALGSTEKNIKK OG SALGSPSYKOLOGI - 7,5 SP Økonomi, marked og administrasjon kurs
SAMFUNNSFAG Samfunnsfag, psykologi vgs-privatist
SAMFUNNSFAG 1 FOR 1.-7. TRINN, KOMPETANSE FOR KVALITET - 30 SP Lærer- og lektorutdanning videre- og etterutdanning
SAMFUNNSFAGLIG ENGELSK Språk, litteratur vgs-privatist
SAMFUNNSGEOGRAFI Samfunnsfag, psykologi vgs-privatist
SAMFUNNSKUNNSKAP Samfunnsfag, psykologi vgs-privatist
SAMFUNNSPLANLEGGING - 30 SP Samfunnsfag, psykologi Halvårsstudium
SAMFUNNSVITENSKAPELIG METODE - 7,5 SP Samfunnsfag, psykologi kurs
SAMFUNNSØKONOMI - 7,5 SP Økonomi, marked og administrasjon kurs
SAMFUNNSØKONOMI 2 - 7,5 SP Økonomi, marked og administrasjon kurs
SAMHANDLING OG KOORDINERING I PASIENTFORLØPET, DELTID Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Fagskoleutdanning
SAMISK KULTUR- OG SAMFUNNSKUNNSKAP 1, DELTID SAMLINGSBASERT - 15 SP Samfunnsfag, psykologi kurs
SAMISK KULTUR- OG SAMFUNNSKUNNSKAP 2, DELTID SAMLINGSBASERT - 15 SP Samfunnsfag, psykologi kurs
SAMISK KULTURKUNNSKAP 1 - 30 SP Samfunnsfag, psykologi Halvårsstudium
SAMISK SPRÅK OG LITTERATUR Språk, litteratur Bachelor
SAMTIDSLITTERATUR FOR BARN OG UNGE, DELTID - 30 SP Språk, litteratur videre- og etterutdanning
SCENETEKNISK PRODUKSJON Estetiske fag, kunst- og musikkfag Fagskoleutdanning
SEKSUELL HELSE OG SEKSUALITETSUNDERVISNING, DELTID - 10 SP Medisin, odontologi, helse- og sosialfag videre- og etterutdanning
SERTIFISERINGSORDNINGER FOR BYGG- OG ANLEGGSNÆRINGEN Teknologi, ingeniørfag og arkitektur kurs
SERVICE- OG ADMINISTRASJONSFAGET - PRAKSISKANDIDAT Økonomi, marked og administrasjon vgs-privatist
SERVICE OG VERTSKAP Hotell- og reiselivsfag kurs
SERVICE OG VERTSKAP - 5 SP Hotell- og reiselivsfag kurs
SERVICELEDELSE - 10 SP Økonomi, marked og administrasjon kurs
SERVICELEDELSE - 7,5 SP Økonomi, marked og administrasjon kurs
SERVICELEDERSKOLEN, DELTID Økonomi, marked og administrasjon Fagskoleutdanning
SERVITØRFAGET - PRAKSISKANDIDAT Hotell- og reiselivsfag vgs-privatist
SIKKERHETSFAGET - PRAKSISKANDIDAT Økonomi, marked og administrasjon vgs-privatist
SIKKERHETSSTUDIER OG INTERNASJONALE RELASJONER Samfunnsfag, psykologi årsstudium
SIKKERHETSSTUDIER OG INTERNASJONALE RELASJONER, DELTID Samfunnsfag, psykologi årsstudium
SIMULERING OG FERDIGHETSTRENING Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Fagskoleutdanning
SIRKULÆR DISPONERING AV VANN - VANN SOM RESSURS, DELTID Fiskeri-, husdyr- og landbruksfag Fagskoleutdanning
SIRKULÆRØKONOMI OG KLIMAREGNSKAP Økonomi, marked og administrasjon Fagskoleutdanning
SIVILINGENIØR - ENERGI OG MILJØTEKNOLOGI, DELTID Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Master
SIVILINGENIØR - IT OG AUTOMATISERING, DELTID Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Master
SIVILINGENIØR - PROSESSTEKNOLOGI, DELTID Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Master
SKATTERETT 1 - 7,5 SP Jus kurs
SKATTERETT 1 + 2 - 15 SP Jus kurs
SKATTERETT 2 - 7,5 SP Jus kurs
SKJØTSEL OG DRIFT AV UTEOMRÅDER, DELTID Fiskeri-, husdyr- og landbruksfag Fagskoleutdanning
SKOLEBIBLIOTEKKUNNSKAP Mediefag, bibliotekfag og journalistfag Bachelor
SKOLEBIBLIOTEKKUNNSKAP 1 - 30 SP Mediefag, bibliotekfag og journalistfag kurs
SKOLEBIBLIOTEKKUNNSKAP 2: BARNE- OG UNGDOMSLITTERATUR - 30 SP Mediefag, bibliotekfag og journalistfag kurs
SKOLEBIBLIOTEKKUNNSKAP 3: INFORMASJONSKOMPETANSE OG LESEUTVIKLING - 30 SP Mediefag, bibliotekfag og journalistfag kurs
SKOLERETTET SAMFUNNSFAG 1, DELTID - 30 SP Lærer- og lektorutdanning videre- og etterutdanning
SKOLERETTET SAMFUNNSFAG 2, DELTID - 30 SP Lærer- og lektorutdanning videre- og etterutdanning
SKY-ADMINISTRASJON MED MS AZURE OG MICROSOFT 365 Informasjonsteknologi og informatikk Fagskoleutdanning
SKY-ADMINISTRASJON MED MS AZURE OG MICROSOFT 365, DELTID Informasjonsteknologi og informatikk Fagskoleutdanning
SMARTBYGGTEKNOLOGI Teknologi, ingeniørfag og arkitektur kurs
SMITTEVERN I HELSETJENESTEN, DELTID Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Fagskoleutdanning
SOMALI 2 Språk, litteratur vgs-privatist
SOMATISK VURDERINGSKOMPETANSE, DELTID Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Fagskoleutdanning
SOME - DIGITAL MARKEDSFØRING Økonomi, marked og administrasjon kurs
SOMMELIER Hotell- og reiselivsfag Fagskoleutdanning
SOMMELIER, DELTID Hotell- og reiselivsfag Fagskoleutdanning
SOSIAL- OG PERSONLIGHETSPSYKOLOGI 15 SP Samfunnsfag, psykologi kurs
SOSIALKUNNSKAP Samfunnsfag, psykologi vgs-privatist
SOSIALT ENTREPRENØRSKAP Økonomi, marked og administrasjon Fagskoleutdanning
SOSIALT ENTREPRENØRSKAP, DELTID Økonomi, marked og administrasjon Fagskoleutdanning
SOSIOLOGI - 30 SP Samfunnsfag, psykologi Halvårsstudium
SOSIOLOGI - UNGDOMSSOSIOLOGI Samfunnsfag, psykologi årsstudium
SOSIOLOGI OG SOSIALANTROPOLOGI Samfunnsfag, psykologi vgs-privatist
SPANSK Språk, litteratur årsstudium
SPANSK 1 Språk, litteratur vgs-privatist
SPANSK 2 Språk, litteratur vgs-privatist
SPANSK 3 Språk, litteratur vgs-privatist
SPANSK, DELTID Språk, litteratur årsstudium
SPEKEVAREPRODUKSJON, DELTID Fiskeri-, husdyr- og landbruksfag Fagskoleutdanning
SPESIALISERING BAKER- OG KONDITORFAGET Hotell- og reiselivsfag Fagskoleutdanning
SPESIALPEDAGOGIKK Pedagogiske fag årsstudium
SPESIALPEDAGOGIKK Pedagogiske fag Bachelor
SPESIALPEDAGOGIKK FOR BARNE- OG UNGDOMSARBEIDERE I BARNEHAGE, DELTID Pedagogiske fag Fagskoleutdanning
SPESIALPEDAGOGIKK FOR BARNE- OG UNGDOMSARBEIDERE I BARNESKOLE OG SFO, DELTID Pedagogiske fag Fagskoleutdanning
SPESIALPEDAGOGIKK FOR BARNE- OG UNGDOMSARBEIDERE I UNGDOMSSKOLE OG VIDEREGÅENDE SKOLE, DELTID Pedagogiske fag Fagskoleutdanning
SPESIALPEDAGOGIKK, DELTID Pedagogiske fag Bachelor
SPESIALPEDAGOGISK ARBEID MED BARN OG UNGE, DELTID Pedagogiske fag Fagskoleutdanning
SPESIALPEDAGOGISK RÅDGIVNING OG VEILEDNING - 15 SP Pedagogiske fag kurs
SPESIALPEDAGOGISKE GRUNNLAGSPROBLEMER - 15 SP Pedagogiske fag kurs
SPRÅKLIG OG KULTURELT MANGFOLD I OPPVEKSTSEKTOREN, DELTID Lærer- og lektorutdanning Fagskoleutdanning
START IT - INTRODUKSJON TIL PROGRAMMERING OG IT-UTVIKLING Informasjonsteknologi og informatikk Fagskoleutdanning
START-IT ORDINÆR Informasjonsteknologi og informatikk kurs
STATISTIKK FOR ØKONOMER - 7,5 SP Økonomi, marked og administrasjon kurs
STATSVITENSKAP Samfunnsfag, psykologi årsstudium
STATSVITENSKAP Samfunnsfag, psykologi Bachelor
STATSVITENSKAP - 30 SP Samfunnsfag, psykologi Halvårsstudium
STATSVITENSKAP, DELTID Samfunnsfag, psykologi årsstudium
STATSVITENSKAP, DELTID Samfunnsfag, psykologi Bachelor
STERILFORSYNING I HELSETJENESTEN, DELTID Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Fagskoleutdanning
STERILFORSYNINGSTEKNIKK OG SMITTERVERN, DELTID Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Fagskoleutdanning
STILLASBYGGERFAGET - PRAKSISKANDIDAT Teknologi, ingeniørfag og arkitektur vgs-privatist
STRATEGIC MARKETING - MASTERNIVÅ Økonomi, marked og administrasjon kurs
STRATEGIC RISK MANAGEMENT - MASTERNIVÅ Økonomi, marked og administrasjon kurs
STRATEGISK HR - 7,5 SP Økonomi, marked og administrasjon kurs
STRATEGISK LEDELSE OG INNOVASJON Økonomi, marked og administrasjon kurs
STRATEGISK LEDELSE OG ØKONOMI - ERFARINGSBASERT, DELTID Økonomi, marked og administrasjon Master
STRATEGISK VERDIKJELDELEDELSE 1 - 7,5 SP Økonomi, marked og administrasjon kurs
SUNN ALDRING OG REHABILITERING Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Master
SVEISETEKNOLOGI / SVEISETEKNIKK, DELTID Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Fagskoleutdanning
SYKDOMSFOREBYGGING - 5 SP Medisin, odontologi, helse- og sosialfag kurs
SYKDOMSLÆRE - 10 SP Medisin, odontologi, helse- og sosialfag kurs
SYKEPLEIER, DELTID Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Bachelor
SYSTEMUTVIKLING - 10 SP Informasjonsteknologi og informatikk kurs
SØKEMOTOROPTIMALISERING OG DIGITAL SYNLIGHET Økonomi, marked og administrasjon Fagskoleutdanning
TANNHELSESEKRETÆR Medisin, odontologi, helse- og sosialfag vgs-privatist
TANNHELSESEKRETÆR VG3 Medisin, odontologi, helse- og sosialfag vgs-privatist
TEAMARBEID - 5 SP Økonomi, marked og administrasjon kurs
TEAMUTVIKLING - 5 SP Økonomi, marked og administrasjon kurs
TEGNEKURS I ARCHICAD Teknologi, ingeniørfag og arkitektur kurs
TEKNISK DESIGN - ARKITEKTONISK Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Fagskoleutdanning
TEKNISK DESIGN - BIM Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Fagskoleutdanning
TEKNISK DESIGN - MEKANISK Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Fagskoleutdanning
TEKNISK MEDIEPRODUKSJON, DELTID Mediefag, bibliotekfag og journalistfag Fagskoleutdanning
TEKNISK TEGNER - BYGG Teknologi, ingeniørfag og arkitektur kurs
TEKNOLOGI OG DIGITALKOMPETANSE - LOGISTIKKLEDELSE Økonomi, marked og administrasjon kurs
TEKNOLOGI, MENNESKE OG SAMFUNN Samfunnsfag, psykologi Master
TEKSTFORFATTING - 7,5 SP Mediefag, bibliotekfag og journalistfag kurs
TENKE FORT OG LANGSOMT - BESLUTNINGSPSYKOLOGI - 15 SP Samfunnsfag, psykologi kurs
TEOLOGI OG SJELESORG Historie, religion, idéfag årsstudium
TEOLOGI OG SJELESORG, DELTID Historie, religion, idéfag årsstudium
TEOLOGI, DELTID Historie, religion, idéfag Bachelor
TILLEGGSUTDANNING I BARNEHAGEPEDAGOGIKK - DEL 1, SMÅBARNSPEDAGOGIKK (KOMPETANSE FOR FRAMTIDENS BARNEHAGE), DELTID SAMLINGSBASERT - 30 SP Pedagogiske fag videre- og etterutdanning
TILPASSET OPPLÆRING MED DIGITALE RESSURSER (DELTID) Lærer- og lektorutdanning videre- og etterutdanning
TILPASSET OPPLÆRING OG TIDLIG INNSATS I BARNEHAGE OG SKOLE Lærer- og lektorutdanning kurs
TOLKING I OFFENTLIG SEKTOR, DELTID Språk, litteratur Bachelor
TOPPIDRETT 1 Idrettsfag, kroppsøving og friluftsliv vgs-privatist
TRADISJONELL KUNNSKAP, DELTID - 30 SP Fiskeri-, husdyr- og landbruksfag Halvårsstudium
TRANSPORT-, TERMINAL OG LAGERLOGISTIKK, DELTID Økonomi, marked og administrasjon Fagskoleutdanning
TRAUMEBEVISST FORSTÅELSE, DELTID Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Fagskoleutdanning
TRAUMEFORSTÅELSE OG KOMMUNIKASJON I YRKESUTØVELSEN, DELTID Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Fagskoleutdanning
TROSOPPLÆRING, DELTID Historie, religion, idéfag årsstudium
TVERRFAGLIG MILJØARBEID, DELTID Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Fagskoleutdanning
TYSK Språk, litteratur årsstudium
TYSK 1 Språk, litteratur vgs-privatist
TYSK 2 Språk, litteratur vgs-privatist
TYSK 3 Språk, litteratur vgs-privatist
TYSK, DELTID Språk, litteratur årsstudium
TØMRERFAGET - PRAKSISKANDIDAT Teknologi, ingeniørfag og arkitektur vgs-privatist
UI-DESIGN Informasjonsteknologi og informatikk Fagskoleutdanning
UNDERVISNING AV VOKSNE I GRUNNLEGGENDE FERDIGHETER, DELTID Pedagogiske fag videre- og etterutdanning
URDU 2 Språk, litteratur vgs-privatist
UTDANNINGSVITENSKAPELIG FORSKNINGSMETODE - 15 SP Pedagogiske fag kurs
UTVIKLINGSHEMMING, MILJØARBEID OG ALDRING, DELTID Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Fagskoleutdanning
UTVIKLINGSPSYKOLOGI OG EMOSJONER - 15 SP Samfunnsfag, psykologi kurs
UTVIKLINGSPSYKOLOGI, TRAUME OG PSYKISK HELSE Samfunnsfag, psykologi årsstudium
UTVIKLINGSPSYKOLOGI, TRAUME OG PSYKISK HELSE, DELTID Samfunnsfag, psykologi årsstudium
UX-DESIGN Informasjonsteknologi og informatikk Fagskoleutdanning
VAKTMESTERSKOLEN, DELTID Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Fagskoleutdanning
VANNKJEMI, MIKROBIOLOGI OG FISKEHELSE INNEN AKVAKULTUR, DELTID Fiskeri-, husdyr- og landbruksfag Fagskoleutdanning
VAREHANDELSLEDELSE Økonomi, marked og administrasjon Fagskoleutdanning
VEI- OG ANLEGGSFAGET - PRAKSISKANDIDAT Teknologi, ingeniørfag og arkitektur vgs-privatist
VEI- OG VA-TEKNIKK - 10 SP Teknologi, ingeniørfag og arkitektur kurs
VEILEDERUTDANNING FOR PRAKSISLÆRERE I BARNEHAGEN, DELTID SAMLINGSBASERT - 30 SP Pedagogiske fag videre- og etterutdanning
VEILEDNING AV LÆRLINGER, DELTID Pedagogiske fag Fagskoleutdanning
VEILEDNING, DELTID Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Fagskoleutdanning
VEILEDNINGSMETODIKK - 15 SP Pedagogiske fag kurs
VEKTERUTDANNING Annet fagområde kurs
VELFERDSTEKNOLOGI, DELTID Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Fagskoleutdanning
VERDISKAPNING I LOKALMAT, DELTID Fiskeri-, husdyr- og landbruksfag Fagskoleutdanning
VERDITAKSERING AV BOLIGER Teknologi, ingeniørfag og arkitektur kurs
VERKSTEDSLEDELSE, DELTID Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Fagskoleutdanning
VIDEO 1 - 7,5 SP Mediefag, bibliotekfag og journalistfag kurs
VIDEOMARKEDSFØRING I SOSIALE MEDIER Økonomi, marked og administrasjon Fagskoleutdanning
VIDEREUTDANNINGSEMNER I SPESIALPEDAGOGIKK - 100 SP Pedagogiske fag videre- og etterutdanning
WEBDESIGN Estetiske fag, kunst- og musikkfag Fagskoleutdanning
WEBUTVIKLING - DIGITAL MARKEDSFØRING Økonomi, marked og administrasjon kurs
YRKESFAGLÆRERUTDANNING I BYGG- OG ANLEGGSTEKNIKK Lærer- og lektorutdanning Bachelor
YRKESFAGLÆRERUTDANNING I ELEKTRO OG DATATEKNOLOGI Lærer- og lektorutdanning Bachelor
YRKESFAGLÆRERUTDANNING I FRISØR, BLOMSTER, INTERIØR OG EKSPONERINGSDESIGN Lærer- og lektorutdanning Bachelor
YRKESFAGLÆRERUTDANNING I HELSE- OG OPPVEKSTFAG Lærer- og lektorutdanning Bachelor
YRKESFAGLÆRERUTDANNING I HÅNDVERK, DESIGN OG PRODUKTUTVIKLING Lærer- og lektorutdanning Bachelor
YRKESFAGLÆRERUTDANNING I INFORMASJONSTEKNOLOGI OG MEDIEPRODUKSJON Lærer- og lektorutdanning Bachelor
YRKESFAGLÆRERUTDANNING I NATURBRUK Lærer- og lektorutdanning Bachelor
YRKESFAGLÆRERUTDANNING I RESTAURANT- OG MATFAG Lærer- og lektorutdanning Bachelor
YRKESFAGLÆRERUTDANNING I SALG, SERVICE OG REISELIV Lærer- og lektorutdanning Bachelor
YRKESFAGLÆRERUTDANNING I TEKNOLOGI- OG INDUSTRIFAG Lærer- og lektorutdanning Bachelor
YRKESLIV, PROGRAMFAG AMBULANSEARBEIDER VG2 Medisin, odontologi, helse- og sosialfag vgs-privatist
YRKESSJÅFØRBEVIS - GODSTRANSPORT Teknologi, ingeniørfag og arkitektur kurs
YRKESSJÅFØRBEVIS - PERSONTRANSPORT Teknologi, ingeniørfag og arkitektur kurs
YRKESSJÅFØRFAGET - PRAKSISKANDIDAT Økonomi, marked og administrasjon vgs-privatist
YRKESUTØVELSE, PROGRAMFAG APOTEKTEKNIKK VG3 Medisin, odontologi, helse- og sosialfag vgs-privatist
YRKESUTØVELSE, PROGRAMFAG BARNE- OG UNDOMSARBEIDERFAG VG2 Medisin, odontologi, helse- og sosialfag vgs-privatist
YRKESUTØVELSE, PROGRAMFAG HELSESEKRETÆR VG3 Medisin, odontologi, helse- og sosialfag vgs-privatist
ØKONOMI (LEDERE) - 5 SP Økonomi, marked og administrasjon kurs
ØKONOMI OG ADMINISTRASJON Økonomi, marked og administrasjon årsstudium
ØKONOMI OG ADMINISTRASJON Økonomi, marked og administrasjon Bachelor
ØKONOMI OG ADMINISTRASJON MED REGNSKAP Økonomi, marked og administrasjon Bachelor
ØKONOMI OG ADMINISTRASJON MED REGNSKAP, DELTID Økonomi, marked og administrasjon Bachelor
ØKONOMI OG ADMINISTRASJON, DELTID Økonomi, marked og administrasjon Bachelor
ØKONOMI OG ADMINISTRASJON, DELTID Økonomi, marked og administrasjon årsstudium
ØKONOMI OG LEDELSE, DELTID Økonomi, marked og administrasjon Fagskoleutdanning
ØKONOMI- OG USIKKERHETSSTYRING - 7,5 SP Økonomi, marked og administrasjon kurs
ØKONOMI, BÆREKRAFT OG LEDELSE Økonomi, marked og administrasjon årsstudium
ØKONOMI, BÆREKRAFT OG LEDELSE, DELTID Økonomi, marked og administrasjon årsstudium
ØKONOMI, LEDELSE OG MARKEDSFØRING FOR FRISØRER - 10 SP Estetiske fag, kunst- og musikkfag kurs
ØKONOMISTYRING - 7,5 SP Økonomi, marked og administrasjon kurs
ØKONOMISTYRING OG REGNSKAP, DELTID - 15 SP Økonomi, marked og administrasjon kurs
ØL-, MJØD- OG SIDERPRODUKSJON, DELTID Hotell- og reiselivsfag Fagskoleutdanning
ØLKELNER Hotell- og reiselivsfag kurs
ØSTLIG PSYKOLOGI, MEDITASJON OG MINDFULNESS - 15 SP Samfunnsfag, psykologi kurs
ÅRSREGNSKAP OG GOD REGNSKAPSSKIKK - 7,5 SP Økonomi, marked og administrasjon kurs

76 skoler tilbyr nettstudier

Høgskole
Kristiania Nettstudier
Som nettstudent hos Høyskolen Kristiania får du mange fordeler. Blant annet har du muligheten til å studere hvor og når du vil, benytte deg av vårt karrieresenter, få personlig oppfølging av våre dyktige veiledere m.m.
Høgskole
VID
Drømmer du om en utdannelse hvor du kan jobbe med mennesker, og hvor både faglig kunnskap og evnen til å forstå og samhandle med andre står sentralt? VID vitenskapelig høgskole er en av landets eldste og største private høgskoler.
Fagskole
Fagskolen i Viken
Våre utdanninger er korte og yrkesrettede som bygger på fag-/svennebrev, autorisasjon eller relevant praksis.
Høgskole
Høgskolen i Østfold
Vi tilbyr høgskolestudier innen ingeniør, data, språk, økonomi, scenekunst, samfunnsfag, helse- og sosialfag og lærerutdanning. Studer i Halden eller i Fredrikstad.
Universitet
Norges miljø og biovitenskapelige universitet - NMBU
NMBU har studiar og forsking som møter dei store globale spørsmåla om miljø, berekraftig utvikling, betre folke- og dyrehelse, klimautfordringar, fornybare energikilder, matproduksjon og areal- og ressursforvalting.
Høgskole
Oslo Nye Høyskole
Vi er en uavhengig breddehøyskole med et moderne og fremtidsrettet studietilbud innen psykologi, helse, økonomi og administrasjon samt statsvitenskap og internasjonale relasjoner.
Videregående
AOF
Hos oss kan du ta opp fag, få generell studiekompetanse, ta teori til fagprøven eller melde deg opp til kurs.
Fagskole
Fagskolen AOF Norge
Ta gratis deltidsutdanning på fagskole! Fagskolestudier skal være relevante og dekke arbeidslivets behov.
Fagskole
Fagskolen Diakonova
Fagskolen Diakonova skal tilby utdanninger som svarer på samfunnets behov, og gi muligheter til kvalifisering og utvikling til flere.
Fagskole
Gokstad Akademiet
Gokstad Akademiet tilbyr studier for deg som ønsker en praktisk utdanning med kort vei til jobb.
Høgskole
Høgskolen i Innlandet
Ved Høgskolen i Innlandet (HINN) tilbyr vi fleksible utdanningar ved seks ulike studiestader.
Høgskole
Høgskolen i Molde
Høgskolen i Molde skal være en møteplass for kunnskapsbygging, og tilbyr spennende studier innen helse- og sosialfag, informatikk, logistikk, Jus og samfunnsfag, idrett og økonomi.
Høgskole
MF vitenskapelig høyskole
MF er en privat, uavhengig utdanningsinstitusjon som driver forskning og utdanning innenfor områdene teologi, religion og samfunnsfag, og arbeider særlig i skjæringsfeltet religion og samfunn.
Høgskole
Active Education
Active Education tilbyr Norges mest populære utdanninger for deg som ønsker en karriere i treningsbransjen. Du får studiepoeng og Lånekasse-støtte, og i tillegg internasjonale sertifiseringer som gjør at du kan jobbe som PT over hele verden.
Kurstilbyder
Avarn Security-skolen
Vil du være med å bidra til en tryggere hverdag?
Fagskole
GET Academy
Vi tilbyr 1,5 års yrkesutdanning i IT-utvikling, for deg med hode og lidenskap for teknologi.
Fagskole
KBT Fagskole
KBT Fagskole tilbyr to høyere yrkesfaglige utdanninger: Erfaringskonsulent (60 studiepoeng) og Sosialt entreprenørskap (60 studiepoeng).
Fagskole
Norges grønne fagskole – Vea
Norges grønne fagskole -Vea tilbyr fagskoleutdanning for gartnere, anleggsgartnere blomsterdekoratører og mange andre håndverksfag.
Videregående
Vestfold Hudakademi
Vestfold Hudakademi AS er nå det største og mest vellykkede estetiske hudpleieakademiet i Norge med et søsterakademi Scandinavian Skincare Academy i England.

Annonser:

 
KUNST OG DESIGN

TEKNOLOGI OG INNOVASJON
 
HELSE OG PSYKOLOGI
 
HR, MARKEDSFØRING OG KOMMUNIKASJON

NETTSTUDIER
 
FORNYBAR ENERGI
 
SYKEPLEIE, SOSIONOM, VERNEPLEIE

TEORI FAGPRØVEN
 
ØKONOMI OG BÆREKRAFT
 
LOGISTIKK
 
PSYKOLOGI
 
PEDAGOGIKK
 
MASTERSTUDIER
 
MOTE
 
INTERIØR
 
SPILL
 
IDRETT OG TRENING
 
SKUESPILL OG DANS
 
INNOVASJON
 
FAGSKOLESTUDIER
 
HØYERE YRKESFAGLIG UTDANNING
STED ELLER NETTBASERT
 
NETTSTUDIER FAGSKOLE
 
FOTO
 
FAGSKOLE HELSE- OG OPPVEKSTFAG
STED ELLER NETTBASERT

FAGSKOLE TEKNISKE OG IT-FAG
STED ELLER NETTBASERT

Usikker på hva du skal studere?

Å velge studium kan være vanskelig – det vet vi alt om! Derfor har vi i Kristiania laget en enkel og morsom test, som forhåpentligvis kan peke deg i riktig retning.

Bestill gratis studieveiledning

Er du usikker på hva du vil bli og hvilket studium som passer best for deg? Vi i Kristiania hjelper deg gjerne!

TA TESTEN HER

BESTILL STUDIEVELEDNING


VID


Drømmer du om en utdannelse hvor du kan jobbe med mennesker, og hvor både faglig kunnskap og evnen til å forstå og samhandle med andre står sentralt? VID vitenskapelig høgskole er en av landets eldste og største private høgskoler. Se våre studier innen:

SykepleieSosialfag Helsefag Sosial bærekraft | Familieterapi Ledelse Barnevern Teologi og religion |

GÅ TIL HJEMMESIDEN

Høgskolen i Østfold


Høgskolen i Østfold har et aktivt og spennende studentmiljø. Studentsamfundet arrangerer quiz, fester og festivaler. Samfundet organiserer også andre aktiviteter, som revy, kos, og studentidrett. Se våre studier innen:

Helse og velferd | Ingeniør | Samfunnsfag og språk | Økonomi, administrasjon og ledelse | Informasjonsteknologi | ØLærerutdanning og pedagogiske fag | Scenekunst

GÅ TIL HJEMMESIDEN

Kristiania


Kristiania leverer forskning og utdanning på fagskole, bachelor, master og doktorgradsnivå innen ledelse, organisasjon, markedsføring, kommunikasjon, informatikk, helsevitenskap, innovasjon og kunstfag. Se alle våre studier innen:

Helse og psykologi | HR, markedsføring og kommunikasjon | Kunst og design | Teknologi og innovasjon

GÅ TIL HJEMMESIDEN

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet


NMBU har studiar og forsking som møter dei store globale spørsmåla om miljø, berekraftig utvikling, betre folke- og dyrehelse, klimautfordringar, fornybare energikilder, matproduksjon og areal- og ressursforvalting. Se alle våre studier innen:

Teknologi | Økonomi | Fornybar energi | Radioaktivitet

GÅ TIL HJEMMESIDENFagskolen i Viken


Har du fagbrev og eller arbeidserfaring, og ønsker å øke din kompentanse? Vi har studier på heltid, deltid og nettbaserte studier. Vi har studier innen teknologi, helse, elektro, reiseliv, oppvekst, ledelse, kjemi, BIM, datateknikk, bygg, anlegg og KEM.

SE ALLE VÅRE STUDIER HER

Høgskolen i Molde


Høgskolen i Molde skal være en møteplass for kunnskapsbygging, der studenter og forskere skal kunne få utvikle sitt talent og sine faglige interesser i et åpent og attraktivt miljø. Se våre studier innen:

Helse og sosialfag | IT | Logistikk | Juss- og samfunnsfag | Sport | Økonomi

GÅ TIL HJEMMESIDENMF vitenskapelig høyskole


Ønsker du deg meningsfull jobb hvor du kan gjøre en forskjell for menneskene eller samfunnet rundt deg? På MF får du spennende studier og en god studietid. Se våre studier innen:

Samfunnsvitenskap | Religionsvitenskap Lektor og skole Teologi og kirke

GÅ TIL HJEMMESIDEN

Høgskolen i Innlandet


I tillegg til studier på bachelor-, master- og doktorgradsnivå har høgskolen et bredt tilbud av årsstudier og kortere kurs som svarer på samfunnet sine behov for livslang læring. Se våre studier innen: 

Bærekraft
Helse og sosialfag | Økonomi Idrett Landbruk Lærer Musikk | Spill | Film og tv Nett Deltid Bachelor | MasterÅrsstudium Videreutdanning |  Se alle studier

GÅ TIL HJEMMESIDENFagskolen AOF


En fagskoleutdanning kan du kombinere med jobb, da alle utdanningene er på deltid.. Se våre studier innen:


Oppvekst | Helse og omsorg Ledelse Helse, miljø og sikkerhet

GÅ TIL HJEMMESIDEN

AOF teori til fagprøven


Har du jobbet lenge og har mye erfaring? Teorikurs til fagprøven eller svenneprøven er første steg på veien fra ufaglært til faglært. Kursene er lagt opp slik at de kan kombineres med jobb.. Se våre studier innen: 

Teknologi og industrifag 
Salg, service og reiseliv | Restaurant og matfag Helse og omsorg Bygg og anlegg Renhold Oppvekst og skole

GÅ TIL HJEMMESIDEN