Informasjonsteknologi og informatikk

Studier, skoler og yrker

Her finner du alt av informasjon om utdanning og jobbmuligheter innen fagområdet Informasjonsteknologi og informatikk. Det er 387 relaterte studier som tilhører dette fagområdet, og det finnes 29 relaterte yrker. Du kan studere hos 288 skoler ved 91 studiesteder dersom du ønsker en utdanning innen Informasjonsteknologi og informatikk.
  • Relaterte yrker
  • Relaterte studier
  • Skoler som utdanner til fagområdet
  • Aktuelle studiesteder
  • Relaterte Artikler

Siden du er interessert i Informasjonsteknologi og informatikk, er du kanskje også interessert i disse yrkene:

Databasekonsulent / Databaseutvikler
En databasekonsulent designer og programmerer databaseløsninger. Han eller hun administrerer og vedlikeholder databaseservere.....
Dataingeniør
Informasjonsteknologi møter du i arbeid og fritid, og dataingeniøren spiller en viktig rolle i det å anvende teknologiens fremskritt til praktiske formål for å effektivisere samfunns- og næringsliv...
IKT-Servicemedarbeider
IKT-servicefaget omfatter drift og brukerstøtte, opplæring og rådgivning/veiledning i forbindelse med virksomhetens IKT-løsninger og IKT-infrastruktur. En IKT-servicefaglært skal bidra til å videreutvikle...
Infrastruktur-arkitekt
Infrastruktur berører stort sett alle deler av IT-miljøet. Fra maskinvare og lisenser, til tynnklienter, lagring, nettverk, sikkerhet, operativsystem, databaser og e-postsystemer. En...
Infrastruktur-konsulent
Hovedoppgaver til en infrastruktur-konsulent er design og implementering av løsninger innen IT-infrastruktur. Arbeidet krever flere års erfaring fra IT-infrastruktur innenfor områder som Micr...
Integrasjonsarkitekt
En Integrasjonsarkitekt er med på å videreutvikle og forbedre integrasjonsplattformer i et firma. Målet er til enhver tid å skape en fleksibel og fremtidsrettet systemarkitektur, som bidrar til å...
Interaksjonsdesigner
n interaksjonsdesigner jobber med å designe brukergrensesnitt; ofte brukergrensesnittene vi møter i ulike applikasjoner og nettsider gjennom på en pc-skjerm. Et enkelt eksempel som forklarer dette...
IT-arkitekt
En IT-arkitekt forventes å spille en sentral rolle i å utforme sikre IT-systemer – med særlig fokus på programvarearkitektur. IT-arkitekten integrerer og oppgraderer arkitekturene. Foruten en...
IT-driftskonsulent
IT-driftskonsulenten planlegger og administrerer IT-drift. Han eller hun må ha forståelse av nettverksinfrastruktur, sikkerhet og Internett kommunikasjonssystemer.
IT-Konsulent
IT-konsulent er et svært vidt begrep for ulike jobber innen IT-området. Vanligvis vil man som IT-konsulent enten jobbe som konsulent innen drift, rådgivning eller salg – og som regel hos et...
IT-sjef
En IT-sjef har bred kompetanse både innen IKT og organisatoriske spørsmål knyttet til effektivitet og optimal utnyttelse av informasjonsteknologi. IT-sjefen er både strukturert, nyskapende...
Kvalitetssikrer / Qa Ingeniør
Som ferdig utdannet ingeniør i Industriteknikk (tidligere allmenn maskin) har du tilegnet deg en allsidig bakgrunn innen maskinrelaterte fagområder, og du har derfor mange muligheter for utfordrende og...
MAC designer
En macdesigner ferdiggjør visuelle uttrykk på en måte som gjør det innbydende å sette seg inn i stoffet. En god produksjon er avgjørende for å tiltrekke oppmerksomhet og for å skape nysgjerrighet. Ikke...
Nettverks og systemadministrator
Nettverks- og systemadministrasjon handler om å drifte datanettverk mest mulig effektivt. Det innebærer å sette sammen et system som består av datamaskiner i nett og programvare, få dette til å...
Programmerer
En programmerer eller utvikler betegner en person som utvikler programvare for datamaskiner, og i stor grad også for andre tekniske innretninger ved hjelp av et programmeringsspråk.
Programmerer .Net
En programmerer eller utvikler betegner en person som utvikler programvare for datamaskiner, og i stor grad også for andre tekniske innretninger ved hjelp av et programmeringsspråk.
Programmerer C++
En programmerer eller utvikler betegner en person som utvikler programvare for datamaskiner, og i stor grad også for andre tekniske innretninger ved hjelp av et programmeringsspråk. En...
Programmerer Java
Informasjon om yrket kommer!
Programmerer PHP
En programmerer eller utvikler betegner en person som utvikler programvare for datamaskiner, og i stor grad også for andre tekniske innretninger ved hjelp av et programmeringsspråk.
Programutvikler / Softwareutvikler
Som softwareutvikler skal du kunne skape nye IT-anvendelser, utvikle ny software og tilpasse og utnytte eksisterende software. IT skapes i et dynamisk samspill mellom teknikk, design og mennesker. Dette gjør...
Prosjektleder IT
En IT-prosjektleder (Information Systems Project Manager) er administrerer mennesker og tekniske ressurser for å oppnå viktige prosjektmål i overensstemmelse med avtalte begrensninger i kvalitet...
Sikkerhetskonsulent
En sikkerhetskonsulent skal kunne være ansvarlig for datasikkerheten i alle typer nettverk i små og mellomstore bedrifter. Han eller hun skal ha god kjennskap til sikkerhetsmetoder innen fysisk sikring, teknisk...
Spilldesigner
En spilldesigner spesialiserer seg på å skape interaktive opplevelser, og har ansvar for spillets regler og mekanikker. Dette innebærer å sørge for at spillet er balansert, forståelig og at det er...
Spillprogrammerer
Spillprogrammereren er en programmerer med fokus på grafikk- og simuleringsløsninger, med ekstra fordypning innen teorien og teknologien som benyttes i spill. Vanlige arbeidsoppgaver...
Systemarkitekt
Systemarkitekt, generell beskrivelse av den som har ansvaret for teknisk design av hele eller deler av et IT-projekt eller system.
Systemkonsulent
Det er mange typer studier som fører til jobber innen data og informatikkstudier både på universiteter og høyskoler. Studiene kan være av forskjellige lengde, hvor 3 eller 5 år er mest vanlig...
Systemutvikler
En systemutvikler kombinerer analyseferdigheter med tilpassing og konfigurering av funksjoner i programvarepakker – som CRM- og ERP-systemer. Systemutvikleren jobber også med rådgivning, og...
Webadministrator / Webmaster
En webmaster er en person som administrer eller er ansvarlig for den tekniske delen av et nettsted. Dette kan for eksempel være en internettside, et forum, eller en chattekanal. En webmaster arbeider...
Webdesigner / Webutvikler
En webdesigner kombinerer design, utvikling og administrasjon av multimedia-applikasjoner og nettsteder – og drar generelt nytte av en grunnleggende forståelse for websystemer og teknologi, herunder...

Viser 387 studier innen Informasjonsteknologi og informatikk

Avansert søk
Studienavn Fagområde Nivå
#DIGIPRODUCTIONS, USA Informasjonsteknologi og informatikk Folkehøgskoleutdanning
3D-GRAFIKK Informasjonsteknologi og informatikk Bachelor
ADOBE ILLUSTRATOR Informasjonsteknologi og informatikk kurs
ADOBE INDESIGN Informasjonsteknologi og informatikk kurs
ADOBE LIGHTROOM Informasjonsteknologi og informatikk kurs
ADOBE PHOTOSHOP Informasjonsteknologi og informatikk kurs
ADOBE PHOTOSHOP ELEMENTS Informasjonsteknologi og informatikk kurs
ALTOPPSLUKENDE TEKNOLOGI Informasjonsteknologi og informatikk Bachelor
ANVENDT DATAANALYSE Informasjonsteknologi og informatikk 2-årig master
ANVENDT DATATEKNOLOGI Informasjonsteknologi og informatikk Bachelor
ANVENDT DATATEKNOLOGI: MENNESKELIG DATAINTERAKSJON Informasjonsteknologi og informatikk Bachelor
ANVENDT DATATEKNOLOGI: SPILL Informasjonsteknologi og informatikk Bachelor
ANVENDT DATAVITENSKAP Informasjonsteknologi og informatikk Bachelor
ANVENDT INFORMASJONSTEKNOLOGI Informasjonsteknologi og informatikk Bachelor
ANVENDT INFORMASJONSTEKNOLOGI Informasjonsteknologi og informatikk 2-årig master
ANVENDT INFORMATIKK Informasjonsteknologi og informatikk 2-årig master
APPLIED COMPUTER SCIENCE Informasjonsteknologi og informatikk 2-årig master
APPLIED COMPUTER SCIENCE - SOFTWARE INGEGRATION Informasjonsteknologi og informatikk 2-årig master
APPLIED COMPUTER SCIENCE, DELTID Informasjonsteknologi og informatikk 2-årig master
APPLIKASJONSUTVIKLING FOR ANDROID - 5 SP Informasjonsteknologi og informatikk kurs
APPUTVIKLING Informasjonsteknologi og informatikk 2-årig master
ART DIRECTION Informasjonsteknologi og informatikk kurs
AVANSERT DATABEHANDLING Informasjonsteknologi og informatikk 2-årig master
AVANSERT DATAVITENSKAP Informasjonsteknologi og informatikk 2-årig master
AVANSERT PROGRAMVARETEKNOLOGI Informasjonsteknologi og informatikk 2-årig master
AVANSERTE INTERNETTAPPLIKASJONER Informasjonsteknologi og informatikk 2-årig master
BEREGNINGSVITENSKAP Informasjonsteknologi og informatikk 2-årig master
BIG DATA - 5 SP Informasjonsteknologi og informatikk kurs
BIOINFORMATIKK Informasjonsteknologi og informatikk 2-årig master
BIOINFORMATIKK Informasjonsteknologi og informatikk Bachelor
BIOINFORMATIKKLEDELSE Informasjonsteknologi og informatikk 2-årig master
BRUK AV PC-VERKTØY Informasjonsteknologi og informatikk kurs
BRUKEROPPLEVELSESDESIGN Informasjonsteknologi og informatikk 2-årig master
C#.NET - 5 SP Informasjonsteknologi og informatikk kurs
CYBERSIKKERHET Informasjonsteknologi og informatikk 2-årig master
CYBERSIKKERHET - CYBERINTELLIGENS Informasjonsteknologi og informatikk 2-årig master
CYBERSIKKERHET - DATASIKKERHET Informasjonsteknologi og informatikk 2-årig master
CYBERSIKKERHET - INFORMASJONSSIKRING Informasjonsteknologi og informatikk 2-årig master
CYBERSIKKERHET OG LEDELSE Informasjonsteknologi og informatikk 2-årig master
CYBERSIKKERHET OG MENNESKELIGE FAKTORER Informasjonsteknologi og informatikk 2-årig master
CYBERSIKKERHETSLEDELSE Informasjonsteknologi og informatikk Bachelor
CYBERTEKNOLOGI Informasjonsteknologi og informatikk 2-årig master
DATA OG ELEKTRONIKK Informasjonsteknologi og informatikk Bachelor
DATA- OG ELEKTROTEKNIKK Informasjonsteknologi og informatikk Bachelor
DATA OG INFORMASJONSSYSTEMSIKKERHET Informasjonsteknologi og informatikk Bachelor
DATA OG INFORMASJONSTEKNOLOGI Informasjonsteknologi og informatikk Bachelor
DATA OG INFORMASJONSVITENSKAP Informasjonsteknologi og informatikk Bachelor
DATA OG INFORMASJONSVITENSKAP Informasjonsteknologi og informatikk 2-årig master
DATA- OG INFORMASJONSVITENSKAP OG TEKNOLOGI Informasjonsteknologi og informatikk 2-årig master
DATA OG SOFTWAREINGENIØR Informasjonsteknologi og informatikk Bachelor
DATA OG VIDEOSPILL Informasjonsteknologi og informatikk Bachelor
DATA USA Informasjonsteknologi og informatikk Folkehøgskoleutdanning
DATAANALYSE Informasjonsteknologi og informatikk 2-årig master
DATAANALYSE, VISUALISERING OG KOMMUNIKASJON Informasjonsteknologi og informatikk 2-årig master
DATABASEDESIGN Informasjonsteknologi og informatikk 2-årig master
DATABASER - 5 SP Informasjonsteknologi og informatikk kurs
DATABASER 2 - 5 SP Informasjonsteknologi og informatikk kurs
DATABASER OG WEBAPPLIKASJONER 1 - 10 SP Informasjonsteknologi og informatikk kurs
DATABASERT KRIMINALTEKNIKK OG SIKKERHET Informasjonsteknologi og informatikk Bachelor
DATABEHANDLING Informasjonsteknologi og informatikk Bachelor
DATABEHANDLING Informasjonsteknologi og informatikk 2-årig master
DATABEHANDLING - OLJE OG GASS Informasjonsteknologi og informatikk 2-årig master
DATABEHANDLING OG INFORMASJONSSYSTEMER Informasjonsteknologi og informatikk Bachelor
DATABEHANDLING OG KINESISK Informasjonsteknologi og informatikk Bachelor
DATABEHANDLING OG NETTVERK Informasjonsteknologi og informatikk 2-årig master
DATABEHANDLINGSFILOSOFI Informasjonsteknologi og informatikk Bachelor
DATABEHANDLINGSVITENSKAP Informasjonsteknologi og informatikk Bachelor
DATAELEKTRONIKERFAGET Informasjonsteknologi og informatikk vgs-3
DATAGENERERTE BILDER Informasjonsteknologi og informatikk Bachelor
DATAGRAFIKKTEKNOLOGI Informasjonsteknologi og informatikk Bachelor
DATAINFORMASJONSTEKNOLOGI Informasjonsteknologi og informatikk Bachelor
DATAKOMMUNIKASJON Informasjonsteknologi og informatikk 2-årig master
DATAKOMMUNIKASJON - 5 SP Informasjonsteknologi og informatikk kurs
DATAKORTET 4 MODULER Informasjonsteknologi og informatikk kurs
DATAKORTET 7 MODULER Informasjonsteknologi og informatikk kurs
DATAKORTET MODUL 1: GRUNNLEGGENDE IT Informasjonsteknologi og informatikk kurs
DATAKORTET MODUL 2: OPERATIVSYSTEM Informasjonsteknologi og informatikk kurs
DATAKORTET MODUL 3: WORD TEKSTBEHANDLING Informasjonsteknologi og informatikk kurs
DATAKORTET MODUL 4: EXCEL Informasjonsteknologi og informatikk kurs
DATAKORTET MODUL 4: EXCEL EKSPERT Informasjonsteknologi og informatikk kurs
DATAKORTET MODUL 6: POWERPOINT Informasjonsteknologi og informatikk kurs
DATAKORTET MODUL 7: INTERNETT OG E-POST Informasjonsteknologi og informatikk kurs
DATAKUNST Informasjonsteknologi og informatikk 2-årig master
DATAKURS FOR NYBEGYNNERE Informasjonsteknologi og informatikk kurs
DATALOGI Informasjonsteknologi og informatikk Bachelor
DATALOGI Informasjonsteknologi og informatikk 2-årig master
DATAMASKINTEKNIKK - 5 SP Informasjonsteknologi og informatikk kurs
DATANALYSE Informasjonsteknologi og informatikk 2-årig master
DATANETTVERK Informasjonsteknologi og informatikk Bachelor
DATANETTVERK Informasjonsteknologi og informatikk 2-årig master
DATANETTVERK OG SIKKERHET Informasjonsteknologi og informatikk Bachelor
DATANETTVERK OG WEBDESIGN Informasjonsteknologi og informatikk Bachelor
DATANETTVERKSLEDELSE OG DESIGN Informasjonsteknologi og informatikk Bachelor
DATASIKKERHET Informasjonsteknologi og informatikk Bachelor
DATASIKKERHET - 5 SP Informasjonsteknologi og informatikk kurs
DATASPILL Informasjonsteknologi og informatikk Bachelor
DATASPILL (INDIE) Informasjonsteknologi og informatikk Bachelor
DATASPILL (PROGRAMVAREUTVIKLING) Informasjonsteknologi og informatikk Bachelor
DATASPILL OG UNDERHOLDNING Informasjonsteknologi og informatikk 2-årig master
DATASPILLDESIGN Informasjonsteknologi og informatikk 2-årig master
DATASPILLKUNST Informasjonsteknologi og informatikk 2-årig master
DATASPILLKUNST OG DESIGN Informasjonsteknologi og informatikk 2-årig master
DATASPILLTEKNOLOGI Informasjonsteknologi og informatikk Bachelor
DATASPILLTEKNOLOGI Informasjonsteknologi og informatikk 2-årig master
DATASPILLUTVIKLING Informasjonsteknologi og informatikk Bachelor
DATASPILLUTVIKLING (DATABEHANDLING) Informasjonsteknologi og informatikk 2-årig master
DATASYSTEMER Informasjonsteknologi og informatikk Bachelor
DATASYSTEMER OG NETTVERK Informasjonsteknologi og informatikk Bachelor
DATATEKNIKK Informasjonsteknologi og informatikk Bachelor
DATATEKNOLOGI Informasjonsteknologi og informatikk Bachelor
DATATEKNOLOGI Informasjonsteknologi og informatikk 2-årig master
DATATEKNOLOGI - FORSKNING Informasjonsteknologi og informatikk 2-årig master
DATATEKNOLOGI MED INTERNASJONAL BUSINESS Informasjonsteknologi og informatikk 2-årig master
DATAVISJON Informasjonsteknologi og informatikk 2-årig master
DATAVITENSKAP Informasjonsteknologi og informatikk Bachelor
DATAVITENSKAP Informasjonsteknologi og informatikk 2-årig master
DATAVITENSKAP Informasjonsteknologi og informatikk kandidat
DATAVITENSKAP (KUNSTIG INTELLIGENS) Informasjonsteknologi og informatikk Bachelor
DATAVITENSKAP OG ANALYSE Informasjonsteknologi og informatikk Bachelor
DATAVITENSKAP OG APPLIKASJONER Informasjonsteknologi og informatikk 2-årig master
DATAVITENSKAP OG DATAINGENIØR Informasjonsteknologi og informatikk Bachelor
DATAVITENSKAP OG MATEMATIKK Informasjonsteknologi og informatikk Bachelor
DATAVITENSKAP OG PROGRAMVARETEKNOLOGI Informasjonsteknologi og informatikk Bachelor
DESIGN - DATABEHANDLING Informasjonsteknologi og informatikk Bachelor
DIGITAL DESIGN Informasjonsteknologi og informatikk Bachelor
DIGITAL DESIGN Informasjonsteknologi og informatikk 2-årig master
DIGITAL ETTERFORSKNING Informasjonsteknologi og informatikk Bachelor
DIGITAL FOTOGRAFERIN - 5 SP Informasjonsteknologi og informatikk kurs
DIGITAL INNHOLDSPRODUKSJON Informasjonsteknologi og informatikk Folkehøgskoleutdanning
DIGITAL KRIMINALTEKNIKK Informasjonsteknologi og informatikk 2-årig master
DIGITAL MARKEDSFØRING Informasjonsteknologi og informatikk Bachelor
DIGITAL MEDIA - DESIGN, PRODUKSJON OG UTVIKLING Informasjonsteknologi og informatikk Bachelor
DIGITALE EFFEKTER Informasjonsteknologi og informatikk 2-årig master
DIGITALE SPILL Informasjonsteknologi og informatikk Bachelor
DRIFT AV DATASYSTEMER Informasjonsteknologi og informatikk Bachelor
DRIFT AV LOKALNETTVERK - 5 SP Informasjonsteknologi og informatikk kurs
DRIFT AV MS EXCHANGE OG MS SQL SERVER - 5 SP Informasjonsteknologi og informatikk kurs
E-BUSINESS Informasjonsteknologi og informatikk Bachelor
ELEKTRONIKK OG DATATEKNOLOGI Informasjonsteknologi og informatikk Bachelor
ELEKTRONIKK OG DATATEKNOLOGI Informasjonsteknologi og informatikk 2-årig master
ELEKTRONIKK OG DATAVITENSKAP Informasjonsteknologi og informatikk 2-årig master
EMBEDDED COMPUTING SYSTEMS Informasjonsteknologi og informatikk 2-årig master
ETISK HACKING OG NETTVERKSSIKKERHET Informasjonsteknologi og informatikk Bachelor
ETTERRETNINGSSYSTEMER Informasjonsteknologi og informatikk 2-årig master
FACEBOOK- ANNONSER Informasjonsteknologi og informatikk kurs
FACEBOOK OG ANDRE SOSIALE MEDIER Informasjonsteknologi og informatikk kurs
FACEBOOK- REMARKETING Informasjonsteknologi og informatikk kurs
FACEBOOKMARKEDSFØRING Informasjonsteknologi og informatikk kurs
FARGER I INFORMATIKK OG MEDIETEKNIKK Informasjonsteknologi og informatikk 2-årig master
FORRETNINGSINFORMASJONSTEKNOLOGI Informasjonsteknologi og informatikk Bachelor
FORVALTNINGSINFORMATIKK Informasjonsteknologi og informatikk 2-årig master
FRONTEND- OG MOBILUTVIKLING Informasjonsteknologi og informatikk Bachelor
GAME ART & DESIGN Informasjonsteknologi og informatikk Folkehøgskoleutdanning
GEOGRAFISKE INFORMASJONSSYSTEMER Informasjonsteknologi og informatikk årsstudium
GLOBAL IT-ENTREPRENØRSKAP Informasjonsteknologi og informatikk 2-årig master
GRAFISK DESIGN FOR WEB OG MOBILENHETER Informasjonsteknologi og informatikk Bachelor
GRAFISK DESIGN START Informasjonsteknologi og informatikk kurs
GRAFISK DESIGN STEG 1 Informasjonsteknologi og informatikk kurs
HTML5 - 5 SP Informasjonsteknologi og informatikk kurs
IKT Informasjonsteknologi og informatikk årsstudium
IKT-BASERT SAMHANDLING Informasjonsteknologi og informatikk 2-årig master
IKT-SERVICEFAG Informasjonsteknologi og informatikk vgs-2
IKT-SERVICEFAG, YRKES- OG STUDIEKOMPETANSE, 4-ÅRIG Informasjonsteknologi og informatikk vgs-2
INDUSTRIAL INTERNET Informasjonsteknologi og informatikk videre- og etterutdanning
INFORMASJON OG KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI (KONVERTERING) Informasjonsteknologi og informatikk 2-årig master
INFORMASJONS- OG GRENSESNITTSDESIGN Informasjonsteknologi og informatikk Bachelor
INFORMASJONS- OG KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI Informasjonsteknologi og informatikk Bachelor
INFORMASJONSBEHANDLING Informasjonsteknologi og informatikk årsstudium
INFORMASJONSBEHANDLING Informasjonsteknologi og informatikk Bachelor
INFORMASJONSLOGISTIKK Informasjonsteknologi og informatikk Bachelor
INFORMASJONSLOGISTIKK Informasjonsteknologi og informatikk 2-årig master
INFORMASJONSSIKKERHET Informasjonsteknologi og informatikk Bachelor
INFORMASJONSSIKKERHET Informasjonsteknologi og informatikk 2-årig master
INFORMASJONSSIKKERHET OG DIGITAL KRIMINALTEKNIKK Informasjonsteknologi og informatikk 2-årig master
INFORMASJONSSIKKERHET OG PRODUKTFORVALTNING - 15 SP Informasjonsteknologi og informatikk kurs
INFORMASJONSSYSTEMER Informasjonsteknologi og informatikk 2-årig master
INFORMASJONSSYSTEMER Informasjonsteknologi og informatikk årsstudium
INFORMASJONSSYSTEMER Informasjonsteknologi og informatikk Bachelor
INFORMASJONSSYSTEMER (E-HANDEL) Informasjonsteknologi og informatikk 2-årig master
INFORMASJONSSYSTEMER (INTERNETTFORETAK) Informasjonsteknologi og informatikk Bachelor
INFORMASJONSSYSTEMER (LEDELSE) Informasjonsteknologi og informatikk Bachelor
INFORMASJONSSYSTEMER OG BEDRIFTANALYSER Informasjonsteknologi og informatikk Bachelor
INFORMASJONSSYSTEMER OG BEDRIFTSLEDELSE Informasjonsteknologi og informatikk Bachelor
INFORMASJONSSYSTEMER OG DATALEDELSE Informasjonsteknologi og informatikk 2-årig master
INFORMASJONSSYSTEMER OG LEDELSE OG INNOVASJON Informasjonsteknologi og informatikk Bachelor
INFORMASJONSSYSTEMLEDELSE Informasjonsteknologi og informatikk 2-årig master
INFORMASJONSSYSTEMLEDELSE OG INNOVASJON Informasjonsteknologi og informatikk 2-årig master
INFORMASJONSTEKNOLOGI Informasjonsteknologi og informatikk årsstudium
INFORMASJONSTEKNOLOGI Informasjonsteknologi og informatikk Bachelor
INFORMASJONSTEKNOLOGI Informasjonsteknologi og informatikk 2-årig master
INFORMASJONSTEKNOLOGI - IT, KOMMUNIKASJON OG ORGANISASJON Informasjonsteknologi og informatikk 2-årig master
INFORMASJONSTEKNOLOGI - SPILL OG GRAFISK PROGRAMMERING Informasjonsteknologi og informatikk Bachelor
INFORMASJONSTEKNOLOGI - WEB OG SKYDATABEHANDLING Informasjonsteknologi og informatikk Bachelor
INFORMASJONSTEKNOLOGI - WEB OG SKYDATABEHANDLING Informasjonsteknologi og informatikk 2-årig master
INFORMASJONSTEKNOLOGI (PROGRAMVARESYSTEMER) Informasjonsteknologi og informatikk 2-årig master
INFORMASJONSTEKNOLOGI 1 Informasjonsteknologi og informatikk vgs-privatist
INFORMASJONSTEKNOLOGI 2 Informasjonsteknologi og informatikk vgs-privatist
INFORMASJONSTEKNOLOGI I ORGANISASJONER Informasjonsteknologi og informatikk Bachelor
INFORMASJONSTEKNOLOGI INNEN BUSINESS Informasjonsteknologi og informatikk Bachelor
INFORMASJONSTEKNOLOGI INNEN BUSINESS Informasjonsteknologi og informatikk 2-årig master
INFORMASJONSTEKNOLOGI OG INTERNASJONAL BUSINESS Informasjonsteknologi og informatikk 2-årig master
INFORMASJONSVITENSKAP Informasjonsteknologi og informatikk Bachelor
INFORMASJONSVITENSKAP Informasjonsteknologi og informatikk 2-årig master
INFORMATIKK Informasjonsteknologi og informatikk 2-årig master
INFORMATIKK Informasjonsteknologi og informatikk årsstudium
INFORMATIKK Informasjonsteknologi og informatikk Bachelor
INFORMATIKK - DESIGN OG UTVIKLING AV IT-SYSTEMER Informasjonsteknologi og informatikk Bachelor
INFORMATIKK - PROGRAMUTVIKLING Informasjonsteknologi og informatikk 2-årig master
INFORMATIKK (KONVERTERING) Informasjonsteknologi og informatikk 2-årig master
INFORMATIKK OG INFORMASJONSTEKNOLOGI Informasjonsteknologi og informatikk Bachelor
INFORMATIKK OG TEKNOLOGI Informasjonsteknologi og informatikk Bachelor
INFORMATIKK: DESIGN, BRUK, INTERAKSJON Informasjonsteknologi og informatikk Bachelor
INFORMATIKK: DESIGN, BRUK, INTERAKSJON Informasjonsteknologi og informatikk 2-årig master
INFORMATIKK: NANOELEKTRONIKK OG ROBOTIKK Informasjonsteknologi og informatikk Bachelor
INFORMATIKK: NANOELEKTRONIKK OG ROBOTIKK Informasjonsteknologi og informatikk 2-årig master
INFORMATIKK: PROGRAMMERING OG NETTVERK Informasjonsteknologi og informatikk Bachelor
INFORMATIKK: PROGRAMMERING OG NETTVERK Informasjonsteknologi og informatikk 2-årig master
INFORMATIKK: SPRÅK OG KOMMUNIKASJON Informasjonsteknologi og informatikk Bachelor
INFORMATIKK: SPRÅK OG KOMMUNIKASJON Informasjonsteknologi og informatikk 2-årig master
INFORMATIKK: TEKNISKE OG NATURVITENSKAPELIGE ANVENDELSER Informasjonsteknologi og informatikk 2-årig master
INFORMATION SYSTEMS - DIGITAL BUSINESS SYSTEMS Informasjonsteknologi og informatikk 2-årig master
INFORMATION SYSTEMS - MANAGEMENT & INNOVATION Informasjonsteknologi og informatikk 2-årig master
INGENIØR - DATASYSTEMER Informasjonsteknologi og informatikk Bachelor
INGENIØR - DATASYSTEMER Informasjonsteknologi og informatikk 2-årig master
INGENIØR - DATASYSTEMER OG PROGRAMVARER Informasjonsteknologi og informatikk Bachelor
INGENIØR - DATATEKNIKK Informasjonsteknologi og informatikk Bachelor
INGENIØR - DATATEKNIKK Y-VEIEN Informasjonsteknologi og informatikk Bachelor
INGENIØR - INTERNETT Informasjonsteknologi og informatikk 2-årig master
INGENIØR - PROGRAMVARE Informasjonsteknologi og informatikk 2-årig master
INNEBYGDE SYSTEMER (DATAVISJON) Informasjonsteknologi og informatikk 2-årig master
INNEBYGDE SYSTEMER MED LEDELSE Informasjonsteknologi og informatikk 2-årig master
INSTAGRAM FOR BEDRIFTER Informasjonsteknologi og informatikk kurs
INTEGRERING AV SMARTE SYSTEMER (ERASMUS MUNDUS) Informasjonsteknologi og informatikk 2-årig master
INTELLIGENT DATABEHANDLING Informasjonsteknologi og informatikk Bachelor
INTELLIGENTE SYSTEMER Informasjonsteknologi og informatikk Bachelor
INTELLIGENTE SYSTEMER Informasjonsteknologi og informatikk 2-årig master
INTERAKSJONSDESIGN Informasjonsteknologi og informatikk 2-årig master
INTERAKSJONSDESIGN - 30 SP Informasjonsteknologi og informatikk andre grader/kurs
INTERAKTIVE TEKNOLOGIER OG SPILLDESIGN Informasjonsteknologi og informatikk 2-årig master
INTERAKTIVITET OG SPILL Informasjonsteknologi og informatikk Bachelor
INTERAKTIVT DESIGN Informasjonsteknologi og informatikk Bachelor
INTERNETTKOMMUNIKASJON OG CYBERSIKKERHET Informasjonsteknologi og informatikk 2-årig master
INTERNETTSYSTEMER Informasjonsteknologi og informatikk Bachelor
IT Informasjonsteknologi og informatikk kurs
IT DRIFT OG SUPPORTTEKNIKK Informasjonsteknologi og informatikk fagskoleutdanning
IT FOR KREATIVE INDUSTRIER Informasjonsteknologi og informatikk Bachelor
IT OG INFORMASJONSSYSTEMER Informasjonsteknologi og informatikk årsstudium
IT OG INFORMASJONSSYSTEMER Informasjonsteknologi og informatikk Bachelor
IT OG STRATEGISK INNOVASJON Informasjonsteknologi og informatikk 2-årig master
IT PRODUKTUTVIKLING Informasjonsteknologi og informatikk 2-årig master
IT-DIDAKTISK DESIGN Informasjonsteknologi og informatikk 2-årig master
IT-DRIFT OG INFORMASJONSSIKKERHET Informasjonsteknologi og informatikk Bachelor
IT-DRIFT OG INFRASTRUKTUR Informasjonsteknologi og informatikk fagskoleutdanning
ITIL V3 - 5 SP Informasjonsteknologi og informatikk kurs
IT-INTRODUKSJON - 5 SP Informasjonsteknologi og informatikk kurs
IT-LEDELSE Informasjonsteknologi og informatikk 2-årig master
IT-NETTVERK OG ELEKTRONIKK Informasjonsteknologi og informatikk kandidat
IT-STRATEGI I ORGANISASJONER - 5 SP Informasjonsteknologi og informatikk kurs
IT-STØTTET BEDRIFTSUTVIKLING Informasjonsteknologi og informatikk Bachelor
IT-SYSTEMER Informasjonsteknologi og informatikk Bachelor
IT-SYSTEMER ADMINISTRASJON OG LEDELSE Informasjonsteknologi og informatikk 2-årig master
IT-TEKNOLOGI Informasjonsteknologi og informatikk kandidat
KOGNITIV VITENSKAP Informasjonsteknologi og informatikk Bachelor
KOMMUNIKASJONSSYSTEMER Informasjonsteknologi og informatikk 2-årig master
KONTORFAG MED IT Informasjonsteknologi og informatikk fagskoleutdanning
KREATIV DATABEHANDLING Informasjonsteknologi og informatikk Bachelor
KUNNSKAPSOPPDAGELSE OG DATAANALYSE Informasjonsteknologi og informatikk 2-årig master
KUNSTIG INTELLIGENS Informasjonsteknologi og informatikk 2-årig master
LEDELSE INNEN DATASYSTEMER Informasjonsteknologi og informatikk 2-årig master
LEDELSE INNEN INFORMASJONSSYTEMER Informasjonsteknologi og informatikk Bachelor
LINUX SYSTEMDRIFT - 5 SP Informasjonsteknologi og informatikk kurs
MARKEDSFØRING I SOSIALE MEDIER Informasjonsteknologi og informatikk kurs
MASKINLÆRE, DATADRIFT OG DATABEHANDLING MED HØY YTELSE Informasjonsteknologi og informatikk 2-årig master
MOBIL APPLIKASJON-UTVIKLING Informasjonsteknologi og informatikk Bachelor
MOBIL OG HØYHASTIGHETS TELEKOMMUNIKASJONSNETT Informasjonsteknologi og informatikk 2-årig master
MOBIL OG TRÅDLØS KOMMUNIKASJON Informasjonsteknologi og informatikk 2-årig master
MULTIMEDIA DATABEHANDLING Informasjonsteknologi og informatikk Bachelor
MULTIMEDIETEKNOLOGI OG -DESIGN Informasjonsteknologi og informatikk Bachelor
NETTBRETT / LESEBRETT / IPAD FOR NYBEGYNNERE Informasjonsteknologi og informatikk kurs
NETTVERK OG DATAKOMMUNIKASJON Informasjonsteknologi og informatikk 2-årig master
NETTVERK OG INFORMASJONSSIKKERHET MED LEDELSE Informasjonsteknologi og informatikk 2-årig master
NETTVERK OG INFORMASJONSSIKKHET Informasjonsteknologi og informatikk 2-årig master
NETTVERK OG IT-SIKKERHET Informasjonsteknologi og informatikk fagskoleutdanning
NETTVERK OG SIKKERHET Informasjonsteknologi og informatikk Bachelor
NETTVERKS- OG SYSTEMADMINISTRASJON Informasjonsteknologi og informatikk fagskoleutdanning
NETTVERKSADMINISTRATOR Informasjonsteknologi og informatikk fagskoleutdanning
NETTVERKSSIKKERHET - 5 SP Informasjonsteknologi og informatikk kurs
NETTVERKSSIKKERHETSLEDELSE Informasjonsteknologi og informatikk Bachelor
NETTVERKSTEKNOLOGI Informasjonsteknologi og informatikk 2-årig master
NETTVERKSTEKNOLOGI - 5 SP Informasjonsteknologi og informatikk kurs
NETTVITENSKAP Informasjonsteknologi og informatikk Bachelor
OBJEKTORIENTERT PROGRAMMERING MED SYSTEMARBEID - 10 SP Informasjonsteknologi og informatikk kurs
OFFICE-PAKKEN OG SKYTJENESTER Informasjonsteknologi og informatikk kurs
OPERATIVSYSTEMER - 5 SP Informasjonsteknologi og informatikk kurs
OPERATIVSYSTEMER OG TJENESTEDRIFT - 10 SP Informasjonsteknologi og informatikk kurs
POWERSHELL I PRAKTISK SCRIPTING - 5 SP Informasjonsteknologi og informatikk kurs
PRAKTISK LINUX - 5 SP Informasjonsteknologi og informatikk kurs
PROGRAMMERING Informasjonsteknologi og informatikk Bachelor
PROGRAMMERING Informasjonsteknologi og informatikk 2-årig master
PROGRAMMERING Informasjonsteknologi og informatikk Folkehøgskoleutdanning
PROGRAMMERING Informasjonsteknologi og informatikk kurs
PROGRAMMERING 1 - 10 SP Informasjonsteknologi og informatikk kurs
PROGRAMMERING FOR MOBIL - 10 SP Informasjonsteknologi og informatikk kurs
PROGRAMMERING I C++ - 5 SP Informasjonsteknologi og informatikk kurs
PROGRAMMERING I JAVA - 5 SP Informasjonsteknologi og informatikk kurs
PROGRAMMERING I VISUAL BASIC - 5 SP Informasjonsteknologi og informatikk kurs
PROGRAMVAREINGENIØR Informasjonsteknologi og informatikk Bachelor
PROGRAMVAREINGENIØR Informasjonsteknologi og informatikk 2-årig master
PROGRAMVAREINGENIØR MED LEDELSE Informasjonsteknologi og informatikk 2-årig master
PROGRAMVARESYSTEMER OG INTERNETTEKNOLOGI Informasjonsteknologi og informatikk 2-årig master
PROGRAMVARETEKNOLOGI Informasjonsteknologi og informatikk Bachelor
PROGRAMVARETEKNOLOGI Informasjonsteknologi og informatikk 2-årig master
PROGRAMVAREUTVIKLING Informasjonsteknologi og informatikk 2-årig master
PROGRAMVAREUTVIKLING Informasjonsteknologi og informatikk Bachelor
PROGRAMVAREUTVIKLING FOR ANIMASJON, SPILL OG EFFEKTER Informasjonsteknologi og informatikk Bachelor
PROGRAMVAREUTVIKLING FOR BEDRIFTER Informasjonsteknologi og informatikk Bachelor
PROGRAMVAREUTVIKLING OG PROGRAMMERING Informasjonsteknologi og informatikk Bachelor
PROGRAMVAREUTVIKLING OG PROGRAMMERING Informasjonsteknologi og informatikk 2-årig master
PYTHON FOR PROGRAMMERS - 5 SP Informasjonsteknologi og informatikk kurs
SERVICEORIENTERT DATABEHANDLING Informasjonsteknologi og informatikk 2-årig master
SHAREPOINT - 5 SP Informasjonsteknologi og informatikk kurs
SIMULERING OG VISUALISERING Informasjonsteknologi og informatikk 2-årig master
SMART GRID BEHOVSBEHANDLING Informasjonsteknologi og informatikk 2-årig master
SMARTSYSTEM INTEGRERING Informasjonsteknologi og informatikk 2-årig master
SOFTWAREINGENIØR Informasjonsteknologi og informatikk Bachelor
SOFTWAREINGENIØR Informasjonsteknologi og informatikk 2-årig master
SOSIAL DATABEHANDLING Informasjonsteknologi og informatikk Bachelor
SOSIALE MEDIER - 5 SP Informasjonsteknologi og informatikk kurs
SOSIALE MEDIER I ORGANISASJONEN: ENTERPRISE 2.0- 5 SP Informasjonsteknologi og informatikk kurs
SPESIALEFFEKTER Informasjonsteknologi og informatikk Bachelor
SPILL OG OPPLEVELSESTEKNOLOGI Informasjonsteknologi og informatikk årsstudium
SPILL- OG OPPLEVELSESTEKNOLOGI Informasjonsteknologi og informatikk Bachelor
SPILLDESIGN Informasjonsteknologi og informatikk Bachelor
SPILLDESIGN Informasjonsteknologi og informatikk Folkehøgskoleutdanning
SPILLDESIGN Informasjonsteknologi og informatikk 2-årig master
SPILLDESIGN OG KUNST Informasjonsteknologi og informatikk Bachelor
SPILLDESIGN OG UTVIKLING Informasjonsteknologi og informatikk Bachelor
SPILLKUNST OG UTVIKLING Informasjonsteknologi og informatikk Bachelor
SPILLPROGRAMMERING Informasjonsteknologi og informatikk Bachelor
SPILLPROGRAMMERING OG UTVIKLING Informasjonsteknologi og informatikk Bachelor
SPILLTEKNOLOGI Informasjonsteknologi og informatikk Bachelor
SPILLTEKNOLOGI OG SIMULERING Informasjonsteknologi og informatikk Bachelor
SPILLUTVIKLING Informasjonsteknologi og informatikk Bachelor
SPILLUTVIKLING Informasjonsteknologi og informatikk Folkehøgskoleutdanning
SPILLUTVIKLING (DESIGN) Informasjonsteknologi og informatikk 2-årig master
SPILLUTVIKLING (PROGRAMMERING) Informasjonsteknologi og informatikk 2-årig master
STORDATA OG DIGITAL FREMTID Informasjonsteknologi og informatikk 2-årig master
STORDATA OG KVANTITATIVE METODER Informasjonsteknologi og informatikk 2-årig master
STORDATANALYSE - 15 SP Informasjonsteknologi og informatikk kurs
STORT IT-PROSJEKT I DRIFT AV DATASYSTEMER - 20 SP Informasjonsteknologi og informatikk kurs
STORT IT-PROSJEKT I INFORMASJONSBEHANDLING - 20 SP Informasjonsteknologi og informatikk kurs
STRATEGISK INTELLIGENS Informasjonsteknologi og informatikk 2-årig master
STREAMTEAM Informasjonsteknologi og informatikk Folkehøgskoleutdanning
SYSTEM CENTER CONFIGURATION MANAGER - 5 SP Informasjonsteknologi og informatikk kurs
SYSTEM CENTER OPERATION MANAGER - 5 SP Informasjonsteknologi og informatikk kurs
SYSTEM OG NETTVERKSADMINISTRATOR Informasjonsteknologi og informatikk fagskoleutdanning
SYSTEMADMINISTRASJON Informasjonsteknologi og informatikk 2-årig master
SYSTEMADMINISTRASJON OG LEDELSE Informasjonsteknologi og informatikk 2-årig master
SYSTEMS MANAGEMENT Informasjonsteknologi og informatikk Bachelor
SYSTEMUTVIKLING - 10 SP Informasjonsteknologi og informatikk kurs
TILSYN OG FORVALTNING Informasjonsteknologi og informatikk Bachelor
TWITTER - ANNONSER Informasjonsteknologi og informatikk kurs
UNIVERSIELL UTFORMING AV IKT Informasjonsteknologi og informatikk 2-årig master
VIDEREGÅENDE PROGRAMMERING I JAVA - 5 SP Informasjonsteknologi og informatikk kurs
VIDEREUTDANNING I DATATEKNIKK Informasjonsteknologi og informatikk årsstudium
VIRTUELLE TJENERE - 5 SP Informasjonsteknologi og informatikk kurs
VITENSKAPELIG DATABEHANDLING Informasjonsteknologi og informatikk 2-årig master
WEBDESIGN Informasjonsteknologi og informatikk årsstudium
WEBDESIGN Informasjonsteknologi og informatikk Bachelor
WEBDESIGN Informasjonsteknologi og informatikk 2-årig master
WEBDESIGN - 5 SP Informasjonsteknologi og informatikk kurs
WEBDESIGN OG PRODUKSJON Informasjonsteknologi og informatikk Bachelor
WEBDESIGN OG UTVIKLING Informasjonsteknologi og informatikk Bachelor
WEBPROGRAMMERING I PHP - 5 SP Informasjonsteknologi og informatikk kurs
WEBPROGRAMMERING MED PYTHON - 5 SP Informasjonsteknologi og informatikk kurs
WEBTEKNOLOGI Informasjonsteknologi og informatikk Bachelor
WEBTEKNOLOGI Informasjonsteknologi og informatikk 2-årig master
WEBUTVIKLING Informasjonsteknologi og informatikk Bachelor
WEBUTVIKLING - 30 SP Informasjonsteknologi og informatikk andre grader/kurs
WEBUTVIKLING 1 - 5 SP Informasjonsteknologi og informatikk kurs
WEBUTVIKLING 2 - 5 SP Informasjonsteknologi og informatikk kurs
WINDOWS SERVER FOR SYSTEMANSVARLIGE - 5 SP Informasjonsteknologi og informatikk kurs
WORDPRESS Informasjonsteknologi og informatikk kurs
WORDPRESS & INNHOLDSMARKEDSFØRING Informasjonsteknologi og informatikk kurs
WORDPRESS PUBLISERINGSVERKTØY Informasjonsteknologi og informatikk kurs
WORDPRESS VIDEREGÅENDE Informasjonsteknologi og informatikk kurs
XML-TEKNOLOGI - 5 SP Informasjonsteknologi og informatikk kurs

Viser 288 skoler som tilbyr studier innen Informasjonsteknologi og informatikk

Universitet
American College of Norway
Ta førsteåret av en amerikansk bachelorgrad i Norge med støtte fra Lånekassen! Studiet kvalifiserer til videre studier i USA.
Universitet
Anglia Ruskin University - Cambridge og Chelmsford
ARU er et av Storbritannias største universiteter, med et solid akademisk utvalg, i Englands kanskje varmeste studentby. 39,400 studenter fra 177 land får kvalifikasjoner hos oss i fire verdensdeler.
Universitet
Ara Institute of Canterbury
Din suksess er vår prioritet, og vi tror grunnlaget for suksess er avhengig av en personlig tilnærming til læring med lett tilgang til imponerende ressurser, og vekt på praktisk anvendelse av studiene dine. Som CPIT-student vil du bli undervist av fagfolk og dra nytte av et høyt stab-student forhold. Våre forelesere og veiledere er valgt etter kompetanse på sitt felt og for å dele sine kunnskaper, ferdigheter og tilkoblinger til bransjen for å sikre at du er jobbklar fra dag én.
Universitet
Barcelona Graduate School of Economics
Barcelona GSE sine masterprogram kombineres med både teoretisk og praktisk perspektiv. Denne doble tilnærmingen forbereder studentene for inntreden i konkurransedyktige doktorgradsprogrammer og topp analytiske jobber. (Over 90 % av klassen i 2015 fikk en jobb eller startet en doktorgrad innen tre måneder etter eksamen)
Universitet
Business Academy Aarhus
Business Academy Aarhus utvikler og tilbyr praksisorienterte bachelorprogram Med mer enn 4200 heltidsstudenter, 3400 deltidsstudenter og ca 400 ansatte er vi en av de største businessakademiene i Danmark.
Universitet
California State University - Los Angeles
Studer i hjertet av Californias største by. Siden opprettelsen i 1947 har Cal State LA vært ledende innen å tilby høyere utdanning til over 235 000 studenter, samtidig som vi bidrar til den økonomiske vitalitet i Los Angeles-regionen. De seks høgskolene tilbyr nasjonalt anerkjente master- og bachelorprogrammer i naturfag, kunst, humaniora, business, teknologi, strafferett, helse og undervisning.
Universitet
California State University - Monterey Bay
CSUMB er unik ved at den ble etablert i 1994 med i dag kun 6000 studenter. Skolen ligger sentralt ved kysten i California, bare noen minutter fra stranda utenfor den kjente byen Monterey. Universitetet er en del av California State University, som er et av de største i USA. Klassestørrelsene er små og uformelle, universitetet har gode bånd til næringslivet, og undervisningen er tett på studentene og interaktiv.
Universitet
Canterbury Christ Church University
Vi har en lidenskapelig tro på at høyere utdanning har kraften til å berike og forvandle liv. Andelen av studenter som får jobb etter endt utdanning er blant de beste i Storbritannia, og vårt forskningsmiljø har et internasjonalt renommé. Vi tilbyr et stort utvalg av studier.
Universitet
Concordia College - Moorhead
Skolen med beste støtteordning for norske studenter i USA? ALLE norske studenter får HELE 15.500 dollar i pengestøtte HVERT år de studerer hos Concordia. Dette er en privat høgskole med ca. 2,500 studenter fra over 34 delstater i USA og 33 forskjellige land. En lærerstab på 174 heltidsansatte professorer, inkludert NASA og NSF-forskere, samt prisvinnere innen komposisjon og fagliterære verk, ønsker deg velkommen.
Universitet
Coventry University - London og Coventry
Kvalitetsundervisning rettet mot arbeidslivet, sterk tilknytning til næringslivet og en innovativ og dynamisk tilnærming til læring er bare noen av fordelene med å studere ved Coventry University. Med et bredt spekter av kurs spredd over to campus, nærmere bestemt i Coventry og London, er Coventry University det første skrittet mot din framtidige karriere.
Universitet
Dania Academy, University of Applied Sciences
Dania Academy, University of Applied Sciences er en av ni regionale akademier for høyere utdanning i Danmark, og har studiesteder i åtte forskjellige danske byer - Viborg, Randers, Grenaa, Hadsten, Hobro, Horsens, Skive og Silkeborg.
Universitet
De Montfort University, Leicester
De Montfort er et levende, flerkulturelt knutepunkt for læring, kreativitet og innovasjon som aldri overgir seg til konvensjonen.
Universitet
Deakin University, Melbourne
Deakin University er et førsteklasses reisemål for potensielle studenter fra Norge. Blandt 17 000 universiteter i hele verden er vi stolte av å være blandt topp 3 prosent. Ved å tilby enestående bachelor-, master- og utvekslingsprogrammer, leverer Deakin praktisk læring og forbereder studenter til en vellykket karriere.
Universitet
Eötvös Loránd University - Budapest
Målet til ELTE er å bevare og berike nasjonal og universell kultur, å dyrke vitenskap og å formidle faglig kunnskap, samt å forme og tilfredsstille det reelle, langsiktige behovet til ungarsk samfunn og menneskelighet. ELTE har som mål å utdanne intellektuelle med up-to-date kunnskap og allsidig kultur
Universitet
Falmouth University
Velger du Falmouth, velger du samtidig det beste universitetet for kunststudier i Storbritannia (The Sunday Times Good University Guide 2016), hvor fokuset fra dag én er å forberede deg til din karriere.
Universitet
Goldsmiths, University of London
Goldsmiths er en del av det verdensberømte University of London, og har et internasjonalt rykte for faglig dyktighet i sine undervisnings-og forskningsområder, særlig i kreative, kognitive, kulturelle og sosiale fag.
Høgskole
Høgskolen i Innlandet- Hamar
Campus Hamar har 2 308 studenter og 180 ansatte. Studiestedet har lærerutdanninger og naturvitenskap som overordnet studie- og forskningsprofil. I tillegg finner du også studier innenfor musikk-, kultur-, spill- og designfag ved denne campusen. Avdelingen tilbyr masterutdanninger og en doktorgradsutdanning i profesjonsrettede lærerutdanningsfag. Hamar er den største byen i innlandet, og det bærer handel, uteliv og kulturtilbud preg av. Campusen ligger sentralt midt i byen. På kveldene treffes studentene på Sebs og Gregers som begge ligger få hundre meter fra campusen.
Høgskole
Høgskolen i Molde
Høgskolen i Molde skal være en møteplass for kunnskapsbygging, og tilbyr spennende studier innen helse- og sosialfag, informatikk, logistikk, Jus og samfunnsfag, idrett og økonomi.
Høgskole
Høgskolen i Østfold - Halden
Vi tilbyr høgskolestudier innen ingeniør, data, språk, økonomi, scenekunst, samfunnsfag, helse- og sosialfag og lærerutdanning. Studer i Halden eller i Fredrikstad.
Høgskole
Høgskulen på Vestlandet - Bergen
Høgskolen i Bergen har som ambisjon å byggja tilstrekkeleg kompetanse til å bli eit universitet med forsking, utviklingsarbeid og formidling retta mot yrka vi utdannar for.
Høgskole
Høyskolen Kristiania Nettstudier
Som nettstudent hos Høyskolen Kristiania får du mange fordeler. Blant annet har du muligheten til å studere hvor og når du vil, benytte deg av vårt karrieresenter, få personlig oppfølging av våre dyktige veiledere m.m.
Universitet
James Cook University
Et av verdens ledende institusjoner med fokus på tropene, er Australias James Cook University omgitt av de spektakulære økosystemene i regnskogen i Wet Tropics, de tørre savanner, og den berømte Great Barrier Reef. Vår unike beliggenhet gir studenter fra Australia og utland mulighet til å studere i et mangfoldig fysisk miljø til forskjell fra andre universitet i verden.
Universitet
KEA - Copenhagen School of Design and Technology
Med en grad fra KEA får du en praksisorientert høyere utdanning på akademisk nivå, utviklet i nært samarbeid med regionens næringsliv og utdanningsinstitusjoner i Danmark og utlandet. Vi er i konstant dialog med selskap- og næringslivets organisasjoner for å holde utdanningsprogrammene oppdaterte i form og innhold. Dette sikrer at utdanningen møter dagens krav og behov for et dynamisk arbeidsmarked. Du blir derfor godt forberedt ved å velge KEA.
Universitet
Kingston University - London
Kingston University har sine lokaler i Kingston upon Thames, et pulserende område på Themsen i Sør-Vest London, kun 25 minutter fra det sentrale London.
Universitet
Lancaster University
Vi fokuserer på forsking, og 90 % av forskningen ved universitetet ligger i front på verdensbasis. Vi har også et svært godt rykte når det gjelder undervisning. Vi har en stor gruppe utenlandske studenter; nesten 2.500 internasjonale studenter fra mer enn 130 land og tilsatte fra 30 land rundt om i verden. Velkommen til oss!
Høgskole
NKI Nettstudier
Nettstudier er muligheten til å studere det du vil, der du er. Vi gir deg fleksibel utdanning på alle nivåer. Slik at du kommer dit du vil. På din måte.
Universitet
Pacific Lutheran University - Washington
Universitetet er kjent for sitt internasjonale fokus i utdanningen og er rangert som det tiende beste universitetet i USA av New York Times. Studentene blir oppfordret til å bo på campus og nordiske studenter blir gitt stipender hvis de velger dette alternativet.
Universitet
SAE Institute - Singapore
Våre studenter får tilgang til «state-of-the-art»- film og lydutsyr, som gir mulighet for studentene til å få mestring og fremme sine ferdigheter til industristandard ved gjennomføring av sine studier.
Universitet
Southampton Solent University
Southampton Solent University er mer enn bare et universitet - det er en aktiv del av den større verden. Gjennom vårt globale nettverk av industrielle kontakter og en innovativ blanding av spesialisert kunnskap og praktisk erfaring, gir vi våre studenter de verktøyene de trenger for å skape sin egen suksesshistorie.
Universitet
The University of Newcastle, Australia
På Newcastle ser vi den transformative effekten av utdanning. Vårt engasjement for våre 35,500 studenter er at vi hver dag arbeider for å gi best mulig undervisning. Vi vil arbeide sammen med våre studenter og sikre at våre studier gir studentene en god start på deres karrierer og en grad som vil ha stor verdi resten av livet.
Universitet
The University of Sheffield
The University of Sheffield er stolt rangert blandt verdens 100 beste universiteter. Vi er svært globale - vi har idag over 27 000 studenter fra 143 land. En av de beste tingene med Sheffield er at vi tilbyr deg en kombinasjon av faglig dyktighet, samt en fantastisk studenterfaring - vår Studentunion har blitt kåret som den beste i Storbritannia i de siste 8 årene.
Universitet
The University of Sydney
University of Sydney (USYD) er Australias eldste universitet og ett av Australias mest anerkjente universiteter. Tidligere studenter inkluderer både Nobelvinnere, Oscarvinnere, statsministre, administrerende direktører og verdenskjente forskere.
Fagskole
Treider Fagskoler Bergen
Hvis ditt mål er å få en solid og direkte jobbrelevant utdanning for å komme raskt tilbake til arbeidslivet eller i ny jobb, bør du velge Treider Fagskoler. Vi har en lang og positiv historikk å se tilbake på. Våre studier er spisset mot arbeidsmarkeds behov.
Fagskole
Treider Fagskoler Oslo
Hvis ditt mål er å få en solid og direkte jobbrelevant utdanning for å komme raskt tilbake til arbeidslivet eller i ny jobb, bør du velge Treider Fagskoler. Vi har en lang og positiv historikk å se tilbake på. Våre studier er spisset mot arbeidsmarkeds behov.
Universitet
University of Bristol
The University of Bristol er en av de mest populære og suksessrike universitetene i Storbritannia, rangert innen de 10 beste universitetene i Storbritannia i QS World University Rankings. Når du studerer på Bristol, deltar du samtidig i et faglig fellesskap med en internasjonal profil og mange tidligere studenter ved Bristol blir ledere innen deres felt.
Universitet
University of Canberra
Vårt fokus er på å forberede deg på en vellykket og givende karriere. Vi kaller det faglig forberedelse for yrkeskarriere. Og det fungerer. Våre kandidater er konsekvent rangert blant de mest arbeidsføre i Australia.
Universitet
University of Dundee
The University of Dundee er Skottlands University of the Year 2016, og ligger i sentrum av Dundee, vi har godt over 100 land representert i universitetssamfunnet. Vi tilbyr verdensledende bachelor- og mastergrader i en rekke emner, inkludert jus, teknologi, business, medisin og biovitenskap.
Universitet
University of East Anglia
University of East Anglia (UEA) er rangert blant verdens topp 1% beste universiteter, og ligger konsistent på topp 10-listen over universitetene med de mest fornøyde studentene. Nylig fikk UEA også 1. plass i Times Higher Education Student Experience Survey i 2013.
Universitet
University of Exeter
University of Exeter tilbyr en vennlig og kosmopolitisk studenterfaring. Våre tre studiesteder gir et trygt og praktisk læringsmiljø for våre 19,300 studenter fra over 140 forskjellige land.
Universitet
University of Lincoln, Lincoln UK
Midt i hjertet av en av verdens vakreste småbyer ligger The University of Lincoln, et universitet verdt å merke seg i Storbritannia. Universitetet har ca. 16 000 studenter og ligger i byen Lincoln i Lincolnshire i England. Universitetet er av den nyere sorten i Storbritannia, og ble etablert i 1992.
Universitet
University of Melbourne
Som Australias beste rangerte universitet* som er høyt respektert av internasjonale arbeidsgivere, tilbyr University of Melbourne sine studenter en verden av muligheter. Du vil studere sammen med de beste og smarteste studentene i et miljø med fokus på forskningsinnflytelse og relevans, understøttet av en verdensledende fagbase.
Universitet
University of Otago
Otago universitet ble etablert i 1869 som New Zealands første universitet og ledende forskningsinstitusjon. Universitetet tar imot tusenvis av internasjonale studenter hvert år til bachelor-, master- og doktorgradsstudier, men også til ett års «Utenlandsstudium» på campus i byen Dunedin, Australias eneste studentby med ekte campusinnkvartering.
Universitet
University of Reading
University of Reading ble etablert i 1892, og er ledende innen høyere utanning i Storbriannia og internasjonalt. Vi er rangert blant topp 1% beste universitetene i verden. Vi tilbyr mer enn 200 studier innen kunst, humaniora, business, samfunnsfag og naturfag.
Universitet
University of Southampton
Rangert blant topp 1 % av universiteter over hele verden, blir University of Southampton gjenkjent som et globalt senter for utmerket forskning og utdannelser. Southampton er på den utvidede finansieringslisten til Lånekassen og for studieåret 2016-2017 kan studenter tildeles inntil ytterligere 66 552 kroner.
Universitet
University of Technology Sydney
Sydney teknologiske universitet (UTS) tilbyr internasjonal, innovativ og næringslivsrelevant utdanning i hjertet av metropolen Sidney. UTS campus ligger fem minutts gange fra byens sentralstasjon. UTS tilbyr praktisk utdanning med førsteklasses fasiliteteter. Studentene knytter kunnskap inn i en reell kontekst, gjennom større prosjekt, utstrakt gruppearbeid og virkelighetsnære case. Studentene våre blir tilegner seg så mye oppdatert erfaring som mulig, noe som gjør dem attraktive for framtidige arbeidsgivere.
Universitet
University of the Arts London
University of the Arts London spesialiserer seg innen kunst og design, og og har 19.000 studenter fra mer enn 100 land. Du kan velge mellom et vidt spekter av studier hos UAL, inkludert mote, fine art, grafisk design, foto og tekstiler.
Universitet
University of Warwick - Coventry
Studere ved årets universitet 2015? Vi har raskt fått et internasjonalt rykte for å være et univeristet av høy kvalitet, og er konstant ranket blant de ti beste univeristetene i Storbritannia. Vårt rykte tiltrekker seg de beste studentene fra hele verden, med studenter fra over 145 land.
Universitet
VIA University College - Horsens
VIA University College er Danmarks største University College, også kjent internasjonalt som et University of Applied Sciences. Vi har i alt 18.500 studerende hvorav 2.500 er internasjonale studenter fra hele verden.

Bli kjent med 76 studiesteder i Norge og 15 studieland som tilbyr studier innen Informasjonsteknologi og informatikk.

Alta er en kommune i Finnmark fylke. Alta er Finnmarks mest folkerike kommune, og mens de fleste andre kommuner i fylket har fått redusert sitt folketall de senere år, har Alta i etterkrigstiden vært preget av jevn og til dels sterk vekst.
Arendal er en by og en kommune i Aust-Agder fylke, og den er også fylkets administrasjonssenter. Antall innbyggere i kommunen har i 2011 passert 42 600. Kommunen grenser i sørvest mot Grimstad, i nordvest mot Froland, og i nordøst mot Tvedestrand.
Asker er en kommune i Akershus, Akershus Vest. Den er en forstadskommune til Oslo, og en stor del av befolkningen pendler dit. Den ligger i Oslo bispedømme.
Askim er en kommune i Østfold fylke, sør for Øyeren og øst for Glomma som her gjør en bue mot vest.
Bergen er en by og kommune i Hordaland fylke på Norges vestkyst, omgitt av de syv fjell, og ofte kalt Vestlandets hovedstad.
Bodø er en by og kommune, i det tradisjonelle landskapet Salten i Nordland, der byen er fylkets desidert største og administrasjonssenter.
Bærum er en kommune i vestdelen av Akershus fylke, og er Norges femte største kommune etter innbyggertall. Bærum er Akershus' største kommune målt i antall innbyggere, men kun den niende største målt i areal.
Bø er en kommune i Telemark. Den grenser i nord til Notodden, i øst til Sauherad, i sør til Nome, og i vest til Kviteseid og Seljord. Høyeste punkt er Jøronnatten (1275 moh.). Arealet er på 263,11 km² og befolkingstallet ligger på rundt 5 782.
Drammen er en by og kommune i Buskerud. Byen ligger ca. 40 km sydvest for Oslo. Drammen er sentrum i en av de raskest voksende byregionene i Norge.
Eid kommune i Sogn og Fjordane, kommune i Nordfjord Sogn og Fjordane. Kommunen omfatter områdene omkring Eidsfjorden, som er en 13 km lang arm av Nordfjorden.
Fredrikstad er en kommune i Østfold, med 76 932 innbyggere. Den er således Østfold største, Østfold nest største by og Norges sjette største kommune målt i antall innbyggere. Byen Fredrikstad ligge ved Glommas utløp.
Gjøvik er en by og kommune i Oppland, og den mest folkerike bykommunen i region Innlandet. Tettstedet Gjøvik har 19 261 innbyggere.
Gol kommune ligger i Hallingdal og i Buskerud fylke. Administrasjonssenteret Gol er kommunens eneste tettsted med 2624 innbyggere. Her bor 58 % av kommunens befolkning.
Grimstad er en kystkommune i Aust-Agder fylke. Kommunen grenser til Arendal i øst, Froland og Birkenes i nord og Lillesand i vest. Grimstad har 20 957 innbyggere per 1. juli 2011.
Halden er en by og storkommune i Østfold. Halden har med sine mange skoler og lærere vært en viktig utdanningsplass - for Østfold, Norge og nordre Bohuslän i Sverige. Og Halden er den dag i dag hovedbasen for Høgskolen i Østfold.
Hamar er en by og kommune i Hedmark. Den grenser i vest til Ringsaker, i nordøst til Åmot, i øst til Løten, og i sør til Stange.
Haugesund er en by og en kommune i Rogaland på vestkysten av Norge og er en liten kommune, kun 72 km². Tettstedet Haugesund har 44 524 innbyggere og byen fungerer som regionsenter for i overkant av 111 000 mennesker på Haugalandet.
Horten er både en kystby i Vestfold, beliggende mellom Holmestrand i nord og Tønsberg i sør, og en kommune med samme navn. Kommunens areal er ca. 71 km², med ca. 25 000 innbyggere, med hovedtyngden av innbyggerne i gamle Horten by
Hønefoss er en by på Østlandet og ligger i Ringerike kommune i Buskerud fylke. Hønefoss er handels- og servicesentrum for Ringerike, deler av Hadeland og nedre deler av Hallingdal og Valdres.
Kongsberg er en bykommune i Buskerud, kommunen har et areal på 792 km², og har 24 739 innbyggere.
Kongsvinger er en kommune i Hedmark fylke. Kongsvinger ligger i fylkets sørligste del og grenser i nord til Grue, i sør til Eidskog, i vest til Sør-Odal og i øst til Sverige.
Kristiansand er en by og en kommune i Vest-Agder fylke, og er også fylkets administrasjonssenter. Kristiansand er Norges femte største by og hadde 84 476 innbyggere.
Kristiansund, kommune i Møre og Romsdal fylke, ligger på øyer ved utløpet av de store fjordene på Nordmøre.
Kvinnherad, kommune i Sunnhordland, Hordaland fylke. Kommunen faller i tre hovedområder. Størstedelen ligger på østsiden av Hardangerfjorden, på Folgefonnhalvøyas vestre del. Til kommunen hører også Ølve og Hatlestrand på vestsiden av Hardangerfjorden, ytterst på Samnangerhalvøya.
Lillehammer er en kommune sør for Gudbrandsdalen i Oppland, ved nordenden av Mjøsa. Tettstedet Lillehammer har 20 857 innbyggere.
Tettsted og administrasjonssenter i Rana kommune, Nordland, innerst i Ranfjorden. Tettstedet omfatter Grubhei i øst, Selfors, Ytteren og Båsmoen i nord, og Andfiskå/Hauknes i sørvest.
Molde er en by og en kommune i Romsdal i Møre og Romsdal. Molde kommune dekker 362 km² og har 25 686 innbyggere. Selve byen Molde strekker seg som et om lag 10 km langt belte langs nordsiden av Fannefjorden og Moldefjorden, med sentrum rett vest for Moldeelvas utløp.
Moss, kommune i Østfold fylke, ved Oslofjorden, ca. 60 km sør for Oslo. Omfatter Jeløy, fastlandet mellom Vansjø og Mossesundet, samt den store Dillingøy i Vansjø.
Namsos, kommune i Nord-Trøndelag fylke, omfatter områdene på begge sider av utløpet av Namsen. I nord omfatter kommunen også områdene rundt Blikkengfjorden og dens armer, samt øyene Otterøya (139 km2), Hoddøy (10 km2) og en del (23 km2) av Elvalandet.
Kommune i Nordland fylke, omkring innerste del av Ofotfjorden, grenser i nord til Troms fylke, i øst og sør til Sverige, og i vest og sørvest til hhv. Evenes og Ballangen kommuner.
Nesna er en kommune i Nordland fylke, på Helgelandskysten. Nesna består av den ytre del av halvøya mellom Ranfjorden og Sjona, øyene Hugla, Handnesøya, Tomma, og en del småøyer.
Orkdal, kommune i Sør-Trøndelag fylke, sørvest for Trondheim omkring Orkdalsfjorden og de nederste 20 km av Orklas dalføre samt flere mindre sidedaler i vest.
Oslo er i dag studiested for over 60.000 studenter. Du finner byen ofte omtalt som studenthovedstaden, og med Norges største og eldste universitet og godt over 20 høyskoler er byen et naturlig førstevalg for mange norske studenter.
Ringsaker, kommune i Hedmark fylke, omfatter bygdene som ligger vest og nord for Hamar. Ringsaker har størst jordbruksareal av alle landets kommuner, likeledes flest driftsenheter.
Sandefjord, kommune i Vestfold fylke, mellom Tønsbergfjorden i øst, Goksjø i nordvest og Sandefjordsfjorden i sørvest. Mot vest grenser kommunen til Larvik. Bysenteret er innerst i Sandefjordsfjorden.
Sandnes, kommune i Rogaland fylke, ved botnen og på østsiden av Gandsfjorden; bysenteret ligger ved fjordbotnen 14 km sør for Stavanger sentrum.
Sarpsborg, kommune i Østfold fylke, på vestsiden av Glomma ved Sarpsfossen og øst for Fredrikstad.
Ski er en kommune i Follo i Akershus. Kommunen grenser i nord til Oslo, i øst til Enebakk, i sør til Hobøl og i vest til Ås og Oppegård. De sentrale deler av tettstedet Ski fikk sommeren 2004 bystatus.
Skien, kommune i Telemark fylke, nord for Porsgrunn, Bamble og Drangedal, grenser til Nome og Sauherad i vest, til Kongsberg (Buskerud) i nord og til Siljan.
Sogndal, kommune i Sogn og Fjordane, omkring Sogndalsfjorden, en nordgående arm fra Sognefjorden. Kommunen omfatter det aller meste av Kaupangerhalvøya mellom Sogndalsfjorden og Sognefjorden samt Sogndalselvas dalføre nordvestover til Steindalsbreen.
Sortland, kommune i Nordland fylke, i Vesterålen, omkring Sortlandssundet, og omfatter den vestlige delen av Hinnøya (453 km2) og den østlige delen av Langøya (266 km2).
Stavanger er det tredje største byområdet i landet med 235 238 innbyggere. Stavanger er en by og kommune på Nord-Jæren i Rogaland.
Steinkjer, kommune i Nord-Trøndelag fylke, ligger ved nordøstsiden av Beitstadfjorden, en utløper i nordlige del av Trondheimsfjorden og ved utløpene av Steinkjerelva og Figga.
Stjørdal er en kommune i Nord-Trøndelag fylke. Stjørdal ligger øst for Trondheim, innerst i Stjørdalsfjorden, grenser i sør til Sør-Trøndelag fylke.
Stord, kommune i Hordaland fylke, i Sunnhordland, omfatter den sørøstlige halvparten (ca. 127 km2) av øya Stord, øyene Huglo (13,9 km2), Føyno (1,3 km2) og noen småøyer.
Tromsø er en by og kommune i Troms fylke. Den er den største byen i Nord-Norge, den sjuende største bykommunen og den niende største byen i Norge.
Trondheim er en bykommune i Sør-Trøndelag, og den tredje mest folkerike kommunen i Norge med sine 180 280 innbyggere.
Tønsberg, kommune i Vestfold fylke, ligger på vestsiden av Oslofjorden, og omfatter kyststrekningen fra Åsgårdstrand via Tønsberg sentrum til Vear i Tønsbergfjorden.
Ullensaker er en kommune i Akershus med 31 194 innbyggere og er stadig i vekst. Kommunen huser Norges hovedflyplass, Oslo Lufthavn på Gardermoen
Vefsn, kommune i Nordland fylke, omkring indre del av Vefsnfjorden. Kommunens vestre og østre del er svært berglendt med en rekke fjell over 1000 moh. Høyest er Geittinden ved grensen til Hemnes og Hattfjelldal i sørøst, 1556 moh.
Verdal, kommune i Nord-Trøndelag fylke, ligger øst for den indre del av Trondheimsfjorden. Verdal har form som en trekant med en side langs den 50 km lange grenselinjen mot Sverige og motstående hjørne i den korte kyststripen mot fjorden.
Voss er en kommune i Hordaland fylke, lengst nordøst i fylket, med grense til Sogn og Fjordane i nord. Voss' næringsliv preges av Vossevangens rolle som handels-, administrasjons-, skole-, kommunikasjons- og turistsenter.
Ålesund er sunnmøres hovedstad og er også et studiesenter for regionen. Ålesund er en kystby og både næringsliv og utdanning er i stor grad rettet mot det maritime.
Ås er en kommune i Follo i Akershus. Kommunen grenser til Vestby, Frogn, Oppegård og Ski i Akershus og Hobøl i Østfold.
Kombinasjonen av sol og strand, spennende storbyer, lave levekostnader og universiteter av høy standard har gjort Australia til et av de mest populære valgene for nordmenn som vil studere i utlandet.
Canada er et land i Nord-Amerika. Landet er en føderasjon bestående av ti provinser og tre territorier, med Ottawa som hovedstad. Med en landmasse på nesten 10 millioner km² er Canada verdens nest største land etter Russland. Landet har to offisielle språk, engelsk og fransk. Canada har over 90 universiteter og andre høyere utdanningsinstitusjoner, i tillegg til et rikt fagtilbud. Landet er kjent for gjennomgående høy standard på sine universiteter.
Geografisk består Danmark av én stor halvøy, Jylland, og en rekke øyer, der Sjælland, Fyn, Lolland, Falster og Bornholm er de mest kjente. Danmark er et populært studieland for nordmenn. Her studerer vi blant annet medisin, psykologi, økonomi, fysioterapi, arkitektur og humanistiske fag. Undervisiningsspråket er dansk og det er vanligvis greit å skrive på norsk i oppgaver og eksamensbesvarelser. Utdanningen er, som i Norge, delt inn i treårig bachelor- og toårig mastergrad. Mastergrad i Danmark kalles forøvrig kandidat.
De forente arabiske emirater er en føderal republikk i Midtøsten. Landet består av syv stater kalt emirater og grenser til Oman og Saudi-Arabia. Hovedstaden er Abu Dhabi, mens Dubai er den største byen. Offisielt språk er arabisk, men engelsk er veldig vanlig å snakke. Ved Emirates Academy of Hospitality Management i Dubai kan du studere hotell- og reiselivsbransjen. Dubai er også den hurtigst voksende turistdestinasjonen i verden og mer enn 100 hoteller er planlagt og under konstruksjon. Du er tilnærmet garantert jobb etter endt utdanning
Malaysia er et land i Sørøst-Asia. Det er en føderasjon som består av tretten delstater og tre føderale territorier. Den nasjonale hovedstaden Kuala Lumpur ligger nordvest på fastlandet. Regjeringa holder til i den administrative hovedstaden Putrajaya, like sør for Kuala Lumpur. Nasjonalspråket malayisk er nokså likt indonesisk og de fleste malaysiere kan engelsk. Malaysia har 18 offentlige og over 30 private universiteter i tillegg til en rekke høyskoler. Det finnes også tre australske universiteter og ett britisk.
New Zealand - Aotearoa - den lange hvite skys land. Landet med nesten 50 millioner sauer. Et land med sovende vulkaner, varme kilder, boblende søledammer og geysirer. Et land med vakker natur og et land for eventyrlystne.
Puerto Rico, er en øygruppe i Karibia, med 3 944 259 innbyggere. Hovedstaden er San Juan og offisielle språk er spansk og engelsk.
Singapore er en republikk i Sørøst-Asia. Landet danner en kombinert øy og bystat ved sørspissen av Malayahalvøya. Hovedstaden heter også Singapore og er en moderne by. Offisielle språk er engelsk, kinesisk, malayisk og tamilsk. Singapore har fire universiteter og fem høyskoler (polytechnics).
Spania er et land på Den iberiske halvøy i Sør-Europa. Madrid er hovedstaden og den største byen i Spania. Byen har over 3,2 millioner innbyggere. Madrid ligger midt i Spania på 667 meters høyde. Spania har over 50 offentlige og 27 private universiteter og andre høyere utdanningsinstitusjoner. For å få støtte fra Lånekassen og være sikker på at utdanningen din godkjennes i Norge, må du velge læresteder og grader godkjent av spanske utdanningsmyndigheter (grado/master oficial). Undervisingen foregår på spansk. Du må kunne spansk godt for å ha utbytte av undervisningen. Noen universiteter vil kreve at du tar språktesten DELE, på nivå B2. Enkelte bachelor- og mastergrader og opplegg for utvekslingsstudenter foregår på engelsk, og tilbudet er mer utbredt på private universiteter.
Det imponerende monarkiet over pytten har uante tilbud av studier og kulturopplevelser liggende på lur for deg. Er du klar til å møte studietiden i et historisk kolonirike som byr på opplevelser du ikke hadde trodd var mulig? Storbritannia kan tilby alt fra yrende uteliv og «pub crawls» til storslagne middelalderslott og mektige universiteter. La Storbritannia få være springbrettet til karrieren du har siktet etter.
Med et areal på nesten 450 000 km² er Sverige det femte største i Europa, og det har en befolkning på om lag 9,5 millioner mennesker. Landets hovedstad og største by er Stockholm, med ca 2 100 000 innbyggere, deretter følger Göteborg og Malmö. Sverige er omtrent likt som Norge med tanke på skoletilbud, og du kan ta en hel bachelorgrad (kandidat), mastergrad eller ta et eller flere enkeltkurs i Sverige. Högskoleprovet er en svensk allmennkunnskapstest som består av matematikk, svensk og engelsk. Tar man prøven stiller man i HP-kvote i tillegg til karakterkvote. Prøven koster 350 SEK og resultatet er gyldig i 5 år. Cirka 1/3 av plassene fordeles på grunnlag av resultat fra högskoleprovet. Om du søker med snittet fra denne prøven må du likevel oppfylle studiets (eventuelle) fagkrav.
Taiwan er en øy øst for det kinesiske fastland som nå utgjør størstedelen av Republikken Kina. Den mandelformede øya er på 36 000 kvadratkilometer. Det offisielle språket er taiwansk. Taipei er Republikken Kinas provisoriske hovedstad og den største byen på Taiwan.
Ungarn er et land i Sentral-Europa. Landets hovedstad er Budapest. Det offisielle språket er ungarsk. Snakker du ungarsk er fagtilbudet i Ungarn nærmest ubegrenset. Det er imidlertid flere muligheter for å studere på engelsk, tysk eller fransk. Det er i stor grad de engelskspråklige tilbudene innen medisin, veterinær, fysioterapi og psykologi som trekker norske studenter til Ungarn.
USA, er en forbundsrepublikk i Nord-Amerika som består av 50 delstater. Hovedstaden er Washington, D.C. USA har rundt 315 millioner innbyggere, noe som gjør landet til verdens tredje mest folkerike, kun forbigått av Kina og India. Det er intet offisielt språk på føderalt nivå i USA, men engelsk er det nasjonale språket. USA har over 4000 universiteter og andre høyere utdanningsinstitusjoner, samt tusenvis av fagkombinasjoner. Lærestedet bestemmer fag, karakterer og eventuelt hvilken språktest du trenger for å få studieplass.
Vis all 387 studier
Vis all 288 skoler

MEDIER OG KOMMUNIKASJON

DESIGN OG TEKNOLOGI

HELSE OG MEDISINSKE FAG

MARKEDSFØRING OG SALGSLEDELSE

HR OG LEDELSE

KREATIVITET OG INNOVASJON

REISELIV- OG HOTELLEDELSE

MASTER MARKEDSFØRINGSLEDELSE

BACHELOR HR OG PERSONALLEDELSE

NETTSTUDIER

STUDIER SOM FÅR DEG
RETT I JOBB

MASTER LEDELSE
 

BACHELOR MARKEDSFØRING
OG MERKEVARELEDELSE

BACHELOR MARKEDSFØRING
OG SALGSLEDELSE

BACHELOR ØKONOMI
OG LEDELSE

BACHELOR INNKJØPSLEDELSE
 

ETTER- OG VIDEREUTDANNING
 

BACHELOR KREATIVITET, INNOVASJON
OG FORRETNINGSUTVIKLING

MOTE
 

INGENIØR
 

IT-UTDANNINGER
 

DESIGNSTUDIER - FAGSKOLE
 

ØKONOMI, LEDELSE OG INNOVASJON
 

ANVENDT PSYKOLOGI -
OSLO ELLER NETTSTUDIER

LÆRERUTDANNINGER
 Ønsker du å jobbe kreativt eller lede kreative prosjekter og prosesser? Da har vi studiene for deg. Vi tilbyr et bredt spekter av studier innenfor film, TV og kultur.

Har du lyst til å jobbe med mennesker? Det er et stadig økende behov for kompetanse innen ulike helse- og sosialfaglige retninger. Hos oss har du mange muligheter for å finne det studiet som passer for akkurat deg.

Våre studier innen idrett er rettet mot bevegelse, opplevelse, helse og ledelse.
Studiene er på individ- og samfunnsnivå, noe som gjør at du kan jobbe som f.eks. trener, leder og lærer.

Vil du lage musikk, lære bort musikk eller jobbe i musikkbransjen har vi studiene for deg.

LES MER OG SE VÅRE STUDIER

LES MER OG SE VÅRE STUDIER

LES MER OG SE VÅRE STUDIER

LES MER OG SE VÅRE STUDIER

Ønsker du å jobbe kreativt eller lede kreative prosjekter og prosesser? Da har vi studiene for deg. Vi tilbyr et bredt spekter av studier innenfor animasjon og spill.

Det moderne arbeids- og samfunnsliv er i konstant endring. En utdanning innen økonomi, ledelse, innovasjon og reiseliv gir deg et fundament for å forstå og mestre vår nye hverdag.

Lærerutdanningene i Hamar er forskningsbaserte, yrkesrettede og praksisnære. Vi har sterke fagmiljøer som fokuserer på å skape en bedre skole- og barnehagehverdag for barn, ungdom, foreldre og ansatte.

Språk og litteratur er en viktig del av hverdagen vår. Språket er en del av kulturen og personligheten til hver av oss. Språkets oppbygning og utvikling, litterære tekster fra fortid og nåtid og hvordan den teknologiske utvikling preger både språk, litteratur og kultur er spennende å se nærmere på.

LES MER OG SE VÅRE STUDIER

LES MER OG SE VÅRE STUDIER

LES MER OG SE VÅRE STUDIER

LES MER OG SE VÅRE STUDIER


TREIDER FAGSKOLER
Teider Fagskoler tilbyr praktiske og direkte jobbkvalifiserende utdanninger innenfor ulike bransjer og funksjoner. Fulltidsstudiene går over ett eller to semestre på dagtid. Vi tilbyr også deltidsutdanninger på kveldstid, to kvelder per uke, over to semestre. Undervisningen foregår i klasserom. Dette sikrer god støtte og oppfølging gjennom studieåret.
LES MER OM SKOLEN

BJØRKNES HØYSKOLE
Vi tilbyr spennende høgskoleprogrammer innen bla. medisin, ernæring og helsefag. Vi tilbyr høgskolestudier innen helse- og samfunnsvitenskap i Oslo og på nett, i tillegg til studier i Sentral-Europa, Australia og USA.
LES MER OM SKOLEN

AMERICAN COLLEGE OF NORWAY
Begynn på bachelorgraden din i Norge, og fullfør i USA! Studiet ved ACN gir deg et faglig og sosialt fundament som er gull verdt når du skal studere i USA. En amerikansk bachelorgrad består av fire år. Som ACN-student tar du det første året i Norge, og de resterende ved et universitet i USA.
LES MER OM SKOLEN

HØYSKOLEN KRISTIANIA
Bli attraktiv i morgendagens arbeidsmarked! Høyskolen Kristianias utdanningstilbud strekker seg fra fagskole- og bachelorstudier til mastergradsnivå innen:
Markedsføring og salgsledelse - Helse og medisinske fag - Design og teknologi - HR og ledelse - Reiseliv- og hotelledelse - Medier og kommunikasjon - Kreativitet og innovasjon.
LES MER OM SKOLEN

HØGSKOLEN I INNLANDET
HIHM+HIL=ENDA BEDRE SAMMEN. Høgskolen i Hedmark og Høgskolen i Lillehammer er fra 1.1.2017 sammenslått til Høgskolen i Innlandet. Den nye høgskolen har 105 studier fordelt på 15 fagområder, over 13000 studenter og over 950 ansatte.
LES MER OM SKOLEN

HØYSKOLEN I MOLDE
Høgskolen i Molde skal være en møteplass for kunnskapsbygging, der studenter og forskere skal kunne få utvikle sitt talent og sine faglige interesser i et åpent og attraktivt miljø. Høgskolen i Molde har en visjon om å være en annerledes og bedre utdanningsinstitusjon!
LES MER OM SKOLENGrunnskolelærer ved Høgskolen i Østfold
Ønsker du å gi av deg selv, bruke dine evner og gjøre en forskjell for barn og unge? Ønsker du å arbeide i et av samfunnets viktigste yrker? Ved Høgskolen i Østfold utdanner vi fremtidens lærere til fremtidens skole.

LES MER OM GRUNNSKOLELÆRER 1. - 7. TRINN VED HØGSKOLEN I ØSTFOLD HER

LES MER OM GRUNNSKOLELÆRER 5. - 10. TRINN VED HØGSKOLEN I ØSTFOLD HER
Høyskolen Kristiania har et av landets ledende fagmiljøer innen markedsføring.
Foreleserne har lang fartstid fra næringslivet. Dette preger undervisningen, som ofte berikes med dagsaktuelle problemstillinger og praktiske caser.

Bachelor (3 år)
Markedsføring og merkevareledelse
Markedsføring og salgsledelse

Master (2 år)
Markedsføringsledelse