Utdanning innen Litteratur

Studier, skoler og studiemuligheter

  • Skoler
  • Studier
  • Yrker
  • Studiesteder
  • Artikler

Viser relaterte yrker til studieretningen Litteratur

Arkivar
Arkivyrket profesjonaliseres mer og mer med krav om høy utdanning og ekspertise på flere områder. Arkivaren skal utføre ulike oppgaver knyttet til områdene arkiv, teknologi...
Bibliotekar
En av bibliotekarens viktigste oppgaver er å fremskaffe riktig, kvalitetssikret informasjon til riktig tid. Bibliotekaren kjenner søkesystemene som gjør det mulig å finne fram i...
Filolog / Litteraturviter
En filolog leser og tolker tekst. På gresk betyr filologi "kjærlighet til tale. Filologi er språk- og litteraturstudium eller -forskning. En filolog studerer gjerne gamle littærere dokumenter og verker. Filologer...
Forfatter
En forfatter er en person som skriver en tekst. «Forfatter» er ingen beskyttet yrkestittel og alle som skriver, kan i prinsippet kalle seg forfattere. I dagligtale blir imidlertid uttrykket mest brukt om dem...
Lingvist / Språkviter
En lingvist jobber med språk. Det kan for eksempel innebære å beskrive og analysere ett eller flere språk, å undersøke hvordan mennesker faktisk bruker språk, eller å undersøke hvordan vi lærer...
Manusforfatter
En manusforfatter er en som skriver manuskript enten til film eller teater. Til forskjell fra vanlige fortellinger, har manus gjerne en mer systematisk beskrivelse av dialog, handling og scener. En...
Oversetter / Translatør
En translatør er en oversetter som er i stand til å påta seg oppdrag for næringsliv, offentlige myndigheter og privatpersoner. Bare statsautoriserte translatører har rett til å bekrefte sine...
Språkkonsulent
En språkkonsulent er en medarbeider i en redaksjon hvor vedkommende arbeider som språkautoritet, rådgiver og ansvarlig for at det redaksjonelle innholdet er korrekt grammatisk formulert...
Tekstforfatter
En tekstforfatter er ofte den som bidrar med substans, strategi, retning og innhold til annonser, taler, brosjyrer, nettsider, reklamefilmmanus, kundeblader og temaaviser. En dyktig...
Tolk
En tolk er en person som overfører mening muntlig fra ett språk til et annet, med unntak av tegnspråktolking, hvor meningen overføres mellom lyd og bevegelser. Tolking kan foregå på flere måter, og de...

Viser 194 studier innen Litteratur

Avansert søk
Studienavn Fagområde Nivå
AKADEMISK LESING OG SKRIVING, METODE 1 - 7,5 SP Mediefag, bibliotekfag og journalistfag kurs
AKADEMISK SKRIVEUTVIKLING Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Master
ALLMENN LINGVISTIKK Språk, litteratur Master
ALLMENN LITTERATURVITENSKAP Språk, litteratur Master
ALLMENN LITTERATURVITENSKAP Språk, litteratur årsstudium
ALLMENN LITTERATURVITENSKAP Språk, litteratur Bachelor
AMERIKANSK LITTERATUR Språk, litteratur Master
AMERIKANSK LITTERATUR MED KREATIV SKRIVING Språk, litteratur Bachelor
AMERIKANSK OG ENGELSK LITTERATUR Språk, litteratur Bachelor
ANVENDT LINGVISTIKK Språk, litteratur Master
ANVENDT LINGVISTIKK FOR SPRÅKUDERVISNING Språk, litteratur Master
ANVENDT OVERSETTELSESSTUDIER Språk, litteratur Master
ANVENDT SPRÅKVITENSKAP OG SPRÅKUNDERVISNING Språk, litteratur Master
BARNE- OG UNGDOMSLITTERATUR Språk, litteratur Master
BARNELITTERATUR Språk, litteratur Master
BIBELSK LITTERATUR OG ENGELSK Historie, religion, idéfag Bachelor
BIBLIOTEK – STYRING OG LEDELSE Mediefag, bibliotekfag og journalistfag Master
BIBLIOTEK OG INFORMASJONSVITENSKAP Språk, litteratur Master
BIBLIOTEK- OG INFORMASJONSVITENSKAP Mediefag, bibliotekfag og journalistfag Master
BIBLIOTEK OG INFORMASJONSVITENSKAP: SKOLEBIBLIOTEK OG MEDIER Språk, litteratur Master
BIOGRAFI OG KREATIV FAGLITTERATUR Språk, litteratur Master
BOKHISTORIE OG PUBLISERINGSKULTUR Språk, litteratur Master
DANS OG KREATIV SKRIVING Estetiske fag, kunst- og musikkfag Bachelor
DIGITAL FIKSJON, DELTID SAMLINGSBASERT - 15 SP Mediefag, bibliotekfag og journalistfag videre- og etterutdanning
DOKUMENTASJON AV HELSEHJELP - 15 SP Medisin, odontologi, helse- og sosialfag videre- og etterutdanning
DRAMA OG LITTERATUR Estetiske fag, kunst- og musikkfag Bachelor
DRAMATISK SKRIVING Estetiske fag, kunst- og musikkfag Master
EKSAMENSFORBEREDENDE SKRIVEKURS: AKADEMISK SKRIVING Annen yrkeskategori kurs
ENGELSK LINGVISTIKK Språk, litteratur Master
ENGELSK LINGVISTIKK OG SPRÅKTILEGNELSE Språk, litteratur Master
ENGELSK LITTERATUR Språk, litteratur Master
ENGELSK LITTERATUR Språk, litteratur Bachelor
ENGELSK LITTERATUR MED KREATIV SKRIVING Språk, litteratur Bachelor
ENGELSK LITTERATUR OG DRAMA Språk, litteratur Bachelor
ENGELSK LITTERATUR OG FILOSOFI Språk, litteratur Bachelor
ENGELSK LITTERATUR OG HISTORIE Språk, litteratur Bachelor
ENGELSK LITTERATUR OG KREATIV SKRIVING Språk, litteratur Bachelor
ENGELSK LITTERATUR OG LINGVISTIKK Språk, litteratur Bachelor
ENGELSK LITTERATUR OG RELIGIONSVITENSKAP Språk, litteratur Bachelor
ENGELSK LITTERATUR VIA FORSKNING Språk, litteratur Master
ENGELSK OG AMERIKANSK LITTERATUR Språk, litteratur Bachelor
ENGELSK OG ITALIENSK LITTERATUR Språk, litteratur Bachelor
ENGELSK OG KREATIV SKRIVING Språk, litteratur Bachelor
ENGELSK OG LATINSK LITTERATUR Språk, litteratur Bachelor
ENGELSK OG LITTERATURVITENSKAP Språk, litteratur Bachelor
ENGELSK OG MODERNE SPRÅK Språk, litteratur Bachelor
ENGELSK OG SAMMENLIGNENDE LITTERATUR Språk, litteratur Bachelor
ENGELSK OG TEKSTILIGE STUDIER Språk, litteratur Bachelor
ENGELSK OG TYSK LITTERATUR Språk, litteratur Bachelor
ENGELSK SKRIFTLIG Språk, litteratur Bachelor
ENGELSK SPRÅK OG ANVENDT LINGVISTIKK Språk, litteratur Master
ENGELSK SPRÅK OG KREATIV SKRIVING Språk, litteratur Bachelor
ENGELSK SPRÅK OG LINGVISTIKK Språk, litteratur Master
ENGELSK SPRÅK OG LITTERATUR Språk, litteratur Bachelor
ENGELSK SPRÅK OG LITTERATUR OG ENGELSK UNDERVISNING Språk, litteratur Bachelor
ENGELSK SPRÅK OG LITTERÆRE STUDIER Språk, litteratur Master
ENGELSK, DELTID Språk, litteratur årsstudium
ENGELSK, HELTID Språk, litteratur årsstudium
ENGELSK, KOMPOSISJON OG LITTERATUR Språk, litteratur Bachelor
ENGELSK, ÅRSSTUDIUM - 60 SP Språk, litteratur videre- og etterutdanning
ENGELSK: KREATIV SKRIVING Språk, litteratur Bachelor
ESTETISKE STUDIER OG ALLMENN LITTERATURVITENSKAP Språk, litteratur Bachelor
EUROPEISK LITTERATUR Språk, litteratur Bachelor
FAGFORFATTERSTUDIET Språk, litteratur årsstudium
FAGLITTERÆR SKRIVING Språk, litteratur Master
FAGLITTERÆR SKRIVING, DELTID Språk, litteratur Master
FILM OG ENGELSK LITTERATUR Estetiske fag, kunst- og musikkfag Bachelor
FILM OG KREATIV SKRIVING Estetiske fag, kunst- og musikkfag Bachelor
FILM OG LITTERATUR Estetiske fag, kunst- og musikkfag Bachelor
FILMMANUS Mediefag, bibliotekfag og journalistfag Bachelor
FILOSOFI OG ENGELSK LITTERATUR Historie, religion, idéfag Bachelor
FILOSOFI OG LITTERATUR Historie, religion, idéfag Master
FILOSOFI OG LITTERATUR Historie, religion, idéfag Bachelor
FILOSOFI, LITTERATUR OG POLITIKK Samfunnsfag, psykologi Folkehøgskoleutdanning
FINE ART OG KREATIV SKRIVING Estetiske fag, kunst- og musikkfag Bachelor
FORDYPNING I SPANSK GRAMMATIKK OG LITTERATUR - 15 SP Språk, litteratur videre- og etterutdanning
FORFATTER / LÆRER Språk, litteratur Master
FORFATTER OG REISEJOURNALISTIKK Mediefag, bibliotekfag og journalistfag Folkehøgskoleutdanning
FORFATTERSTUDIET Mediefag, bibliotekfag og journalistfag Folkehøgskoleutdanning
FORFATTERSTUDIUM 1 Språk, litteratur årsstudium
FORFATTERSTUDIUM 2 Språk, litteratur årsstudium
FRANSK SPRÅK OG LITTERATUR Språk, litteratur Bachelor
FRANSK SPRÅK, LITTERATUR OG KULTUR Språk, litteratur Master
FRANSK SPRÅK, LITTERATUR OG KULTUR Språk, litteratur Bachelor
FREMMEDSPRÅK OG LITTERATUR Mediefag, bibliotekfag og journalistfag Master
GLOBAL SHAKESPEARE Språk, litteratur Master
HISTORIE OG KREATIV SKRIVING Historie, religion, idéfag Bachelor
HISTORIE, LITTERATUR OG KULTURER I AMERIKA Historie, religion, idéfag Bachelor
HUMANIORA HONOURS Historie, religion, idéfag Bachelor
IBSENSTUDIER Språk, litteratur Master
ILLUSTRASJON, GRAFISKE ROMANER OG BARNEBØKER Estetiske fag, kunst- og musikkfag Bachelor
INFORMASJON- OG BIBLIOTEKSFAG Mediefag, bibliotekfag og journalistfag Master
INTERNASJONAL FORETNINGSKOMMUNIKASJON I ENGELSK OG EUROPEISKE STUDIER Språk, litteratur Bachelor
IRSK OG SKOTSK LITTERATUR Språk, litteratur Master
ITALIENSK SPRÅK, LITTERATUR OG KULTUR Språk, litteratur Master
JAPANSK Språk, litteratur Master
JOURNALISTIKK OG KREATIV SKRIVING Mediefag, bibliotekfag og journalistfag Bachelor
KINESISK-ENGELSK OVERSETTELSE Språk, litteratur Master
KINESISK-ENGELSK OVERSETTELSE OG TOLKING Språk, litteratur Master
KOMPARATIVE LITTERÆRE STUDIER Språk, litteratur Master
KREATIV OG LIVSSKRIVING Estetiske fag, kunst- og musikkfag Master
KREATIV OG PROFESJONELL SKRIVING Estetiske fag, kunst- og musikkfag Bachelor
KREATIV SAKPROSA SKRIVING I NATURFAG Språk, litteratur Master
KREATIV SKRIVING Estetiske fag, kunst- og musikkfag Bachelor
KREATIV SKRIVING Estetiske fag, kunst- og musikkfag Master
KREATIV SKRIVING - 7,5 SP Språk, litteratur kurs
KREATIV SKRIVING - FIKSJON Estetiske fag, kunst- og musikkfag Master
KREATIV SKRIVING - MANUS Estetiske fag, kunst- og musikkfag Master
KREATIV SKRIVING - POESI Estetiske fag, kunst- og musikkfag Master
KREATIV SKRIVING - PROSA Estetiske fag, kunst- og musikkfag Master
KREATIV SKRIVING OG ENGELSK Estetiske fag, kunst- og musikkfag Bachelor
KREATIV SKRIVING OG PUBLISERING Estetiske fag, kunst- og musikkfag Master
KREATIV SKRIVING, PUBLISERING OG REDIGERING Mediefag, bibliotekfag og journalistfag Master
KUNST I FIKSJON OG SAKPROSA Estetiske fag, kunst- og musikkfag Master
KUNSTHISTORIE OG LITTERATUR Estetiske fag, kunst- og musikkfag Bachelor
KVENSK KULTUR OG LITTERATUR - 10 SP Språk, litteratur kurs
LATIN Språk, litteratur Master
LATINAMERIKANSK LITTERATUR - 15 SP Språk, litteratur videre- og etterutdanning
LATIN-AMERIKANSK LITTERATUR OG KULTUR Språk, litteratur Master
LESEUNDERVISNING Lærer- og lektorutdanning Master
LESEVITENSKAP Språk, litteratur Master
LESING Lærer- og lektorutdanning Master
LINGVISTIKK OG PROGRAMMER FOR ET FLERSPRÅKLIG SAMFUNN Samfunnsfag, psykologi Master
LITTERATUR Språk, litteratur Master
LITTERATUR FRA DET 21. ÅRHUNDRE Språk, litteratur Master
LITTERATUR, FILM OG TEATER Språk, litteratur årsstudium
LITTERATUR, VITENSKAP OG MEDISIN Språk, litteratur Master
LITTERATURHISTORIE Språk, litteratur Master
LITTERATURUNDERVISNING Lærer- og lektorutdanning Master
LITTERÆR MEDIA Mediefag, bibliotekfag og journalistfag Master
LITTERÆR OVERSETTELSE Språk, litteratur Master
LITTERÆRE INTERAKSJONER Språk, litteratur Master
MANUS Estetiske fag, kunst- og musikkfag Bachelor
MANUSFORFATTER OG FORESTILLINGER Estetiske fag, kunst- og musikkfag Bachelor
NATIVE AMERICAN LITERATURE(S) Språk, litteratur videre- og etterutdanning
NORDISK Språk, litteratur Master
NORDISK LITTERATUR Språk, litteratur Master
NORDISK SPRÅK OG LITTERATUR Språk, litteratur Master
NORDISK SPRÅK OG LITTERATUR Språk, litteratur årsstudium
NORDISK SPRÅK OG LITTERATUR FOR UTENLANDSKE STUDENTER Språk, litteratur Master
NORDISK, SÆRLIG NORSK SPRÅK OG LITTERATUR Språk, litteratur årsstudium
NORDISK: DEN ELDRE LITTERATUREN - 15 SP Språk, litteratur videre- og etterutdanning
NORDISK: LITTERATUR ETTER 1900 - 15 SP Språk, litteratur videre- og etterutdanning
NORDISK: SPRÅK, LITTERATUR OG RETORIKK Språk, litteratur Bachelor
NORRØN FILOLOGI Språk, litteratur Master
NOVELLESKRIVING Mediefag, bibliotekfag og journalistfag Master
NYNORSK SKRIFTKULTUR, DELTID SAMLINGSBASERT Språk, litteratur Master
NYNORSK SKRIFTKULTUR, SAMLINGSBASERT Språk, litteratur Master
OVERSETTELSE OG TVERRKULTURELLE STUDIER Språk, litteratur Master
OVERSETTELSE, SKRIVING OG KULTURELLE FORSKJELLER Språk, litteratur Master
OVERSETTNING OG TOLKING Språk, litteratur Master
PAN-ROMANTIKKEN Språk, litteratur Master
POESI Estetiske fag, kunst- og musikkfag Master
PORTUGISISK SPRÅK, LITTERATUR OG KULTUR Språk, litteratur Master
PROFESJONELL SKRIVING Estetiske fag, kunst- og musikkfag Master
PUBLISERING Mediefag, bibliotekfag og journalistfag Master
PUBLISERING OG SPRÅK Språk, litteratur Master
RAINIER SKRIVEVERKSTED Estetiske fag, kunst- og musikkfag Master
ROMANEN Språk, litteratur Master
RUMENSK SPRÅK, LITTERATUR OG KULTUR Språk, litteratur Master
RUSSISK SPRÅK OG LITTERATUR Språk, litteratur Master
SAMMENLIGNENDE LITTERATUR OG KULTURER Språk, litteratur Master
SCIENCE FICTION Språk, litteratur Master
SEMIOTIKK Språk, litteratur Master
SKOLEBIBLIOTEKKUNNSKAP 1 - 30 SP Mediefag, bibliotekfag og journalistfag kurs
SKOLEBIBLIOTEKKUNNSKAP 2: BARNE- OG UNGDOMSLITTERATUR - 30 SP Mediefag, bibliotekfag og journalistfag kurs
SKOLEBIBLIOTEKKUNNSKAP 3: INFORMASJONSKOMPETANSE OG LESEUTVIKLING - 30 SP Mediefag, bibliotekfag og journalistfag kurs
SKRIVEKUNST Mediefag, bibliotekfag og journalistfag Folkehøgskoleutdanning
SKRIVEVERKSTED Estetiske fag, kunst- og musikkfag Folkehøgskoleutdanning
SKRIVING Estetiske fag, kunst- og musikkfag Bachelor
SKRIVING Estetiske fag, kunst- og musikkfag Master
SKRIVING - DEN MODERNE VERDEN Estetiske fag, kunst- og musikkfag Master
SKRIVING - TEORI OG PRAKSIS Estetiske fag, kunst- og musikkfag Master
SKRIVING AV FORESTILLINGER Estetiske fag, kunst- og musikkfag Master
SKRIVING OG ENGELSK LITTERATUR Estetiske fag, kunst- og musikkfag Bachelor
SKRIVING OG FILMSTUDIER Estetiske fag, kunst- og musikkfag Bachelor
SOSIOKULTURELL LINGVISTIKK Språk, litteratur Master
SPANSAMERIKANSK LITTERATUR - 30 SP Språk, litteratur andre grader/kurs
SPANSK OG SPANSKAMERIKANSK SPRÅK, LITTERATUR OG KULTUR Språk, litteratur Master
SPANSK SPRÅK OG LATINAMERIKASTUDIER Språk, litteratur Master
SPANSK SPRÅK, LITTERATUR OG KULTUR Språk, litteratur Master
SPRÅK OG LINGVISTIKK Språk, litteratur Master
SPRÅK OG LITTERATUR Språk, litteratur Master
SPRÅKFAG/LITTERATUR Språk, litteratur Master
TEATER OG ENGELSK LITTERATUR Estetiske fag, kunst- og musikkfag Bachelor
TEATER OG KREATIV SKRIVING Estetiske fag, kunst- og musikkfag Bachelor
TEATER, TEATERFORFATTERSKAP OG DRAMATISK LITTERATUR Estetiske fag, kunst- og musikkfag Bachelor
TEGNESERIER Språk, litteratur Master
TEKNISK DOKUMENTKONTROLL Økonomi, marked og administrasjon kurs
TEKST OG SKRIBENT Mediefag, bibliotekfag og journalistfag Bachelor
TEKSTFORFATTING - 7,5 SP Mediefag, bibliotekfag og journalistfag kurs
TYSK SPRÅK, LITTERATUR OG KULTUR Språk, litteratur Master
UNDERVISNING FOR VOKSNE I LESING OG REGNING Språk, litteratur Master
VERDENSLITTERATUR Språk, litteratur Master

Du kan studere Litteratur ved 88 skoler

Universitet
American College of Norway
Ta førsteåret av en amerikansk bachelorgrad i Norge med støtte fra Lånekassen! Studiet kvalifiserer til videre studier i USA.
Universitet
Anglia Ruskin University - Cambridge og Chelmsford
ARU er et av Storbritannias største universiteter, med et solid akademisk utvalg, i Englands kanskje varmeste studentby. 39,400 studenter fra 177 land får kvalifikasjoner hos oss i fire verdensdeler.
Universitet
Canterbury Christ Church University
Vi har en lidenskapelig tro på at høyere utdanning har kraften til å berike og forvandle liv. Andelen av studenter som får jobb etter endt utdanning er blant de beste i Storbritannia, og vårt forskningsmiljø har et internasjonalt renommé. Vi tilbyr et stort utvalg av studier.
Universitet
Concordia College - Moorhead
Skolen med beste støtteordning for norske studenter i USA? ALLE norske studenter får HELE 15.500 dollar i pengestøtte HVERT år de studerer hos Concordia. Dette er en privat høgskole med ca. 2,500 studenter fra over 34 delstater i USA og 33 forskjellige land. En lærerstab på 174 heltidsansatte professorer, inkludert NASA og NSF-forskere, samt prisvinnere innen komposisjon og fagliterære verk, ønsker deg velkommen.
Universitet
Coventry University - London og Coventry
Kvalitetsundervisning rettet mot arbeidslivet, sterk tilknytning til næringslivet og en innovativ og dynamisk tilnærming til læring er bare noen av fordelene med å studere ved Coventry University. Med et bredt spekter av kurs spredd over to campus, nærmere bestemt i Coventry og London, er Coventry University det første skrittet mot din framtidige karriere.
Universitet
De Montfort University, Leicester
De Montfort er et levende, flerkulturelt knutepunkt for læring, kreativitet og innovasjon som aldri overgir seg til konvensjonen.
Universitet
Eötvös Loránd University - Budapest
Målet til ELTE er å bevare og berike nasjonal og universell kultur, å dyrke vitenskap og å formidle faglig kunnskap, samt å forme og tilfredsstille det reelle, langsiktige behovet til ungarsk samfunn og menneskelighet. ELTE har som mål å utdanne intellektuelle med up-to-date kunnskap og allsidig kultur
Universitet
Falmouth University
Velger du Falmouth, velger du samtidig det beste universitetet for kunststudier i Storbritannia (The Sunday Times Good University Guide 2016), hvor fokuset fra dag én er å forberede deg til din karriere.
Universitet
Goldsmiths, University of London
Goldsmiths er en del av det verdensberømte University of London, og har et internasjonalt rykte for faglig dyktighet i sine undervisnings-og forskningsområder, særlig i kreative, kognitive, kulturelle og sosiale fag.
Høgskole
Høgskulen på Vestlandet - Bergen
Høgskolen i Bergen har som ambisjon å byggja tilstrekkeleg kompetanse til å bli eit universitet med forsking, utviklingsarbeid og formidling retta mot yrka vi utdannar for.
Høgskole
Høyskolen Kristiania Nettstudier
Som nettstudent hos Høyskolen Kristiania får du mange fordeler. Blant annet har du muligheten til å studere hvor og når du vil, benytte deg av vårt karrieresenter, få personlig oppfølging av våre dyktige veiledere m.m.
Høgskole
Høyskolen Kristiania Oslo
Velg en utdanning du kan møte morgendagen med - Tenk framover. Studier innen: Markedsføring, Ledelse, Kommunikasjon, Kreativitet og Helse.
Universitet
Kingston University - London
Kingston University har sine lokaler i Kingston upon Thames, et pulserende område på Themsen i Sør-Vest London, kun 25 minutter fra det sentrale London.
Universitet
Kulturstudier Argentina
Det tilbys studier i Spansk språk og latinamerikansk litteratur og Corporate Social Responsibility (CSR). Studiene tilbys i samarbeid med skandinaviske høyskoler og Universitetet i Buenos Aires.
Universitet
Lancaster University
Vi fokuserer på forsking, og 90 % av forskningen ved universitetet ligger i front på verdensbasis. Vi har også et svært godt rykte når det gjelder undervisning. Vi har en stor gruppe utenlandske studenter; nesten 2.500 internasjonale studenter fra mer enn 130 land og tilsatte fra 30 land rundt om i verden. Velkommen til oss!
Universitet
Solent University
Southampton Solent University er mer enn bare et universitet - det er en aktiv del av den større verden. Gjennom vårt globale nettverk av industrielle kontakter og en innovativ blanding av spesialisert kunnskap og praktisk erfaring, gir vi våre studenter de verktøyene de trenger for å skape sin egen suksesshistorie.
Universitet
The University of Newcastle, Australia
På Newcastle ser vi den transformative effekten av utdanning. Vårt engasjement for våre 35,500 studenter er at vi hver dag arbeider for å gi best mulig undervisning. Vi vil arbeide sammen med våre studenter og sikre at våre studier gir studentene en god start på deres karrierer og en grad som vil ha stor verdi resten av livet.
Universitet
The University of Sheffield
The University of Sheffield er stolt rangert blandt verdens 100 beste universiteter. Vi er svært globale - vi har idag over 27 000 studenter fra 143 land. En av de beste tingene med Sheffield er at vi tilbyr deg en kombinasjon av faglig dyktighet, samt en fantastisk studenterfaring - vår Studentunion har blitt kåret som den beste i Storbritannia i de siste 8 årene.
Universitet
The University of Sydney
University of Sydney (USYD) er Australias eldste universitet og ett av Australias mest anerkjente universiteter. Tidligere studenter inkluderer både Nobelvinnere, Oscarvinnere, statsministre, administrerende direktører og verdenskjente forskere.
Universitet
University of Bristol
The University of Bristol er en av de mest populære og suksessrike universitetene i Storbritannia, rangert innen de 10 beste universitetene i Storbritannia i QS World University Rankings. Når du studerer på Bristol, deltar du samtidig i et faglig fellesskap med en internasjonal profil og mange tidligere studenter ved Bristol blir ledere innen deres felt.
Universitet
University of Canberra
Vårt fokus er på å forberede deg på en vellykket og givende karriere. Vi kaller det faglig forberedelse for yrkeskarriere. Og det fungerer. Våre kandidater er konsekvent rangert blant de mest arbeidsføre i Australia.
Universitet
University of Dundee
The University of Dundee er Skottlands University of the Year 2016, og ligger i sentrum av Dundee, vi har godt over 100 land representert i universitetssamfunnet. Vi tilbyr verdensledende bachelor- og mastergrader i en rekke emner, inkludert jus, teknologi, business, medisin og biovitenskap.
Universitet
University of East Anglia
University of East Anglia (UEA) er rangert blant verdens topp 1% beste universiteter, og ligger konsistent på topp 10-listen over universitetene med de mest fornøyde studentene. Nylig fikk UEA også 1. plass i Times Higher Education Student Experience Survey i 2013.
Universitet
University of Exeter
University of Exeter tilbyr en vennlig og kosmopolitisk studenterfaring. Våre tre studiesteder gir et trygt og praktisk læringsmiljø for våre 19,300 studenter fra over 140 forskjellige land.
Universitet
University of Lincoln, Lincoln UK
The University of Lincoln is recognised as one of UK’s leading modern universities and is ranked among the top 10 in the country for teaching quality and student experience in The Times and Sunday Times Good University Guide 2017.
Universitet
University of Melbourne
Som Australias beste rangerte universitet* som er høyt respektert av internasjonale arbeidsgivere, tilbyr University of Melbourne sine studenter en verden av muligheter. Du vil studere sammen med de beste og smarteste studentene i et miljø med fokus på forskningsinnflytelse og relevans, understøttet av en verdensledende fagbase.
Universitet
University of Otago
Otago universitet ble etablert i 1869 som New Zealands første universitet og ledende forskningsinstitusjon. Universitetet tar imot tusenvis av internasjonale studenter hvert år til bachelor-, master- og doktorgradsstudier, men også til ett års «Utenlandsstudium» på campus i byen Dunedin, Australias eneste studentby med ekte campusinnkvartering.
Universitet
University of Reading
University of Reading ble etablert i 1892, og er ledende innen høyere utanning i Storbriannia og internasjonalt. Vi er rangert blant topp 1% beste universitetene i verden. Vi tilbyr mer enn 200 studier innen kunst, humaniora, business, samfunnsfag og naturfag.
Universitet
University of Roehampton
The University of Roehampton har et stort internasjonalt studentmiljø, og har studenter fra over 140 land. Av totalt 10.000 studenter, er ca 14 % internasjonale. Vi ønsker norske studenter hjertelig velkommen til London som er det mest populære studiestedet i Storbritannia for norske studenter.
Universitet
University of the Arts London
University of the Arts London spesialiserer seg innen kunst og design, og og har 19.000 studenter fra mer enn 100 land. Du kan velge mellom et vidt spekter av studier hos UAL, inkludert mote, fine art, grafisk design, foto og tekstiler.
Universitet
University of The Sunshine Coast
På USC er trivselsfaktoren høy, og studenter trekker spesielt frem den tette oppfølgen de får fra universitetet. Ved å studere på University of the Sunshine Coast tilbringer du studietiden din i vakre og landlige omgivelser på Australias østkyst, kun 90 kilometer fra storbyen Brisbane.
Universitet
University of Warwick - Coventry
Studere ved årets universitet 2015? Vi har raskt fått et internasjonalt rykte for å være et univeristet av høy kvalitet, og er konstant ranket blant de ti beste univeristetene i Storbritannia. Vårt rykte tiltrekker seg de beste studentene fra hele verden, med studenter fra over 145 land.

Du kan studere Litteratur 24 steder

Arendal er en by og en kommune i Aust-Agder fylke, og den er også fylkets administrasjonssenter. Antall innbyggere i kommunen har i 2011 passert 42 600. Kommunen grenser i sørvest mot Grimstad, i nordvest mot Froland, og i nordøst mot Tvedestrand.
Bergen er en by og kommune i Hordaland fylke på Norges vestkyst, omgitt av de syv fjell, og ofte kalt Vestlandets hovedstad.
Drammen er en by og kommune i Buskerud. Byen ligger ca. 40 km sydvest for Oslo. Drammen er sentrum i en av de raskest voksende byregionene i Norge.
Elverum er en kommune i Hedmark. Tettstedet Elverum består av Leiret på østsiden og Vestad på vestsiden av Glomma. Tettstedet har - som sentralsted for Østerdalen og den nordre delen av Solør - hatt en raskere vekst enn kommunen som helhet.
Hamar er en by og kommune i Hedmark. Den grenser i vest til Ringsaker, i nordøst til Åmot, i øst til Løten, og i sør til Stange.
Horten er både en kystby i Vestfold, beliggende mellom Holmestrand i nord og Tønsberg i sør, og en kommune med samme navn. Kommunens areal er ca. 71 km², med ca. 25 000 innbyggere, med hovedtyngden av innbyggerne i gamle Horten by
Kristiansand er en by og en kommune i Vest-Agder fylke, og er også fylkets administrasjonssenter. Kristiansand er Norges femte største by og hadde 84 476 innbyggere.
Lillehammer er en kommune sør for Gudbrandsdalen i Oppland, ved nordenden av Mjøsa. Tettstedet Lillehammer har 20 857 innbyggere.
Oslo er i dag studiested for over 60.000 studenter. Du finner byen ofte omtalt som studenthovedstaden, og med Norges største og eldste universitet og godt over 20 høyskoler er byen et naturlig førstevalg for mange norske studenter.
Stavanger er det tredje største byområdet i landet med 235 238 innbyggere. Stavanger er en by og kommune på Nord-Jæren i Rogaland.
Tromsø er en by og kommune i Troms fylke. Den er den største byen i Nord-Norge, den sjuende største bykommunen og den niende største byen i Norge.
Trondheim er en bykommune i Sør-Trøndelag, og den tredje mest folkerike kommunen i Norge med sine 180 280 innbyggere.
Volda er en kommune og et tettsted på Sunnmøre i Møre og Romsdal. Den grenser i nord og øst til Ørsta, i sør til Hornindal og Eid og i vest til Vanylven. Vest for åpninga til Voldsfjorden er kommunene Herøy og Ulstein.
Øvre Eiker er en kommune i Buskerud. Sammen med Nedre Eiker er kommunen en del av landskapet Eiker, som er et dalføre langs Drammenselva. Langs åssidene er skog og åkre fremtredende.
Ålesund er sunnmøres hovedstad og er også et studiesenter for regionen. Ålesund er en kystby og både næringsliv og utdanning er i stor grad rettet mot det maritime.
Kombinasjonen av sol og strand, spennende storbyer, lave levekostnader og universiteter av høy standard har gjort Australia til et av de mest populære valgene for nordmenn som vil studere i utlandet.
Canada er et land i Nord-Amerika. Landet er en føderasjon bestående av ti provinser og tre territorier, med Ottawa som hovedstad. Med en landmasse på nesten 10 millioner km² er Canada verdens nest største land etter Russland. Landet har to offisielle språk, engelsk og fransk. Canada har over 90 universiteter og andre høyere utdanningsinstitusjoner, i tillegg til et rikt fagtilbud. Landet er kjent for gjennomgående høy standard på sine universiteter.
Geografisk består Danmark av én stor halvøy, Jylland, og en rekke øyer, der Sjælland, Fyn, Lolland, Falster og Bornholm er de mest kjente. Danmark er et populært studieland for nordmenn. Her studerer vi blant annet medisin, psykologi, økonomi, fysioterapi, arkitektur og humanistiske fag. Undervisiningsspråket er dansk og det er vanligvis greit å skrive på norsk i oppgaver og eksamensbesvarelser. Utdanningen er, som i Norge, delt inn i treårig bachelor- og toårig mastergrad. Mastergrad i Danmark kalles forøvrig kandidat.
Italia, er et land i middelhavsregionen i det sørlige Europa. Landet er en republikk, og omfatter en støvelformet halvøy og to større øyer, Sardinia og Sicilia, i Middelhavet. Det er 61 statlige (statali) universiteter i Italia. Tre av disse er tekniske universiteter (politecnico) og to er universiteter for utlendinger (per stranieri). I tillegg finnes det spesialiserte høyskoler som kunstakademier (accademie di belle arti), musikkonservatorier (conservatori di musica) og egne skoler innen film og dans og drama. Italia tilbyr også private universiteter som er statlige godkjente (libera). Dessuten er det et stort og økende tilbud av akkrediterte private akademier der mye av undervisningen foregår på engelsk.
New Zealand - Aotearoa - den lange hvite skys land. Landet med nesten 50 millioner sauer. Et land med sovende vulkaner, varme kilder, boblende søledammer og geysirer. Et land med vakker natur og et land for eventyrlystne.
Det imponerende monarkiet over pytten har uante tilbud av studier og kulturopplevelser liggende på lur for deg. Er du klar til å møte studietiden i et historisk kolonirike som byr på opplevelser du ikke hadde trodd var mulig? Storbritannia kan tilby alt fra yrende uteliv og «pub crawls» til storslagne middelalderslott og mektige universiteter. La Storbritannia få være springbrettet til karrieren du har siktet etter.
Ungarn er et land i Sentral-Europa. Landets hovedstad er Budapest. Det offisielle språket er ungarsk. Snakker du ungarsk er fagtilbudet i Ungarn nærmest ubegrenset. Det er imidlertid flere muligheter for å studere på engelsk, tysk eller fransk. Det er i stor grad de engelskspråklige tilbudene innen medisin, veterinær, fysioterapi og psykologi som trekker norske studenter til Ungarn.
USA, er en forbundsrepublikk i Nord-Amerika som består av 50 delstater. Hovedstaden er Washington, D.C. USA har rundt 315 millioner innbyggere, noe som gjør landet til verdens tredje mest folkerike, kun forbigått av Kina og India. Det er intet offisielt språk på føderalt nivå i USA, men engelsk er det nasjonale språket. USA har over 4000 universiteter og andre høyere utdanningsinstitusjoner, samt tusenvis av fagkombinasjoner. Lærestedet bestemmer fag, karakterer og eventuelt hvilken språktest du trenger for å få studieplass.

Annonser:

 
FILM OG TV
 
DESIGN
 
HELSESTUDIER
 
MARKEDSFØRING

HR OG PERSONALLEDELSE
 
TEKNOLOGI / IT
 
HOTELL OG REISELIV

MUSIKK
 
ØKONOMI
 
NETTSTUDIER

SKUESPILL OG SCENEKUNST

LYD
 
INNOVASJON
 
LEDELSE OG ADMINISTRASJON
 
TEKST OG JOURNALISTIKK
 
KOMMUNIKASJON OG PR
 
GENERELL STUDIEKOMPETANSE
 
MERKEVARE OG SALG

MASTER LEDELSE
 
PERSONLIG TRENER / IDRETT
 
GRUNNMEDISIN
 
INTERIØR
 
PROSJEKTLEDELSE
 
SPILL
 
SPESIALEFFEKTER, MAKEUP OG HÅR

Usikker på hva du skal studere?

Suzanne synes det er vanskelig å bestemme seg for hva hun skal studere. Er du også usikker? Kanskje er det ikke så vanskelig som du tror. Ta Høyskolen Kristiania sin interessetest og finn ut hvilke studier som kan passe deg!

Bestill gratis studieveiledning

Er du usikker på hva du vil bli og hvilket studium som passer for deg? Det kan vi i Høyskolen Kristiania hjelpe deg med å finne ut av!

TA TESTEN HER

BESTILL STUDIEVELEDNING