Utdanning i Bergen

Studier, skoler og studentliv

Her finner du alt av informasjon om utdanning i Bergen Det er 43 registrerte skoler som tilbyr studier i Bergen, og du kan velge mellom 646 ulike studier. Følgene skoletyper er registrert i Bergen: Høgskole , Videregående , Fagskole , Folkehøgskole , Frisør og hudpleie , Kurstilbyder , Universitet Vi har også 10 relaterte artikler som omhandler utdanning i Bergen. Les mer
  • Skoler
  • Studier
  • Relaterte Artikler

Viser 646 studier i Bergen

Avansert søk
Studienavn Fagområde Nivå
3D DESIGN OG ANIMASJON Mediefag, bibliotekfag og journalistfag fagskoleutdanning
3D OG ANIMASJON Mediefag, bibliotekfag og journalistfag fagskoleutdanning
3D SPILLDESIGN Mediefag, bibliotekfag og journalistfag fagskoleutdanning
ADMINISTRASJON OG ORGANISASJONSVITENSKAP Samfunnsfag, psykologi Master
ADMINISTRASJON OG ORGANISASJONSVITENSKAP Samfunnsfag, psykologi Bachelor
ADMINISTRASJON OG ORGANISASJONSVITENSKAP Økonomi, marked og administrasjon årsstudium
ADMINISTRASJONSKOORDINATOR - REGNSKAP Økonomi, marked og administrasjon fagskoleutdanning
ADVOKATSEKRETÆR Jus fagskoleutdanning
AKTUARFAGET Matematikk og naturfag profesjonsutdanning
AKUTTSYKEPLEIE, DELTID - 60 SP Medisin, odontologi, helse- og sosialfag videre- og etterutdanning
ALLMENN LITTERATURVITENSKAP Språk, litteratur Master
ANDRESPRÅKPEDAGOGIKK - 30 SP Pedagogiske fag videre- og etterutdanning
ANESTESISYKEPLEIE Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Master
ANSVARLIG SØKER OG PLANKONSULENT - 10 SP Teknologi, ingeniørfag og arkitektur videre- og etterutdanning
ANVENDT OG UTREGNINGSORIENTERT MATEMATIKK Matematikk og naturfag Master
APOTEKTEKNIKK Medisin, odontologi, helse- og sosialfag vgs-3
ARABISK Språk, litteratur Bachelor
ARBEIDS- OG ORGANISASJONSPSYKOLOGI Samfunnsfag, psykologi Bachelor
AREAL OG EIENDOM Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Master
ARKEOLOGI Historie, religion, idéfag Master
ARKEOLOGI Historie, religion, idéfag Bachelor
ARKITEKTUR Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Master
ARKITEKTUR Teknologi, ingeniørfag og arkitektur 5-årig master
ARKITEKTUR Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Folkehøgskoleutdanning
ASIA Hotell- og reiselivsfag Folkehøgskoleutdanning
AUTOMATISERING Teknologi, ingeniørfag og arkitektur vgs-2
AUTOMATISERINGSFAGET Teknologi, ingeniørfag og arkitektur vgs-3
AVANSERT GERONTOLOGI - 60 SP Medisin, odontologi, helse- og sosialfag videre- og etterutdanning
AVANSERT GERONTOLOGI, DELTID - 60 SP Medisin, odontologi, helse- og sosialfag videre- og etterutdanning
BARNE- OG UNGDOMSARBEIDERFAG Medisin, odontologi, helse- og sosialfag vgs-2
BARNE- OG UNGDOMSLITTERATUR Språk, litteratur Master
BARNEHAGEBARNS SOSIALE OG EMOSJONELLE UTVIKLING - 30 SP Lærer- og lektorutdanning videre- og etterutdanning
BARNEHAGEKUNNSKAP Lærer- og lektorutdanning Master
BARNEHAGELÆRERUTDANNING Lærer- og lektorutdanning Bachelor
BARNEHAGELÆRERUTDANNING, DELTID Lærer- og lektorutdanning Bachelor
BARNESYKEPLEIE Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Master
BARNEVERN Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Master
BEDRIFTSØKONOM Økonomi, marked og administrasjon årsstudium
BEDRIFTSØKONOMI, DELTID Økonomi, marked og administrasjon årsstudium
BEDRIFTSØKONOMISK ANLYSE - 15 SP Økonomi, marked og administrasjon videre- og etterutdanning
BILSKADE, LAKK OG KAROSSERI Teknologi, ingeniørfag og arkitektur vgs-2
BIOINFORMATIKK Informasjonsteknologi og informatikk Bachelor
BIOINGENIØRUTDANNING Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Bachelor
BIOLOGI Matematikk og naturfag Master
BIOLOGI Matematikk og naturfag Bachelor
BIOLOGI 1 Matematikk og naturfag vgs-privatist
BIOLOGI 1 MED LAB Matematikk og naturfag vgs-privatist
BIOLOGI 1+2 Matematikk og naturfag vgs-privatist
BIOLOGI 2 Matematikk og naturfag vgs-privatist
BIOLOGI 2 MED LAB Matematikk og naturfag vgs-privatist
BIOMEDISIN Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Master
BRØNNTEKNIKK Teknologi, ingeniørfag og arkitektur vgs-2
BRØNNTEKNIKK VG2 Teknologi, ingeniørfag og arkitektur kurs
BUTIKKLEDELSE Økonomi, marked og administrasjon fagskoleutdanning
BYGG- OG ANLEGGSTEKNIKK Teknologi, ingeniørfag og arkitektur vgs-1
BYGG- OG ANLEGGSTEKNIKK MED TOPPIDRETT Teknologi, ingeniørfag og arkitektur vgs-1
BYGGTEKNIKK Teknologi, ingeniørfag og arkitektur vgs-2
BÆREKRAFTIG HAVBRUK Matematikk og naturfag Bachelor
COACHING SOM LEDELSESVERKTØY - 15 SP Økonomi, marked og administrasjon videre- og etterutdanning
DANS Estetiske fag, kunst- og musikkfag vgs-2
DANS Estetiske fag, kunst- og musikkfag vgs-3
DATA OG ELEKTRONIKK Teknologi, ingeniørfag og arkitektur vgs-2
DATA, E-SPORT, SPILLUTVIKLING Informasjonsteknologi og informatikk Folkehøgskoleutdanning
DATAELEKTRONIKERFAGET Informasjonsteknologi og informatikk vgs-3
DATALINGVISTIKK OG SPRÅKTEKNOLOGI Språk, litteratur Master
DATASIKKERHET Informasjonsteknologi og informatikk Bachelor
DATATEKNOLOGI Informasjonsteknologi og informatikk Bachelor
DATAVITENSKAP Informasjonsteknologi og informatikk Bachelor
DEKKSOFFISER PÅ LEDELSESNIVÅ Teknologi, ingeniørfag og arkitektur fagskoleutdanning
DEKKSOFFISER PÅ OPERATIVT NIVÅ Teknologi, ingeniørfag og arkitektur fagskoleutdanning
DEMENSOMSORG, DELTID Medisin, odontologi, helse- og sosialfag fagskoleutdanning
DEN PSYKISKE HELSEN TIL SPEDBARN OG SMÅBARN - 60 SP Medisin, odontologi, helse- og sosialfag videre- og etterutdanning
DESIGN Estetiske fag, kunst- og musikkfag Master
DESIGN Estetiske fag, kunst- og musikkfag Bachelor
DESIGN OG HÅNDVERK Estetiske fag, kunst- og musikkfag vgs-1
DESIGN OG TEKSTIL Estetiske fag, kunst- og musikkfag vgs-2
DESIGN THINKING, DELTID - 30 SP Økonomi, marked og administrasjon videre- og etterutdanning
DIABETESSYKEPLEIE Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Master
DIGITAL INNHOLDSPRODUKSJON Mediefag, bibliotekfag og journalistfag fagskoleutdanning
DIGITAL KOMMUNIKASJON OG MARKEDSFØRING Økonomi, marked og administrasjon Bachelor
DIGITAL KULTUR Mediefag, bibliotekfag og journalistfag Bachelor
DIGITAL KULTUR Mediefag, bibliotekfag og journalistfag Master
DRAMA Estetiske fag, kunst- og musikkfag vgs-2
DRAMA Estetiske fag, kunst- og musikkfag vgs-3
DRAMAPEDAGOGIKK OG ANVENDT TEATER Lærer- og lektorutdanning Master
EIENDOMSMEGLING Økonomi, marked og administrasjon Bachelor
ELEKTROFAG Teknologi, ingeniørfag og arkitektur vgs-1
ELEKTROFAG MED TOPPIDRETT Teknologi, ingeniørfag og arkitektur vgs-1
ELENERGI Teknologi, ingeniørfag og arkitektur vgs-2
ENERGI Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Master
ENERGI - SIVILINGENIØR Teknologi, ingeniørfag og arkitektur 5-årig master
ENGELSK Språk, litteratur Master
ENGELSK Språk, litteratur årsstudium
ENGELSK Språk, litteratur Bachelor
ENGELSK Språk, litteratur vgs-privatist
ENGELSK 1 FOR 1.-7. TRINN, KOMPETANSE FOR KVALITET - 30 SP Lærer- og lektorutdanning videre- og etterutdanning
ENGELSK 1 FOR 1.-7. TRINN, OPPDRAG - 30 SP Lærer- og lektorutdanning videre- og etterutdanning
ENGELSK 1 FOR 5.-10. TRINN, KOMPETANSE FOR KVALITET - 30 SP Lærer- og lektorutdanning videre- og etterutdanning
ENGELSK 2 FOR 1.-7. TRINN, KOMPETANSE FOR KVALITET - 30 SP Lærer- og lektorutdanning videre- og etterutdanning
ENGELSK 2 FOR 5.-10. TRINN, KOMPETANSE FOR KVALITET - 30 SP Lærer- og lektorutdanning videre- og etterutdanning
ENGELSK VG1 Språk, litteratur vgs-privatist
ENTREPRENØRSKAP Økonomi, marked og administrasjon Bachelor
ENTREPRENØRSKAP Økonomi, marked og administrasjon Master
ERGOTERAPEUTUTDANNING (ERGOTERAPI) Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Bachelor
ERNÆRING I PLEIE- OG OMSORGSTJENESTER, DELTID Medisin, odontologi, helse- og sosialfag fagskoleutdanning
EUROPASTUDIER (EU) Samfunnsfag, psykologi Bachelor
FAGLÆRERUTDANNING I KROPPSØVING OG IDRETTSFAG Lærer- og lektorutdanning Bachelor
FAGSKOLEINGENIØR - AUTOMATISERING, DELTID SAMLINGSBASERT Teknologi, ingeniørfag og arkitektur fagskoleutdanning
FAGSKOLEINGENIØR - BORING Teknologi, ingeniørfag og arkitektur fagskoleutdanning
FAGSKOLEINGENIØR - BYGG Teknologi, ingeniørfag og arkitektur fagskoleutdanning
FAGSKOLEINGENIØR - BYGG, DELTID SAMLINGSBASERT Teknologi, ingeniørfag og arkitektur fagskoleutdanning
FAGSKOLEINGENIØR - CNC OG ROBOTTEKNOLOGI Teknologi, ingeniørfag og arkitektur fagskoleutdanning
FAGSKOLEINGENIØR - CNC OG ROBOTTEKNOLOGI, DELTID SAMLINGSBASERT Teknologi, ingeniørfag og arkitektur fagskoleutdanning
FAGSKOLEINGENIØR - ELKRAFT Teknologi, ingeniørfag og arkitektur fagskoleutdanning
FAGSKOLEINGENIØR - ELKRAFT, DELTID SAMLINGSBASERT Teknologi, ingeniørfag og arkitektur fagskoleutdanning
FAGSKOLEINGENIØR - HAVBUNNSINSTALLASJONER Teknologi, ingeniørfag og arkitektur fagskoleutdanning
FAGSKOLEINGENIØR - KLIMA, ENERGI OG MILJØ I BYGG (KEM), DELTID SAMLINGSBASERT Teknologi, ingeniørfag og arkitektur fagskoleutdanning
FAGSKOLEINGENIØR - MASKINTEKNIKK Teknologi, ingeniørfag og arkitektur fagskoleutdanning
FAGSKOLEINGENIØR - MASKINTEKNIKK, DELTID SAMLINGSBASERT Teknologi, ingeniørfag og arkitektur fagskoleutdanning
FAGSKOLEINGENIØR - PROSESSTEKNIKK Teknologi, ingeniørfag og arkitektur fagskoleutdanning
FAGSKOLEINGENIØR - PROSESSTEKNIKK, DELTID SAMLINGSBASERT Teknologi, ingeniørfag og arkitektur fagskoleutdanning
FAMILIETERAPI OG NETTVERKSARBEID - 60 SP Medisin, odontologi, helse- og sosialfag videre- og etterutdanning
FARMASI - RESEPTARUTDANNING Medisin, odontologi, helse- og sosialfag 5-årig master
FELLES EUROPEISK MASTERPROGRAM I SYSTEMDYNAMIKK (EMSD) Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Master
FELLES MASTERPROGRAM I PROGRAMUTVIKLING Informasjonsteknologi og informatikk Master
FILM Mediefag, bibliotekfag og journalistfag fagskoleutdanning
FILOSOFI Historie, religion, idéfag Master
FILOSOFI Historie, religion, idéfag årsstudium
FILOSOFI Historie, religion, idéfag Bachelor
FISKEHELSE Matematikk og naturfag profesjonsutdanning
FOLKEHELSE OG HELSEFREMMENDE ARBEID Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Bachelor
FOLKEHELSEARBEID Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Bachelor
FORHANDLINGER OG KONFLIKTFORSTÅELSE - 15 SP Økonomi, marked og administrasjon videre- og etterutdanning
FORKURS FOR INGENIØRUTDANNING OG MARITIM HØGSKOLEUTDANNING Matematikk og naturfag kurs
FORMGIVINGSFAG Estetiske fag, kunst- og musikkfag vgs-3
FORMGIVINGSFAG Estetiske fag, kunst- og musikkfag vgs-2
FOTO Estetiske fag, kunst- og musikkfag Folkehøgskoleutdanning
FOTTERAPEUT Medisin, odontologi, helse- og sosialfag frisør og hudpleie
FOTTERAPEUT, DELTID Medisin, odontologi, helse- og sosialfag frisør og hudpleie
FRANSK Språk, litteratur Master
FRANSK Språk, litteratur Bachelor
FRANSK Språk, litteratur årsstudium
FRANSK 1 Språk, litteratur vgs-privatist
FRANSK 1 PROGRAMFAG Språk, litteratur vgs-privatist
FRANSK 2 Språk, litteratur vgs-privatist
FRANSK 2 PROGRAMFAG Språk, litteratur vgs-privatist
FRISØR Estetiske fag, kunst- og musikkfag frisør og hudpleie
FRISØR Estetiske fag, kunst- og musikkfag vgs-2
FRONTEND-UTVIKLING Informasjonsteknologi og informatikk fagskoleutdanning
FYSIKK Matematikk og naturfag Master
FYSIKK Matematikk og naturfag Bachelor
FYSIKK 1 Matematikk og naturfag vgs-privatist
FYSIKK 1 MED LAB Matematikk og naturfag vgs-privatist
FYSIKK 1+2 Matematikk og naturfag vgs-privatist
FYSIKK 2 Matematikk og naturfag vgs-privatist
FYSIKK 2 MED LAB Matematikk og naturfag vgs-privatist
FYSIOTERAPI Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Bachelor
FYSISK AKTIVITET OG KOSTHOLD I ET SKOLEMILJØ Lærer- og lektorutdanning Master
GASTROSYKEPLEIE - 60 SP Medisin, odontologi, helse- og sosialfag videre- og etterutdanning
GENETISK RETTLEDNING Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Master
GEOFAG 1 Matematikk og naturfag vgs-privatist
GEOFAG 1+2 Matematikk og naturfag vgs-privatist
GEOFAG 2 Matematikk og naturfag vgs-privatist
GEOFYSIKK Matematikk og naturfag Bachelor
GEOGRAFI Samfunnsfag, psykologi årsstudium
GEOGRAFI Samfunnsfag, psykologi Master
GEOGRAFI Samfunnsfag, psykologi Bachelor
GEOGRAFI Samfunnsfag, psykologi vgs-privatist
GEOGRAFI OG BÆREKRAFTIG UTVIKLING Matematikk og naturfag Master
GEOLOGI Matematikk og naturfag Bachelor
GEOVITENSKAP Matematikk og naturfag Master
GLOBAL HELSE Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Master
GLOBAL UTVIKLING - TEORI OG PRAKSIS Samfunnsfag, psykologi Master
GOTTMAN PARTERAPIMETODE - 30 SP Medisin, odontologi, helse- og sosialfag videre- og etterutdanning
GRAFISK DESIGN Estetiske fag, kunst- og musikkfag fagskoleutdanning
GRESK Språk, litteratur Master
GRESK Språk, litteratur Bachelor
GRUNNLEGGENDE MEDISIN Medisin, odontologi, helse- og sosialfag årsstudium
GRUNNSKOLELÆRER 1.-7. TRINN Lærer- og lektorutdanning 5-årig master
GRUNNSKOLELÆRER 5.-10. TRINN Lærer- og lektorutdanning 5-årig master
HAVBRUK OG SJØMAT - SIVILINGENIØR Teknologi, ingeniørfag og arkitektur 5-årig master
HAVTEKNOLOGI Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Master
HAVTEKNOLOGI - SIVILINGENIØR Teknologi, ingeniørfag og arkitektur 5-årig master
HELSE- OG OPPVEKSTFAG Medisin, odontologi, helse- og sosialfag vgs-1
HELSE- OG OPPVEKSTFAG FOR MINIORITETSSPRÅKLIGE Medisin, odontologi, helse- og sosialfag vgs-1
HELSE OG SAMFUNN Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Master
HELSEARBEIDERFAG Medisin, odontologi, helse- og sosialfag vgs-2
HELSEFAG - FYSIOTERAPIVITENSKAP Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Master
HELSEFREMMENDE ARBEID OG HELSEPSYKOLOGI Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Master
HELSESEKRETÆR Medisin, odontologi, helse- og sosialfag vgs-3
HELSESERVICEFAG Medisin, odontologi, helse- og sosialfag vgs-2
HELSESYKEPLEIE Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Master
HEST OG DYREHOLD Fiskeri-, husdyr- og landbruksfag Folkehøgskoleutdanning
HESTE- OG HOVSLAGERFAGET Fiskeri-, husdyr- og landbruksfag vgs-2
HISTORIE Historie, religion, idéfag Master
HISTORIE Historie, religion, idéfag årsstudium
HISTORIE Historie, religion, idéfag Bachelor
HISTORIE Historie, religion, idéfag vgs-privatist
HMS-KULTUR OG LEDELSE: BEREDSKAPS- OG KRISELEDELSE - 15 SP Økonomi, marked og administrasjon videre- og etterutdanning
HMS-KULTUR OG LEDELSE: LEDELSE OG ENDRING - 15 SP Økonomi, marked og administrasjon videre- og etterutdanning
HMS-KULTUR OG LEDELSE: PROSJEKTOPPGAVE I HMS - 20 SP Økonomi, marked og administrasjon videre- og etterutdanning
HOTELLEDELSE - HOTELLADMINISTRASJON Hotell- og reiselivsfag Bachelor
HR OG ORGANISASJONSPSYKOLOGI Økonomi, marked og administrasjon Bachelor
HR OG PERSONALLEDELSE Økonomi, marked og administrasjon Bachelor
HUD- OG KROPPSTERAPEUT (HUDPLEIER) Medisin, odontologi, helse- og sosialfag frisør og hudpleie
HUD- OG KROPPSTERAPEUT (HUDPLEIER), DELTID Medisin, odontologi, helse- og sosialfag frisør og hudpleie
HUDPLEIE Medisin, odontologi, helse- og sosialfag vgs-2
HUDPLEIER Medisin, odontologi, helse- og sosialfag vgs-3
HUMAN ERNÆRING Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Bachelor
HUMAN ERNÆRING Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Master
HUMAN RESOURCE MANAGEMENT (HRM) I DEN NORSKE MODELLEN - 15 SP Økonomi, marked og administrasjon videre- og etterutdanning
IDRETT Idrettsfag, kroppsøving og friluftsliv årsstudium
IDRETTSFAG Idrettsfag, kroppsøving og friluftsliv vgs-1
IDRETTSFAG Idrettsfag, kroppsøving og friluftsliv vgs-2
IDRETTSFAG Idrettsfag, kroppsøving og friluftsliv vgs-3
IKT-SERVICEFAG Informasjonsteknologi og informatikk vgs-2
INDUSTRITEKNOLOGI Teknologi, ingeniørfag og arkitektur vgs-2
INFEKSJONSSYKEPLEIE OG SMITTEVERN - 60 SP Medisin, odontologi, helse- og sosialfag videre- og etterutdanning
INFORMASJONS- OG KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI Informasjonsteknologi og informatikk Bachelor
INFORMASJONSTEKNOLOGI Informasjonsteknologi og informatikk Bachelor
INFORMASJONSTEKNOLOGI 1 Informasjonsteknologi og informatikk vgs-privatist
INFORMASJONSTEKNOLOGI 2 Informasjonsteknologi og informatikk vgs-privatist
INFORMASJONSVITENSKAP Informasjonsteknologi og informatikk årsstudium
INFORMASJONSVITENSKAP Informasjonsteknologi og informatikk Bachelor
INFORMASJONSVITENSKAP Informasjonsteknologi og informatikk Master
INFORMATIKK Informasjonsteknologi og informatikk Master
INFORMATIKK-MATEMATIKK-ØKONOMI Matematikk og naturfag Bachelor
INGENIØR - AUTOMATISERING MED ROBOTIKK Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Bachelor
INGENIØR - BYGG Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Bachelor
INGENIØR - DATA Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Bachelor
INGENIØR - ELEKTRONIKK Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Bachelor
INGENIØR - ELKRAFTTEKNIKK Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Bachelor
INGENIØR - ENERGITEKNOLOGI Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Bachelor
INGENIØR - HAVTEKNOLOGI Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Bachelor
INGENIØR - KJEMI Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Bachelor
INGENIØR - KOMMUNIKASJONSSYSTEMER Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Bachelor
INGENIØR - MARINTEKNIKK Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Bachelor
INGENIØR - MASKIN Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Bachelor
INGENIØR - PRODUKSJONSTEKNIKK Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Bachelor
INNFØRING I VEILEDNINGSPEDAGOGIKK - 6 SP Medisin, odontologi, helse- og sosialfag videre- og etterutdanning
INNFØRINGSÅR FOR MINORITETSSPRÅKLIGE Samfunnsfag, psykologi vgs-1
INNOVASJON OG ENDRINGSLEDELSE - 15 SP Økonomi, marked og administrasjon videre- og etterutdanning
INNOVASJON OG LEDELSE Økonomi, marked og administrasjon Master
INTENSIVSYKEPLEIE Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Master
INTERIØR Estetiske fag, kunst- og musikkfag fagskoleutdanning
INTERIØR Estetiske fag, kunst- og musikkfag vgs-3
INTERIØR OG UTSTILLINGSDESIGN Estetiske fag, kunst- og musikkfag vgs-2
INTERKULTURELL FORSTÅELSE Samfunnsfag, psykologi årsstudium
INTERKULTURELL FORSTÅELSE Samfunnsfag, psykologi Bachelor
INTERKULTURELL PEDAGOGIKK OG FARGESPILLMETODIKK - 15 SP Lærer- og lektorutdanning videre- og etterutdanning
INTERKULTURELLE STUDIER Samfunnsfag, psykologi Master
INTERNASJONAL ENGELSK Språk, litteratur vgs-privatist
INTERNASJONAL HELSE Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Master
INTERNASJONAL MARKEDSFØRING Økonomi, marked og administrasjon Bachelor
INTERNASJONAL SOLIDARITET Samfunnsfag, psykologi Folkehøgskoleutdanning
INTERNATIONAL BACCALAUREATE Samfunnsfag, psykologi vgs-2
INTERNATIONAL BACCALAUREATE Samfunnsfag, psykologi vgs-3
ITALIENSK Språk, litteratur Master
ITALIENSK Språk, litteratur Bachelor
JAPANSK Språk, litteratur Bachelor
JORDMORFAG Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Master
JOURNALISTIKK Mediefag, bibliotekfag og journalistfag Bachelor
JURIDISK KONTORMEDARBEIDER Jus fagskoleutdanning
JURIDISK KONTORMEDARBEIDER, DELTID Jus fagskoleutdanning
KARDIOLOGISK SYKEPLEIE Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Master
KARRIEREVEILEDNING - 30 SP Lærer- og lektorutdanning videre- og etterutdanning
KINESISK Språk, litteratur Bachelor
KJEMI Matematikk og naturfag Master
KJEMI Matematikk og naturfag Bachelor
KJEMI 1 Matematikk og naturfag vgs-privatist
KJEMI 1 MED LAB Matematikk og naturfag vgs-privatist
KJEMI 1+2 Matematikk og naturfag vgs-privatist
KJEMI 2 Matematikk og naturfag vgs-privatist
KJEMI 2 MED LAB Matematikk og naturfag vgs-privatist
KJEMIPROSESS Matematikk og naturfag vgs-2
KJOLE- OG DRAKTSYERFAGET (FAGOPPLÆRING I SKOLE) Estetiske fag, kunst- og musikkfag vgs-3
KJØNN, SEKSUALITET OG MANGFOLD Samfunnsfag, psykologi årsstudium
KJØNNSSTUDIER Samfunnsfag, psykologi Bachelor
KJØRETØY Teknologi, ingeniørfag og arkitektur vgs-2
KLASSISK BYGNINGSHÅNDVERK OG RESTAURERING, DELTID SAMLINGSBASERT Teknologi, ingeniørfag og arkitektur fagskoleutdanning
KLASSISK FILOLOGI Språk, litteratur Bachelor
KLIMA, ATMOSFÆRE- OG HAVFYSIKK Matematikk og naturfag Bachelor
KLIMA, ENERGI- OG MILJØTEKNIKK Teknologi, ingeniørfag og arkitektur vgs-2
KLINISK ERNÆRING Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Master
KLINISK FYSIOTERAPI Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Master
KLINISK MASTERSTUDIUM FOR FYSIOTERAPEUTER I MANUELL TERAPI Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Master
KLINISK RADIOGRAFI - 30 SP Medisin, odontologi, helse- og sosialfag videre- og etterutdanning
KOGNITIV VITENSKAP Informasjonsteknologi og informatikk Bachelor
KOKK- OG SERVITØRFAG Hotell- og reiselivsfag vgs-2
KOMMUNIKASJON OG SPRÅK BLANT DE YNGSTE I BARNEHAGEN - 30 SP Lærer- og lektorutdanning videre- og etterutdanning
KOMMUNIKASJONSLEDELSE Økonomi, marked og administrasjon Bachelor
KREATIVITET, INNOVASJON OG FORRETNINGSUTVIKLING Økonomi, marked og administrasjon Bachelor
KREFTSYKEPLEIE - 60 SP Medisin, odontologi, helse- og sosialfag videre- og etterutdanning
KREFTSYKEPLEIE, DELTID - 60 SP Medisin, odontologi, helse- og sosialfag videre- og etterutdanning
KRISTENDOM, RELIGION, LIVSSYN OG ETIKK (KRLE) Historie, religion, idéfag årsstudium
KRISTENDOM, RELIGION, LIVSSYN OG ETIKK (KRLE), DELTID Historie, religion, idéfag årsstudium
KROPPSØVING Idrettsfag, kroppsøving og friluftsliv vgs-privatist
KULTURVITENSKAP Historie, religion, idéfag Master
KULTURVITENSKAP Estetiske fag, kunst- og musikkfag Bachelor
KUNNSKAPSBASERT PRAKSIS - 15 SP Medisin, odontologi, helse- og sosialfag videre- og etterutdanning
KUNNSKAPSBASERT PRAKSIS I HELSEFAG Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Master
KUNST Estetiske fag, kunst- og musikkfag Master
KUNST Estetiske fag, kunst- og musikkfag Bachelor
KUNST OG HÅNDVERK Estetiske fag, kunst- og musikkfag årsstudium
KUNST, TEGNING, MALING Estetiske fag, kunst- og musikkfag Folkehøgskoleutdanning
KUNSTHISTORIE Estetiske fag, kunst- og musikkfag Master
KUNSTHISTORIE Estetiske fag, kunst- og musikkfag årsstudium
KUNSTHISTORIE Estetiske fag, kunst- og musikkfag Bachelor
KURATORPRAKSIS Estetiske fag, kunst- og musikkfag Master
KVALIFISERINGSPROGRAMMET FOR TANNLEGER MED UTD UTENFOR EU/EØS-OMRÅDET 90 P Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Halvårsstudium
KVALITET I ANALYSELABORATORIER Matematikk og naturfag Master
LABORATORIEFAG Matematikk og naturfag vgs-2
LANDBRUK OG GARTNERNÆRING Fiskeri-, husdyr- og landbruksfag vgs-2
LANDMÅLING ETTER MATRIKKELLOVEN - 10 SP Teknologi, ingeniørfag og arkitektur videre- og etterutdanning
LANDMÅLING OG EIENDOMSDESIGN Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Bachelor
LATIN Språk, litteratur Master
LATIN Språk, litteratur Bachelor
LEAN LEDELSE - 15 SP Økonomi, marked og administrasjon videre- og etterutdanning
LEDELSE OG SERVICESTRATEGI Økonomi, marked og administrasjon Bachelor
LEDELSE, DELTID Økonomi, marked og administrasjon Bachelor
LEDELSE, DELTID Økonomi, marked og administrasjon årsstudium
LEKTOR FREMMEDSPRÅK ENGELSK/FRANSK/SPANSK/TYSK Lærer- og lektorutdanning 5-årig master
LEKTOR HISTORIE ELLER RELIGION Lærer- og lektorutdanning 5-årig master
LEKTORUTDANNING I NATURVITENSKAP OG MATEMATIKK, 8.-13. TRINN Lærer- og lektorutdanning 5-årig master
LEKTORUTDANNING I NORDISK, 8.-13. TRINN Lærer- og lektorutdanning 5-årig master
LINGVISTIKK Språk, litteratur Master
LITTERATURVITENSKAP Språk, litteratur Bachelor
LOGISTIKKOORDINATOR Økonomi, marked og administrasjon fagskoleutdanning
LOGOPEDI Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Master
LUNGESYKEPLEIE - 60 SP Medisin, odontologi, helse- og sosialfag videre- og etterutdanning
LYD- OG MUSIKKPRODUKSJON Estetiske fag, kunst- og musikkfag fagskoleutdanning
LÆRERSPESIALISTUTDANNING I KROPPSØVING, 8.-13. TRINN - 60 SP Lærer- og lektorutdanning videre- og etterutdanning
LÆRING I INTERAKTIVE UTSTILLINGER - 15 SP Lærer- og lektorutdanning videre- og etterutdanning
LÆRINGSMILJØ OG PEDAGOGISK LEDELSE I BARNEHAGE - 30 SP Lærer- og lektorutdanning videre- og etterutdanning
MAKEUP-ARTIST - STYLIST, DELTID Estetiske fag, kunst- og musikkfag kurs
MANUSUTVIKLING FOR SERIER Mediefag, bibliotekfag og journalistfag Master
MARITIME FAG Teknologi, ingeniørfag og arkitektur vgs-2
MARKEDSFØRING Økonomi, marked og administrasjon Bachelor
MARKEDSFØRING - 15 SP Økonomi, marked og administrasjon videre- og etterutdanning
MARKEDSFØRING OG MERKEVARELEDELSE Økonomi, marked og administrasjon Bachelor
MARKEDSFØRING OG SALGSLEDELSE Økonomi, marked og administrasjon Bachelor
MARKEDSFØRINGSLEDELSE Økonomi, marked og administrasjon Bachelor
MARKEDSFØRINGSLEDELSE, DELTID Økonomi, marked og administrasjon Bachelor
MARKEDSØKONOM Økonomi, marked og administrasjon årsstudium
MARKEDSØKONOM, DELTID Økonomi, marked og administrasjon årsstudium
MASKINOFFISER PÅ OPERATIVT NIVÅ Teknologi, ingeniørfag og arkitektur fagskoleutdanning
MASSASJETERAPI, DELTID Medisin, odontologi, helse- og sosialfag fagskoleutdanning
MAT OG HELSE 1 - 30 SP Lærer- og lektorutdanning videre- og etterutdanning
MATEMATIKK Matematikk og naturfag Master
MATEMATIKK Matematikk og naturfag Bachelor
MATEMATIKK 1, 1.-7. TRINN - 30 SP Lærer- og lektorutdanning videre- og etterutdanning
MATEMATIKK 1, 5.-10. TRINN - 30 SP Lærer- og lektorutdanning videre- og etterutdanning
MATEMATIKK 1P Matematikk og naturfag vgs-privatist
MATEMATIKK 1P INKLUDERT PERSONLIG LÆRER Matematikk og naturfag vgs-privatist
MATEMATIKK 1P Y Matematikk og naturfag vgs-privatist
MATEMATIKK 1P+2P Matematikk og naturfag vgs-privatist
MATEMATIKK 1T Matematikk og naturfag vgs-privatist
MATEMATIKK 1T+R1 Matematikk og naturfag vgs-privatist
MATEMATIKK 2, 1.-7. TRINN - 30 SP Lærer- og lektorutdanning videre- og etterutdanning
MATEMATIKK 2, 5.-10. TRINN - 30 SP Lærer- og lektorutdanning videre- og etterutdanning
MATEMATIKK 2P Matematikk og naturfag vgs-privatist
MATEMATIKK 2P INKLUDERT PERSONLIG LÆRER Matematikk og naturfag vgs-privatist
MATEMATIKK 2P-Y Matematikk og naturfag vgs-privatist
MATEMATIKK 2P-Y - BESTÅTT Matematikk og naturfag vgs-privatist
MATEMATIKK 2P-Y INKLUDERT PERSONLIG LÆRER Matematikk og naturfag vgs-privatist
MATEMATIKK FOR INDUSTRI OG TEKNOLOGI Matematikk og naturfag Bachelor
MATEMATIKK R1 Matematikk og naturfag vgs-privatist
MATEMATIKK R1+R2 Matematikk og naturfag vgs-privatist
MATEMATIKK R2 Matematikk og naturfag vgs-privatist
MATEMATIKK S1 Matematikk og naturfag vgs-privatist
MATEMATIKK S1 INKLUDERT PERSONLIG LÆRER Matematikk og naturfag vgs-privatist
MATEMATIKK S1+S2 Matematikk og naturfag vgs-privatist
MATEMATIKK S2 Matematikk og naturfag vgs-privatist
MATFAG Hotell- og reiselivsfag vgs-2
MEDIE- OG INTERAKSJONSDESIGN Mediefag, bibliotekfag og journalistfag Bachelor
MEDIE- OG INTERAKSJONSDESIGN Mediefag, bibliotekfag og journalistfag Master
MEDIER OG KOMMUNIKASJON Mediefag, bibliotekfag og journalistfag årsstudium
MEDIER OG KOMMUNIKASJON Mediefag, bibliotekfag og journalistfag Bachelor
MEDIER OG KOMMUNIKASJON Mediefag, bibliotekfag og journalistfag Master
MEDIER OG KOMMUNIKASJON Mediefag, bibliotekfag og journalistfag vgs-1
MEDIER OG KOMMUNIKASJON Mediefag, bibliotekfag og journalistfag vgs-2
MEDIER OG KOMMUNIKASJON - STUDIEFORBEREDENDE Mediefag, bibliotekfag og journalistfag vgs-3
MEDISIN Medisin, odontologi, helse- og sosialfag profesjonsutdanning
MEDISINSK SEKRETÆR Medisin, odontologi, helse- og sosialfag kurs
MEDISINSK SEKRETÆR, DELTID Medisin, odontologi, helse- og sosialfag kurs
MEDISINSK TEKNOLOGI - SIVILINGENIØR Teknologi, ingeniørfag og arkitektur 5-årig master
MEDISINSKE LABORATORIEANALYSER - 20 SP Medisin, odontologi, helse- og sosialfag videre- og etterutdanning
METEOROLOGI OG OSEANOGRAFI Matematikk og naturfag Master
MILITÆRE STUDIER MED FORDYPNING I LEDELSE OG ELEKTROFAG Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Bachelor
MILITÆRE STUDIER MED FORDYPNING I LEDELSE OG LOGISTIKK Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Bachelor
MILITÆRE STUDIER MED FORDYPNING I LEDELSE OG MASKINFAG Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Bachelor
MILITÆRE STUDIER MED FORDYPNING I LEDELSE, ELEKTRONIKK OG DATA Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Bachelor
MILITÆRE STUDIER MED FORDYPNING I LEDELSE, NAVIGASJON OG SJØMAKT Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Bachelor
MILJØARBEID I TJENESTER FOR MENNESKER MED UTVIKLINGSHEMMING, DELTID Medisin, odontologi, helse- og sosialfag fagskoleutdanning
MINDFULNESS, DELTID - 30 SP Medisin, odontologi, helse- og sosialfag videre- og etterutdanning
MOLEKYLÆRBIOLOGI Matematikk og naturfag Bachelor
MOLEKYLÆRBIOLOGI Matematikk og naturfag Master
MUSIKK Estetiske fag, kunst- og musikkfag årsstudium
MUSIKK Estetiske fag, kunst- og musikkfag Folkehøgskoleutdanning
MUSIKK Estetiske fag, kunst- og musikkfag vgs-3
MUSIKK Estetiske fag, kunst- og musikkfag vgs-2
MUSIKK FOR BARNEHAGEPERSONALE - 0 SP Lærer- og lektorutdanning videre- og etterutdanning
MUSIKK, DANS OG DRAMA Estetiske fag, kunst- og musikkfag vgs-1
MUSIKKPEDAGOGIKK Lærer- og lektorutdanning Master
MUSIKKTEATER Estetiske fag, kunst- og musikkfag vgs-1
MUSIKKTEATER Estetiske fag, kunst- og musikkfag vgs-2
MUSIKKTERAPI Estetiske fag, kunst- og musikkfag 5-årig master
MUSIKKVITENSKAP Estetiske fag, kunst- og musikkfag Bachelor
NANOTEKNOLOGI Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Bachelor
NANOVITENSKAP Matematikk og naturfag Master
NATURBRUK Fiskeri-, husdyr- og landbruksfag vgs-1
NATURBRUK MED FRILUFTSLIV Fiskeri-, husdyr- og landbruksfag vgs-1
NATURBRUK MED HEST Fiskeri-, husdyr- og landbruksfag vgs-1
NATURFAG Matematikk og naturfag årsstudium
NATURFAG Matematikk og naturfag vgs-privatist
NATURFAG 1 FOR 1.-7. TRINN, KOMPETANSE FOR KVALITET, DELTID SAMLINGSBASERT - 30 SP Lærer- og lektorutdanning videre- og etterutdanning
NATURFAG 2 FOR 1.-7. TRINN, KOMPETANSE FOR KVALITET - 30 SP Lærer- og lektorutdanning videre- og etterutdanning
NATURFAG VG1 MED LAB Matematikk og naturfag vgs-privatist
NATURFAG VG3 PÅBYGGING MED LAB Matematikk og naturfag vgs-privatist
NATURGEOGRAFI Matematikk og naturfag Master
NATURVITENSKAPELIGE FAG Matematikk og naturfag årsstudium
NETTVERK OG IT-SIKKERHET Informasjonsteknologi og informatikk fagskoleutdanning
NETTVERKS- OG SYSTEMADMINISTRASJON Informasjonsteknologi og informatikk fagskoleutdanning
NETTVERKSADMINISTRATOR Informasjonsteknologi og informatikk fagskoleutdanning
NEVROSYKEPLEIE - 60 SP Medisin, odontologi, helse- og sosialfag videre- og etterutdanning
NORDISK Språk, litteratur årsstudium
NORDISK SPRÅK OG LITTERATUR Språk, litteratur Master
NORDISK SPRÅK OG LITTERATUR Språk, litteratur Bachelor
NORRØN FILOLOGI Språk, litteratur Master
NORRØN FILOLOGI Språk, litteratur Bachelor
NORSK Språk, litteratur vgs-privatist
NORSK 1 FOR 1.-7. TRINN, KOMPETANSE FOR KVALITET - 30 SP Lærer- og lektorutdanning videre- og etterutdanning
NORSK 1 FOR 5.-10. TRINN, KOMPETANSE FOR KVALITET - 30 SP Lærer- og lektorutdanning videre- og etterutdanning
NORSK MUNTLIG Språk, litteratur vgs-privatist
NORSK MUNTLIG OG SKRIFTLIG Språk, litteratur vgs-privatist
NORSK SKR. HOVED-/SIDEMÅL Språk, litteratur vgs-privatist
NORSK SOM ANDRESPRÅK Språk, litteratur årsstudium
NORSK SOM ANDRESPRÅK Lærer- og lektorutdanning Bachelor
NORSK TEGNSPRÅK 1, 1.-10. TRINN - 30 SP Lærer- og lektorutdanning videre- og etterutdanning
ODONTOLOGI (TANNLEGE) Medisin, odontologi, helse- og sosialfag 5-årig master
OFFENTLIG ADMINISTRASJON Økonomi, marked og administrasjon Master
OPERASJONSSYKEPLEIE Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Master
ORALVITENSKAP Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Master
ORGANISASJONSPSYKOLOGI, HR OG LEDELSE Økonomi, marked og administrasjon Bachelor
PALLIATIV SYKEPLEIE, DELTID - 60 SP Medisin, odontologi, helse- og sosialfag videre- og etterutdanning
PEDAGOGIKK Pedagogiske fag Master
PEDAGOGIKK Pedagogiske fag årsstudium
PEDAGOGIKK Pedagogiske fag Bachelor
PEDAGOGIKK MED VEKT PÅ ALLMENNPEDAGOGISKE SPØRSMÅL Pedagogiske fag Master
PEDAGOGIKK MED VEKT PÅ PEDAGOGISK LEDELSE Pedagogiske fag Master
PEDAGOGIKK MED VEKT PÅ SPESIALPEDAGOGIKK Pedagogiske fag Master
PEDAGOGIKK MED VEKT PÅ SPESIALPEDAGOGIKK OG INTERKULTURELL PEDAGOGIKK Pedagogiske fag Bachelor
PEDAGOGIKK, IKT-BASERT Pedagogiske fag Master
PEDAGOGISK UTVIKLINGSARBEID I BARNEHAGEN (PUB) - KOMMUNKASJON, SPRÅK OG TEKST - 30 SP Lærer- og lektorutdanning videre- og etterutdanning
PERSONLIG TRENER, SAMLINGSBASERT Idrettsfag, kroppsøving og friluftsliv årsstudium
PETROLEUM- OG PROSESSTEKNOLOGI Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Bachelor
PETROLEUMSTEKNOLOGI Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Master
POLITIKK OG MENNESKERETTIGHETER Samfunnsfag, psykologi vgs-privatist
POLITISK ØKONOMI Samfunnsfag, psykologi Bachelor
POSTSTUDIERETT 90 SP Jus videre- og etterutdanning
PRAKTISK TEOLOGI OG LEDELSE Historie, religion, idéfag Bachelor
PRAKTISK TEOLOGI OG LEDELSE Historie, religion, idéfag årsstudium
PRAKTISK TEOLOGI OG LEDELSE, DELTID Historie, religion, idéfag årsstudium
PRAKTISK-PEDAGOGISK UTDANNING (PPU) Lærer- og lektorutdanning årsstudium
PRAKTISK-PEDAGOGISK UTDANNING (PPU) FOR KUNSTNERE OG DESIGNERE Lærer- og lektorutdanning årsstudium
PRAKTISK-PEDAGOGISK UTDANNING (PPU) FOR YRKESFAG, DELTID Lærer- og lektorutdanning årsstudium
PRAKTISK-PEDAGOGISK UTDANNING (PPU) I MUSIKK Lærer- og lektorutdanning årsstudium
PRAKTISK-PEDAGOGISK UTDANNING (PPU), DELTID Lærer- og lektorutdanning årsstudium
PROGRAMVAREUTVIKLING Informasjonsteknologi og informatikk Master
PROSESSTEKNOLOGI Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Master
PROSJEKTLEDELSE Økonomi, marked og administrasjon fagskoleutdanning
PROSJEKTLEDELSE - 15 SP Økonomi, marked og administrasjon videre- og etterutdanning
PSYKISK HELSE- OG RUSARBEID Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Master
PSYKISK HELSEARBEID OG RUSARBEID, DELTID Medisin, odontologi, helse- og sosialfag fagskoleutdanning
PSYKISK HELSEARBEID, DELTID Medisin, odontologi, helse- og sosialfag fagskoleutdanning
PSYKOLOGI Samfunnsfag, psykologi Master
PSYKOLOGI Samfunnsfag, psykologi årsstudium
PSYKOLOGI Samfunnsfag, psykologi Bachelor
PSYKOLOGI Samfunnsfag, psykologi profesjonsutdanning
PSYKOLOGI Samfunnsfag, psykologi Folkehøgskoleutdanning
PSYKOLOGI 1 Samfunnsfag, psykologi vgs-privatist
PSYKOLOGI 1+2 Samfunnsfag, psykologi vgs-privatist
PSYKOLOGI 2 Samfunnsfag, psykologi vgs-privatist
PÅBYGGING TIL GENERELL STUDIEKOMPETANSE Samfunnsfag, psykologi vgs-3
PÅBYGGINGSKURS I SKAPENDE SKRIVING Mediefag, bibliotekfag og journalistfag kurs
RADIOGRAF / BIOINGENIØR Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Master
RADIOGRAFUTDANNING (RADIOGRAFI) Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Bachelor
REALFAG Matematikk og naturfag vgs-2
REALFAG Matematikk og naturfag vgs-3
REALFAG FOR MINORITETSSPRÅKLIGE Matematikk og naturfag vgs-2
REALFAG FOR MINORITETSSPRÅKLIGE Matematikk og naturfag vgs-3
REALFAG MED TOPPIDRETT Matematikk og naturfag vgs-2
REALFAG MED TOPPIDRETT Matematikk og naturfag vgs-3
REALFAGSKURS Matematikk og naturfag kurs
REGION OG REGIONALISERING Samfunnsfag, psykologi Master
REGNING SOM GRUNNLEGGENDE FERDIGHET - 30 SP Lærer- og lektorutdanning videre- og etterutdanning
REGNSKAP OG REVISJON (MRR) Økonomi, marked og administrasjon Master
REGNSKAPSKONSULENT Økonomi, marked og administrasjon fagskoleutdanning
REGNSKAPSMEDARBEIDER Økonomi, marked og administrasjon fagskoleutdanning
REHABILITERING, DELTID Medisin, odontologi, helse- og sosialfag fagskoleutdanning
REISELIVSKOORDINATOR Hotell- og reiselivsfag fagskoleutdanning
RELIGION Historie, religion, idéfag vgs-privatist
RELIGION OG ETIKK Historie, religion, idéfag vgs-privatist
RELIGIONSVITENSKAP Historie, religion, idéfag Master
RELIGIONSVITENSKAP Historie, religion, idéfag årsstudium
RELIGIONSVITENSKAP Historie, religion, idéfag Bachelor
RESTAURANT- OG MATFAG Hotell- og reiselivsfag vgs-1
RETAIL DESIGN Estetiske fag, kunst- og musikkfag fagskoleutdanning
RETORIKK Mediefag, bibliotekfag og journalistfag Bachelor
RETTSLÆRE 1 Jus vgs-privatist
RETTSLÆRE 2 Jus vgs-privatist
RETTSVITENSKAP (JUS) Jus 5-årig master
RETTSVITENSKAP (JUS) - 1. AVDELING Jus 5-årig master
ROMDESIGN Estetiske fag, kunst- og musikkfag Bachelor
RUSSISK Språk, litteratur Master
RUSSISK Språk, litteratur Bachelor
SAKSBEHANDLER Økonomi, marked og administrasjon fagskoleutdanning
SAKSBEHANDLER, DELTID Økonomi, marked og administrasjon fagskoleutdanning
SALG, SERVICE OG SIKKERHET Økonomi, marked og administrasjon vgs-2
SAMFUNNSARBEID Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Master
SAMFUNNSDIDAKTIKK Lærer- og lektorutdanning Master
SAMFUNNSFAG Samfunnsfag, psykologi vgs-privatist
SAMFUNNSFAGLIG ENGELSK Språk, litteratur vgs-privatist
SAMFUNNSØKONOMI Økonomi, marked og administrasjon Master
SAMFUNNSØKONOMI Økonomi, marked og administrasjon årsstudium
SAMFUNNSØKONOMI Økonomi, marked og administrasjon Bachelor
SAMFUNNSØKONOMI Økonomi, marked og administrasjon profesjonsutdanning
SAMMENLIKNENDE POLITIKK Samfunnsfag, psykologi Master
SAMMENLIKNENDE POLITIKK Samfunnsfag, psykologi årsstudium
SAMMENLIKNENDE POLITIKK Samfunnsfag, psykologi Bachelor
SEPREP - TVERRFAGLIG UTDANNING, DELTID - 60 SP Medisin, odontologi, helse- og sosialfag videre- og etterutdanning
SERVICE OG SAMFERDSEL Økonomi, marked og administrasjon vgs-1
SIVILINGENIØR - UNDERVANNSTEKNOLOGI Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Master
SIVILØKONOM - ØKONOMI OG ADMINISTRASJON Økonomi, marked og administrasjon 5-årig master
SIVILØKONOM - ØKONOMI OG ADMINISTRASJON Økonomi, marked og administrasjon Master
SKAPENDE SKRIVING Mediefag, bibliotekfag og journalistfag årsstudium
SKRIVEVERKSTED - FORFATTER Mediefag, bibliotekfag og journalistfag Folkehøgskoleutdanning
SONETERAPI, DELTID Medisin, odontologi, helse- og sosialfag fagskoleutdanning
SOSIALANTROPOLOGI Samfunnsfag, psykologi Master
SOSIALANTROPOLOGI Samfunnsfag, psykologi årsstudium
SOSIALANTROPOLOGI Samfunnsfag, psykologi Bachelor
SOSIALKUNNSKAP Samfunnsfag, psykologi vgs-privatist
SOSIALPEDAGOGISK VEILEDNING I SKOLEN - 30 SP Lærer- og lektorutdanning videre- og etterutdanning
SOSIALT ARBEID - SOSIONOMUTDANNING Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Bachelor
SOSIOLOGI Samfunnsfag, psykologi Master
SOSIOLOGI Samfunnsfag, psykologi årsstudium
SOSIOLOGI Samfunnsfag, psykologi Bachelor
SOSIOLOGI OG SOSIALANTROPOLOGI Samfunnsfag, psykologi vgs-privatist
SPANSK 1 Språk, litteratur vgs-privatist
SPANSK 1 PROGRAMFAG Språk, litteratur vgs-privatist
SPANSK 2 Språk, litteratur vgs-privatist
SPANSK 2 PROGRAMFAG Språk, litteratur vgs-privatist
SPANSK SPRÅK OG LATINAMERIKASTUDIER Språk, litteratur årsstudium
SPANSK SPRÅK OG LATINAMERIKASTUDIER Språk, litteratur Master
SPANSK SPRÅK OG LATINAMERIKASTUDIUM Språk, litteratur Bachelor
SPESIALISTUTDANNING I ODONTOLOGI 180 SP Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Master
SPESIALPEDAGOGIKK Pedagogiske fag Bachelor
SPESIALRENHOLD OG STERILFORSYNING, DELTID Medisin, odontologi, helse- og sosialfag fagskoleutdanning
SPESIELL STUDIEKOMPETANSE Samfunnsfag, psykologi vgs-privatist
SPRÅK, SAMFUNNSFAG OG ØKONOMI Samfunnsfag, psykologi vgs-2
SPRÅK, SAMFUNNSFAG OG ØKONOMI Samfunnsfag, psykologi vgs-3
SPRÅK, SAMFUNNSFAG OG ØKONOMI FOR MINORITETSSPRÅKLIGE Samfunnsfag, psykologi vgs-2
SPRÅK, SAMFUNNSFAG OG ØKONOMI FOR MINORITETSSPRÅKLIGE Samfunnsfag, psykologi vgs-3
SPRÅK, SAMFUNNSFAG OG ØKONOMI MED TOPPIDRETT Samfunnsfag, psykologi vgs-2
SPRÅK, SAMFUNNSFAG OG ØKONOMI MED TOPPIDRETT Samfunnsfag, psykologi vgs-3
SPRÅKUTVIKLING OG SPRÅKLÆRING I BARNEHAGEN - 30 SP Lærer- og lektorutdanning videre- og etterutdanning
SPRÅKVANSKER HOS BARN OG UNGE - 30 SP Lærer- og lektorutdanning videre- og etterutdanning
SPRÅKVITENSKAP Språk, litteratur Bachelor
STATISTIKK Matematikk og naturfag Master
STATISTIKK Økonomi, marked og administrasjon Bachelor
STOMISYKEPLEIE - 60 SP Medisin, odontologi, helse- og sosialfag videre- og etterutdanning
STRATEGI- OG BEDRIFTSUTVIKLING - 15 SP Økonomi, marked og administrasjon videre- og etterutdanning
STUDIESPESIALISERING Samfunnsfag, psykologi vgs-1
STUDIESPESIALISERING Matematikk og naturfag vgs-2
STUDIESPESIALISERING Matematikk og naturfag vgs-3
STUDIESPESIALISERING FOR MINORITETSSPRÅKLIGE Samfunnsfag, psykologi vgs-1
STUDIESPESIALISERING MED FORBEREDENDE INTERNATIONAL BACCALAUREATE Samfunnsfag, psykologi vgs-1
STUDIESPESIALISERING MED FORMGIVNINGSFAG Estetiske fag, kunst- og musikkfag vgs-1
STUDIESPESIALISERING MED TOPPIDRETT Idrettsfag, kroppsøving og friluftsliv vgs-1
STUDIESPESIALISERING MED TOPPIDRETT Idrettsfag, kroppsøving og friluftsliv vgs-2
STUDIESPESIALISERING MED TOPPIDRETT Idrettsfag, kroppsøving og friluftsliv vgs-3
STUDIESPESIALISERING, STEINERPEDAGOGIKK Samfunnsfag, psykologi vgs-2
STUDIESPESIALISERING, STEINERPEDAGOGIKK Samfunnsfag, psykologi vgs-3
STUDIESPESIALISERING, STEINERPEDAGOGIKK Samfunnsfag, psykologi vgs-1
SYKEPLEIE, DESENTRALISERT Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Bachelor
SYKEPLEIER Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Bachelor
SYKEPLEIEVITENSKAP Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Master
SYN FOR LESING OG LÆRING - 30 SP Lærer- og lektorutdanning videre- og etterutdanning
SYNSNEVROLOGI OG SYNSPEDAGOGISK METODIKK - 30 SP Lærer- og lektorutdanning videre- og etterutdanning
SYSTEMDYNAMIKK (MODELLBASERT SAMFUNNSPLANLEGGING Samfunnsfag, psykologi Master
SØR/MELLOM-AMERIKA Samfunnsfag, psykologi Folkehøgskoleutdanning
TANNHELSESEKRETÆR Medisin, odontologi, helse- og sosialfag vgs-3
TANNPLEIERUTDANNING Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Bachelor
TEATER, DRAMA, REVY, MUSIKAL Estetiske fag, kunst- og musikkfag Folkehøgskoleutdanning
TEATERVITENSKAP Estetiske fag, kunst- og musikkfag Bachelor
TEATERVITENSKAP Estetiske fag, kunst- og musikkfag Master
TEGNSPRÅK OG TOLKING Språk, litteratur Bachelor
TEKNIKK OG INDUSTRIELL PRODUKSJON Teknologi, ingeniørfag og arkitektur vgs-1
TEKNIKK OG INDUSTRIELL PRODUKSJON MED TOPPIDRETT Teknologi, ingeniørfag og arkitektur vgs-1
TEKNOLOGI I HELSE OG OMSORG - 30 SP Medisin, odontologi, helse- og sosialfag videre- og etterutdanning
TEOLOGI Historie, religion, idéfag Master
TEOLOGI Historie, religion, idéfag Bachelor
TEOLOGI OG MISJON Historie, religion, idéfag Master
TILPASSET OPPLÆRING OG SPESIALPEDAGOGIKK FOR BARN - 30 SP Lærer- og lektorutdanning videre- og etterutdanning
TILPASSET OPPLÆRING OG SPESIALPEDAGOGIKK FOR UNGDOM - 30 SP Lærer- og lektorutdanning videre- og etterutdanning
TOTAL KVALITETSLEDELSE - 15 SP Økonomi, marked og administrasjon videre- og etterutdanning
TOÅRIG MASTERPROGRAM I RETTSVITENSKAP Jus Master
TV-PRODUKSJON Mediefag, bibliotekfag og journalistfag Bachelor
TYSK Språk, litteratur Master
TYSK Språk, litteratur årsstudium
TYSK Språk, litteratur Bachelor
TYSK 1 Språk, litteratur vgs-privatist
TYSK 1 PROGRAMFAG Språk, litteratur vgs-privatist
TYSK 2 Språk, litteratur vgs-privatist
UNDERSØKENDE JOURNALISTIKK Mediefag, bibliotekfag og journalistfag Master
UNDERVISNING MED FORDYPNING I ENGELSK - ERFARINGSBASERT Lærer- og lektorutdanning Master
UNDERVISNING MED FORDYPNING I MATEMATIKK - ERFARINGSBASERT Lærer- og lektorutdanning Master
UNDERVISNING MED FORDYPNING I NORSK - ERFARINGSBASERT Lærer- og lektorutdanning Master
UNDERVISNINGSVITENSKAP Lærer- og lektorutdanning Master
UROLOGISK SYKEPLEIE - 60 SP Medisin, odontologi, helse- og sosialfag videre- og etterutdanning
UTDANNINGSVALG - 30 SP Lærer- og lektorutdanning videre- og etterutdanning
UTVIKLINGSSTUDIER Samfunnsfag, psykologi Bachelor
UTØVENDE MUSIKK ELLER KOMPOSISJON Estetiske fag, kunst- og musikkfag Master
UTØVENDE MUSIKK ELLER KOMPOSISJON Estetiske fag, kunst- og musikkfag Bachelor
UTØVING ELLER KOMPOSISJON FOR UTENLANDSKE STUDENTER Estetiske fag, kunst- og musikkfag årsstudium
VAREHANDELSLEDELSE Økonomi, marked og administrasjon Bachelor
VEILEDNING AV LÆRLINGER Pedagogiske fag fagskoleutdanning
VEILEDNING OG OPPFØLGING AV NYUTDANNEDE LÆRERE I BARNEHAGE OG SKOLE - 15 SP Lærer- og lektorutdanning videre- og etterutdanning
VEILEDNING, DELTID - 60 SP Økonomi, marked og administrasjon videre- og etterutdanning
VEILEDNINGSPEDAGOGIKK - 30 SP Medisin, odontologi, helse- og sosialfag videre- og etterutdanning
VERNEPLEIERUTDANNING Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Bachelor
VIDEREUTDANNING I VEILEDNING FOR PRAKSISLÆRERE I BARNEHAGEN - 30 SP Lærer- og lektorutdanning videre- og etterutdanning
VISUELL KOMMUNIKASJON Estetiske fag, kunst- og musikkfag Bachelor
VISUELLE KUNSTFAG Estetiske fag, kunst- og musikkfag fagskoleutdanning
VOKAL, KOR, OPERA Estetiske fag, kunst- og musikkfag Folkehøgskoleutdanning
VURDERING AV BARNETS BESTE - 30 SP Medisin, odontologi, helse- og sosialfag videre- og etterutdanning
VURDERING FOR LÆRING I YRKESFAG 1 - 15 SP Lærer- og lektorutdanning videre- og etterutdanning
VURDERING FOR LÆRING I YRKESFAG 2 - 15 SP Lærer- og lektorutdanning videre- og etterutdanning
YRKESDYKKING Teknologi, ingeniørfag og arkitektur fagskoleutdanning
ØKONOMI OG ADMINISTRASJON Økonomi, marked og administrasjon Bachelor
ØKONOMI OG ADMINISTRASJON Økonomi, marked og administrasjon Master
ØKONOMI OG ADMINISTRASJON MED REGNSKAP Økonomi, marked og administrasjon Bachelor
ØKONOMI OG ADMINISTRASJON MED REGNSKAP, DELTID Økonomi, marked og administrasjon Bachelor
ØKONOMI OG ADMINISTRASJON, DELTID Økonomi, marked og administrasjon Bachelor
ØKONOMI OG FORRETNINGSJUS Økonomi, marked og administrasjon Bachelor
Å UNDERVISE VOKSNE INNVANDRERE I NORSK -30 SP Lærer- og lektorutdanning videre- og etterutdanning

Du kan studere ved 43 skoler i Bergen

Høgskole
Høgskulen på Vestlandet - Bergen
Høgskolen i Bergen har som ambisjon å byggja tilstrekkeleg kompetanse til å bli eit universitet med forsking, utviklingsarbeid og formidling retta mot yrka vi utdannar for.
Høgskole
Høyskolen Kristiania Bergen
Velg en utdanning du kan møte morgendagen med - Tenk framover. Studier innen: Markedsføring, Ledelse, Kommunikasjon, Kreativitet og Helse.
Høgskole
Norges Handelshøyskole (NHH)
NHH er blant Skandinavias leiande handelshøgskular, og er studentane sitt førsteval når dei skal ta økonomisk-administrativ utdanning i Noreg.
Fagskole
Treider Bergen
Hvis ditt mål er å få en solid og direkte jobbrelevant utdanning for å komme raskt tilbake til arbeidslivet eller i ny jobb, bør du velge Treider Fagskoler. Vi har en lang og positiv historikk å se tilbake på. Våre studier er spisset mot arbeidsmarkeds behov.
Høgskole
VID Bergen
Høgskolen driver utdanning og forskning innenfor helse- og sosialfag, pedagogikk, ledelse, diakoni og teologi. Høgskolen tilbyr cirka 50 studieprogram på bachelor-, master- og ph.d.-nivå og har som mål å utvikle seg som nasjonal aktør gjennom regionalt samarbeid.

Annonser:

 
FILM OG TV

DESIGN
 
HELSESTUDIER
 
MARKEDSFØRING

HR OG PERSONALLEDELSE
 
TEKNOLOGI / IT
 
HOTELL OG REISELIV

MUSIKK
 
ØKONOMI
 
NETTSTUDIER

SKUESPILL OG SCENEKUNST

LYD
 
INNOVASJON
 
LEDELSE OG ADMINISTRASJON
 
TEKST OG JOURNALISTIKK
 
KOMMUNIKASJON OG PR
 
GENERELL STUDIEKOMPETANSE
 
MERKEVARE OG SALG

MASTER LEDELSE
 
PERSONLIG TRENER / IDRETT
 
GRUNNMEDISIN
 
INTERIØR
 
ANVENDT PSYKOLOGI
 
SPILL
 
SPESIALEFFEKTER, MAKEUP OG HÅR
 
POLITIKK OG PÅVIRKNING
 
PEDAGOGIKK
 
ERNÆRING
 
AUTORISERT REGNSKAPSFØRER
 
HELSE- OG IDRETTSLEDELSE

Usikker på hva du skal studere?

Suzanne synes det er vanskelig å bestemme seg for hva hun skal studere. Er du også usikker? Kanskje er det ikke så vanskelig som du tror. Ta Høyskolen Kristiania sin interessetest og finn ut hvilke studier som kan passe deg!

Bestill gratis studieveiledning

Er du usikker på hva du vil bli og hvilket studium som passer for deg? Det kan vi i Høyskolen Kristiania hjelpe deg med å finne ut av!

TA TESTEN HER

BESTILL STUDIEVELEDNINGStudier ved Høyskolen Kristiania:

Studier innen HR, markedsføring, ledelse, økonomi og innovasjon:


Bachelor i markedsføring og salgsledelse

Bachelor i markedsføring og merkevareledelse

Bachelor i HR og personalledelse

Bachelor i HR og organisasjonspsykologi

Bachelor i digital markedsføring

Bachelor i digitalisering og økonomi

Bachelor i kreativitet, innovasjon og forretningsutvikling

Bachelor i økonomi og ledelse

Bachelor i ledelse og servicestrategi

Bachelor i innkjøpsledelse

Bachelor i hotelledelse

Bachelor i reiselivsledelse og opplevelsesutvikling

Bachelor i administrasjon og ledelse (nett)

Bachelor i økonomi og administrasjon - regnskapsførere (nett)

Master i markedsføringsledelse

Master i ledelse

Master i praktisk lederskap - erfaringsbasert

MBA - Master of Business Administration (nett)

Master of Science in Marketing (nett)

Master of Science in Finacial Management (nett)

Årsstudium i serviceledelse

Årsstudium i HR og personalledelse (nett)

Årsstudium i bedriftsøkonomi (nett)

Årsstudium i markedsføring og salg (nett)Studier innen helse, medisin, ernæring og pedagogikk:


Bachelor i fysisk aktivitet og ernæring

Bachelor i livsstilsendring of folkehelse

Bachelor i anvendt psykologi

Bachelor i helse- og idrettledelse

Bachelor i ernæring

Bachelor i osteopati

Bachelor i akupunktur

Bachelor i akupunktur, deltid

Årsstudium i grunnmedisin

Årsstudium i grunnmedisin (nett)

Årsstudium i psykologi

Årsstudium i ernæring og helse (nett)

Årsstudium i personlig trening (nett)

Videreutdanning i kommunikasjon og helseledelse (nett)

Videreutdanning i osteopati

Videreutdanning i triggerpunkter og intramuskulær stimulering

Bachelor i pedagogikk (nett)

Årsstudium i pedagogikk (nett)Studier innen teknologi og IT:


Bachelor i informasjonsteknologi - E-business

Bachelor i informasjonsteknologi - Frontend- og mobilutvikling

Bachelor i informasjonsteknologi - Interaktivt design

Bachelor i informasjonsteknologi - Intelligente systemer

Bachelor i informasjonsteknologi - Programmering

Bachelor i informasjonsteknologi - Spillprogrammering

Master of Information Systems: Digital Business Systems

Master of Information Systems: Digital Business Systems, deltid

Master of Information Systems: Management and Innovation

Master of Information Systems: Management and Innovation, deltid

Master of Applied Computer Science with Specialization in Software Integration

Master of Applied Computer Science with Specialization in Software Integration, deltid

Master of Human-Computer Interaction

Master of Human-Computer Interaction, deltidStudier innen kommunikasjon, design, film og medier:


Bachelor i Art Direction

Bachelor i grafisk design

Bachelor i interiørarkitektur

Bachelor i politikk og påvirkning

Bachelor i PR og kommunikasjon

Bachelor i Retail Design

Bachelor i tekst og skribent

Bachelor i tjenestedesign

Bachelor i kreativ markedskommunikasjon

Bachelor i 3D-grafikk

Bachelor i film og TV

Bachelor i journalistikk

Bachelor i lyddesign

Bachelor i manus

Bachelor i spilldesign

Bachelor i Visual Effects

Årsstudium i PR og kommunikasjonStudier innen scenekunst, musikk og studio:


Bachelor i låtskriving og produksjon

Bachelor i maske- og hårdesign

Bachelor i populærmusikk

Bachelor i prosjektledelse kunst og kreativ næring

Bachelor i skuespill

Bachelor i musikkproduksjon - Påbygging

Årsstudium i musikkproduksjon